Επεξήγηση της κατανομής και της διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση της κατανομής και της διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων

Επεξήγηση της κατανομής και της διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων

Έχει δημοσιευτεί Jan 27, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 11, 2023
6m

Εισαγωγή

Όσον αφορά τα χρήματα, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να έχει ζημία, ενώ μια θέση μόνο σε μετρητά θα χάσει σταδιακά την αξία της λόγω του πληθωρισμού. Αν και ο κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί, μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους ενός ατόμου.

Η κατανομή και η διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων είναι έννοιες που παίζουν βασικό ρόλο στον καθορισμό αυτών των παραμέτρων κινδύνου. Ακόμα κι αν είστε νέοι επενδυτές, πιθανόν είστε εξοικειωμένοι με τις αρχές τους, καθώς υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Αυτό το άρθρο θα δώσει μια επισκόπηση του τι είναι και πώς σχετίζονται με τις σύγχρονες στρατηγικές διαχείρισης χρημάτων. 

Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με ένα παρόμοιο θέμα, ανατρέξτε στο άρθρο Επεξήγηση χρηματοοικονομικού κινδύνου


Τι είναι η κατανομή και η διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων;

Οι όροι κατανομή και διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται συχνά εναλλάξ. Ωστόσο, μπορεί να αναφέρονται σε ελαφρώς διαφορετικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνου. 

Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μια στρατηγική διαχείρισης χρημάτων που περιγράφει τον τρόπο κατανομής του κεφαλαίου μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Η διαφοροποίηση, από την άλλη, μπορεί να περιγράψει την κατανομή του κεφαλαίου σε αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. 

Ο κύριος στόχος αυτών των στρατηγικών είναι να μεγιστοποιήσουν τις αναμενόμενες αποδόσεις ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον πιθανό κίνδυνο. Συνήθως, αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του επενδυτικού χρονικού ορίζοντα του επενδυτή, την ανοχή κινδύνου και, ενίοτε, την εξέταση των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών. 

Με απλά λόγια, η κύρια ιδέα πίσω από τις στρατηγικές κατανομής και διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων συνοψίζεται στο να μην βάζετε όλα τα χρήματά σας στις ίδιες επενδύσεις. Ο συνδυασμός κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακών στοιχείων που δεν συσχετίζονται είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.

Αυτό που κάνει ισχυρό τον συνδυασμό αυτών των δύο κατηγοριών είναι ότι ο κίνδυνος δεν κατανέμεται μόνο μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και εντός αυτών των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. 

Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν, μάλιστα, ότι ο καθορισμός της στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι πιο σημαντικός από την επιλογή των επιμέρους επενδύσεων καθαυτών. 


Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory, ή MPT) είναι ένα πλαίσιο που επισημοποιεί αυτές τις αρχές μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου. Εισήχθη σε μια εργασία που δημοσίευσε ο Harry Markowitz το 1952, για την οποία αργότερα έλαβε το Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες.

Οι κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τείνουν να κινούνται διαφορετικά. Οι συνθήκες της αγοράς που κάνουν μια συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων να αποδίδει καλά μπορεί να κάνουν μια άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων να έχει κακή απόδοση. Η κύρια υπόθεση είναι ότι, εάν μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων υπολειτουργεί, οι ζημίες μπορούν να εξισορροπηθούν από μια άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που έχει καλή απόδοση. 

Η MPT υποθέτει ότι με τον συνδυασμό περιουσιακών στοιχείων από μη σχετιζόμενες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, η μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου μπορεί να μειωθεί. Αυτό θα αυξήσει, επίσης, την προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση, πράγμα που σημαίνει ότι ένα χαρτοφυλάκιο με τον ίδιο κίνδυνο θα αποφέρει καλύτερες αποδόσεις. Υποθέτει, επίσης, ότι, εάν δύο χαρτοφυλάκια προσφέρουν τις ίδιες αποδόσεις, οποιοσδήποτε λογικός επενδυτής θα προτιμήσει το χαρτοφυλάκιο με τον μικρότερο κίνδυνο. 

