Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση της ρευστότητας

Επεξήγηση της ρευστότητας

Έχει δημοσιευτεί Dec 6, 2018Έχει ενημερωθεί Aug 17, 2023
9m

TL;DR

Η ρευστότητα είναι η μέτρηση της ευκολίας με την οποία μπορείτε να μετατρέψετε ένα στοιχείο ενεργητικού σε μετρητά ή σε ένα άλλο στοιχείο ενεργητικού. Μπορεί να έχετε το πιο σπάνιο, το πιο πολύτιμο παλιό βιβλίο στο σακίδιο σας, αλλά εάν είστε μόνοι σε ένα απομακρυσμένο νησί, θα είναι δύσκολο να βρείτε αγοραστή.

Από την άλλη πλευρά, εάν θέλετε να αγοράσετε BTC αξίας 100 $ USD στο ζεύγος συναλλαγών BTC/USDT στην Binance, θα μπορείτε να το κάνετε σχεδόν αμέσως χωρίς καμία επίδραση στην τιμή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ρευστότητα είναι σημαντική όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού.


Εισαγωγή

Ποιος είναι ένας καλός τρόπος για να μετρήσετε την ευρωστία μιας αγοράς; Θα μπορούσατε να δείτε τον όγκο συναλλαγών, τη μεταβλητότητα ή άλλους τεχνικούς δείκτες. Ωστόσο, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας – η ρευστότητα. Εάν μια αγορά έχει έλλειψη ρευστότητας, μπορεί να σημαίνει ότι είναι αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθούν συναλλαγές χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η τιμή. Ας δούμε τι είναι ρευστότητα και γιατί είναι σημαντική.


Τι είναι η ρευστότητα;

Η ρευστότητα είναι μια μέτρηση της ευκολίας με την οποία ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να μετατραπεί σε ένα άλλο στοιχείο ενεργητικού χωρίς να επηρεαστεί η τιμή του. Με απλά λόγια, η ρευστότητα περιγράφει πόσο γρήγορα και εύκολα ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί.

Υπό αυτήν την έννοια, καλή ρευστότητα σημαίνει ότι ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί γρήγορα και εύκολα χωρίς επηρεαστεί πολύ η τιμή του. Αντιθέτως, κακή ή χαμηλή ρευστότητα σημαίνει ότι ένα στοιχείο ενεργητικού δεν μπορεί να αγοραστεί ή να πουληθεί γρήγορα. Ή, εάν μπορεί, η συναλλαγή θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην τιμή του.

Τα μετρητά (ή τα ισοδύναμα μετρητών) μπορούν να θεωρηθούν το στοιχείο ενεργητικού με τη μεγαλύτερη ρευστότητα, καθώς μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε άλλα στοιχεία ενεργητικού. Ένα αντίστοιχο στοιχείο ενεργητικού στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων είναι το stablecoin.

Ενώ τα stablecoin και τα ψηφιακά νομίσματα δεν αποτελούν ακόμη μέρος του προτύπου για τις καθημερινές πληρωμές, είναι θέμα χρόνου μέχρι να γίνουν ευρέως αποδεκτά. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλο μέρος του όγκου συναλλαγών στην αγορά των κρυπτονομισμάτων πραγματοποιείται ήδη σε stablecoin και έτσι η ρευστότητά τους θεωρείται πολύ υψηλή.

Από την άλλη πλευρά, τα ακίνητα, τα ακριβά αυτοκίνητα ή τα σπάνια αντικείμενα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν σχετικά χαμηλή ρευστότητα, καθώς η αγορά ή η πώλησή τους δεν είναι απαραίτητα ένα εύκολο κατόρθωμα. Μπορεί να έχετε στην κατοχή σας ένα σπάνιο τεχνούργημα, αλλά η εύρεση ενός πρόθυμου αγοραστή ή η πώληση σε μια δίκαιη, κατά τη γνώμη σας, τιμή αγοράς μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση.

Επίσης, ας υποθέσουμε ότι θα θέλατε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο με το τεχνούργημά σας. Θα είναι σχεδόν αδύνατο να βρείτε κάποιον που να πουλάει ακριβώς το αυτοκίνητο που θέλετε και να το ανταλλάξει με το τεχνούργημά σας. Εδώ είναι που χρησιμεύουν τα μετρητά.

Τα απτά στοιχεία ενεργητικού έχουν γενικά χαμηλότερη ρευστότητα από τα ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού, επειδή είναι... απτά. Υπάρχουν επιπλέον έξοδα και η συναλλαγή μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των ψηφιακών συναλλαγών και των κρυπτονομισμάτων, η αγορά ή η πώληση στοιχείων ενεργητικού είναι απλώς η μεταφορά κάποιων δεδομένων σε υπολογιστές. Αυτό παρέχει ορισμένα οφέλη στη ρευστότητα, καθώς η εκκαθάριση μιας συναλλαγής είναι σχετικά απλή.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ίσως είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε τη ρευστότητα ως ένα φάσμα. Από τη μια πλευρά, έχουμε τα μετρητά και τα stablecoin. Από την άλλη πλευρά, έχουμε στοιχεία ενεργητικού με πολύ χαμηλή ρευστότητα, όπως σπάνια είδη. Είναι καλύτερο να φανταστούμε ότι τα στοιχεία ενεργητικού ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος αυτού του φάσματος της ρευστότητας.

Με την παραδοσιακή έννοια, υπάρχουν δύο τύποι ρευστότητας – λογιστική ρευστότητα και ρευστότητα αγοράς.


