Τι είναι ο δείκτης φόβου και απληστίας στα κρύπτο;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι ο δείκτης φόβου και απληστίας στα κρύπτο;

Τι είναι ο δείκτης φόβου και απληστίας στα κρύπτο;

Έχει δημοσιευτεί Jul 7, 2021Έχει ενημερωθεί Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο παρέχει μια βαθμολογία από το 0 έως το 100 για το κλίμα της αγοράς κρύπτο. Βασίζεται στον δείκτη φόβου και απληστίας CNN Money Fear and Greed Index για την ανάλυση των χρηματιστηρίων. 

Ο φόβος (βαθμολογία από 0 έως 49) υποδηλώνει υποτίμηση και πλεονάζοντα όγκο στην αγορά. Η απληστία (βαθμολογία 50 έως 100) υποδηλώνει υπερτίμηση των κρυπτονομισμάτων και μια πιθανή οικονομική "φούσκα".

Η παρατήρηση αλλαγών στο επίπεδο του φόβου και της απληστίας μπορεί να γίνει κομμάτι της στρατηγικής συναλλαγών σας όταν επιλέγετε να εισέλθετε ή να εξέλθετε από την αγορά κρύπτο.


Εισαγωγή

Όταν παίρνετε την απόφαση αν θα πρέπει να αγοράσετε ή να πουλήσετε από την αγορά κρύπτο, ένας καλός επενδυτής θα αναζητήσει υποστηρικτικά δεδομένα. Υπάρχουν γραφήματα για να κοιτάξετε, θεμελιώδη δεδομένα για να αναλύσετε και το κλίμα της αγοράς για να αξιοποιήσετε. Ωστόσο, με το να μελετήσετε κάθε διαθέσιμη μέτρηση και δείκτη δεν αξιοποιείτε τον χρόνο σας με τον καλύτερο τρόπο. Με τον δείκτη φόβου και απληστίας κρύπτο, ένας συνδυασμός κλίματος της αγοράς και θεμελιωδών μετρήσεων παρέχει μια εικόνα του φόβου και της απληστίας της αγοράς. Αν και δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο σε αυτόν τον δείκτη, μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε το συνολικό κλίμα των αγορών κρυπτονομισμάτων.


Τι είναι ένας δείκτης;

Κατά παράδοση, ένας δείκτης λαμβάνει πολλά δεδομένα και τα συνδυάζει σε μία στατιστική μέτρηση. Ίσως έχετε ήδη ακούσει για τον Dow Jones Industrial Average (DJIA), έναν γνωστό δείκτη που παρακολουθεί τα χρηματιστήρια. Ο DJIA είναι ένας σταθμισμένος ως προς τις τιμές συνδυασμός 30 μεγάλων εταιρειών που είναι εισηγμένες σε πολλά χρηματιστήρια στις Η.Π.Α. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν τον DJIA για να αποκτήσουν μια συνδυασμένη έκθεση στις μετοχές αυτών των εταιρειών.

Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο είναι επίσης μια σταθμισμένη μέτρηση των δεδομένων της αγοράς, αλλά εκεί τελειώνουν οι ομοιότητές τους. Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο δεν είναι κάτι που μπορείτε να αγοράσετε ούτε κάποιο χρηματοοικονομικό μέσο. Είναι απλώς ένας δείκτης αγοράς που μπορεί να συμπληρώσει την ανάλυσή σας.


Τι είναι ένας δείκτης αγοράς;

Οι δείκτες αγοράς διευκολύνουν τους επενδυτές να αναλύουν τα δεδομένα της αγοράς. Δείκτες υπάρχουν σε όλες τις μορφές ανάλυσης της αγοράς: τεχνική ανάλυση, θεμελιώδης ανάλυση και ανάλυση κλίματος. Εάν έχετε πειραματιστεί ήδη με την τεχνική ανάλυση (TA), πιθανότατα έχετε ήδη κάποια εμπειρία με τους δείκτες. Οι δείκτες κυμαίνονται από απλούς κινητούς μέσους όρους έως πολύπλοκα μοτίβα διαγραμμάτων όπως τα Ichimoku Clouds. Οι δείκτες TA ασχολούνται με την ανάλυση των τιμών, του όγκου συναλλαγών και άλλων στατιστικών τάσεων.

Οι δείκτες της θεμελιώδους ανάλυσης υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση. Όταν ερευνάτε ένα token ή μια μετοχή, ουσιαστικά προσπαθείτε να προσδιορίσετε την υποκείμενη θεμελιώδη αξία του έργου. Για παράδειγμα, η έρευνά σας θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον αριθμό των χρηστών και τη συνολική αξία της αγοράς σε συνδυασμό σε έναν δείκτη.