Με απλά λόγια, η MPT δηλώνει ότι είναι αποτελεσματικότερο να συνδυάζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι συσχετισμένα.


Τύποι κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και στρατηγικές κατανομής

Μέσα σε ένα τυπικό πλαίσιο κατανομής περιουσιακών στοιχείων, οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο: 

  • Παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία — μετοχές, ομόλογα και μετρητά. 

  • Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία — ακίνητα, εμπορεύματα, παράγωγα, ασφαλιστικά προϊόντα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και, φυσικά, κρυπτοστοιχεία.

Γενικά, υπάρχουν δύο κύριοι τύποι στρατηγικών κατανομής περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο χρησιμοποιούν τις παραδοχές που περιγράφονται στην MPT: Στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων και Τακτική κατανομή περιουσιακών στοιχείων. 

Η Στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων θεωρείται μια παραδοσιακή προσέγγιση που ταιριάζει περισσότερο σε ένα παθητικό επενδυτικό στυλ. Τα χαρτοφυλάκια που βασίζονται σε αυτήν τη στρατηγική θα τείνουν να εξισορροπούνται μόνο εάν οι επιθυμητές κατανομές μετατοπιστούν με βάση μια αλλαγή στον χρονικό ορίζοντα ή το προφίλ κινδύνου του επενδυτή. 

Η Τακτική κατανομή περιουσιακών στοιχείων ταιριάζει καλύτερα σε πιο ενεργητικά επενδυτικά στυλ. Επιτρέπει στους επενδυτές να συγκεντρώνουν το χαρτοφυλάκιό τους σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη από την αγορά. Κάνει την υπόθεση ότι εάν ένας τομέας έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την αγορά, μπορεί να συνεχίσει να έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι βασίζεται εξίσου στις αρχές που περιγράφονται στην MPT, επιτρέπει, επίσης, κάποιο βαθμό διαφοροποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν χρειάζεται να είναι πλήρως μη συσχετισμένα ή αντιστρόφως συσχετισμένα για να έχει θετική επίδραση η διαφοροποίηση. Χρειάζεται απλά να μην συσχετίζονται πλήρως. 


Εφαρμογή κατανομής και διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο

Ας εξετάσουμε αυτές τις αρχές μέσω ενός παραδείγματος χαρτοφυλακίου. Μια στρατηγική κατανομής περιουσιακών στοιχείων μπορεί να καθορίσει ότι το χαρτοφυλάκιο πρέπει να έχει τις ακόλουθες κατανομές μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων:

  • 40% επενδεδυμένα σε μετοχές

  • 30% σε ομόλογα

  • 20% σε κρυπτοστοιχεία

  • 10% σε μετρητά 

Μια στρατηγική διαφοροποίησης μπορεί να υπαγορεύει ότι από το 20% που επενδύεται σε κρυπτοστοιχεία: 

  • Το 70% θα πρέπει να κατανεμηθεί σε Bitcoin

  • Το 15% σε υψηλή κεφαλαιοποίηση

  • Το 10% σε μέτρια κεφαλαιοποίηση

  • Το 5% σε μικρή κεφαλαιοποίηση

Μόλις καθοριστούν οι κατανομές, η απόδοση του χαρτοφυλακίου μπορεί να παρακολουθείται και να αναθεωρείται τακτικά. Εάν οι κατανομές αλλάξουν, μπορεί να είναι καιρός για εξισορρόπηση - δηλαδή αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων για να προσαρμόσετε εκ νέου το χαρτοφυλάκιο στις επιθυμητές αναλογίες. Αυτό γενικά περιλαμβάνει την πώληση των κατηγοριών με κορυφαίες επιδόσεις και την αγορά κατηγοριών με χαμηλές επιδόσεις. Η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται, φυσικά, εξ ολοκλήρου από τη στρατηγική και τους επιμέρους επενδυτικούς στόχους. 

