Τι είναι η μόχλευση στις συναλλαγές κρύπτο;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η μόχλευση στις συναλλαγές κρύπτο;

Τι είναι η μόχλευση στις συναλλαγές κρύπτο;

Έχει δημοσιευτεί Mar 4, 2022Έχει ενημερωθεί Aug 15, 2023
7m

TL;DR

Στις συναλλαγές κρύπτο, η μόχλευση αναφέρεται στη χρήση δανεισμένου κεφαλαίου για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι συναλλαγές με μόχλευση μπορούν να αυξήσουν την ισχύ σας στις αγορές ή τις πωλήσεις, καθώς σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μεγαλύτερα ποσά. Έτσι, ακόμα κι αν το αρχικό σας κεφάλαιο είναι μικρό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως πρόσθετη εγγύηση για να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μόχλευση.

Ενώ οι συναλλαγές με μόχλευση μπορούν να αυξήσουν τα πιθανά κέρδη σας, υπόκεινται επίσης σε υψηλό κίνδυνο — ειδικά στην ασταθή αγορά των κρύπτο. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση για συναλλαγές κρύπτο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ζημίες, εάν η αγορά κινηθεί αντίθετα από τη θέση σας.

Εισαγωγή

Οι συναλλαγές με μόχλευση μπορεί να προκαλούν σύγχυση, ειδικά στους αρχάριους. Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στις συναλλαγές με μόχλευση σε αγορές κρύπτο, αν και μεγάλο μέρος των πληροφοριών ισχύει επίσης και για τις παραδοσιακές αγορές.

Τι είναι η μόχλευση στις συναλλαγές κρύπτο;

Η μόχλευση αναφέρεται στη χρήση δανεισμένου κεφαλαίου για συναλλαγές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Αυξάνει την ισχύ σας στις αγορές ή τις πωλήσεις, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μεγαλύτερο κεφάλαιο από αυτό που έχετε αυτήν τη στιγμή στο πορτοφόλι σας. Ανάλογα με το ανταλλακτήριο κρύπτο στο οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές, θα μπορούσατε να δανειστείτε έως και 100 φορές το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Το ποσό της μόχλευσης περιγράφεται ως αναλογία — όπως 1:5 (5x), 1:10 (10x) ή 1:20 (20x) — και δείχνει πόσες φορές πολλαπλασιάζεται το αρχικό σας κεφάλαιο. Για παράδειγμα, εάν έχετε 100 $ στον λογαριασμό σας στο ανταλλακτήριο, αλλά θέλετε να ανοίξετε μια θέση αξίας 1.000 $ σε bitcoin (BTC), μια μόχλευση 10x θα δώσει στα 100 $ την ίδια αγοραστική δύναμη με τα 1.000 $.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μόχλευση για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με διαφορετικά παράγωγα κρύπτο. Οι συνηθισμένοι τύποι συναλλαγών με μόχλευση περιλαμβάνουν συναλλαγές μέσω Margin, μοχλευμένα token και συμβάσεις Futures.

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές με μόχλευση;

Για να έχετε τη δυνατότητα να δανειστείτε κεφάλαια και να ξεκινήσετε τις συναλλαγές με μόχλευση, πρέπει να καταθέσετε κεφάλαια στον λογαριασμό συναλλαγών σας. Το αρχικό κεφάλαιο που παρέχετε είναι γνωστό ως πρόσθετη εγγύηση. Η απαιτούμενη πρόσθετη εγγύηση εξαρτάται από τη μόχλευση που χρησιμοποιείτε και τη συνολική αξία της θέσης που θέλετε να ανοίξετε (γνωστό ως Margin).

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επενδύσετε 1.000 $ σε Ethereum (ETH) με μόχλευση 10x. Το απαιτούμενο Margin θα ήταν 1/10 των 1.000 $, που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε 100 $ στον λογαριασμό σας ως πρόσθετη εγγύηση για τα δανεισμένα κεφάλαια. Εάν χρησιμοποιείτε μόχλευση 20x, το απαιτούμενο Margin θα είναι ακόμη χαμηλότερο (1/20 των 1.000 $ = 50 $). Λάβετε όμως υπόψη ότι όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ρευστοποίησης.

