Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Κεφαλαιοποίησης αγοράς

Κεφαλαιοποίησης αγοράς

Στον κλάδο του blockchain, ο όρος κεφαλαιοποίηση αγοράς αναφέρεται σε μια μέτρηση που υπολογίζει το σχετικό μέγεθος ενός κρυπτονομίσματος. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τρέχουσα τιμή αγοράς ενός συγκεκριμένου νομίσματος ή token με τον συνολικό αριθμό των νομισμάτων σε κυκλοφορία.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή x συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος

Για παράδειγμα, εάν κάθε μονάδα ενός κρυπτονομίσματος είναι μέρος συναλλαγών στα 10,00 $ και ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος ισούται με 50.000.000 νομίσματα, η κεφαλαιοποίηση αγοράς για αυτό το κρυπτονόμισμα θα είναι 500.000.000 $.
Αν και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μπορεί να προσφέρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την απόδοση μιας εταιρείας ή ενός έργου κρυπτονομισμάτων, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι δεν είναι το ίδιο με την εισροή χρημάτων. Επομένως, δεν αντιπροσωπεύει το ποσό των χρημάτων που υπάρχουν στην αγορά. Αυτή είναι μια κοινή παρανόηση, επειδή ο υπολογισμός της κεφαλαιοποίησης αγοράς εξαρτάται άμεσα από την τιμή, αλλά, στην πραγματικότητα, μια σχετικά μικρή διακύμανση στην τιμή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κεφαλαιοποίηση αγοράς.
Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο παράδειγμα, μερικά εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν την τιμή του κρυπτονομίσματος από τα 10,00 $ στα 15,00 $, γεγονός που θα προκαλούσε αύξηση της κεφαλαιοποίησης αγοράς από τα 500.000.000 $ στα 750.000.000 $. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξε εισροή 250.000.000 $ στην αγορά. Στην πραγματικότητα, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να προκληθεί μια τέτοια αύξηση της τιμής εξαρτάται από τον όγκο και τη ρευστότητα, οι οποίες είναι διαφορετικές αλλά συναφείς έννοιες.
Ενώ ο όγκος σχετίζεται με τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που είναι μέρος συναλλαγών εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου, η ρευστότητα είναι στην ουσία η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί το περιουσιακό στοιχείο, χωρίς να επηρεαστεί υπερβολικά η τιμή. 
Με απλά λόγια, μια αγορά με υψηλό όγκο και ρευστότητα δεν μπορεί να χειραγωγηθεί εύκολα, επειδή υπάρχουν πολλές εντολές στο βιβλίο εντολών και πιθανώς ένας μεγάλος όγκος εντολών στα διαφορετικά εύρη τιμών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια λιγότερο ασταθή αγορά, που σημαίνει ότι ένας επενδυτής μεγάλου όγκου θα χρειαζόταν πολλά χρήματα για να χειραγωγήσει σημαντικά την τιμή. 

Αντίθετα, ένα μικρό βιβλίο εντολών μιας αγοράς χαμηλού όγκου θα μπορούσε εύκολα να παρακαμφθεί με ένα σχετικά μικρό χρηματικό ποσό, προκαλώντας σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην τιμή όσο και στην κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.