Úplný průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky
Domů
Články
Úplný průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky

Úplný průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky

Začátečníci
Zveřejněno Jun 22, 2020Aktualizováno Dec 6, 2023
17m

Kapitoly

 1. Základy obchodování

 2. Finanční trhy a obchodní nástroje

 3. Obchodní a investiční strategie

 4. Základy technické analýzy

 5. Ukazatele technické analýzy

 6. Tipy pro obchodování s kryptoměnamiKapitola 1 – Základy obchodování


Obsah


Co je obchodování?

Obchodování je základní ekonomický koncept, který zahrnuje nákup a prodej aktiv. Může jít o zboží nebo služby, za které kupující platí prodávajícímu úplatu. V jiných případech může být předmětem transakce mezi obchodními stranami výměna zboží a služeb.

V kontextu finančních trhů se obchodovaná aktiva nazývají finanční nástroje. Mohou jimi být akcie, dluhopisy, měnové páry na forexovém trhu, opcefuturesmaržové produktykryptoměny a další. Pokud vám tyto pojmy nic neříkají, nedělejte si starosti, všechny vám je v tomto článku vysvětlíme.

Pojem obchodování se běžné používá k označení krátkodobého obchodování, při kterém obchodníci aktivně vstupují do pozic a zase z nich vystupují během relativně krátké doby. Tohle je ale mírně zavádějící předpoklad. Obchodování může ve skutečnosti odkazovat na širokou škálu různých strategií, jako je denní obchodování, swingové obchodování, trendové obchodování a mnoho dalších. Ale nebojte, všem se budeme ještě podrobně věnovat.


Co je investování?

Investování znamená rozdělování prostředků (jako je kapitál) s očekáváním vytvoření zisku. Může sem patřit například používání peněz na financování a nastartování podnikání nebo nákup pozemku s cílem ho prodat později za vyšší cenu. Na finančních trzích to obvykle znamená investování do finančních nástrojů s nadějí, že se později prodají za vyšší cenu.

Očekávání zisku je jádrem konceptu investování (známého také jako návratnost investic). Oproti obchodování má investování k nárůstu bohatství dlouhodobější přístup. Cílem investora je vybudovat bohatství v dlouhodobém horizontu (v délce roků nebo dokonce desetiletí). Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, ale investoři obvykle používají k nalezení potenciálně dobrých investičních příležitostí fundamentální faktory.

Vzhledem k dlouhodobé povaze jejich přístupu se investoři krátkodobými výkyvy cen obvykle nezabývají. Proto se obvykle chovají relativně pasivně, aniž by se příliš obávali krátkodobých ztrát.


Rozdíl mezi obchodováním a investováním

Jak obchodníci tak investoři se snaží na finančních trzích vytvářet zisky. Jejich metody, jak tohoto cíle dosáhnout, se ale velmi liší.

Investoři se obvykle snaží vytvořit zisk v dlouhodobém horizontu – představte si roky nebo dokonce desetiletí. Vzhledem k tomu, že investoři mají delší časový horizont, i jejich cílové výnosy z každé investice bývají vyšší. 

Obchodníci se naopak snaží využít volatility trhu. Vstupují do pozic a vystupují z nich mnohem častěji a mohou se u jednotlivých obchodů zaměřovat na menší zisky (vzhledem k tomu, že často provádí několik obchodů).

Co je lepší? Který přístup je vhodnější pro vás? To rozhodnutí je jen na vás. Můžete začít tím, že si o trzích něco přečtete a naučíte se s nimi pracovat tak, že do nich vstoupíte. Časem dokážete určit, co je pro vaše finanční cíle, osobnost a obchodní profil lepší.


Co je fundamentální analýza (FA)?

Fundamentální analýza je metoda ocenění hodnoty finančního aktiva. Fundamentální analytik zkoumá ekonomické i finanční faktory, aby určil, zda je hodnota aktiva oprávněná. Mohou sem patřit makroekonomické okolnosti, jako je obecný stav hospodářství, průmyslové podmínky nebo společnost související s aktivem (pokud taková existuje). Ty se často sledují pomocí makroekonomických předstihových a zpožďujících se ukazatelů.

Jakmile je fundamentální analýza hotová, mohou analytici určit, zda je aktivum podhodnocené nebo nadhodnocené. Investoři pak tento závěr mohou použít při provádění svých investičních rozhodnutí.

V případě kryptoměn může fundamentální analýza zahrnovat i vznikající oblast datové vědy zvanou onchainové metriky, která se zabývá veřejnými blockchainovými daty. Mezi tyto metriky může patřit hash rate sítě, největší hodleři, počet adres, analýza transakcí a mnoho dalších. Díky obrovskému množství dat dostupných na veřejných blockchainech mohou analytici vytvářet komplexní technické indikátory, které měří určité aspekty celkového stavu sítě.

Fundamentální analýza se hojně využívá na akciovém nebo forexovém trhu, ale pro kryptoměny se v jejich aktuálním stavu příliš nehodí. Tato třída aktiv je tak nová, že k určování tržních valuací prostě neexistují žádné standardizované, komplexní rámce. A co víc, velkou část trhu pohání spekulace a příběhy. Proto mají fundamentální faktory na cenu kryptoměny často zanedbatelný vliv. Nicméně až tento trh dospěje, mohou vznikat přesnější způsoby, jak kryptoměnová aktiva hodnotit.


Co je technická analýza (TA)?

Technický analytik pracuje jinak. Hlavní myšlenkou technické analýzy je, že historické cenové pohyby mohou naznačovat, jak se asi bude trh chovat v budoucnu.

Techničtí analytici se nesnaží zjistit vnitřní hodnotu aktiva. Místo toho se dívají na historickou obchodní aktivitu a snaží se podle ní rozpoznat příležitosti. Může sem patřit analýza cenové akce a objemuformace grafu, použití technických ukazatelů a mnoho dalších grafických nástrojů. Cílem této analýzy je vyhodnotit silné a slabé stránky daného trhu.

Technická analýza ale není jen nástrojem k předpovídání pravděpodobnosti budoucích cenových pohybů. Může být také užitečná jako rámec pro řízení rizika. Vzhledem k tomu, že technická analýza poskytuje model pro analýzu struktury trhu, je řízení obchodů specifičtější a měřitelnější. V tomto kontextu je měření rizika prvním krokem k jeho řízení. Proto se někteří techničtí analytici nemusí považovat čistě za obchodníky a technickou analýzu mohou používat jen jako nástroj k řízení rizika.

Technickou analýzu je možné používat na libovolném finančním trhu a mezi obchodníky s kryptoměnami je velmi rozšířená. Dá se ale na technickou analýzu spolehnout? Jak už jsme zmiňovali, valuaci trhů s kryptoměnami z velké části ovlivňují spekulace. To znamená, že techničtí analytici mají ideální podmínky a mohou se soustředit jen na technické faktory.


Fundamentální analýza a technická analýza – co je lepší?

To zcela závisí na vaší obchodní strategii. Navíc můžete použít obě dvě. Většina metod analýzy trhu stejně funguje nejlépe v kombinaci s jinými metodami nebo ukazateli. Budete tak mít větší šanci najít spolehlivější investiční příležitosti. Spojení různých obchodních strategií může navíc při rozhodování pomoci vyloučit osobní zaujetí.

Tento koncept je někdy označován jako konfluence. Obchodníci, kteří konfluence či souhry využívají, kombinují několik strategií do jedné, aby využili výhody všech. Úvaha spočívá v tom, že obchodní příležitosti předložené kombinovanými strategiemi mohou být významnější než ty z jedné strategie.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Co pohání finanční trhy?

Cenu aktiva jednoduše určuje rovnováha nabídky a poptávky. Jinými slovy o ní rozhodují kupující a prodávající. Tržní cena je souběh nabídky a poptávky. Čím dalším se ale může cena finančního aktiva řídit?

Jak už jsme si říkali, cenu mohou ovlivňovat fundamentální faktory, jako je stav hospodářství. Pak jsou tu technické faktory, jako je třeba tržní kapitalizace kryptoměny. Dál je třeba zvážit i jiné faktory, jako je tržní sentiment nebo nové zprávy.

Jsou to ale jen faktory, které je třeba zvážit, nic víc. Cenu aktiva v dané chvíli fakticky ovlivňuje jen poměr mezi nabídkou a poptávkou.


Co je tržní trend?

Tržní trend je celkový směr, kterým se cena aktiva pohybuje. V technické analýze se tržní trendy obvykle určují pomocí cenové akce, trendových čar nebo taky klíčových klouzavých průměrů.

Obecně platí, že existují dva hlavní druhy trendů: býčí trhmedvědí trh. Býčí trh znamená trvalý rostoucí trend, během kterého ceny neustále rostou. Medvědí trh znamená trvalý klesající trend, během kterého ceny neustále klesají. Dál ještě můžeme uvést konsolidační neboli „boční“ trh, který jasný směrový trend nemá.


cenový graf Bitcoinu od jeho vzniku

Bitcoin je po celou svou existenci v býčím trhu.


Je třeba říct, že tržní trend neznamená, že se cena vždy pohybuje ve směru trendu. Dlouhodobý býčí trh bude zažívat menší medvědí trendy a naopak. Tak prostě tržní trendy fungují. Je to otázka úhlu pohledu, protože vše závisí jen na sledovaném časovém úseku. Tržní trendy na delších časových úsecích budou mít vždy větší význam než tržní trendy na kratších časových úsecích.

Specifikem tržních trendů je, že je možné je s absolutní jistotou určit jen zpětně. Možná už jste slyšeli o konceptu zpětné předpojatosti, který odkazuje na tendenci lidí přesvědčit se, že přesně předpověděli událost, než k ní došlo. Jak si asi dokážete představit, zpětná předpojatost může mít na určování tržních trendů a přijímání obchodních rozhodnutí významný dopad.


Co je tržní cyklus?

Možná už jste slyšeli frázi: „Trh se pohybuje v cyklech.“ Cyklus je vzor nebo trend, který se objevuje v různých obdobích. Tržní cykly na delších časových úsecích jsou obvykle spolehlivější než tržní cykly na kratších časových úsecích. Přesto nakonec najdete jak malé tržní cykly na hodinovém grafu, tak i velké tržní cykly při pohledu na data rozprostřená přes několik dekád.

Trhy mají cyklickou povahu. Cykly mohou způsobit, že určité třídy aktiv budou mít lepší výsledky než jiné. V jiných segmentech stejného tržního cyklu mohou mít ty samé třídy aktiv vzhledem k jiným tržním podmínkám horší výsledky než ostatní druhy aktiv.

Je třeba dodat, že je téměř nemožné v daném okamžiku určit, v jaké fázi tržního cyklu se zrovna nacházíme. Tuto analýzu je možné s vysokou přesností provést až po skončení dané části cyklu. Tržní cykly mají také zřídka konkrétní počátek a konec. Jak se ukazuje, být v současném okamžiku znamená mít na finančních trzích mimořádně zaujatý pohled.

Pokud se chcete o tržních cyklech dozvědět víc, přečtěte si o psychologii tržních cyklů.

Kapitola 2 – Finanční trhy a obchodní nástroje


Obsah


Co je finanční nástroj?

Finanční nástroj je jednoduše řečeno obchodovatelné aktivum. Jako příklad můžeme jmenovat hotovost, cenné kovy (například zlato nebo stříbro), dokument, který potvrzuje nějaké vlastnictví (třeba podniku nebo zdroje), právo doručovat nebo přijímat hotovost a mnoho dalších. Finanční nástroje mohou být opravdu komplexní, ale základní myšlenkou je, že ať už jsou nebo představují cokoli, je možné je obchodovat.

