Domov
Články
Vysvetlenie likvidity

Vysvetlenie likvidity

Začiatočník
Zverejnené Dec 6, 2018Aktualizované Apr 21, 2023
6m

Zhrnutie

Likvidita je miera toho, ako ľahko môžete skonvertovať aktívum na hotovosť alebo iné aktívum. Možno máte v batohu tú najvzácnejšiu a najcennejšiu starú knihu, lenže ak ste sami na odľahlom ostrove, ťažko na ňu nájdete kupujúceho.

Na druhej strane, ak by ste si chceli kúpiť 100 USD BTC na páre BTC/USDT na Binance, budete to môcť urobiť takmer okamžite bez akéhokoľvek vplyvu na cenu. Preto je pri finančných aktívach dôležitá likvidita.


Úvod

Aký vhodným spôsobom môžeme merať zdravie trhu? Mohli by sme si všímať obchodný objemvolatilitu alebo iné technické indikátory. Máme tu však kriticky dôležitý faktor – likviditu. Ak je trh nelikvidný, môže byť dosť ťažké realizovať obchody bez toho, aby to malo výrazný vplyv na cenu. Poďme sa pozrieť na to, čo je likvidita a prečo je dôležitá.


Čo je to likvidita?

Likvidita je miera jednoduchosti, s akou možno aktívum previesť na iné aktívum bez toho, aby to malo vplyv na cenu. Zjednodušene povedané, likvidita popisuje to, ako rýchlo a ľahko možno aktívum kúpiť alebo predať.

V tomto zmysle dobrá likvidita znamená, že aktívum sa dá rýchlo a jednoducho kúpiť alebo predať bez toho, aby to malo výraznejší vplyv na jeho cenu. Naopak, zlá alebo nízka likvidita znamená, že aktívum sa nedá kúpiť alebo predať rýchlo. Alebo ak áno, tak takáto transakcia by mala významný vplyv na jeho cenu.

Hotovosť (alebo ekvivalenty hotovosti) možno považovať za najlikvidnejšie aktívum, pretože sa dá ľahko skonvertovať na iné aktíva. Podobným aktívom vo svete kryptomien je stablecoin.

Keďže stablecoiny a digitálne meny ešte nie sú súčasťou štandardu každodenných platieb, je len otázkou času, kedy budú široko akceptované. V každom prípade, veľká časť objemu na kryptomenovom trhu je už sústredená do stablecoinov, vďaka čomu sú veľmi likvidné.

Na druhej strane nehnuteľnosti, exotické autá alebo vzácne predmety môžeme považovať za relatívne nelikvidné, pretože ich kúpa alebo predaj nie sú vždy jednoduché. Môžete vlastniť vzácny artefakt, ale nájsť kupujúceho, ktorý bude ochotný zaplatiť cenu, ktorú považujete za primeranú trhovú cenu, môže byť ťažké.

Povedzme teda, že by ste si chceli za svoj artefakt kúpiť auto. Bude takmer nemožné nájsť niekoho, kto predáva presne to auto, ktoré chcete kúpiť a zároveň ho bude chcieť vymeniť za váš artefakt. Tu je užitočná hotovosť.

Hmotné aktíva sú vo všeobecnosti menej likvidné ako digitálne aktíva, pretože sú... nuž, hmotné. V tomto prípade vznikajú ďalšie výdavky a vykonanie transakcie môže nejaký čas trvať.

V kontexte digitálnej burzy a kryptomien je však nákup alebo predaj aktív hrou prevodu bitov medzi počítačmi. Likvidita na tom získava, pretože zúčtovanie transakcie je relatívne jednoduché.

Na základe toho si môžme likviditu predstaviť ako spektrum. Na jednej strane máme hotovosť a stablecoiny. Na druhej strane máme veľmi nelikvidné aktíva, ako sú napríklad vzácne predmety. Aktíva je najlepšie si predstaviť ako existujúce v istej časti tohto spektra likvidity.

V tradičnom zmysle existujú dva typy likvidity – účtovná likvidita a trhová likvidita.


Čo je to účtovná likvidita?

Účtovná likvidita je výraz, ktorý sa používa väčšinou v súvislosti s podnikmi a ich účtovnými súvahami. Označuje jednoduchosť, s akou dokáže spoločnosť splácať svoje krátkodobé dlhy a bežné záväzky so svojimi bežnými aktívami a peňažným tokom. Účtovná likvidita je priamo spojená s finančným zdravím spoločnosti.


Čo je to trhová likvidita?