Εκτός από την αρχική κατάθεση Margin, πρέπει επίσης να διατηρήσετε ένα όριο Margin για τις συναλλαγές σας. Εάν η αγορά κινηθεί αντίθετα από τη θέση σας και το Margin πέσει κάτω από το όριο διατήρησης (ονομάζεται επίσης Margin διατήρησης), θα χρειαστεί να καταθέσετε περισσότερα κεφάλαια στον λογαριασμό σας για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση.

Η μόχλευση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μακροπρόθεσμες όσο και σε βραχυπρόθεσμες θέσεις. Το άνοιγμα μιας μακροπρόθεσμης θέσης σημαίνει ότι περιμένετε ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα ανέβει, ενώ το άνοιγμα μιας βραχυπρόθεσμης θέσης σημαίνει ότι πιστεύετε ότι θα πέσει.

Παρόλο που αυτό μπορεί να ακούγεται σαν κανονική συναλλαγή spot, η χρήση μόχλευσης σάς επιτρέπει να αγοράζετε ή να πουλάτε περιουσιακά στοιχεία με βάση μόνο την πρόσθετη εγγύηση και όχι το χαρτοφυλάκιό σας. Έτσι, ακόμα κι αν δεν έχετε ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορείτε να το δανειστείτε και να πουλήσετε (να ανοίξετε μια βραχυπρόθεσμη θέση) εάν πιστεύετε ότι η αγορά θα πέσει χαμηλότερα.

Παράδειγμα μιας μακροπρόθεσμης θέσης με μόχλευση 

Εάν θέλετε να ανοίξετε μια μακροπρόθεσμη θέση BTC αξίας 10.000 $ με μόχλευση 10x, θα χρησιμοποιήσετε 1.000 $ ως πρόσθετη εγγύηση. Εάν η τιμή του BTC αυξηθεί κατά 20%, θα αποκομίσετε καθαρό κέρδος 2.000 $ (μείον τις προμήθειες), το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από τα 200 $ που θα κερδίζατε αν είχατε πραγματοποιήσει συναλλαγή με το κεφάλαιο ύψους 1.000 $ χωρίς μόχλευση.

Ωστόσο, εάν η τιμή του BTC πέσει κατά 20%, η θέση σας θα μειωθεί κατά 2.000 $. Δεδομένου ότι το αρχικό σας κεφάλαιο (πρόσθετη εγγύηση) είναι μόνο 1.000 $, μια πτώση κατά 20% θα ενεργοποιούσε τη ρευστοποίηση (το υπόλοιπό σας πέφτει στο μηδέν). Για την ακρίβεια, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε ρευστοποίηση ακόμη και αν η αγορά πέσει μόνο κατά 10%. Η ακριβής αξία ρευστοποίησης εξαρτάται από το ανταλλακτήριο που χρησιμοποιείτε. 

Για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση, πρέπει να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια στο πορτοφόλι σας για να αυξήσετε την πρόσθετη εγγύησή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ανταλλακτήριο θα σας στείλει μια κοινοποίηση απαίτησης Margin πριν από τη ρευστοποίηση (π.χ. ένα email που σας λέει να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια).

Παράδειγμα μιας βραχυπρόθεσμης θέσης με μόχλευση 

Εάν θέλετε να ανοίξετε μια βραχυπρόθεσμη θέση BTC αξίας 10.000 $ με μόχλευση 10x, πρέπει να δανειστείτε BTC από κάποιον άλλον και να το πουλήσετε στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Η πρόσθετη εγγύησή σας είναι 1.000 $, αλλά εφόσον πραγματοποιείτε συναλλαγές με μόχλευση 10x, μπορείτε να πουλήσετε BTC αξίας 10.000 $.

Υποθέτοντας ότι η τρέχουσα τιμή BTC είναι 40.000 $, θα είχατε δανειστεί 0,25 BTC και θα το είχατε πουλήσει. Εάν η τιμή πέσει κατά 20%, στα 32.000 $, μπορείτε να αγοράσετε ξανά 0,25 BTC για μόλις 8.000 $. Αυτό θα σας έδινε ένα καθαρό κέρδος 2.000 $ (μείον τις προμήθειες). 

