Vysvětlení alokace aktiv a diverzifikace
Domů
Články
Vysvětlení alokace aktiv a diverzifikace

Vysvětlení alokace aktiv a diverzifikace

Začátečníci
Zveřejněno Jan 27, 2020Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

Úvod

Když jde o peníze, vždycky existuje riziko. Jakákoli investice může přinést ztrátu, zatímco u pozic pouze v hotovosti se bude hodnota pomalu snižovat v důsledku inflace. Riziko sice nelze eliminovat, ale lze ho upravit tak, aby odpovídalo konkrétním investičním cílům jednotlivce.

Alokace aktiv a diverzifikace jsou pojmy, které hrají klíčovou roli při určování těchto rizikových parametrů. I když s investováním začínáte, principy, které za nimi stojí, pravděpodobně znáte, protože existují již tisíce let. 

V tomto článku se dozvíte, jaké tyto principy jsou a jak souvisí s moderními strategiemi řízení peněz. 

Pokud si chcete o podobném tématu přečíst více, podívejte se na článek Vysvětlení finančních rizik


Co je alokace aktiv a diverzifikace?

Pojmy alokace aktiv a diverzifikace se často používají zaměnitelně. Mohou však označovat mírně odlišné aspekty řízení rizik. 

Alokace aktiv může být použita k popisu strategie hospodaření s penězi, která určuje, jak by měl být kapitál rozdělen mezi jednotlivé třídy aktiv v investičním portfoliu. Diverzifikace může naopak popisovat rozdělení kapitálu v rámci těchto tříd aktiv. 

Hlavním cílem těchto strategií je maximalizovat očekávané výnosy a zároveň minimalizovat potenciální riziko. Obvykle to zahrnuje stanovení investičního časového horizontu investora, toleranci vůči riziku a někdy i zohlednění širších ekonomických podmínek. 

Hlavní myšlenka strategií alokace aktiv a diverzifikace spočívá jednoduše řečeno v tom, abyste nevkládali všechna svá vejce do jednoho košíku. Nejúčinnějším způsobem, jak vytvořit vyvážené portfolio, je kombinovat třídy aktiv a aktiva, která nejsou provázána.

Kombinace těchto dvou strategií je silná v tom, že riziko není rozděleno pouze mezi různé třídy aktiv, ale také v rámci těchto tříd. 

Někteří finanční odborníci se dokonce domnívají, že stanovení strategie alokace aktiv může být důležitější než samotný výběr jednotlivých investic. 


Moderní teorie portfolia

Moderní teorie portfolia (MPT) je rámec, který tyto principy formalizuje prostřednictvím matematického modelu. Byla představena v článku, který v roce 1952 publikoval Harry Markowitz a za který později obdržel Nobelovu cenu za ekonomii.

Hlavní kategorie aktiv mají tendenci se pohybovat odlišně. Tržní podmínky, které způsobují, že se určité třídě aktiv daří dobře, mohou způsobit, že se jiné třídě aktiv daří špatně. Hlavním předpokladem je, že pokud se jedné třídě aktiv nedaří, mohou být ztráty vyrovnány jinou třídou aktiv, které se daří dobře.  
MPT předpokládá, že kombinací aktiv z neprovázaných tříd aktiv lze snížit volatilitu portfolia. Tím by se měla zvýšit i rizikově upravená výkonnost, což znamená, že portfolio se stejnou mírou rizika přinese lepší výnosy. Předpokládá také, že pokud dvě portfolia nabízejí stejné výnosy, každý racionální investor dá přednost portfoliu s menším rizikem. 

Zjednodušeně řečeno, MPT říká, že nejefektivnější je kombinovat v portfoliu aktiva, která nejsou korelovaná.


Typy tříd aktiv a alokační strategie

V rámci typické alokace aktiv lze třídy aktiv rozdělit do následujících kategorií: 

  • Tradiční aktiva – akcie, dluhopisy a hotovost. 
  • Alternativní aktiva – nemovitosti, komodity, deriváty, pojistné produkty, soukromý kapitál a samozřejmě kryptoaktiva.

Obecně existují dva hlavní typy strategií alokace aktiv, přičemž oba využívají předpoklady uvedené v MPT: strategická alokace aktiv a taktická alokace aktiv. 

Strategická alokace aktiv je považována za tradiční přístup, který je vhodnější pro pasivní styl investování. Portfolia založená na této strategii mají tendenci být rebalancována pouze v případě, že se požadované alokace změní na základě změny časového horizontu nebo rizikového profilu investora. 