Επιπλέον, έχουμε δείκτες κλίματος αγοράς που μετρούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των επενδυτών. Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο είναι ένας από τους πολλούς δείκτες. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τον δείκτη The Bull & Bear Index από την Augmento και το WhaleAlert που παρακολουθεί μεγάλες μεταφορές από επενδυτές μεγάλου όγκου (φάλαινες) σε αγορές κρύπτο. Ως ένα βαθμό, η έρευνα για τα κρύπτο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της κοινότητας και της κοινής γνώμης. Για αυτόν τον λόγο, η ανάλυση κλίματος μπορεί να φανεί χρήσιμη για αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.


Τι είναι ο δείκτης φόβου και απληστίας;

Η CNNMoney δημιούργησε αρχικά τον δείκτη φόβου και απληστίας για να αναλύσει το κλίμα της αγοράς για μετοχές και μερίδια. Η Alternative.me δημιούργησε τη δική της έκδοση προσαρμοσμένη στην αγορά κρύπτο. 

Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο αναλύει ένα σύνολο διαφορετικών τάσεων και δεικτών αγοράς για να καθορίσει αν οι συμμετέχοντες της αγοράς νιώθουν φόβο ή απληστία. Η βαθμολογία 0 υποδηλώνει ακραίο φόβο, ενώ το 100 υποδηλώνει ακραία απληστία. Μια βαθμολογία 50 δείχνει ότι η αγορά είναι κάπως ουδέτερη.

Μια αγορά που βασίζεται στον φόβο θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη ότι τα κρυπτονομίσματα είναι υποτιμημένα. Ο υπερβολικός φόβος σε μια αγορά μπορεί να οδηγήσει σε υπερπώληση και υπερβολικό πανικό. Ο φόβος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αγορά έχει μπει σε μια μακροπρόθεσμη υποτιμητική τάση. Αντίθετα, μπορείτε να το θεωρήσετε ως μια βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη αναφορά στο γενικότερο κλίμα της αγοράς.

Η απληστία στην αγορά είναι το αντίθετο. Εάν οι επενδυτές είναι άπληστοι, υπάρχει πιθανότητα υπερτίμησης και οικονομικής "φούσκας". Φανταστείτε μια κατάσταση όπου το FOMO (fear of missing out) οδηγεί τους επενδυτές να υπερτιμούν τις αγορές, υπερτιμώντας την τιμή του Bitcoin. Με άλλα λόγια, η αυξημένη απληστία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα ζήτηση, αυξάνοντας τεχνητά την τιμή.


Πώς λειτουργεί ο δείκτης φόβου και απληστίας στα κρύπτο;

Κάθε μέρα, η Alternate.me υπολογίζει μια νέα τιμή από το 0 έως το 100. Από τον Ιούλιο του 2021, ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο χρησιμοποιεί μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με το Bitcoin. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η σημαντική συνάφεια του BTC με την αγορά κρύπτο συνολικά, όσον αφορά την τιμή και το κλίμα. Υπάρχουν σχέδια στο μέλλον για να καλύψουν και άλλα μεγάλα νομίσματα, όπως πιθανώς το Ether (ETH) και το BNB.

δείκτης φόβου και απληστίας


Μπορείτε να χωρίσετε την κλίμακα του δείκτη στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • 0-24: Ακραίος φόβος (πορτοκαλί)

  • 25-49: Φόβος (κεχριμπαρένιο/κίτρινο)

  • 50-74: Απληστία (ανοιχτό πράσινο)

  • 75-100: Ακραία απληστία (πράσινο)

Ο δείκτης υπολογίζει την αξία συνδυάζοντας πέντε διαφορετικούς σταθμισμένους παράγοντες της αγοράς. Ας ρίξουμε μια ματιά:

1. Μεταβλητότητα (25% του δείκτη). Η μεταβλητότητα μετρά την τρέχουσα αξία του Bitcoin με τους μέσους όρους των τελευταίων 30 και 90 ημερών. Εδώ, ο δείκτης χρησιμοποιεί τη μεταβλητότητα ως βάση για την αβεβαιότητα στην αγορά.

2. Δυναμική/όγκος της αγοράς (25% του δείκτη). Ο τρέχων όγκος συναλλαγών και η δυναμική της αγοράς του Bitcoin συγκρίνονται με τις προηγούμενες μέσες τιμές 30 και 90 ημερών και στη συνέχεια συνδυάζονται. Οι συνεχείς αγορές μεγάλου όγκου υποδηλώνουν θετικό κλίμα της αγοράς ή απληστία.

3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (15% του δείκτη). Αυτός ο παράγοντας εξετάζει τον αριθμό των hashtag στο Twitter που σχετίζονται με το Bitcoin και, συγκεκριμένα, το ποσοστό αλληλεπίδρασης. Συνήθως, ένα σταθερό και ασυνήθιστα υψηλό ποσό αλληλεπιδράσεων σχετίζεται περισσότερο με την απληστία της αγοράς παρά με τον φόβο.

4. Κυριαρχία Bitcoin (10% του δείκτη). Αυτή η εισροή δεδομένων μετράει την κυριαρχία του BTC στην αγορά. Η αυξημένη κυριαρχία στην αγορά δείχνει νέες επενδύσεις στο νόμισμα και την πιθανή ανακατανομή κεφαλαίων από altcoin.