Finanční nástroje mají na základě rozdílných klasifikačních metod různé typy. Jedna z klasifikací vychází z toho, jestli jde o hotovostní nebo derivátové nástroje. Jak už název napovídá, derivátové nástroje svou hodnotu odvozují od něčeho jiného (jako je kryptoměna). Finanční nástroje mohou být rovněž klasifikovány jako dluhové nebo kapitálové.

Ale kam patří kryptoměny? Na kryptoměny můžeme nahlížet různými způsoby a zařadit je do více než jedné kategorie. Nejjednodušší klasifikací je, že jsou digitálními aktivy. Potenciál kryptoměn ale spočívá ve vybudování zcela nového finančního a ekonomického systému.

V tomto smyslu vytváří kryptoměny zcela novou kategorii digitálních aktiv. A co víc, s tím, jak se tento ekosystém vyvíjí, může vzniknout mnoho nových kategorií, jejichž existence by jinak nebyla možná. Jeden z prvních příkladů už můžeme vidět v oblasti decentralizovaných financí (DeFi).


Co je spotový trh?

Spotový trh je místo, kde se obchodují finanční nástroje za takzvanou „okamžitou dodávku“. Dodávka v tomto smyslu znamená směnu finančního nástroje za hotovost. Může se to zdát jako zbytečné rozlišování, ale některé trhy se okamžitě v hotovosti nevypořádávají. Například na futures trzích jsou aktiva dodávána později (když futures kontrakt vyprší).

Jednoduše řečeno si můžete spotový trh představit jako místo, kde se obchody provádí „on the spot“ (ihned). Vzhledem k tomu, že se obchody vypořádávají okamžitě, používá se pro aktuální tržní cenu aktiva označení spotová cena.

Co to tedy znamená v kontextu trhů s kryptoměnami? Co můžete dělat na spotovém trhu Binance? Můžete si vzájemně směňovat mince. Takže když chcete směnit BNB za BUSD, použijete spotový trh BNB/BUSD a je to! Stejně tak na spotovém trhu BNB/BTC můžete směnit BNB za BTC. Jakmile se objednávky vyplní, vaše mince se smění okamžitě. Je to jeden z nejsnazších způsobů, jak obchodovat s kryptoměnami.


Co je maržové obchodování?

Maržové obchodování je způsob obchodování s prostředky vypůjčenými od třetí strany. V praxi obchodování s marží zesiluje výsledky – jak ty dobré, tak i ty špatné. Maržový účet poskytuje obchodníkům přístup k většímu kapitálu a částečně eliminuje riziko protistrany. Jak to? Obchodníci mohou obchodovat stejně velkou pozici, ale držet na kryptoměnové burze méně kapitálu.

V souvislosti s maržovým obchodováním, často uslyšíte pojmy marže a páka. Marže je výše kapitálu, kterou upíšete (tj. vložíte z vlastní kapsy). Páka znamená, kolikrát svou marži znásobíte. Pokud tedy použijete dvojnásobnou páku, znamená to, že otevřete pozici, která odpovídá dvojnásobku vaší marže. Pokud použijete čtyřnásobnou páku, otevřete pozici, která odpovídá čtyřnásobku vaší marže, atd.

Měli byste si být ale vědomi možnosti likvidace. Čím vyšší páku použijete, tím víc se likvidace blíží vstupní ceně. Když vás zlikvidují, riskujete ztrátu celé marže. Takže než s maržovým obchodováním začnete, uvědomte si vysoká rizika, která jsou s ním spojená. Můžete si například přečíst průvodce maržovým obchodováním na Binance, který je základním zdrojem informací předtím, než začnete.

Maržové obchodování se hojně využívá u akcií, komodit, forexového obchodování a taky na bitcoinovém trhu a dalších kryptoměnových trzích. V tradičnějším prostředí poskytuje vypůjčené prostředky investiční makléř. V oblasti kryptoměn obvykle půjčuje prostředky burza za poplatek na financování. V některých případech ale mohou vypůjčené prostředky pocházet přímo od ostatních obchodníků na platformě. V takovém případě se většinou pojí s variabilní úrokovou sazbou (poplatkem na financování), protože sazbu určuje otevřený trh.

Maržové obchodování jsme si tedy ve zkratce vysvětlili, ale vždy se můžete dozvědět víc. Podrobnější vysvětlení najdete v článku o tom, co je maržové obchodování.


Co je trh s deriváty?

Deriváty jsou finanční aktiva, která odvozují svou hodnotu od něčeho jiného. Může to být podkladové aktivum nebo koš aktiv. Mezi nejběžnější typy patří akcie, dluhopisy, komoditytržní indexykryptoměny.

Samotný derivátový produkt je v podstatě smlouva mezi několika stranami. Svou cenu odvozuje od podkladového aktiva, které se používá jako měřítko. Ať se jako tento referenční bod používá jakékoli aktivum, podstatou je, že si od něj derivátový produkt odvozuje svou hodnotu. Mezi běžné příklady derivátových produktů patří futures kontraktyopční smlouvyswapy.

Podle některých odhadů je trh s deriváty jedním z největších trhů vůbec. Jak to? Deriváty totiž mohou existovat prakticky pro jakýkoli finanční produkt – včetně samotných derivátů. Ano, deriváty je možné vytvořit z derivátů. A z těchto derivátů se mohou vytvářet další deriváty a tak dále. Zní vám to jako vratký domeček z karet, který může každou chvílí spadnout? Nemusíte být daleko od pravdy. Někteří lidé tvrdí, že trh s deriváty sehrál významnou roli ve finanční krizi v roce 2008.


Co jsou forwardové a futures kontrakty?

Futures kontrakt je typ derivátového produktu, který obchodníkům umožňuje spekulovat na budoucí cenu aktiva. Jedná se o smlouvu mezi stranami o vyrovnání dané transakce k pozdějšímu datu – datu expirace. Jak už jsme si říkali u derivátů, podkladovým aktivem takového kontraktu může být libovolné aktivum. Běžnými příklady jsou kryptoměnykomodity, akcie a dluhopisy.

Datum expirace futures kontraktu je poslední den, kdy u daného kontraktu probíhá obchodní aktivita. Na konci tohoto dne kontrakt expiruje na poslední obchodované ceně. Vypořádání kontraktu je stanovené předem a může být provedeno buď v hotovosti, nebo fyzickou dodávkou.

Při fyzické dodávce se podkladové aktivum kontraktu smění přímo. Například vám dodají barely s ropou. Když se kontrakt vypořádává v hotovosti, nesměňuje se přímo podkladové aktivum, ale jen hodnota, kterou představuje (v hotovosti nebo kryptoměně).

Pokud chcete obchodovat futures na Binance, určitě si přečtěte velkého průvodce obchodováním na Binance Futures.


Co jsou trvalé futures kontrakty?

Futures produkty jsou pro obchodníky skvělým způsobem, jak spekulovat na cenu aktiva. Co když ale chtějí svou pozici držet i po datu expirace?

Od toho tu jsou trvalé futures kontrakty. Hlavním rozdílem mezi nimi a běžnými futures kontrakty je v tom, že nikdy neexpirují. Tímto způsobem mohou obchodníci spekulovat na cenu podkladového aktiva, aniž by museli řešit jeho expiraci. 

Tím ale vzniká jiný problém. Co když se cena trvalého futures kontraktu vzdálí od ceny podkladového aktiva opravdu hodně? Vzhledem k neexistujícímu datu expirace může na trhu s trvalými futures panovat ve srovnání se spotovým trhem výrazná a neustálá nerovnost.

Proto trvalé futures kontrakty uplatňují poplatek za financování, který se platí mezi obchodníky. Představme si, že se na trhu s trvalými futures obchoduje za vyšší ceny než na spotovém trhu. V takovém případě bude poplatek na financování kladný, což znamená, že dlouhé pozice (kupující) platí poplatky na financování krátkým pozicím (prodávajícím). To motivuje kupující prodávat, takže cena kontraktu potom klesá a posouvá se blíž ke spotové ceně. Naopak když se na trhu s trvalými futures obchoduje za nižší ceny než na spotovém trhu, je poplatek na financování záporný. Tentokrát platí krátké pozice dlouhým pozicím a cenu kontraktu zvyšují. 

Abychom to shrnuli, když je poplatek kladný, dlouhé pozice platí krátkým. Když je záporný, krátké pozice platí dlouhým.

Trvalé futures kontrakty jsou mezi obchodníky s Bitcoinem a dalšími kryptoměnami velmi oblíbené. Pokud se chcete o trvalých futures kontraktech dozvědět víc, přečtěte si článek o tom, co jsou to trvalé futures kontrakty.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Co jsou opční smlouvy?

Opční smlouva je typ derivátového produktu, který dává obchodníkům právo, nikoli však povinnost, nakoupit nebo prodat v budoucnu aktivum za konkrétní cenu. Hlavním rozdílem mezi opční smlouvou a futures kontraktem je, že obchodníci nemají povinnost opční smlouvu vypořádat.

Když obchodník koupí opční smlouvu, spekuluje, že se cena bude vyvíjet určitým směrem. 

Existují dva druhy opčních smluv: kupní opceprodejní opce. Kupní opce sází na to, že cena půjde nahoru, a prodejní opce sází na to, že cena půjde dolů.

Stejně jako u jiných derivátových produktů je možné opční smlouvy vytvářet na základě nejrůznějších finančních aktiv: tržních indexů, komodit, akcií, kryptoměn a tak dále.

Opční smlouvy umožňují používat velmi komplexní obchodní strategie a způsoby řízení rizika, jako je zajišťování. V kontextu kryptoměn jsou opce nejužitečnější asi pro těžaře, kteří chtějí zajistit svou velkou držbu v kryptoměnách. Tímto způsobem jsou lépe chráněni před událostmi, které by mohly mít na jejich prostředky nepříznivý vliv.

Pokud se chcete o opcích dozvědět víc, přečtěte si náš článek o tom, co jsou opční kontrakty. A kdybyste chtěli na Binance opce obchodovat, určitě se nejdřív podívejte na průvodce opcemi pro iOS a Android.


Co je devizový trh (forex)?

Devizový trh (forex, FX) je místo, kde obchodníci mohou směňovat měnu jedné země za jinou měnu. Devizový trh v podstatě určuje směnné kurzy jednotlivých měn po celém světě.

Měny můžeme často považovat za aktivum, které je „bezpečným úložištěm“. Dokonce i pojem „stablecoin“ má teoreticky znamenat, že je dané aktivum v bezpečí před volatilitou. I když je to do jisté míry pravda, i měny mohou na trhu zaznamenávat významné výkyvy. Jak to? Hodnotu měn totiž také určuje nabídka a poptávka. Navíc je může ovlivňovat i inflace nebo jiné tržní síly související s globálním obchodem, investicemi a geopolitickými faktory.

Jak devizový trh funguje? S měnovými páry mohou obchodovat investiční banky, centrální banky, komerční společnosti, investiční firmy, hedgeové fondy a retailoví obchodníci. Devizový trh dále umožňuje provádět globální měnové konverze u mezinárodních obchodních dohod.

Obchodníci na devizovém trhu obvykle využívají intradenní obchodní strategie, jako je je skalpování s pákou, aby své výnosy znásobili. Jak to funguje, si vysvětlíme v pozdější části tohoto článku.

Devizový trh je jedním z hlavních stavebních kamenů moderní globální ekonomiky tak, jak ji známe. Devizový trh je vlastně největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě.


Co jsou tokeny s pákovým efektem?

