Начало
Речник
Пазарна капитализация

Пазарна капитализация

Начинаещ
В блокчейн индустрията терминът пазарна капитализация се отнася до показател, който измерва относителния размер на дадена криптовалута. Изчислява се чрез умножаване на текущата пазарна цена на определена монета или токен с общия брой монети в обращение.

Пазарна капитализация = текуща цена x циркулиращото предлагане

Например, ако всяка единица от криптовалута се търгува на $10,00 и циркулиращото предлагане е равно на 50 000 000 монети, пазарната капитализация за тази криптовалута ще бъде $500 000 000.
Въпреки че пазарната капитализация може да предложи известна представа за размера и ефективността на дадена компания или проект за криптовалута, важно е да се отбележи, че тя не е същото като приток на пари. Така че не представлява колко пари има на пазара. Това е често срещано погрешно схващане, тъй като изчисляването на пазарната капитализация е пряко зависимо от цената, но всъщност една относително малка вариация в цената може значително да повлияе на пазарната капитализация.
Имайки предвид предишния пример, няколко милиона долара биха могли потенциално да повишат цената на криптовалутата от $10,00 до $15,00, което би довело до увеличаване на пазарната капитализация от $500,000,000 до $750,000,000. Това обаче не означава, че е имало приток от $250 000 000 на пазара. Всъщност количеството пари, необходимо за предизвикване на такова увеличение на цената, зависи от обема и ликвидността, които са различни, но свързани понятия.
Докато обемът е свързан с броя на активите, разменени в рамките на определен период, ликвидността е основно степента, до която активът може бързо да бъде закупен или продаден, без да има прекалено голямо въздействие върху цената. 
Просто казано, пазар с голям обем и ликвидност не може да бъде лесно манипулиран, тъй като има много поръчки в книгата на поръчките и вероятно голям обем поръчки в рамките на различните ценови диапазони. Това би довело до по-малко променлив пазар, което означава, че един кит ще се нуждае от много пари, за да манипулира значително цената. 

За разлика от това, тънка книга на поръчките на пазар с нисък обем може лесно да бъде манипулирана с относително малка сума пари, причинявайки значително въздействие както върху цената, така и върху пазарната капитализация.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.