Trhová likvidita je rozsah, v akom trh umožňuje nákup a predaj aktív za primerané ceny. Jedná sa o ceny, ktoré sú najbližšie ku skutočnej hodnote aktív. V tomto prípade skutočná hodnota znamená, že najnižšia cena, za ktorú je predávajúci ochotný predať (dopyt), je blízko k najvyššej cene, za ktorú je kupujúci ochotný kúpiť (ponuka). Rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami sa nazýva rozpätie ponuky a dopytu.


Rozpätie dopytu a ponuky

rozpätie dopytu a ponuky

Hĺbkový graf BNB/USDC s rozpätím ponuky a dopytu 0,2 %


Rozpätie medzi ponukou a dopytom predstavuje rozdiel medzi najnižším dopytom a najvyššou ponukou. Ako zrejme viete, pre likvidné trhy je nízke rozpätie medzi ponukou a dopytom žiaduce. Znamená to, že trh má dobrú likviditu, pretože nekonzistencie v cene neustále vyrovnávajú obchodníci. Na druhej strane veľké rozpätie medzi ponukou a dopytom obyčajne znamená, že trh je nelikvidný a že existuje veľký rozdiel medzi tým, za čo chcú kupujúci nakupovať a za čo chcú predávajúci predať.

Rozpätie medzi ponukou a dopytom môže byť užitočné aj pre takzvaných arbitrážnych obchodníkov. Ich cieľom je opakovane využívať malé rozdiely v rozpätí medzi ponukou a dopytom. Arbitrážni obchodníci dosahujú zisk, ich činnosť je však prospešná aj pre trh. Ako to? Keďže znižujú rozpätie medzi ponukou a dopytom, ostatní obchodníci dosiahnu lepšie plnenie obchodov.

Arbitrážni obchodníci takisto zabezpečujú, aby medzi rovnakými trhovými pármi na rôznych burzách neboli veľké cenové rozdiely. Všimli ste si niekedy, že cena BTC je približne rovnaká na všetkých najväčších, najlikvidnejších burzách? Je to spôsobené do značnej miery arbitrážnymi obchodníkmi, ktorí nachádzajú malé rozdiely medzi cenami na rôznych burzách a profitujú z nich.


Prečo je likvidita dôležitá?

Teda, keďže kryptomeny sú digitálne aktíva, mali by byť dosť likvidné, však? Veru nie celkom. Niektoré kryptoaktíva majú podstatne lepšiu likviditu ako iné. Toto je jednoducho vedľajší produkt vyššieho obchodného objemu a efektívnosti trhu. 

Niektoré trhy budú mať objem len niekoľko tisíc dolárov na deň, zatiaľ čo iné budú dosahovať miliardy. Likvidita nie je problémom pre kryptomeny ako je Bitcoin alebo Ethereum, ale mnohé iné mince čelia výraznému nedostatku likvidity na svojich trhoch.

Toto je obzvlášť dôležité pri obchodovaní s altcoinmi. Ak si otvoríte pozíciu v nelikvidnej minci, možno nebudete môcť vystúpiť z obchodu za požadovanú cenu – pričom budete držať v ruke vrece. Preto je vo všeobecnosti lepším nápadom obchodovať aktíva s vyššou likviditou. 

Čo sa stane, ak sa pokúsite zrealizovať veľkú objednávku na nelikvidnom trhu? Odchýlka. Jedná sa o rozdiel medzi vami plánovanou cenou a cenou, za ktorú sa obchod zrealizuje. Vysoká odchýlka znamená, že sa váš obchod zrealizoval za veľmi odlišnú cenu, než akú ste chceli dostať. Toto sa obyčajne deje preto, lebo v knihe objednávok nie je dostatok objednávok v blízkosti vami požadovaných cien na splnenie. Môžete to obísť tak, že budete používať len limitné príkazy, ale potom sa vaše objednávky nemusia vyplniť.

Likvidita sa zároveň môže za rôznych trhových podmienok výrazne meniť. Finančná kríza môže mať významný vplyv na likviditu, keď sa účastníci trhu ponáhľajú uzavrieť svoje pozície, aby pokryli svoje finančné povinnosti alebo krátkodobé záväzky.


➟ Chcete začať s kryptomenami? Kúpte si Bitcoin na Binance!


Záverečné myšlienky

Likvidita je významným faktorom pri zvažovaní situácie na finančných trhoch. Vo všeobecnosti je žiadúce obchodovať na trhoch, ktoré majú vysokú likviditu, pretože budete môcť relatívne ľahko vstupovať a vystupovať z pozícií.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa likvidity a obchodovania? Pozrite si našu platformu otázok a odpovedí Ask Academy, kde komunita Binance odpovie na vaše otázky.