Начало
Статии
Обяснение на ликвидността

Обяснение на ликвидността

Начинаещ
Публикувано Dec 6, 2018Актуализирано Aug 17, 2023
9m

Резюме

Ликвидността е мярката за това колко лесно можете да конвертирате актив в пари или друг актив. Може да имате най-рядката и най-ценната стара книга в раницата си, но ако сте сами на отдалечен остров, ще ви е трудно да намерите купувач.

От друга страна, ако искате да купите BTC на стойност $100 USD от двойката BTC/USDT в Binance, ще можете да го направите почти мигновено, без никакво въздействие върху цената. Ето защо ликвидността е важна, когато става дума за финансови активи.


Въведение

Какъв е добрият начин за измерване на здравето на пазара? Можете да разгледате обема на търговиятаволатилността или други технически индикатори. Има обаче един изключително важен фактор – ликвидността. Ако пазарът е неликвиден, може да бъде доста трудно да се извършват сделки, без да се окаже значително влияние върху цената. Нека се потопим в това какво е ликвидност и защо е важна.


Какво е ликвидност?

Ликвидността е мярка за лекотата, с която един актив може да бъде преобразуван в друг актив, без това да повлияе на цената му. С прости думи, ликвидността описва колко бързо и лесно може да бъде закупен или продаден актив.

В този смисъл добрата ликвидност означава, че един актив може бързо и лесно да бъде закупен или продаден, без това да има голям ефект върху цената му. Обратно, лоша или ниска ликвидност означава, че даден актив не може да бъде закупен или продаден бързо. Или, ако може, сделката би имала значителен ефект върху цената му.

Паричните средства (или паричните еквиваленти) могат да се считат за най-ликвидния актив, тъй като могат лесно да бъдат конвертирани в други активи. Подобен актив в света на криптовалутите е стейбълкойн.

Въпреки че стейбълкойните и дигиталните валути все още не са част от стандарта за ежедневни плащания, е само въпрос на време да бъдат широко приети. Във всеки случай, голяма част от обема на пазара на криптовалута вече е направен в стейбълкойни, което ги прави много ликвидни.

От друга страна, недвижими имоти, екзотични коли или редки предмети може да се считат за относително неликвидни, тъй като покупката или продажбата им не е непременно лесно постижение. Може да притежавате рядък артефакт, но намирането на желаещ купувач за цената, която смятате за справедлива пазарна цена, може да е трудно.

Освен това да приемем, че бихте искали да си купите кола с вашия артефакт. Ще бъде почти невъзможно да намерите някой, който иска да замени точната кола, която искате, за вашия артефакт. Ето тук парите идват на помощ.

Материалните активи обикновено са по-малко ликвидни от дигиталните активи, тъй като са... материални. Включени са допълнителни разходи и трансакцията може да отнеме известно време за извършване.

Въпреки това, в контекста на дигиталния обмен и криптовалутите, купуването или продажбата на активи е игра на преместване на битове в компютрите. Това наистина осигурява някои предимства за ликвидността, тъй като изчистването на трансакция е сравнително лесно.

Като се има предвид казаното, може би е най-добре да се мисли за ликвидността като спектър. От едната страна имаме пари и стейбълкойни. От друга страна имаме високо неликвидни активи като редки предмети. Най-добре е да мислите за активите като за определена част от този спектър на ликвидност.

В традиционен смисъл има два вида ликвидност – счетоводна ликвидност и пазарна ликвидност.


Какво е счетоводна ликвидност?

Счетоводната ликвидност е термин, който се използва най-вече в контекста на бизнеса и неговите баланси. Отнася се до лекотата, с която една компания може да изплати своите краткосрочни дългове и текущи пасиви със своите текущи активи и паричен поток. Като такава, счетоводната ликвидност е пряко свързана с финансовото състояние на компанията.


Какво е пазарна ликвидност?