Tokeny s pákovým efektem jsou obchodovatelná aktiva, která vám mohou poskytnout finanční páku vůči ceně kryptoměny, a to bez obvyklých požadavků na udržování pozice s pákovým efektem. To znamená, že nemusíte řešit marži, zajištěnífinancování ani likvidaci.

Tokeny s pákovým efektem jsou inovativní finanční produkt, který existuje jen díky síle blockchainu. Tokeny s pákovým efektem byly původně představeny na burze s deriváty FTX, ale od té doby prošly různými alternativními implementacemi. Jejich hlavní myšlenka je však pořád stejná – tokenizace otevřených pozic s pákovým efektem. Co to znamená?

Tokeny s pákovým efektem zastupují otevřené pozice trvalých futures v tokenizované podobě. Vzpomínáte si, jak jsme říkali, že deriváty je možné vytvořit z derivátů? Tokeny s pákovým efektem jsou toho ukázkovým příkladem, protože odvozují svou hodnotu od pozic futures kontraktů, které jsou také deriváty.

Tokeny s pákovým efektem jsou skvělým způsobem, jak vůči kryptoměně snadno získat finanční páku. Pokud je chcete obchodovat na Binance, projděte si průvodce tokeny s pákovým efektem na Binance pro začátečníky.

Pokud si chcete přečíst o tokenech s pákovým efektem na burze FTX, projděte si průvodce tokeny s pákovým efektem na FTX pro začátečníky.

Kapitola 3 – Obchodní a investiční strategie


Obsah


Co je obchodní strategie?

Obchodní strategie je prostě plán, kterého se při obchodování držíte. Jediný správný přístup k obchodování neexistuje, takže každá strategie bude do značné míry záviset na profilu a preferencích obchodníka. 

Vytvoření nějakého plánu je bez ohledu na váš přístup k obchodování zásadní – popisuje jasné cíle a pomůže vám nechat se strhnout emocemi. Obvykle se potřebujete rozhodnout, co budete obchodovat, jak to budete obchodovat, a kdy do obchodu vstoupíte a kdy z něj vystoupíte.

V následujících odstavcích si ukážeme příklady několika oblíbených obchodních strategií. 


Co je správa portfolia?

Správa portfolia se zabývá vytvořením a obsluhou sady vašich investic. Samotné portfolio je seskupení aktiv, které může obsahovat cokoli od sběratelských předmětů až po nemovitosti. Pokud obchodujete výhradně s kryptoměnami, pravděpodobně ho bude tvořit kombinace Bitcoinu a dalších digitálních mincí a tokenů. 

Prvním krokem je zvážit, co od svého portfolia očekáváte. Hledáte koš investic, který bude relativně dobře chráněný před volatilitou, nebo chcete něco riskantnějšího, co by vám za krátkou dobu mohlo přinést vyšší výnosy?

Urovnat si myšlenky ohledně toho, jak chcete své portfolio spravovat, je velmi přínosné. Někdo může upřednostňovat pasivní strategii – kdy investice necháte po vytvoření portfolia být. Jiní zase mají raději aktivní přístup, kdy aktiva za účelem zisku neustále nakupují a prodávají.


Co je řízení rizika?

ilustrace řízení rizika


Řízení rizika je pro úspěch v obchodování zásadní a začíná u identifikace typů rizik, na která můžete narazit:

 • Tržní riziko: potenciální ztráty, které vám mohou vzniknout, když aktivum ztratí na hodnotě.

 • Riziko likvidity: potenciální ztráty plynoucí z nelikvidních trhů, na kterých není snadné najít pro vaše aktiva kupce.

 • Provozní riziko: potenciální ztráty vyplývající z provozních poruch. Ty mohou být způsobeny lidskou chybou, poruchou hardwaru/softwaru nebo úmyslným podvodným jednáním zaměstnanců.

 • Systémové riziko: potenciální ztráty způsobené selháním hráčů v odvětví, v němž působíte, které má dopad na všechny podniky v daném odvětví. Tak jako tomu bylo v roce 2008, kdy zhroucení banky Lehman Brothers mělo kaskádový efekt na globální finanční systém.

Jak si můžete všimnout, identifikace rizik začíná u aktiv v portfoliu, ale aby byla efektivní, měla by také brát v úvahu jak vnitřní, tak i vnější faktory. Dále pak chcete tato rizika vyhodnotit. Jak pravděpodobné je, že nastanou? Jak jsou vážná?

Když zvážíte rizika a zjistíte si jejich možný dopad na vaše portfolio, můžete je roztřídit a připravit si pro ně vhodné strategie a reakce. Systémové riziko je například možné snížit diverzifikací investic a tržní riziko je možné omezit použitím příkazu stop loss (zastropování ztráty).


Určitě se podívejte na vysvětlení finančních rizikprůvodce řízením rizika pro začátečníky.


Co je intradenní obchodování?

Intradenní obchodování je strategie, při které vstupujete do pozic a zase z nich během stejného dne vystupujete. Tento pojem pochází z tradičních trhů, které jsou otevřené jen po určitou část dne. Mimo tuto dobu se od obchodníků neočekává, že budou mít své pozice otevřené. 

Jak už asi víte, kryptoměnové trhy otevírací a zavírací dobu nemají. Můžete na nich obchodovat v libovolnou denní dobu, kterýkoli den v roce. Stále ale platí, že intradenní obchodování v kontextu kryptoměn většinou odkazuje na styl obchodování, kdy obchodník vstupuje do pozic a zase z nich vystupuje v rámci 24 hodin.

Když chcete zjistit, která aktiva při intradenním obchodování obchodovat, často se spoléháte na technickou analýzu. Vzhledem k tomu, že zisky v tak krátké době mohou být velmi nízké, můžete se pokusit výnosy maximalizovat obchodováním řady různých aktiv. Někteří lidé ale celé roky obchodují výhradně jeden stejný pár.

Toto je evidentně velmi aktivní obchodní strategie. Může být vysoce zisková, ale nese s sebou značné riziko. Intradenní obchodování jako takové je obecně vhodnější pro zkušené obchodníky.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Co je swingové obchodování?

Při swingovém obchodování se pořád snažíte vydělávat na tržních trendech, ale máte delší časový horizont – pozice se obvykle drží od několika dnů až po několik měsíců. 

Vaším cílem často bývá identifikovat aktivum, které vypadá podhodnoceně a pravděpodobně vzroste na ceně. Takové aktivum byste koupili a prodali ho, až jeho cena vzroste a vytvoří vám zisk. Nebo se můžete pokusit najít nadhodnocená aktiva, kterým pravděpodobně hodnota klesne. Ta byste pak mohli prodat za vysokou cenu a doufat, že je zase koupíte zpět za nižší cenu.

Tak jako u intradenního obchodování, i swingoví obchodníci používají technickou analýzu. Vzhledem k tomu, že se jejich strategie odehrává na delším časovém úseku, pro ně může být užitečným nástrojem i fundamentální analýza

Swingové obchodování bývá pro začátečníky spíše přívětivější, a to hlavně proto, že není spojené se stresem z rychlého intradenního obchodování, které vyžaduje rychlá rozhodnutí a spoustu času před obrazovkou. Swingové obchodování vám prostě umožňuje dát si víc na čas.


Co je poziční obchodování?

Poziční (nebo trendové) obchodování je dlouhodobá strategie. Obchodníci nakupují aktiva, aby je drželi po delší dobu (obvykle několik měsíců). Jejich cílem je dosáhnout zisku budoucím prodejem těchto aktiv za vyšší cenu. 

Poziční obchodníci se od dlouhodobých swingových obchodníků odlišují důvodem, proč do obchodu vstupují. Poziční obchodníci se zajímají o trendy, které je možné sledovat v dlouhodobém měřítku – snaží se vydělat na celkovém směru trhu. Swingoví obchodníci se naopak obvykle snaží předpovídat „swingy“ (výkyvy) na trzích, které s širším trendem nemusí nutně korelovat.

Poziční obchodníci běžně upřednostňují fundamentální analýzu hlavně proto, že jejich časové období jim umožňuje sledovat uskutečnění fundamentálních událostí. To ale neznamená, že by technickou analýzu vůbec nepoužívali. Poziční obchodníci sice pracují s předpokladem, že daný trend bude pokračovat, ale použití technických ukazatelů je může upozornit na možnost obrácení trendu.

Stejně jako swingové obchodování i poziční obchodování je ideální strategií pro začátečníky. Dlouhý časový horizont jim opět dává dostatek příležitostí se nad svými rozhodnutími zamyslet.


Co je skalpování?

Ze všech diskutovaných strategií má skalpování nejkratší časový rámec. Skalpeři se pokouší využít malých cenových výkyvů a po nastoupení do pozice z ní často vystupují během minut (někdy i vteřin). Ve většině případů používají k předpovězení cenových pohybů technickou analýzu a vydělávat se snaží na rozpětí nabídkové a poptávkové ceny a dalších nedostatcích. Skalpové obchody mají vzhledem ke krátkému časovému rámci i nízké výnosy – obvykle méně než 1 %. Skalpování je ale hra čísel, takže opakované malé zisky se dokážou časem pěkně nastřádat.

Skalpování rozhodně není strategie pro začátečníky. Abyste byli úspěšní, musíte trhům, platformám, na kterých obchodujete, a technické analýze rozumět opravdu do hloubky. Ale pro obchodníky, kteří ví, co dělají, dokáží identifikovat správné formace a umí využít krátkodobých výkyvů, může být tato strategie velmi zisková.


Co je alokace aktiv a diverzifikace?

Alokace aktiv a diverzifikace jsou pojmy, které se často vzájemně zaměňují. Jejich principy můžete znát z přísloví nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Když totiž dáte všechna vejce do jednoho košíku a něco se stane, přijdete o ně o všechny, a to samé platí i pro váš majetek. Když investujete celoživotní úspory do jednoho aktiva, vystavuje vás to stejnému riziku. Kdyby daným aktivem byly například akcie určité společnosti a ta se pak zhroutila, přišli byste o veškeré peníze jedním rychlým šmahem.

To neplatí jen pro jednotlivá aktiva, ale i pro třídy aktiv. V případě finanční krize budete asi očekávat, že všechny akcie, které držíte, ztratí na hodnotě. Je tomu tak proto, že jsou silně provázané, takže mají tendenci se řídit stejným trendem.

Dobrá diverzifikace není jen naplnění portfolia stovkami různých digitálních měn. Co kdyby se světové vlády rozhodly kryptoměny zakázat, nebo by kvantové počítače prolomily asymetrickou kryptografii, kterou používáme k šifrování? Každá z těchto událostí by měla obrovský dopad na všechna digitální aktiva, protože stejně jako akcie tvoří jednu třídu aktiv.

Ideálně chcete své jmění rozprostřít mezi několik tříd. Když se pak jedné třídě nebude dařit, nebude to mít na zbytek portfolia dominový efekt. Nositel Nobelovy ceny Harry Markowitz tuto myšlenku představil v knize Modern Portfolio Theory (Moderní teorie portfolia). Tato teorie v podstatě doporučuje snížit volatilitu a riziko spojené s investicemi v portfoliu tím, že zkombinujete nesouvisející aktiva.

Další informace na toto téma najdete v článku Akademie Binance o alokaci a diverzifikaci aktiv nebo v článku Binance Research o zkoumání výhod diverzifikace pomocí Bitcoinu.