Taktická alokace aktiv je vhodnější pro aktivnější styly investování. Umožňuje investorům soustředit své portfolio na aktiva, která dosahují lepších výsledků než trh. Vychází z předpokladu, že pokud určité odvětví dosahuje lepších výsledků než trh, může jej překonávat i po delší dobu. Protože je stejně tak založena na principech uvedených v MPT, umožňuje také určitou míru diverzifikace.

Je třeba poznamenat, že aktiva nemusí být zcela nesouvstažná nebo inverzně korelovaná, aby diverzifikace měla příznivý účinek. Je pouze vyžadováno, aby nebyla v úplné korelaci. 


Použití alokace aktiv a diverzifikace v portfoliu

Podívejme se na tyto principy na příkladu portfolia. Strategie alokace aktiv může určit, že portfolio by mělo mít následující alokace mezi různými třídami aktiv:

  • 40 % investováno do akcií
  • 30 % v dluhopisech
  • 20 % v kryptoaktivech
  • 10 % v hotovosti 

Strategie diverzifikace může vyžadovat, že mezi 20 % investovaných do kryptoaktiv by mělo být: 

  • 70 % alokováno do Bitcoinu
  • 15 % do kryptoaktiv s velkou tržní kapitalizací
  • 10 % do kryptoaktiv se střední tržní kapitalizací
  • 5 % do kryptoaktiv s malou tržní kapitalizací

Po stanovení alokací lze výkonnost portfolia pravidelně sledovat a přezkoumávat. Pokud se alokace změní, může nastat čas na rebalancování – to znamená nákup a prodej aktiv, aby se portfolio upravilo zpět na požadovaný poměr. To obvykle zahrnuje prodej nejvýkonnějších a nákup méně výkonných aktiv. Výběr aktiv samozřejmě zcela závisí na strategii a individuálních investičních cílech. 

Kryptoměny patří mezi nejrizikovější třídy aktiv. Toto portfolio lze považovat za velmi rizikové, protože má značnou část alokovanou do kryptoaktiv. Investor, který má větší averzi k riziku, může chtít alokovat větší část portfolia například do dluhopisů – mnohem méně rizikové třídy aktiv. 

Pokud si chcete přečíst podrobnou výzkumnou zprávu o výhodách Bitcoinu v diverzifikovaném portfoliu různých aktiv, podívejte se na tuto zprávu společnosti Binance Research: Seriál o správě portfolia č. 1 – Zkoumání výhod diverzifikace pomocí Bitcoinu.


Diverzifikace v rámci portfolia kryptoaktiv

I když by se principy těchto metod měly teoreticky vztahovat na portfolio kryptoaktiv, je třeba je brát s rezervou. Trh s kryptoměnami je vysoce korelován s pohybem ceny Bitcoinu. To činí diverzifikaci nesmyslným úkolem – jak lze z koše vysoce korelovaných aktiv vytvořit koš nekorelovaných aktiv?
Někdy mohou konkrétní altcoiny vykazovat sníženou provázanost s Bitcoinem a pozorní obchodníci toho mohou využít. Ty však obvykle netrvají způsobem, který je tak konzistentně použitelný jako podobné strategie na tradičních trzích.  

Lze však předpokládat, že jakmile trh dozraje, mohl by být v rámci portfolia kryptoaktiv možný systematičtější přístup k diverzifikaci. Do té doby čeká trh nepochybně ještě dlouhá cesta.


Problémy s alokací aktiv

Přestože se jedná o nepopiratelně účinnou techniku, některé strategie alokace aktiv nemusí být pro některé investory a portfolia vhodné. 

Vypracování plánu může být poměrně jednoduché, ale klíčem k dobré strategii alokace aktiv je její realizace. Pokud investor není schopen odložit své předpojatosti stranou, může být efektivita portfolia narušena. 

Další potenciální problém vyplývá z obtížnosti odhadnout předem toleranci investora k riziku. Jakmile se po určitém období začnou dostavovat výsledky, investor si může uvědomit, že chtěl menší (nebo dokonce větší) riziko. 


Závěrem

Alokace aktiv a diverzifikace jsou základní koncepty řízení rizik, které existují již tisíce let. Jsou také jedním ze základních konceptů moderních strategií řízení portfolia. 

Hlavním účelem vypracování strategie alokace aktiv je maximalizace očekávaných výnosů při minimalizaci rizika. Rozložení rizika mezi jednotlivé třídy aktiv může zvýšit efektivitu portfolia.

Vzhledem k tomu, že trhy jsou vysoce provázané s Bitcoinem, měly by se strategie alokace aktiv uplatňovat na portfolia kryptoaktiv s opatrností.