Ωστόσο, εάν η τιμή του BTC αυξηθεί κατά 20%, στα 48.000 $, θα χρειαστείτε επιπλέον 2.000 $ για να αγοράσετε ξανά το 0,25 BTC. Σε αυτήν την περίπτωση, η θέση σας θα ρευστοποιηθεί καθώς έχετε μόνο 1.000 $ στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Και πάλι, για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση, πρέπει να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια στο πορτοφόλι σας για να αυξήσετε την πρόσθετη εγγύηση πριν φτάσετε την τιμή ρευστοποίησης.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε μόχλευση στις συναλλαγές κρύπτο;

Όπως αναφέρθηκε, οι επενδυτές χρησιμοποιούν μόχλευση για να αυξήσουν το μέγεθος της θέσης και τα πιθανά κέρδη τους. Όμως, όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, οι συναλλαγές με μόχλευση θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικά μεγαλύτερη ζημία.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη μόχλευση είναι για να ενισχύσουν τη ρευστότητα του κεφαλαίου τους. Για παράδειγμα, αντί να διακρατούν μια θέση με μόχλευση 2x σε ένα ανταλλακτήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόχλευση 4x για να διατηρήσουν το ίδιο μέγεθος θέσης με χαμηλότερη πρόσθετη εγγύηση.

Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο των χρημάτων τους κάπου αλλού, όπως συναλλαγές με άλλο περιουσιακό στοιχείο, ενέργεια Staking, παροχή ρευστότητας σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (decentralized exchange, ή DEX) και επενδύσεις σε NFT.

Πώς γίνεται η διαχείριση του κινδύνου των συναλλαγών με μόχλευση

Οι συναλλαγές με υψηλή μόχλευση μπορεί να απαιτούν μικρότερο αρχικό κεφάλαιο, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο ρευστοποίησης. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μικρότερη είναι η ανοχή μεταβλητότητας — εάν η μόχλευση είναι πολύ υψηλή, μια μεταβολή της τιμής, ακόμη και κατά 1%, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιες ζημίες. 

Η χρήση χαμηλότερης μόχλευσης, από την άλλη, σας δίνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο σφάλματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλά ανταλλακτήρια κρύπτο επιβάλλουν όρια στη μέγιστη μόχλευση που είναι διαθέσιμη στους νέους χρήστες.

Οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου όπως οι εντολές stop-loss και take-profit βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της ζημίας στις συναλλαγές με μόχλευση. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εντολές stop-loss για να κλείνετε αυτόματα τη θέση σας σε μια συγκεκριμένη τιμή, το οποίο είναι χρήσιμο όταν η αγορά κινείται εναντίον σας. Οι εντολές stop-loss μπορούν να σας προστατεύσουν από σημαντικές ζημίες, ενώ οι εντολές take-profit κλείνουν αυτόματα όταν τα κέρδη σας φτάσουν σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό σας επιτρέπει να εξασφαλίσετε τα κέρδη σας πριν αλλάξει η κατάσταση της αγοράς.

Οι συναλλαγές με μόχλευση είναι ​​δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να ενισχύσουν εκθετικά τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες σας. Ενέχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου, ειδικά στην ασταθή αγορά κρύπτο. Ως εκ τούτου, η Binance ενθαρρύνει τους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές υπεύθυνα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις ενέργειές τους.

Προσφέρει επίσης εργαλεία, όπως μια ειδοποίηση κατά του εθισμού και τη λειτουργία της περιόδου προσωρινής διακοπής, για να βοηθήσει τους χρήστες να έχουν τον έλεγχο των συναλλαγών τους. Οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να θυμούνται να κάνουν τη δική τους έρευνα για να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη μόχλευση και να σχεδιάζουν τις στρατηγικές συναλλαγών τους.

Συμπεράσματα

Η μόχλευση σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε τις συναλλαγές με χαμηλότερη αρχική επένδυση και δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερα κέρδη. Ωστόσο, η μόχλευση σε συνδυασμό με τη μεταβλητότητα της αγοράς θα μπορούσε να προκαλέσει ταχεία ρευστοποίηση, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε μόχλευση 100x.

Πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας με προσοχή και κάντε αξιολόγηση των κινδύνων πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές με μόχλευση. Δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιείτε συναλλαγές με κεφάλαια που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.