Пазарната ликвидност е степента, до която пазарът позволява активите да бъдат купувани и продавани на справедливи цени. Това са цените, които са най-близки до присъщата стойност на активите. В този случай присъщата стойност означава, че най-ниската цена, на която продавачът е готов да продаде (цена Продава/Ask), е близка до най-високата цена, на която купувачът е готов да купи (цена Купува/Bid). Разликата между тези две стойности се нарича спред „купува-продава“.


Спред „купува-продава“

спред „купува-продава“

Дълбочинна диаграма за BNB/USDC със спред купува-продава от 0,2%


Разликата спред „купува-продава“  е разликата между най-ниската цена Продава и най-високата цена Купува. Както можете да си представите, нисък спред „купува-продава“ е желателен за ликвидни пазари. Това означава, че пазарът има добра ликвидност, тъй като несъответствията в цените непрекъснато се връщат към баланс от търговците. Обратно, големият спред „купува-продава“ обикновено означава, че пазарът е неликвиден и има голяма разлика между това къде купувачите искат да купуват и къде продавачите искат да продават.

Спредът „купува-продава“ може да бъде полезен и за така наречените арбитражни търговци. Те се стремят да използват малките разлики в спреда „купува-продава“ отново и отново. Докато арбитражните търговци печелят, тяхната дейност е от полза и за пазара. Как така? Тъй като те намаляват спреда „купува-продава“, другите търговци също ще получат по-добро изпълнение на търговията.

Арбитражните търговци също гарантират, че няма големи ценови разлики между едни и същи пазарни двойки на различни борси. Забелязвали ли сте някога как цената на BTC е приблизително еднаква на най-големите и най-ликвидни борси? Това до голяма степен се дължи на арбитражните търговци, които намират малки разлики между цените на различните борси и печелят от тях.


Защо ликвидността е важна?

Така че, тъй като криптовалутите са дигитални активи, те трябва да са доста ликвидни, нали? Е, не съвсем. Някои криптоактиви имат значително по-добра ликвидност от други. Това е просто страничен продукт от по-висок обем на търговия и ефективност на пазара. 

Някои пазари ще имат само няколко хиляди долара обем на търговия на ден, докато други ще имат милиарди. Ликвидността не е проблем за криптовалути като Bitcoin или Ethereum, но много други криптовалути са изправени пред значителна липса на ликвидност на своите пазари.

Това е особено важно, когато става въпрос за търговия с алткойни. Ако изградите позиция в неликвидна криптовалута, може да не успеете да излезете на желаната от вас цена – оставяйки ви да държите актива. Ето защо като цяло е по-добра идея да търгувате активи с по-висока ликвидност. 

Какво се случва, ако се опитате да изпълните голяма поръчка на неликвиден пазар? Слипидж. Това е разликата между вашата планирана цена и мястото, където се изпълнява вашата сделка. Високият слипидж означава, че вашата сделка се изпълнява на много различна цена от тази, която сте възнамерявали. Това обикновено се случва, защото няма достатъчно поръчки в книгата на поръчките близо до мястото, където сте възнамерявали да ги изпълните. Можете да заобиколите това, като използвате само поръчки с лимит, но тогава вашите поръчки може да не се изпълнят.

Ликвидността също може значително да се промени при различни пазарни условия. Финансовата криза може да има значително въздействие върху ликвидността, тъй като пазарните играчи се втурват към изхода, за да покрият своите финансови задължения или краткосрочни задължения.


➟ Искате да навлезете в света на криптовалутите? Купете Биткойн в Binance!


Заключителни мисли

Ликвидността е важен фактор при разглеждането на финансовите пазари. Като цяло е желателно да търгувате на пазари с висока ликвидност, тъй като ще можете да влизате и излизате от позиции с относителна лекота.

Имате ли още въпроси относно ликвидността и търговията? Разгледайте нашата платформа за въпроси и отговори, Ask Academy, където общността на Binance ще отговори на вашите въпроси.