Co je Dowova teorie?
ilustrace Dowovy teorie


Dowova teorie je finanční rámec vystavený na myšlenkách Charlese Dowa. Charles Dow založil deník Wall Street Journal a pomohl vytvořit první indexy amerických akcií známé jako indexy Dow Jones Transportation Average (DJTA) a Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Přestože Charles Dow sám Dowovu teorii nikdy nezformoval, je možné na ni nahlížet jako na souhrn tržních principů, které uvádí ve svých textech. Toto je výběr klíčových poznatků:Připomínáme, že nejde o exaktní vědu, je to jen teorie a nemusí vždy platit. Přesto jde o teorii, která si zachovává svůj ohromný význam, a mnozí obchodníci a investoři ji považují za nedílnou součást své metodiky.

Další informace najdete v úvodu do Dowovy teorie.


Co je teorie Elliottových vln?

Teorie Elliottových vln je princip předpokládající, že tržní pohyby vyplývají z psychologie účastníků trhu. Přestože se používá v mnoha strategiích technické analýzy, není to ukazatel ani konkrétní obchodní technika. Je to spíš způsob, jak analyzovat strukturu trhu.

Formaci Elliottových vln je možné obvykle rozpoznat na řadě osmi vln, kdy každá z nich je buď impulzní nebo korekční. Měli byste mít pět impulzních vln, které sledují obecný trend, a tři korekční vlny, které jdou proti němu.


Cyklus Elliottových vln s impulzními vlnami (modrá) a korekčními vlnami (žlutá).

Cyklus Elliottových vln s impulzními vlnami (modrá) a korekčními vlnami (žlutá).


Tyto formace mají navíc vlastnost fraktálů, což znamená, že když si přiblížíte jednu vlnu, uvidíte další formaci Elliottových vln. Případně můžete prohlíženou formaci oddálit a zjistit, že formace, kterou jste právě zkoumali, je také jednou vlnou ve větším cyklu Elliottových vln.

Reakce na teorii Elliottových vln jsou smíšené. Někteří tvrdí, že je tato metodologie příliš subjektivní, protože obchodníci mohou vlny identifikovat různými způsoby, aniž by porušili jejich pravidla. Stejně jako Dowova teorie, ani teorie Elliottových vln není zaručeně spolehlivá, takže byste na ni neměli nahlížet jako na exaktní vědu. Mnoho obchodníků přesto ale spojením teorie Elliottových vln s dalšími nástroji technické analýzy zaznamenalo velký úspěch.

Další informace na toto téma najdete v úvodu do teorie Elliottových vln.


Co je Wyckoffova metoda?

Wyckoffova metoda je rozsáhlá obchodní a investiční strategie, kterou ve 30. letech 20. století vyvinul Charles Wyckoff. Jeho práce je napříč mnoha finančními trhy obecně považována za základní kámen moderních technik technické analýzy.

Wyckoff navrhl tři fundamentální zákony – zákon nabídky a poptávkyzákon příčiny a následkuzákon úsilí proti výsledku. Dál také zformoval teorii Composite Man (komplexní člověk), která se značně shoduje s rozložením primárních trendů Charlese Dowa. Jeho práce v této oblasti je obzvláště nedocenitelná pro obchodníky s kryptoměnami.

Z praktického hlediska je samotná Wyckoffova metoda pětistupňový přístup k obchodování, který je možno rozdělit následovně:

 • Určete trend: jaký je aktuálně a kam míří?

 • Identifikujte silná aktiva: pohybují se s trhem nebo opačným směrem? 

 • Najděte aktiva s dostatečným odůvodněním: existuje pro vstup do pozice dostatek důvodů? Stojí daná rizika za potenciální zisk?

 • Posuďte pravděpodobnost pohybu: ukazují Wyckoffovy testy pro nákup a prodej na možný pohyb? Co naznačuje cena a objem? Je dané aktivum na pohyb připravené?

 • Načasujte svůj vstup: jak aktiva vypadají ve vztahu k obecnému trhu? Kdy je nejlepší čas vstoupit do pozice?

Wyckoffova metoda byla představena téměř před sto lety, ale dodnes zůstává velmi relevantní. Rozsah Wyckoffova výzkumu byl obrovský, takže výše uvedené informace chápejte jako velmi stručný přehled. Doporučujeme vám prozkoumat jeho práci víc do hloubky, protože obsahuje nenahraditelné znalosti technické analýzy. Začněte článkem s vysvětlením Wyckoffovy metody.


Co znamená koupit a držet?

Asi není překvapením, že strategie „koupit a držet“ znamená, že nakoupíte aktivum a budete ho držet. Je to dlouhodobý pasivní plán, kdy investor nakoupí aktivum a pak bez ohledu na tržní podmínky s ním nic nedělá. Dobrým příkladem této strategie v kryptoměnovém prostoru je takzvané HODLování, které obvykle odkazuje na investory, kteří raději kryptoměnu nakoupí a roky drží, než aby s ní aktivně obchodovali.

Může to být výhodné pro ty, kteří nechtějí s investicemi nijak manipulovat, protože si pak nemusí dělat starosti s krátkodobými výkyvy ani daněním příjmů z kapitálového majetku. Na druhou stranu to ze strany investora vyžaduje trpělivost a musí tu být předpoklad, že aktivum neztratí veškerou svou hodnotu.

Pokud si chcete přečíst, jak snadno této strategie využít u Bitcoinu, podívejte se na vysvětlení dolarového průměrování nákladů (Dollar-Cost Averaging).


Co je indexové investování?

Indexové investování je možné považovat za určitou formu strategie „koupit a držet“. Jak už název napovídá, investor se snaží vydělat na pohybu aktiv v rámci určitého indexu. Může toho dosáhnout nakoupením daných aktiv na vlastní účet nebo investicí do indexového fondu.

Je to opět pasivní strategie a jednotlivci bez stresu z aktivního obchodování mohou využít i výhod diverzifikace do většího množství aktiv.


Co je papírové obchodování?

Při papírovém obchodování může obchodník použít libovolnou strategii, ale nákup a prodej aktiv pouze předstírá. Můžete toho využít jako začátečník (nebo i zkušený obchodník), abyste si vyzkoušeli, co umíte, aniž byste riskovali své peníze.

Třeba si například myslíte, že jste objevili dobrou strategii pro časování poklesů Bitcoinu a chcete si vyzkoušet, jestli na nich dokážete vydělat, než k nim dojde. Ale než budete riskovat veškeré prostředky, můžete si to vyzkoušet na papíře. Můžete si jednoduše zapsat cenu v době, kdy byste vstoupili do krátké pozice, a pak zase v době, kdy byste z ní vystoupili. Stejně tak můžete použít nějaký simulátor, který napodobuje obchodní rozhraní.

Hlavní výhodou papírového obchodování je, že si můžete otestovat strategie, aniž byste přišli o peníze, kdyby vám to nevyšlo. Bez rizika získáte představu o tom, jak byste si vedli. Samozřejmě si musíte být vědomi toho, že papírové obchodování vám poskytne jen omezené pochopení skutečného prostředí. Je obtížné replikovat skutečné emoce, když jde o vaše peníze. Pokud nepoužijete simulátor se skutečnými podmínkami, měli byste si započítat taky náklady a poplatky konkrétních platforem.

Binance nabízí několik možností papírového obchodování. Plnohodnotné rozhraní nabízí například Binance Futures Testnet. Pokud si vlastnoručně vyvíjíte obchodní roboty nebo programy, můžete použít rozhraní API na testovací síti spotové burzy.

Kapitola 4 – Základy technické analýzy


Obsah


Co je dlouhá pozice?

Dlouhá pozice (nebo prostě long) znamená nákup aktiva s očekáváním, že jeho hodnota vzroste. Dlouhé pozice se často používají v kontextu derivátových produktů nebo devizového trhu, ale vztahují se prakticky na libovolnou třídu aktiv nebo typ trhu. Nákup aktiva na spotovém trhu v naději, že jeho cena poroste, je také dlouhá pozice.

Dlouhá pozice na finančním produktu je nejběžnějším způsobem investování, zvlášť pro ty, kteří právě začínají. Dlouhodobé obchodní strategie, jako je koupit a držet, fungují na základě předpokladu, že podkladové aktivum bude růst na hodnotě. V tomto smyslu je strategie koupit a držet prostě dlouhá pozice trvající delší dobu.

Držení dlouhé pozice ale nemusí nutně znamenat, že obchodník očekává, že vydělá na vzestupném pohybu ceny. Vezměte si například tokeny s pákovým efektem. Token BTCDOWN je v nepřímé úměře s cenou Bitcoinu. Když cena Bitcoinu roste, cena tokenu BTCDOWN klesá. Když cena Bitcoinu klesá, cena tokenu BTCDOWN roste. V tomto smyslu vstup do dlouhé pozice na tokenu BTCDOWN odpovídá poklesu ceny Bitcoinu.


Co je shortování?

Krátká pozice (nebo prostě short) znamená prodej aktiva s úmyslem ho koupit později za nižší cenu. Shortování úzce souvisí s maržovým obchodováním, protože se může provádět s vypůjčenými aktivy. Často se ale také používá na trhu s deriváty a je možné ho provést i pomocí obyčejné spotové pozice. Jak tedy shortování funguje?

Pokud jde o shortování na spotových trzích, je to docela jednoduché. Řekněme, že už nějaký bitcoin vlastníte a očekáváte, že jeho cena klesne. BTC prodáte za USD, protože ho chcete později koupit za nižší cenu. V takovém případě v podstatě vstupujete do krátké pozice na Bitcoinu, protože ho prodáváte za vysokou cenu, abyste ho zase nakoupili za nižší. To je snadné. Ale co když chcete shortovat s vypůjčenými prostředky? Podívejme se, jak to funguje. 

Půjčíte si aktivum, o kterém si myslíte, že jeho hodnota klesne – například akcii nebo kryptoměnu. Okamžitě ho prodáte. Když obchod půjde vaším směrem a cena aktiva klesne, koupíte zpět stejné množství vypůjčeného aktiva. Půjčené aktivum vrátíte (spolu s úroky) a rozdíl mezi cenou, za kterou jste aktivum původně prodali, a cenou, za kterou jste ho koupili zpět, je váš zisk.

Jak tedy vypadá shortování Bitcoinu s vypůjčenými prostředky? Ukážeme si to na příkladu. Zaplatíme požadované zajištění, abychom si mohli půjčit 1 BTC a pak ho okamžitě prodáme za 10 000 USD. Teď máme 10 000 USD. Řekněme, že cena klesne na 8 000 USD. Koupíme 1 BTC a splatíme náš dluh ve výši 1 BTC a úrok. Vzhledem k tomu, že jsme původně prodali Bitcoin za 10 000 USD a teď ho koupili zpět za 8 000 USD, je náš zisk 2 000 USD (minus náklady na úrok a obchodní poplatky).


Co je kniha objednávek?

Kniha objednávek je sada aktuálně otevřených příkazů pro dané aktivum, které jsou seřazené podle ceny. Když zadáte příkaz, který se nevyplní okamžitě, přidá se do knihy objednávek, kde bude čekat, dokud ho nenaplní jiná objednávka nebo dokud nedojde k jeho zrušení.

Knihy objednávek se podle jednotlivých platforem liší, ale obvykle obsahují zhruba stejné informace. Uvidíte v ní počet objednávek s konkrétními cenovými úrovněmi.

V oblasti kryptoměnových burz a online obchodování se příkazy v knize objednávek párují pomocí systému pro párování příkazů (matching engine). Tento systém zajišťuje, že se obchody realizují – je to takový mozek burzy. Spolu s knihou objednávek je jádrem konceptu elektronické burzy.


Co je hloubka knihy objednávek?

Hloubka knihy objednávek (nebo hloubka trhu) odkazuje na vizualizaci aktuálně otevřených objednávek v knize objednávek. Obvykle staví příkazy k nákupu na jednu stranu a příkazy k prodeji na druhou a pak je zobrazuje pohromadě na jednom grafu.


Hloubka knihy objednávek tržního páru BTC/USDT na Binance.

Hloubka knihy objednávek tržního páru BTC/USDT na Binance.


Obecně platí, že hloubka knihy objednávek může také odkazovat na množství likvidity, kterou dokáže kniha objednávek pojmout. Čím „hlubší“ trh je, tím je v knize objednávek větší likvidita. V tomto smyslu zvládne trh s větší likviditou pojmout větší příkazy bez významného dopadu na cenu. Pokud je ale trh nelikvidní, mohou mít velké příkazy na cenu významný dopad.


Co je tržní příkaz (market order)?

Tržní příkaz je pokyn k nákupu nebo prodeji za nejlepší aktuálně dostupnou tržní cenu. Je to v podstatě nejrychlejší způsob, jak se dostat na trh nebo z něj.

Když si tržní příkaz nastavujete, v podstatě říkáte: „Chci realizovat tento příkaz okamžitě a za co nejlepší cenu.“

Tržní příkaz pak bude plnit příkazy z knihy objednávek, dokud se celý příkaz plně nerealizuje. Proto velcí obchodníci (zvaní také velryby) mohou mít při použití tržního příkazu významný dopad na cenu. Velký tržní příkaz může z knihy objednávek vyčerpat veškerou likviditu. Jak to? Ukážeme si to při vysvětlování skluzu.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na článek o tom, co je tržní příkaz (market order).


Co v obchodování znamená skluz?

Pokud jde o tržní příkaz, měli byste si být vědomi také skluzu. Když říkáme, že se tržní příkazy realizují za nejlepší dostupnou cenu, znamená to, že používají příkazy z knihy objednávek, dokud se nerealizuje celý příkaz. 

Co když ale při velkém tržním příkazu není na trhu dostatek likvidity v okolí požadované ceny? Mezi cenou, za kterou očekáváte, že se příkaz realizuje, a cenou, za kterou se realizuje, může být velký rozdíl. Tento rozdíl se nazývá skluz.

Řekněme, že si chcete otevřít dlouhou pozici na nějakém altcoinu v hodnotě 10 BTC. Daný altcoin má ale relativně malou tržní kapitalizaci a obchoduje se na trhu s nízkou likviditou. Když použijete tržní příkaz, bude plnit příkazy z knihy objednávek, dokud se nerealizuje celá objednávka v hodnotě 10 BTC. Na likvidním trhu byste mohli realizovat celou objednávku v hodnotě 10 BTC bez výrazného vlivu na cenu. V tomto případě ale nedostatek likvidity znamená, že v knize objednávek nemusí být v aktuálním cenovém rozpětí dostatek příkazů k prodeji. 

Takže až se celý příkaz v hodnotě 10 BTC realizuje, můžete zjistit, že průměrná cena byla mnohem vyšší, než jste čekali. Jinými slovy, nedostatek příkazů k prodeji způsobil, že se váš tržní příkaz v knize objednávek posunul nahoru a spároval se s příkazy, které byly mnohem dražší než původní cena.

Proto si při obchodování altcoinů dávejte pozor na skluz. Některé obchodní páry nemusí mít na realizaci vašeho tržního příkazu dostatek likvidity.


Co je limitní příkaz (limit order)?

Limitní příkaz je pokyn k nákupu nebo prodeji aktiva za danou cenu nebo lepší. Této ceně se říká limitní cena. Limitní příkaz k nákupu se realizuje za limitní cenu nebo nižší a limitní příkaz k prodeji se realizuje za limitní cenu nebo vyšší.

Když nastavujete limitní příkaz, v podstatě říkáte: „Chci tento příkaz realizovat za danou cenu nebo lepší, ale nikdy ne horší.“

Když použijete limitní příkaz, máte nad svým vstupem na trh nebo výstupem z něj mnohem větší kontrolu. Máte vlastně zaručeno, že se váš příkaz nikdy nerealizuje za horší než požadovanou cenu. Má to ale i svou nevýhodu. Trh vaší ceny nemusí nikdy dosáhnout, a vaše objednávka se tak nerealizuje. V mnoha případech to může znamenat, že přijdete o potenciální obchodní příležitost.

Rozhodnutí, jestli použít limitní nebo tržní příkaz závisí na každém obchodníkovi. Někteří obchodníci používají jen jeden nebo druhý a jiní obchodníci v závislosti na okolnostech používají oba. Důležité je vědět, jak fungují, abyste se mohli rozhodnout sami za sebe.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na článek o tom, co je limitní příkaz (limit order).


Co je příkaz stop loss?

Teď, když víme, co je tržní a limitní příkaz, se podíváme na příkaz stop loss. Příkaz stop loss je typ limitního nebo tržního příkazu, který se aktivuje pouze po dosažení určité ceny. Této ceně se říká stop cena.

Účelem příkazu stop loss je především omezení ztrát. Každý obchodník musí mít bod zneplatnění, což je cenová úroveň, která by měla být předem definovaná. Je to úroveň, při které si řeknete, že vaše původní myšlenka byla špatná a že byste měli trh opustit, abyste předešli dalším ztrátám. Bod zneplatnění je tedy hranice, na kterou byste měli umístit příkaz stop loss.

Jak příkaz stop loss funguje? Jak už jsme zmiňovali, příkaz stop loss může být jak limitní, tak i tržní. Tyto varianty se mohou označovat jako příkazy stop limit a stop market. Klíčovou věcí, kterou je třeba pochopit, je, že příkaz stop loss se aktivuje jen po dosažení určité ceny (stop cena). Po dosažení stop ceny se aktivuje buď tržní, nebo limitní příkaz. Stop cenu v podstatě nastavujete jako určitou aktivační událost tržního nebo limitního příkazu.

Na jednu věc byste si ale měli dát pozor. Víme, že limitní příkazy se realizují pouze po dosažení limitní ceny nebo lepší, ale nikdy ne horší. Pokud jako ochranu před ztrátou používáte příkaz stop limit a trh se prudce zhroutí, může se od vaší limitní ceny okamžitě vzdálit a váš příkaz se nerealizuje. Jinými slovy by stop cena aktivovala příkaz stop limit, ale tento limitní příkaz by se kvůli prudkému cenovému propadu nerealizoval. Proto se příkazy stop market považují za bezpečnější. Zaručují, že i za extrémních tržních podmínek budete moct po dosažení bodu zneplatnění opustit trh.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na článek o tom, co je příkaz stop limit.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!
Kdo je maker a taker?

Maker (tvůrce) se z vás stane, když zadáte příkaz, který se okamžitě nevyplní, ale přidá se do knihy objednávek. Vzhledem k tomu, že váš příkaz přidává do knihy objednávek likviditu, jste „tvůrcem“ likvidity.

Limitní příkazy se obvykle realizují jako maker příkazy, ale ne vždy. Řekněme, že například zadáte limitní příkaz k nákupu s limitní cenou, která je podstatně vyšší než aktuální tržní cena. Vzhledem k tomu, že říkáte, že vaše objednávka může být realizována za limitní cenu nebo lepší, vaše objednávka se provede za tržní cenu (protože je nižší než vaše limitní cena).

Když zadáte příkaz, který se vyplní okamžitě, stane se z vás taker (příjemce/odběratel). Váš příkaz se nepřidá do knihy objednávek, ale okamžitě se v knize objednávek spáruje s existující objednávkou. Vzhledem k tomu, že z knihy objednávek odebíráte likviditu, jste taker. Tržní příkazy budou vždy taker příkazy, protože realizujete objednávku za aktuálně nejlepší dostupnou tržní cenu.

Některé burzy používají víceúrovňový model poplatků, aby motivovaly obchodníky k poskytování likvidity. Koneckonců přilákání velkého množství obchodníků na burzu je v jejich zájmu, protože likvidita přitahuje další likviditu. V takových systémech mívají makeři nižší poplatky než takeři, protože přináší na burzu likviditu. V některých případech mohou makerům dokonce nabídnout slevy na poplatky. Aktuální úrovně poplatků na Binance najdete na této stránce.

Další informace najdete v článku o tom, kdo je maker a kdo je taker.


Co je rozpětí nabídkové a poptávkové ceny?

Rozpětí nabídkové a poptávkové ceny je rozdíl na daném trhu mezi nejvyšším nákupním příkazem (nabídka) a nejnižším prodejním příkazem (poptávka). Je to v podstatě mezera mezi nejvyšší cenou, za kterou je prodávající ochoten prodat, a nejnižší cenou, za kterou je kupující ochoten nakoupit.

Rozpětí nabídkové a poptávkové ceny je způsob, jak měřit likviditu trhu. Čím menší je, tím je trh likvidnější. Rozpětí nabídkové a poptávkové ceny je možné považovat i za způsob, jak u daného aktiva měřit nabídku a poptávku. V tomto smyslu nabídku představuje poptávková strana a poptávku nabídková strana.

Když zadáváte tržní příkaz k nákupu, realizuje se za nejnižší možnou poptávkovou cenu. A naopak když zadáváte tržní příkaz k prodeji, realizuje se za nejvyšší možnou nabídkovou cenu. 


Co je svíčkový graf?

Svíčkový graf je grafické znázornění ceny aktiva za daný časový úsek. Tvoří ho svíčky a každá svíčka představuje stejné časové období. Na hodinovém grafu například odpovídá každá svíčka hodinovému intervalu. Jednodenní graf ukazuje svíčky, které představují jednodenní interval, a tak dále.

Denní graf Bitcoinu. Každá svíčka představuje jeden den obchodování.

Denní graf Bitcoinu. Každá svíčka představuje jeden den obchodování.


Svíčku tvoří čtyři datové body: otevírací cena, nejvyšší cena, nejnižší cena a zavírací cena. Otevírací a zavírací cena jsou první a poslední zaznamenaná cena v daném časovém intervalu. Nejvyšší a nejnižší cena jsou nejvyšší a nejnižší zaznamenané ceny. 

Svíčkové grafy jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů k analýze finančních dat. Svíčky pocházejí až z Japonska v 17. století, ale počátkem 20. století je zdokonalili průkopníci obchodování, jako byl Charles Dow.

Analýza svíčkového grafu je jedním z nejběžnějších způsobů, jak pomocí technické analýzy sledovat bitcoinový trh. Chcete se o svíčkových grafech dozvědět víc? Projděte si našeho průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky.


Co jsou svíčkové formace?

Technická analýza je z velké části založena na předpokladu, že předchozí pohyby cen mohou naznačovat budoucí cenovou akci. Jak nám tedy v této souvislosti mohou pomoci svíčky? Cílem je na svíčkovém grafu identifikovat formace a podle nich si generovat obchodní nápady.

Svíčkové grafy pomáhají obchodníkům analyzovat strukturu trhu a určit, jestli jsme v býčím nebo medvědím tržním prostředí. Také je můžete použít k identifikaci oblastí zájmu, jako jsou hladiny podpory nebo rezistence nebo potenciální body zvratu. To jsou místa na grafu, která mají obvykle zvýšenou obchodní aktivitu.

Svíčkové formace jsou také skvělým způsobem, jak řídit riziko, protože mohou ukázat přesné a definované obchodní setupy neboli nastavení. Jak to? Svíčkové formace totiž mohou definovat jasné cenové cíle a body zneplatnění. To umožňuje obchodníkům přicházet s velmi přesnými a kontrolovanými obchodními setupy. Svíčkové formace jsou velmi rozšířené mezi forexovýmikryptoměnovými obchodníky.