Τι είναι η λογιστική ρευστότητα;

Η λογιστική ρευστότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των ισολογισμών τους. Αναφέρεται στην ευκολία με την οποία μια εταιρεία μπορεί να πληρώσει τα βραχυπρόθεσμα χρέη και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με τα τρέχοντα στοιχεία ενεργητικού και τις ταμειακές ροές της. Ως εκ τούτου, η λογιστική ρευστότητα σχετίζεται άμεσα με την οικονομική ευρωστία μιας εταιρείας.


Τι είναι η ρευστότητα αγοράς;

Η ρευστότητα αγοράς είναι ο βαθμός στον οποίο μια αγορά επιτρέπει την αγορά και πώληση στοιχείων ενεργητικού σε δίκαιες τιμές. Αυτές είναι οι τιμές που είναι πιο κοντά στην εγγενή αξία των στοιχείων ενεργητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγενής αξία είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία ένας πωλητής είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει την πώληση (ζήτηση) και πλησιάζει στην υψηλότερη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει την αγορά ένας αγοραστής (προσφορά). Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών ονομάζεται διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης.


Η διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης

διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης

Διάγραμμα βάθους BNB/USDC, με διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης 0,2%


Η διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης είναι η διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης προσφοράς. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, μια χαμηλή διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης είναι επιθυμητή για αγορές με ρευστότητα. Σημαίνει ότι η αγορά έχει καλή ρευστότητα, καθώς οι επενδυτές επαναφέρουν συνεχώς την ισορροπία στις ασυνέπειες στην τιμή. Αντίθετα, μια μεγάλη διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης συνήθως σημαίνει ότι μια αγορά έχει χαμηλή ρευστότητα και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του σημείου που θέλουν να αγοράσουν οι αγοραστές και του σημείου που θέλουν να πουλήσουν οι πωλητές.

Η διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τους λεγόμενους επενδυτές κερδοσκοπικής αγοραπωλησίας. Στόχος τους είναι να εκμεταλλεύονται μικρές διαφοροποιήσεις στη διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης ξανά και ξανά. Παρόλο που οι επενδυτές κερδοσκοπικής αγοραπωλησίας αποκομίζουν κέρδη, η δραστηριότητά τους ωφελεί επίσης την αγορά. Πώς γίνεται αυτό; Δεδομένου ότι μειώνουν τη διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης, άλλοι επενδυτές θα έχουν επίσης καλύτερη εκτέλεση συναλλαγών.

Οι επενδυτές κερδοσκοπικής αγοραπωλησίας διασφαλίζουν επίσης ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ των ίδιων ζευγών αγοράς σε διαφορετικά ανταλλακτήρια. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι η τιμή του BTC είναι περίπου η ίδια στα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια με την υψηλότερη ρευστότητα; Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους επενδυτές κερδοσκοπικής αγοραπωλησίας, οι οποίοι βρίσκουν μικρές διαφορές μεταξύ των τιμών σε διαφορετικά ανταλλακτήρια και αποκομίζουν κέρδη από αυτές.


Γιατί είναι σημαντική η ρευστότητα;

Εφόσον τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού, θα πρέπει να έχουν αρκετά υψηλή ρευστότητα, σωστά; Όχι ακριβώς. Κάποια στοιχεία ενεργητικού κρύπτο έχουν πολύ καλύτερη ρευστότητα από άλλα. Αυτό είναι απλώς ένα υποπροϊόν του υψηλότερου όγκου συναλλαγών και της αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

Κάποιες αγορές θα έχουν όγκο συναλλαγών ύψους μερικών χιλιάδων δολαρίων την ημέρα, ενώ άλλες δισεκατομμυρίων. Η ρευστότητα δεν αποτελεί πρόβλημα για κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin ή το Ethereum, αλλά πολλά άλλα νομίσματα αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη ρευστότητας στις αγορές τους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για συναλλαγές altcoin. Εάν δημιουργήσετε μια θέση σε ένα νόμισμα με χαμηλή ρευστότητα, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο στην επιθυμητή τιμή – και να μείνετε ξεκρέμαστοι. Γι' αυτό και είναι γενικά καλύτερη ιδέα να πραγματοποιείτε συναλλαγές με στοιχεία ενεργητικού με υψηλότερη ρευστότητα. 

Τι συμβαίνει εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μια μεγάλη εντολή σε μια αγορά με χαμηλή ρευστότητα; Ολίσθηση. Είναι η διαφορά μεταξύ της επιδιωκόμενης τιμής και του σημείου στο οποίο εκτελείται η συναλλαγή σας. Η υψηλή ολίσθηση σημαίνει ότι η συναλλαγή σας εκτελείται σε πολύ διαφορετική τιμή από αυτήν που επιδιώκατε. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή δεν υπάρχουν αρκετές εντολές στο βιβλίο εντολών οι οποίες να είναι κοντά στο σημείο όπου σκοπεύατε να τις εκτελέσετε. Μπορείτε να την παρακάμψετε χρησιμοποιώντας μόνο εντολές με όριο, αλλά τότε οι εντολές σας ενδέχεται να μην εκτελεστούν.

Η ρευστότητα μπορεί επίσης να αλλάξει πολύ υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Μια οικονομική κρίση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ρευστότητα, καθώς οι παράγοντες της αγοράς σπεύδουν προς την έξοδο για να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή τις βραχυπρόθεσμες οφειλές τους.Συμπεράσματα

Η ρευστότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν εξετάζουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Γενικά, είναι προτιμότερο να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε αγορές που έχουν υψηλή ρευστότητα, καθώς θα μπορείτε να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από θέσεις με σχετική ευκολία.

Έχετε ακόμα ερωτήσεις σχετικά με τη ρευστότητα και τις συναλλαγές; Ρίξτε μια ματιά στην πλατφόρμα ερωτήσεων και απαντήσεων, Ρωτήστε την Ακαδημία, στην οποία η κοινότητα της Binance θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας.