Domů
Články
Vysvětlení likvidity

Vysvětlení likvidity

Začátečníci
Zveřejněno Dec 6, 2018Aktualizováno Aug 17, 2023
9m

TL;DR

Likvidita je měřítkem toho, jak snadno můžete aktivum směnit za hotovost nebo jiné aktivum. V batohu můžete mít nejvzácnější a nejcennější starou knihu na světě, ale pokud jste sami na odlehlém ostrově, jen stěží najdete kupce.

Pokud si ale chcete na Binance koupit BTC v hodnotě 100 USD prostřednictvím páru BTC/USDT, můžete to udělat téměř okamžitě bez jakéhokoli dopadu na cenu. Proto je likvidita u finančních aktiv tak důležitá.


Úvod

Jakým způsobem můžete změřit stav trhu? Můžete se podívat na objem obchodování, volatilitu nebo jiné technické ukazatele. Pak je tu ale ještě jeden zásadní faktor – likvidita. Pokud je trh nelikvidní, může být poměrně obtížné provádět obchody, aniž by to mělo významný dopad na cenu. Pojďme se podívat na to, co je likvidita a proč je důležitá.


Co je likvidita?

Likvidita je měřítkem toho, jak snadno můžete aktivum směnit za jiné aktivum, aniž byste tím ovlivnili jeho cenu. Likvidita zjednodušeně řečeno popisuje, jak rychle a snadno je možné aktivum koupit nebo prodat.

V tomto slova smyslu dobrá likvidita znamená, že je aktivum možné rychle a snadno koupit nebo prodat, aniž by to mělo výraznější vliv na jeho cenu. Naopak špatná nebo nízká likvidita znamená, že aktivum není možné rychle koupit nebo prodat. Nebo pokud ano, pak by taková transakce měla významný dopad na jeho cenu.

Hotovost (nebo peněžní ekvivalenty) je možné považovat za nejlikvidnější aktivum, protože ji můžete snadno směňovat za jiná aktiva. Podobným aktivem ve světě kryptoměn je stablecoin.

Přestože stablecoiny a digitální měny zatím nejsou součástí každodenních plateb, je jen otázkou času, než se začnou běžně používat. Velká část objemu obchodování na trhu s kryptoměnami se už v každém případě realizuje ve stablecoinech, což je činí velmi likvidními.

Nemovitosti, exotická auta nebo vzácné předměty mohou být na druhou stranu považovány za relativně nelikvidní, protože jejich nákup nebo prodej nemusí být zrovna snadný. Možná vlastníte vzácný artefakt, ale najít ochotného kupce za cenu, která je podle vás férová, může být obtížné.

Řekněme ale, že byste si za svůj artefakt chtěli koupit auto. Bude téměř nemožné najít někoho, kdo prodává přesně to auto, které chcete, a chtěl by ho vyměnit za váš artefakt. V tu chvíli se hodí hotovost.

Hmotná aktiva jsou obecně méně likvidní než digitální aktiva, protože jsou… no, hmotná. Navíc jsou s nimi spojeny další náklady a dokončení transakce může trvat poměrně dlouho.

V kontextu digitální směny a kryptoměn jde ale při nákupu a prodeji aktiv jen o přesouvání počítačových bitů. Vzhledem k tomu, že zúčtování transakce je relativně jednoduché, má to určité výhody i pro likviditu.

Proto je nejlepší o likviditě uvažovat jako o spektru. Na jedné straně máme hotovost a stablecoiny. Na druhé straně máme velmi nelikvidní aktiva, jako jsou vzácné předměty. O aktivech je nejlepší uvažovat tak, že se nachází v určité části tohoto spektra likvidity.

V tradičním slova smyslu existují dva druhy likvidity – účetní likvidita a tržní likvidita.


Co je účetní likvidita?

Účetní likvidita je pojem, který se většinou používá v souvislosti s podniky a jejich rozvahami. Poukazuje na to, jak snadno může společnost svými oběžnými aktivy a peněžními toky hradit své krátkodobé dluhy a závazky. Účetní likvidita tak přímo souvisí s finančním zdravím společnosti.


Co je tržní likvidita?

Tržní likvidita je míra, do jaké trh umožňuje nákup a prodej aktiv za přiměřené ceny. To jsou ceny, které se nejvíc blíží vnitřní hodnotě aktiv. Vnitřní hodnota v tomto případě znamená, že nejnižší cena, za kterou je prodávající ochoten prodat (poptávka), se blíží nejvyšší ceně, za kterou je kupující ochoten koupit (nabídka). Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se nazývá cenový spread.


Rozpětí poptávkové a nabídkové ceny

cenovy-spread

Hloubkový graf páru BNB/USDC s cenovým spreadem ve výši 0,2 %


Cenový spread je rozdíl mezi nejnižší poptávkou a nejvyšší nabídkou. Jak si asi dokážete představit, nízký cenový spread mezi nabídkou a poptávkou je pro likvidní trhy žádoucí. Znamená to, že trh má dobrou likviditu, protože nesrovnalosti v ceně jsou obchodníky neustále uváděny do rovnováhy. Naproti tomu velký cenový spread mezi nabídkou a poptávkou obvykle znamená, že je trh nelikvidní a že existuje velký rozdíl mezi tím, za kolik chtějí kupující nakupovat a prodávající prodávat.

Cenový spread je užitečný i pro takzvané arbitrážní obchodníky. Ti se snaží opakovaně využívat malých rozdílů v cenovém spreadu. Přestože arbitrážní obchodníci dosahují zisku, jejich činnost je přínosná i pro trh. Jak to? Vzhledem k tomu, že snižují cenový spread, ostatní obchodníci mohou realizovat lepší obchody.

Arbitrážní obchodníci také zaručují, že na různých burzách nebudou mezi stejnými tržními páry velké cenové rozdíly. Všimli jste si někdy, že cena BTC je na největších a nejlikvidnějších burzách zhruba stejná? Mohou za to do značné míry arbitrážní obchodníci, kteří na různých burzách vyhledávají malé rozdíly v cenách a vydělávají na nich.


Proč je likvidita důležitá?

Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou digitální aktiva, měly by být poměrně likvidní, ne? Ne tak docela. Některá kryptoměnová aktiva mají výrazně lepší likviditu než jiná. Je to prostě vedlejší produkt vyššího objemu obchodování a efektivity trhu. 

Na některých trzích se denně zobchoduje jen několik tisíc dolarů, zatímco na jiných jsou to miliardy. U kryptoměn, jako je Bitcoin nebo Ethereum, není likvidita problém, ale mnoho dalších kryptoměn se na svých trzích potýká s výrazným nedostatkem likvidity.

To je důležité zejména při obchodování s altcoiny. Pokud vstoupíte do pozice s nelikvidní kryptoměnou, nemusí se vám podařit z ní vystoupit za požadovanou cenu a nezbude vám, než ji dál držet. Proto je obecně lepší obchodovat aktiva s vyšší likviditou. 

Co se stane, když se pokusíte realizovat velký příkaz na nelikvidním trhu? Dojde k prokluzu. To je rozdíl mezi vámi zamýšlenou cenou a cenou, za kterou se váš obchod realizuje. Vysoký prokluz znamená, že se váš obchod realizuje za úplně jinou cenu, než jste zamýšleli. Dochází k tomu obvykle proto, že v knize objednávek není dostatek příkazů poblíž ceny, za kterou jste je zamýšleli obchod realizovat. Tomuto problému můžete předejít tím, že budete používat pouze příkazy limit, ale pak se vaše příkazy nemusí realizovat.

Likvidita se také může za různých tržních podmínek výrazně měnit. Finanční krize může mít na likviditu značný dopad, protože účastníci trhu se ho snaží rychle opustit, aby pokryli své finanční nebo krátkodobé závazky.


➟ Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!


Závěrem

Likvidita je důležitým faktorem k posuzování finančních trhů. Obecně je žádoucí obchodovat na trzích s vysokou likviditou, protože vám umožňují poměrně snadno vstupovat do pozic a vystupovat z nich.

Máte další otázky ohledně likvidity a obchodování? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptejte se na Akademii, kde vám komunita Binance odpoví.