Mezi nejznámější svíčkové formace patří vlajky, trojúhelníky, klíny, kladiva, hvězdy a formace Doji. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, podívejte se na článek o 12 oblíbených svíčkových formacích používaných v technické analýzeprůvodce klasickými formacemi grafu pro začátečníky.


Co je trendová čára?

Trendové čáry jsou nástrojem, který hojně používají jak obchodníci, tak i techničtí analytici. Jsou to čáry spojující určité datové body na grafu. Obvykle tato data tvoří cena, ale nemusí tomu tak být vždy. Někteří obchodníci také kreslí trendové čáry na technické indikátory a oscilátory.

Hlavní myšlenkou, proč se trendové čary kreslí, je vizualizace určitých aspektů cenové akce. Tímto způsobem mohou obchodníci identifikovat celkový trend a strukturu trhu.


Cena Bitcoinu, která se několikrát dotýká trendové čáry, značí rostoucí trend.

Cena Bitcoinu, která se několikrát dotýká trendové čáry, značí rostoucí trend.


Někteří obchodníci mohou používat trendové čáry jen proto, aby lépe pochopili strukturu trhu. Jiní je podle toho, jak působí na cenu, mohou používat k vytváření proveditelných obchodních záměrů.

Trendové čáry je možné uplatnit na grafu s prakticky libovolným časovým úsekem. Trendové čáry ale stejně jako jiné nástroje tržní analýzy bývají spolehlivější na delších časových úsecích než na kratších. 

Dalším aspektem, který je třeba zvážit, je síla trendové čáry. Běžná definice trendové čáry říká, že se ceny musí dotknout alespoň dvakrát nebo třikrát, aby byla platná. Čím víckrát se cena trendové čáry dotkne (otestuje ji), tím se obvykle dá pokládat za spolehlivější.

Pokud se o kreslení trendových čar chcete dozvědět víc, projděte si tento článek vysvětlující trendové čáry.


Co je podpora a rezistence?

Podpora a rezistence jsou jedněmi z nejzákladnějších konceptů souvisejících s obchodováním a technickou analýzou.

Podpora je hladina, na které cena nachází své dno. Jinými slovy, tato hladina je oblastí s významnou poptávkou, na které kupující vstupují na trh a tlačí cenu nahoru.

Rezistence je hladina, na které cena nachází svůj strop. Tato hladina je oblastí s významnou nabídkou, na které prodávající vystupují z trhu a tlačí cenu dolů.


Hladina podpory (červená) je otestována a prolomena a stává se z ní rezistence.

Hladina podpory (červená) je otestována a prolomena a stává se z ní rezistence.


Teď už víte, že podpora a rezistence jsou úrovně zvýšené nabídky a poptávky. V kontextu podpory a rezistence může hrát určitou roli i spousta dalších faktorů.

Potenciální hladiny podpory a rezistence mohou naznačovat také technické ukazatele, jako jsou trendové čáryklouzavé průměryBollingerova pásmamraky indikátoru Ichimoku nebo Fibonacciho retracementy (ústupy). Používají se i aspekty lidské psychologie. Proto obchodníci a investoři začleňují hladiny podpory a rezistence do vlastních obchodních strategií různě.

Zajímá vás, jak na grafu nakreslit hladiny podpory a rezistence? Podívejte se na článek vysvětlující základy podpory a rezistence.

Kapitola 5 – Ukazatele technické analýzy


Obsah


Co je ukazatel technické analýzy?

Technické ukazatele vypočítávají metriky související s finančním nástrojem. Tento výpočet může vycházet z ceny, objemu, onchainových dat, otevřených pozic, sociálních metrik nebo i jiného ukazatele.

Jak už jsme uváděli, technický analytik zakládá své metody na předpokladu, že historické cenové formace mohou předepisovat budoucí pohyby cen. Obchodníci, kteří technickou analýzu používají, proto mohou k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů na grafu používat řadu technických ukazatelů.

Technické ukazatele je možné kategorizovat několika způsoby. Může to být například, zda ukazují na budoucí trendy (předstihové ukazatele), potvrzují probíhající formaci (zpožďující se ukazatele) nebo objasňují události v reálném čase (souběžné ukazatele).

Další kategorizace se mohou zabývat tím, jak tyto ukazatele prezentují informace. V tomto smyslu existují překryvné ukazatele, které cenu překrývají daty, nebo oscilátory, které kmitají mezi minimální a maximální hodnotou. 

Existují také typy ukazatelů, jejichž cílem je změřit konkrétní aspekt trhu, jako jsou momentové ukazatele. Jak název napovídá, jejich cílem je měřit a zobrazovat dynamiku trhu.

Jaký ukazatel technické analýzy je tedy nejlepší? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Obchodníci mohou používat mnoho různých typů technických ukazatelů a jejich výběr z velké části závisí na individuální obchodní strategii. Abyste si ale nějaké z nich mohli vybrat, musíte o nich nejdřív něco vědět, a proto se jim v této kapitole budeme věnovat.


Předstihové a zpožďující se ukazatele

Jak jsme si říkali, různé ukazatele mají odlišné vlastnosti a měly by se používat za konkrétním účelem. Předstihové ukazatele ukazují na budoucí události. Zpožďující se ukazatele se používají k potvrzení něčeho, co se už stalo. Kdy je tedy používat?

Předstihové ukazatele jsou obvykle užitečné na krátkodobou a střednědobou analýzu. Používají se, když analytici předvídají trend a hledají statistické nástroje, kterými by své hypotézy podložili. Zvlášť v ekonomice jsou předstihové ukazatele užitečné k předvídání období hospodářské recese

U obchodování a v technické analýze se předstihové ukazatele mohou používat pro jejich prediktivní vlastnosti. Žádný speciální ukazatel ale nedokáže předvídat budoucnost, takže všechny tyto prognózy byste měli brát s rezervou.

Zpožďující se ukazatele se používají k potvrzení událostí a trendů, které už se staly nebo právě probíhají. Může se to zdát zbytečně, ale ve skutečnosti je to velmi užitečné. Zpožďující se ukazatele mohou zvýraznit určité aspekty trhu, které by jinak zůstaly skryté. Zpožďující se ukazatele se proto obvykle používají u dlouhodobých analýz grafu.

Chcete se dozvědět ještě víc? Přečtěte si vysvětlení předstihových a zpožďujících se ukazatelů.


Co je momentový ukazatel?

Momentové ukazatele se snaží měřit a zobrazovat dynamiku trhu. Co je dynamika trhu? Zjednodušeně řečeno je to míra rychlosti cenových změn. Momentové ukazatele se snaží měřit tempo, kterým ceny stoupají nebo klesají. Proto se obvykle používají na krátkodobé analýzy obchodníky, kteří se snaží vydělat na propuknutí vysoké volatility.

Cílem momentového obchodníka je vstupovat do obchodů, když je dynamika trhu vysoká, a vystupovat z nich, když dynamika slábne. Pokud je volatilita nízká, obvykle to znamená malý cenový rozptyl. S rostoucím napětím cena často udělá velký impulzivní pohyb a malý rozptyl prolomí. V tu chvíli se momentovým obchodníkům daří.

Jakmile pohyb skončí a obchodníci vystoupí z pozice, přesunou svou pozornost na jiné aktivum s vysokou dynamikou a snaží se stejnou strategii zopakovat. Momentové ukazatele jsou proto velmi rozšířené mezi intradenními obchodníky, skalpery a krátkodobými obchodníky, kteří hledají rychlé obchodní příležitosti. 


Co je objem obchodů?

Objem obchodů je možné považovat za klíčový ukazatel. Zobrazuje počet individuálních zobchodovaných jednotek daného aktiva za určitý čas. V podstatě ukazuje, jaké množství daného aktiva změnilo v měřeném období majitele.

Někteří považují objem obchodů za nejdůležitější technický ukazatel vůbec. V obchodním světě se říká: „Ceně předchází objem.“ Naznačuje to, že velký objem obchodů může být předstihovým ukazatelem velkého cenového pohybu (bez ohledu na směr).

Objemem v obchodování mohou obchodníci měřit sílu podkladového trendu. Pokud vysoký objem obchodů doprovází i vysoká volatilita, lze to považovat za potvrzení pohybu. Dává to smysl, protože velká obchodní aktivita by se měla rovnat velkému objemu, když je na dané cenové úrovni aktivní spousta obchodníků a investorů. Pokud ale vysokou volatilitu velký objem nedoprovází, podkladový trend se považuje za slabý.

Cenové úrovně s historicky vysokým objemem mohou být pro obchodníky také dobrým potenciálním vstupním nebo výstupním bodem. Vzhledem k tomu, že historie má tendenci se opakovat, je pravděpodobné, že na těchto úrovních bude docházet ke zvýšené obchodní aktivitě. Zvýšený objem by měl ideálně doprovázet také hladiny podpory a rezistence, který by sílu dané hladiny potvrdil.


Co je index relativní síly (ukazatel RSI)?

Index relativní síly (RSI) je ukazatel, který objasňuje, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané. Je to momentový oscilátor, který ukazuje rychlost, s jakou dochází ke změnám cen. Tento oscilátor se pohybuje mezi hodnotami 0 až 100 a jeho data se obvykle zobrazují na liniovém grafu.


Ukazatel RSI použitý na grafu Bitcoinu.

Ukazatel RSI použitý na grafu Bitcoinu.


Co stojí za myšlenkou měřit dynamiku trhu? Pokud se dynamika zvyšuje a zároveň stoupá cena, považuje se vzestupný trend za silný. Naopak pokud se dynamika při vzestupném trendu snižuje, považuje se vzestupný trend za slabý. V takovém případě může dojít ke zvratu.

Pojďme se podívat, jak funguje tradiční interpretace RSI. Když je hodnota RSI pod 30, považuje se aktivum za přeprodané. Naproti tomu nad hodnotou 70 se považuje za překoupené.

Hodnoty RSI byste měli brát s určitou rezervou. Při mimořádných tržních podmínkách může RSI dosáhnout extrémních hodnot a tržní trend přesto může ještě nějakou dobu pokračovat.

RSI je jedním z nejsnadněji pochopitelných technických indikátorů, takže je ideální pro začínající obchodníky. Pokud se o něm chcete dozvědět více, podívejte se na článek o tom, co je to ukazatel RSI.


Co je klouzavý průměr (ukazatel MA)?

Klouzavé průměry vyhlazují cenovou akci a usnadňují rozpoznání tržních trendů. Vzhledem k tomu, že vychází z předchozích údajů o ceně, postrádají předvídatelnost. Proto se klouzavé průměry považují za zpožďující se ukazatele.

Pohyblivé průměry mají různé typy – mezi dva nejběžnější patří jednoduchý klouzavý průměr (SMA nebo jen MA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA). Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Jednoduchý klouzavý průměr se vypočítává na základě údajů o cenách z předchozích n období a vytvořením průměru. Například desetidenní SMA vezme průměrnou cenu za posledních deset dní a výsledky vykreslí na grafu.


200týdenní klouzavý průměr ceny Bitcoinu.

200týdenní klouzavý průměr ceny Bitcoinu.


Exponenciální klouzavý průměr je trochu složitější. Používá jiný vzorec, který klade větší důraz na novější údaje o cenách. EMA proto oproti SMA reaguje na nedávné cenové akce rychleji.

Jak už jsme zmiňovali, klouzavé průměry jsou zpožďující se ukazatele. Čím delší období vykreslují, tím větší mají zpoždění. Proto třeba 200denní klouzavý průměr bude na rozvíjející se cenovou akci reagovat pomaleji než 100denní klouzavý průměr.