Τα κρυπτοστοιχεία είναι από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να θεωρηθεί πολύ επικίνδυνο, καθώς έχει ένα σημαντικό μέρος που διατίθεται σε κρυπτοστοιχεία. Ένας επενδυτής που θέλει να αποφεύγει τον κίνδυνο μπορεί να θέλει να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου, για παράδειγμα, σε ομόλογα – μια πολύ λιγότερο επικίνδυνη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 

Εάν θέλετε να διαβάσετε μια αναλυτική ερευνητική έκθεση σχετικά με τα οφέλη του Bitcoin σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, ανατρέξτε σε αυτήν την αναφορά της Έρευνας της Binance: Σειρά διαχείρισης χαρτοφυλακίου #1 - Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων της διαφοροποίησης με το Bitcoin.


Διαφοροποίηση εντός ενός χαρτοφυλακίου κρυπτοστοιχείων

Αν και θεωρητικά οι αρχές αυτών των μεθόδων θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να τις αντιμετωπίζετε με κάποια επιφύλαξη. Η αγορά κρυπτονομισμάτων συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις διακυμάνσεις της τιμής του Bitcoin. Αυτό καθιστά τη διαφοροποίηση μια παράλογη εργασία – πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα σύνολο μη συσχετισμένων περιουσιακών στοιχείων από ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που συσχετίζονται σημαντικά;

Κατά καιρούς, συγκεκριμένα altcoin μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη συσχέτιση με το Bitcoin και οι προσεκτικοί επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Ωστόσο, αυτά τα συμβάντα συνήθως δεν διαρκούν με τρόπο που να μπορεί να εφαρμόζεται εξίσου σταθερά με παρόμοιες στρατηγικές στις παραδοσιακές αγορές. 

Παρόλα αυτά, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι, μόλις ωριμάσει η αγορά, θα μπορούσε να γίνει εφικτή μια πιο συστηματική προσέγγιση στη διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτοστοιχείων. Η αγορά έχει αναμφίβολα πολύ δρόμο μπροστά της μέχρι να συμβεί αυτό.


Προβλήματα με την κατανομή περιουσιακών στοιχείων

Αν και είναι μια αναμφισβήτητα ισχυρή τεχνική, ορισμένες στρατηγικές κατανομής περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην είναι κατάλληλες για ορισμένους επενδυτές και χαρτοφυλάκια. 

Η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης μπορεί να είναι σχετικά απλή, αλλά το κλειδί για μια καλή στρατηγική κατανομής περιουσιακών στοιχείων είναι η εφαρμογή. Εάν ο επενδυτής δεν είναι σε θέση να βάλει κατά μέρος τις προκαταλήψεις του, μπορεί να υπονομευτεί η αποτελεσματικότητα του χαρτοφυλακίου. 

Ένα άλλο πιθανό πρόβλημα προέρχεται από τη δυσκολία της εκ των προτέρων εκτίμησης της ανοχής κινδύνου ενός επενδυτή. Μόλις τα αποτελέσματα αρχίσουν να φαίνονται μετά από μια δεδομένη περίοδο, ο επενδυτής μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ήθελε λιγότερο (ή ακόμα και περισσότερο) κίνδυνο. 


Συμπεράσματα

Η κατανομή και η διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων είναι θεμελιώδεις έννοιες της διαχείρισης κινδύνου που υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αποτελούν, επίσης, μία από τις βασικές έννοιες πίσω από τις σύγχρονες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

Ο κύριος σκοπός του σχεδιασμού μιας στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων είναι η μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η κατανομή του κινδύνου μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του χαρτοφυλακίου.

Καθώς οι αγορές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το Bitcoin, οι στρατηγικές κατανομής περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή στα χαρτοφυλάκια κρυπτοστοιχείων.