5. Google Trends (10% του δείκτη). Εξετάζοντας τα δεδομένα του Google Trends για τα ερωτήματα αναζήτησης που σχετίζονται με το Bitcoin, ο δείκτης μπορεί να παρέχει πληροφορίες για το κλίμα της αγοράς. Για παράδειγμα, η αύξηση αναζήτησης για το θέμα "Απάτη Bitcoin" θα υποδείκνυε μεγαλύτερο φόβο στην αγορά.

6. Αποτελέσματα έρευνας (15% Βαθμολογία δείκτη). Αυτή η εισροή δεδομένων έχει σταματήσει εδώ και καιρό και ισχύει μέχρι σήμερα.


Γιατί είναι χρήσιμος ο δείκτης φόβου και απληστίας στα κρύπτο;

Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο μπορεί να είναι ένα πολύτιμο μέσο για τον έλεγχο των αλλαγών στο κλίμα της αγοράς. Οι μεγάλες διακυμάνσεις μπορεί να παρέχουν την ευκαιρία να εισέλθετε ή να εξέλθετε πριν η υπόλοιπη αγορά ακολουθήσει την τάση. Μπορούμε να δούμε ένα σύντομο παράδειγμα ελέγχοντας τους τελευταίους τρεις μήνες της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων σε σχέση με τα στοιχεία του δείκτη.

δείκτης φόβου και απληστίας img1


Το σημείο 1 δείχνει την 26η Απριλίου 2021, το κατώτατο σημείο μιας σημαντικής διακύμανσης της τιμής του δείκτη από 73 (απληστία) σε 27 (φόβος). Το σημείο 2 δείχνει την αρχή μιας άλλης διακύμανσης στις 12 Μαΐου 2021, από το 68 (απληστία) στο 26 (φόβος). Μπορούμε να δούμε αν αυτό έχει συνδυαστεί με την αγορά κρύπτο συγκρίνοντας αυτές τις αλλαγές με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρύπτο.

δείκτης φόβου και απληστίας img2


Το σημείο 1 δείχνει και πάλι την 26η Απριλίου να ξεκινά από τα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια (USD) και στη συνέχεια να ανεβαίνει στην κορυφή των 2,53 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις 12 Μαΐου. Αν το συνδυάσετε αυτό με αυτό που βλέπουμε παραπάνω, θα δείτε μια μεγάλη μεταβολή στο κλίμα από την απληστία στον φόβο που συμπίπτει με ένα τοπικό κατώτατο σημείο στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρύπτο. Καθώς η αγορά γίνεται πιο άπληστη, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξάνεται μέχρι να φτάσει στο μέγιστο σημείο. Στο μέγιστο σημείο, το κλίμα πέφτει και πάλι απότομα.

Το παράδειγμά μας δείχνει ότι ο δείκτης είναι χρήσιμος για να βρείτε μια ευκαιρία αγοράς και να προβλέψετε μια ρευστοποίηση στην αγορά. Χρησιμοποιώντας τον δείκτη, μπορείτε να ελέγξετε αν οι συναισθηματικές σας αντιδράσεις είναι υπερβολικές ή συμβαδίζουν με την αγορά. Ωστόσο, θα χρησιμεύει σε κάθε περίπτωση; Πιθανότατα, όχι.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον δείκτη για μακροπρόθεσμη ανάλυση;

Ο δείκτης δεν λειτουργεί το ίδιο καλά στη μακροπρόθεσμη ανάλυση των κύκλων της αγοράς κρύπτο. Εντός μιας υποτιμητικής ή ανατιμητικής πορείας, υπάρχουν πολλοί κύκλοι φόβου και απληστίας. Αυτοί οι δείκτες είναι χρήσιμοι για τους επενδυτές swing που μπορούν να επωφεληθούν. Ωστόσο, για τους επενδυτές που θέλουν να διατηρήσουν στοιχεία, θα είναι δύσκολο να προβλέψουν την αλλαγή από μια ανατιμητική σε μια υποτιμητική αγορά μόνο από τα στοιχεία που παρέχει ο δείκτης. Θα πρέπει να αναλύσετε άλλες πτυχές της αγοράς για να έχετε μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

Όπως πάντα, προτείνουμε να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε έναν δείκτη ή ένα είδος ανάλυσης. Φροντίστε να κάνετε τη δική σας έρευνα (DYOR) πριν επενδύσετε χρήματα και να επενδύστε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε.


Συμπεράσματα

Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο είναι ένας απλός τρόπος συλλογής και σύνοψης θεμελιωδών μετρήσεων του κλίματος της αγοράς. Αντί να το κάνετε αυτό μόνοι σας, μπορείτε να βασιστείτε στον δείκτη για να παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Google Trends και άλλα στατιστικά στοιχεία. Αν θέλετε να τον συμπεριλάβετε στην ανάλυσή σας, σκεφτείτε να τον συμπληρώσετε με άλλες μετρήσεις και δείκτες για να έχετε μια πιο ισορροπημένη εικόνα.