Pohyblivé průměry vám mohou pomoci snadněji identifikovat tržní trendy. Pokud se o nich chcete dovědět víc, přečtěte si tento článek vysvětlující pohyblivé průměry.


Co je sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (ukazatel MACD)?

Ukazatel MACD je oscilátor, který pomocí dvou klouzavých průměrů zobrazuje dynamiku trhu. Vzhledem k tomu, že sleduje cenovou akci, která už nastala, jde o zpožďující se ukazatel.

MACD tvoří dvě linie – MACD linie a signální linie. Jak se vypočítávají? MACD linii získáte odečtením EMA s délkou 12 období od EMA s délkou 26 období. To je celkem jednoduché. Pak ji vykreslíte přes EMA s délkou 9 období – signální linii. Mnoho nástrojů pro tvorbu grafů navíc zobrazuje také histogram, který znázorňuje vzdálenost mezi MACD linií a signální linií.


Ukazatel MACD použitý na grafu Bitcoinu.

Ukazatel MACD použitý na grafu Bitcoinu.


Obchodníci mohou MACD používat ke sledování vztahu mezi MACD linií a signální linií. Překřížení mezi těmito dvěma liniemi obvykle znamená důležitou událost. Když MACD linie překříží signální linii směrem nahoru, bývá to považováno za býčí signál. Když MACD linie naopak překříží signální linii směrem dolů, bývá to považováno za medvědí signál.

MACD je jedním z nejoblíbenějších technických ukazatelů, které měří dynamiku trhu. Pokud se o něm chcete dovědět víc, přečtěte si tento článek vysvětlující ukazatel MACD.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Co je Fibonacciho retracement (ústup)?

Fibonacciho retracement je oblíbený ukazatel vycházející z řetězce čísel zvaného Fibonacciho posloupnost. Tato čísla objevil ve 13. století italský matematik Leonardo Fibonacci. 

Fibonacciho čísla jsou nyní součástí mnoha ukazatelů technické analýzy a Fibonacciho retracement patří mezi nejoblíbenější z nich. V procentuální podobě používá poměry odvozené od Fibonacciho čísel. Tato procenta jsou pak vykreslena na grafu a obchodníci je mohou použít k identifikaci potenciálních hladin podpory a rezistence.  

Těmito Fibonacciho poměry jsou:

 • 0 %

 • 23,6 %

 • 38,2 %

 • 61,8 %

 • 78,6 %

 • 100 %

Mnoho obchodníků při použití tohoto ukazatele používá i 50 %, i když to není Fibonacciho poměr. A někdy používají i poměry mimo rozsah 0 až 100 %. Mezi nejčastější z nich patří 161,8 %, 261,8 % a 423,6 %.


Fibonacciho úrovně na grafu Bitcoinu.

Fibonacciho úrovně na grafu Bitcoinu.


Takže jak obchodníci úrovně Fibonacciho retracementu používají? Hlavní myšlenkou vykreslení procentních poměrů na grafu je nalezení oblastí zájmu. Obvykle si obchodníci vyberou na grafu dva významné cenové body a ty označí hodnotami 0 a 100. Rozsah mezi těmito body může zvýraznit potenciální body vstupu a výstupu a pomoci určit umístění příkazu stop loss.

Fibonacci retracement je všestranný ukazatel, který je možné použít na celou řadu obchodních strategií. Podrobnější vysvětlení najdete v průvodci ovládnutím Fibonacciho retracementu.


Co je Stochastic RSI (ukazatel StochRSI)?

Stochastic RSI je derivátem indexu relativní síly (RSI). Podobně jako u RSI je jeho hlavním cílem určit, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané. Na rozdíl od RSI se ale StochRSI negeneruje z údajů o ceně, ale z hodnot RSI. Ve většině nástrojů pro tvorbu grafů se hodnoty StochRSI budou pohybovat mezi 0 a 1 (nebo 0 a 100).

StochRSI bývá nejužitečnější, když se blíží horním nebo spodním extrémům svého rozsahu. Vzhledem k vyšší rychlosti a větší senzitivitě může produkovat mnoho falešných signálů, které bývá náročné správně vyložit.

Tradiční vysvětlení StochRSI se podobá RSI. Když je vyšší než 0,8, považuje se aktivum za překoupené. Když je nižší než 0,2, považuje se aktivum za přeprodané. Je důležité ale zmínit, že byste tyto hodnoty neměli chápat jako jasné signály pro vstup do obchodu nebo výstup z něj. Určitě tato informace něco znamená, ale nemusíte znát celý příběh. Proto většina nástrojů technické analýzy funguje nejlépe v kombinaci s dalšími technikami analýzy trhu.

Chcete se o StochRSI dozvědět víc? Podívejte se na vysvětlení Stochastic RSI.


Co jsou Bollingerova pásma (ukazatel BB)?

Bollingerova pásma, pojmenovaná po Johnu Bollingerovi, měří volatilitu trhu a často se používají k odhalování překoupených a přeprodaných stavů. Tento ukazatel se skládá ze tří linií (pásem) – jednoduchý klouzavý průměr (prostřední linie) a horní a spodní pásmo. Tato pásma se pak spolu s cenovou akcí umístí na graf. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že jak stoupá nebo klesá volatilita, vzdálenost mezi těmito pásmy se mění – rozšiřuje a zmenšuje.


Bollingerova pásma na grafu Bitcoinu.

Bollingerova pásma na grafu Bitcoinu.


Pojďme se podívat na obecnou interpretaci Bollingerových pásem. Čím blíž je cena k hornímu pásmu, tím blíž má aktivum k překoupenému stavu. Obdobně čím blíž je ke spodnímu pásmu, tím blíž má aktivum k přeprodanému stavu. 

Je důležité poznamenat, že cena obvykle zůstane v rozmezí pásem, ale čas od času může horní nebo spodní pásmo prolomit. Znamená to okamžitý signál k nákupu nebo prodeji? Ne. Jen nám to říká, že se trh odklání od prostředního pásma jednoduchého klouzavého průměru a dosahuje extrémních podmínek.

Obchodníci mohou Bollingerova pásma používat i k tomu, aby se pokusili předvídat stlačení trhu, známé taky jako stlačení Bollingerových pásem. Jde o období nízké volatility, kdy se pásma přiblíží velmi blízko k sobě a „stlačí“ cenu do malého rozpětí. V takto malém rozpětí roste „tlak“ a trh z něj nakonec vystřelí, což vede k období zvýšené volatility. Vzhledem k tomu, že se trh může pohybovat nahoru nebo dolů, strategie stlačení trhu se považuje za neutrální (ani medvědí ani býčí). Proto je vhodné ji kombinovat s dalšími obchodními nástroji, jako jsou hladiny podpory a rezistence.

Chcete pochopit Bollingerova pásma opravdu do hloubky? Přečtěte si vysvětlení Bollingerových pásem.


Co je objemově vážená průměrná cena (ukazatel VWAP)?

Jak už jsme zmiňovali, mnoho obchodníků považuje objem obchodů za nejdůležitější ukazatel vůbec. Existují tedy nějaké ukazatele vycházející z objemu?

Objemově vážená průměrná cena (zkratka VWAP) kombinuje sílu objemu s cenovou akcí. Konkrétně jde o průměrnou cenu aktiva za dané období váženou podle objemu. Je mnohem užitečnější než obyčejný výpočet průměrné ceny, protože také zohledňuje, jaké cenové úrovně měly největší objem obchodů.

Jak obchodníci VWAP používají? VWAP se obvykle používá jako měřítko pro současný výhled na trhu. Když se trh nachází nad linií VWAP, lze ho považovat za býčí. Pokud se trh nachází pod linií VWAP, lze ho považovat za medvědí. Všimli jste si, jak jeho vysvětlení připomíná klouzavé průměry? VWAP je opravdu možné srovnávat s klouzavými průměry, přinejmenším ve způsobu, jakým se používá. Hlavní rozdíl ale spočívá v tom, že VWAP zohledňuje navíc objem obchodování.

Dál je možné VWAP používat k identifikaci oblastí s vyšší likviditou. Mnoho obchodníků používá prolomení linie VWAP jako obchodní signál. Obvykle ale také používají další metriky ve své strategii pro snížení rizika.

Chcete se o tom, jak používat VWAP, dozvědět víc? Podívejte se na vysvětlení objemově vážené průměrné ceny (VWAP).


Co je ukazatel parabolic SAR?

Ukazatel parabolic SAR se používá k určení směru trendu a potenciálních zvratů. Zkratka SAR znamená Stop and Reverse (zastavit a obrátit). To se týká bodu, kdy by se měla uzavřít dlouhá pozice a otevřít krátká pozice nebo naopak.

Ukazatel parabolic SAR má podobu řady teček na grafu buď nad nebo pod cenou. Obecně platí, že když jsou tečky pod cenou, znamená to, že cena má vzestupný trend. Naopak pokud jsou tečky nad cenou, znamená to, že cena má klesající trend. Ke zvratu dojde, když se tečky převrátí na „druhou stranu“ ceny.


Ukazatel parabolic SAR na grafu Bitcoinu.

Ukazatel parabolic SAR na grafu Bitcoinu.


Ukazatel parabolic SAR vám může pomoci pochopit směr tržního trendu. Je taky užitečný k identifikaci bodů, kdy dojde k zvrácení trendu. Někteří obchodníci mohou ukazatel parabolic SAR používat i jako základ pro příkaz trailing stop loss. Tento speciální typ příkazu se pohybuje spolu s trhem a při silném vzestupném trendu chrání zisky investorů.

Ukazatel parabolic SAR funguje nejlépe během silných tržních trendů. V období konsolidace může o případných zvratech vydávat spoustu falešných signálu. Chcete se o používání ukazatele Parabolic SAR dozvědět víc? Přečtěte si stručného průvodce ukazatelem parabolic SAR.


Co jsou mraky ukazatele Ichimoku?

Ichimoku je ukazatel technické analýzy, který na jediném grafu kombinuje mnoho ukazatelů. V rámci ukazatelů, o kterých jsme mluvili, je Ichimoku rozhodně jedním z nejkomplikovanějších. Na první pohled může být obtížné jeho vzorcům a pracovním mechanismům porozumět, ale v praxi není použití ukazatele Ichimoku až tak obtížné, jak se může zdát. Mnoho obchodníků ho používá proto, že dokáže vytvářet velmi výrazné a dobře definované obchodní signály. 

Jak už jsme říkali, Ichimoku není jen jeden ukazatel, je to soubor ukazatelů. Je to soubor, který poskytuje informace o dynamice trhuhladinách podpory a rezistence a směru trendu. Dosahuje toho výpočtem pěti průměrů a jejich vykreslením na graf. Také z těchto průměrů vytváří „mrak“, který může předpovídat potenciální oblasti podpory a rezistence.

Přestože průměry hrají důležitou roli, klíčovou součástí tohoto ukazatele je samotný mrak. Obecně platí, že když je cena nad mrakem, lze se domnívat, že má trh rostoucí trend. Naopak pokud je cena pod mrakem, lze se domnívat, že má trh klesající trend.


Mrak ukazatele Ichimoku na grafu Bitcoinu působící jako podpora a pak rezistence.

Mrak ukazatele Ichimoku na grafu Bitcoinu působící jako podpora a pak rezistence.


Ukazatel Ichimoku může také posílit jiné obchodní signály.

Ukazatel Ichimoku je obtížné ovládnout, ale jakmile pochopíte, jak funguje, dokáže vám přinést skvělé výsledky. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si vysvětlení ukazatele Ichimoku.

Kapitola 6 – Tipy pro obchodování s kryptoměnami


Obsah


Jak s obchodováním kryptoměn začít?

Pokud jste se rozhodli, že chcete začít obchodovat, měli byste zvážit následující.

Za prvé samozřejmě potřebujete kapitál, se kterým budete obchodovat. Pokud nemáte žádné úspory a začnete obchodovat s penězi, o které nemůžete přijít, může to mít na váš život závážný nepříznivý dopad. Obchodování není nic snadného – drtivá většina začínajících obchodníků přichází o peníze. Budete se muset smířit s tím, že peníze, které si odložíte bokem na obchodování, mohou obratem zmizet a už je nikdy nezískáte zpět. Proto se doporučuje začínat s menšími částkami, abyste si to vyzkoušeli.

Další věc, kterou byste si měli promyslet, je celková obchodní strategie. Pokud jde o vydělávání peněz na finančních trzích, existuje mnoho cest, kterými se vydat. V závislosti na čase a úsilí, které můžete do tohoto druhu podnikání vložit, si můžete vybrat mezi různými strategiemi, jak finančních cílů dosáhnout.

A na závěr je tu ještě jedna věc. Mnoho obchodníků funguje nejlépe, když obchodování není jejich hlavním zdrojem příjmů. Tímto způsobem je snadnější nést emocionální zátěž, než když na tom závisí každodenní přežití. Základním rysem úspěšných obchodníků je eliminování emocí, což je podstatně obtížnější, když jde o živobytí. Takže obzvlášť, když začínáte, byste měli obchodování a investování brát jako vedlejší činnost a učit se a trénovat na malých částkách. Taky by vás ještě mohly zajímat způsoby, jak z kryptoměn získat pasivní příjem.

Pokud se chcete dozvědět, jak při obchodování a technické analýze předejít malým chybám, přečtěte si 7 běžných chyb v technické analýze.


Jak obchodovat kryptoměny na Binance?

Takže jste se rozhodli, že chcete vstoupit do světa obchodování kryptoměn. Co je k tomu potřeba?

Nejprve musíte převést svou fiat měnu na nějakou kryptoměnu. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je jít na stránku Nakoupit kryptoměnu na Binance, kde si můžete vybrat ze spousty možností. Kryptoměny můžete nakoupit pomocí debetní nebo kreditní karty, prostřednictvím řešení třetích stran, jako je Simplex, Paxful nebo Koinax, nebo na Binance P2P použít bankovní účet. Jakmile jednu z možností realizujete, stanete se součástí nového finančního systému.

Když teď vlastníte kryptoměnu, máte spoustu možností, jak s ní naložit. Můžete s ní třeba obchodovat mince na spotové burze Binance. Pokud máte zkušenosti s obchodováním, můžete vyzkoušet platformu Binance pro maržové obchodování nebo Binance Futures. K dispozici máte také příležitosti, jak získat pasivní příjem, mezi které patří stakingpůjčování aktiv na platformě Úspory Binancetěžení na Binance Poolu a další.

Zmíněné možnosti zatím zahrnovaly pouze takzvané centralizované burzy, jako je právě Binance. Jsou to burzy, na kterých vkládáte kryptoměny a provádíte své finanční aktivity v rámci jejich interních systémů. Díky kouzlu blockchainové technologie ale existují i další možnosti zvané decentralizované burzy (DEX). Na těchto platformách prostředky nikdy neopustí vaši kryptoměnovou peněženku, takže nad nimi máte vždy naprostou kontrolu. Můžete se také připojit na svou hardwarovou peněženku a obchodovat přímo z ní.

Centralizované burzy kryptoměnovému prostoru dominují, ale mnoho obchodníků a blockchainových nadšenců věří, že významná část kryptoměnového objemu obchodování bude v budoucnu probíhat na decentralizovaných burzách. Přejděte na Binance DEX a vyzkoušejte si toto obchodování na vlastní kůži!


Co je obchodní deník a potřebuji ho?

Obchodní deník je dokumentace vašich obchodních aktivit. Měli byste ho mít? Pravděpodobně ano! Můžete použít jednoduchou excelovou tabulku nebo si předplatit specializovanou službu.

Někteří obchodníci považují vedení obchodního deníku za klíčové, pokud chcete být neustále v zisku, zvlášť když obchodujete velmi aktivně. Koneckonců, pokud si nezaznamenáváte své obchodní aktivity, jak přijdete na své silné a slabé stránky? Bez obchodního deníku nebudete mít jasnou představu o tom, jak se vám daří.

Uvědomte si, že zaujatost může ve vašich obchodních rozhodnutích hrát významnou roli, a takový obchodní deník ji dokáže částečně zmírnit. Jak? Data prostě nelžou! Obchodní úspěch je otázkou čísel, a pokud děláte něco špatně, projeví se to na vašem zisku. Když si budete vést obchodní deník pečlivě, můžete také sledovat, se kterými strategiemi máte největší úspěch.


Jak při obchodování vypočítat velikost mé pozice?

Jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování je řízení rizika. Někteří obchodníci si stojí za tím, že je tím nejdůležitějším. Proto je zásadní vypočítávat pomocí standardizovaných vzorců velikosti pozic. Výpočet vypadá následovně. 

Nejprve je třeba určit, jak velkou část prostředků na účtu jste ochotní na jednotlivých obchodech riskovat. Řekněme, že to bude 1 %. Znamená to, že budete do jednotlivých pozic vstupovat s jedním procentem z prostředků na účtu? Ne, znamená to, že když se naplní příkaz stop loss, nepřijdete o víc než 1 % prostředků na účtu.

Může se to zdát jako příliš málo, ale takhle budete mít jistotu, že po pár špatných obchodech, kterým se prostě nevyhnete, nepřijdete o všechno. Jakmile si toto stanovíte, musíte si určit, kam umístit příkaz stop loss. To budete dělat u každého jednotlivého obchodu podle specifikací obchodní myšlenky. Řekněme, že jste se rozhodli umístit příkaz stop loss o 5 % níž od vstupní ceny. To znamená, že kdyby se příkaz stop loss naplnil a vy jste vystoupili z pozice s 5% ztrátou, přišli byste přesně o 1 % z celkových prostředků na účtu.

Řekněme, že na účtu máme 1 000 USDT. Na každém obchodu riskujeme 1 %. Příkaz stop loss je od vstupní ceny o 5 % níž. Jakou velikost pozice použijeme? 

1000 × 0,01 ÷ 0,05 = 200

Pokud chceme přijít pouze o 10 USDT, což je 1 % všech prostředků na našem účtu, měli bychom vstoupit s pozicí o velikosti 200 USDT.

Zpočátku se tento proces může zdát trochu zdlouhavý, ale pro správné řízení rizika je nezbytný. Dobrou zprávou je, že o tom, jak při obchodování vypočítat velikost pozice, máme celý článek.


Jaký online obchodní software mám používat?

Analýza grafu je klíčovou součástí každé sady obchodních nástrojů technického analytika. Ale co je nejlepší k ní použít? Binance má integrované grafy TradingView, takže můžete analýzu provádět přímo na platformě – a to jak ve webovém rozhraní, tak v mobilní aplikaci. Můžete si také vytvořit účet TradingView a prohlédnout si všechny trhy z Binance na jejich platformě.

Na trhu působí řada poskytovatelů online softwaru pro tvorbu grafů a každý z nich má jiné výhody. Obvykle za ně ale musíte platit měsíční předplatné. Na kryptoměnové obchodování se zaměřují například ještě Coinigy, TradingLite, Exocharts nebo Tensorcharts.


Mám se připojit k placené obchodní skupině?

Nejspíše ne. Spousta skvělých informací o obchodování je k dispozici zdarma, tak proč toho nevyužít? Navíc zkoušet obchodovat na vlastní pěst je užitečné v tom, že se poučíte ze svých chyb a zjistíte, co vám a vašemu obchodnímu stylu vyhovuje nejvíc.

Vstup do placené skupiny může být účinný učební nástroj, ale dejte si pozor na podvody a klamavou reklamu. Koneckonců zfalšovat obchodní výsledky, abyste získali členy do placené skupiny, je celkem snadné.

Také se zkuste zamyslet nad tím, proč by vlastně úspěšný obchodník placenou skupinu zakládal. Jistě, vedlejší příjem se vždycky hodí, ale proč potřebují tak vysoké poplatky, když se jim už tak skvěle daří?

Někteří úspěšní obchodníci skutečně provozují kvalitní placené skupiny s doplňkovými službami, jako jsou speciální tržní údaje. Jen si dávejte opravdu pozor, komu své peníze posíláte, protože většina placených obchodních skupin existuje jen proto, aby ze začínajících obchodníků vylákala peníze.


Co je pump and dump?

Pump and dump je investiční schéma, které nepravdivými informacemi vytlačí cenu aktiva. Jakmile cena dostatečně vzroste ("vypumpuje se"), pachatelé své levně nakoupené „bagy“ prodají ("vydumpují") za mnohem vyšší cenu.


Typická cenová formace ve schématu pump and dump.

Typická cenová formace ve schématu pump and dump.


Schémata pump and dump na kryptoměnových trzích nekontrolovatelně řádí, zvlášť během býčích trendů. V této době na trh vstupuje mnoho nezkušených investorů, které je snadnější zneužít. Tento typ podvodu je nejčastější u kryptoměn s nízkou tržní kapitalizací, protože jejich ceny je vzhledem k nízké likviditě těchto trhů obvykle snadnější vypumpovat.

Schémata pump and dump často organizují soukromé „pump and dump skupiny“, které novým členům slibují snadné zisky (často výměnou za nějaký poplatek). Obvykle se však stává, že tyto nové členy zneužije ještě menší skupina, která do pozic vstoupila před nimi.

Na tradičních trzích dostávají lidé, kteří jsou ze schématu pump and dump shledáni vinnými, velké pokuty.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Mám se zaregistrovat ke kryptoměnovým airdropům?

Možná, ale dávejte si velký pozor! Airdropy jsou nový způsob distribuce kryptoměn široké veřejnosti. Airdrop může být skvělý způsob, jak zajistit, aby kryptoměna nebyla centralizovaná v rukou několika málo držitelů. Rozmanitý soubor držitelů je pro zdravou, decentralizovanou síť klíčový.

Nic jako oběd zdarma ale neexistuje. Nebo někdy možná ano, ale to musíte mít opravdu štěstí. Často se však stává, že se vás organizátoři airdropu pokusí rovnou zneužít nebo po vás budou něco chtít.

Co po vás budou chtít? Jedním z nejběžnějších „aktiv“, které za airdrop požadují, jsou vaše osobní údaje. Mají vaše osobní údaje hodnotu 10 až 50 USD ve vysoce spekulativní kryptoměně? Ta volba je na vás, ale existují i lepší způsoby, jak si vydělat něco bokem, aniž byste riskovali své soukromí a osobní údaje. Proto si dávejte opravdu pozor, když zvažujete, jestli se ke kryptoměnovému airdropu zaregistrovat.


Závěrem

To byla pořádná porce informací, že? Začít s obchodováním kryptoměn není jen tak, musíte porozumět mnoha novým pojmům, ale snad vám tento průvodce pomohl se obchodování s kryptoměnami tolik nebát.

Pořád ale existuje spousta věcí, které se můžete naučit. Proto jsme vytvořili platformu pro kryptoměnové otázky a odpovědi s názvem Ask Academy. Pokud máte nějaké další otázky ohledně obchodování s kryptoměnamiblockchainové technologiikryptografii nebo souvisejících tématech, stačí se tam zeptat a komunita vám odpoví. Takže tam naviděnou.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.