Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường

Người mới
Trong ngành công nghiệp blockchain, thuật ngữ vốn hóa thị trường (hoặc vốn hóa thị trường) dùng để chỉ một số liệu đo lường quy mô tương đối của một loại tiền mã hoá. Bạn có thể tính toán nó đơn giản bằng cách nhân giá hiện tại của một coin với tổng số coin đang lưu hành.

Vốn hóa thị trường = Giá hiện tại x Nguồn cung lưu thông

Ví dụ: nếu mỗi đơn vị tiền mã hoá đang được giao dịch ở mức 10 USD và nguồn cung lưu hành bằng 50.000.000 coin, thì vốn hóa thị trường của loại tiền mã hoá này sẽ là 500.000.000 USD.
Mặc dù vốn hóa thị trường có thể mang đến một số hiểu biết về quy mô và hiệu suất của một công ty hoặc dự án tiền mã hoá, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nó không phải dòng tiền vào. Vì vậy, nó không đại diện cho việc bao nhiêu tiền trên thị trường. Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến vì việc tính toán vốn hóa thị trường phụ thuộc trực tiếp vào giá, nhưng trên thực tế, một sự thay đổi tương đối nhỏ về giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến vốn hóa thị trường.
Xem xét ví dụ trước, một vài triệu USD có khả năng bơm giá tiền mã hoá từ 10 lên 15 USD, điều này sẽ khiến vốn hóa thị trường tăng từ 500.000.000 lên 750.000.000 USD. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có một dòng vốn trị giá 250.000.000 USD vào thị trường. Trên thực tế, lượng tiền cần thiết để làm tăng giá như vậy phụ thuộc vào khối lượng và tính thanh khoản, đây là những khái niệm khác biệt nhưng có liên quan với nhau.
Mặc dù khối lượng liên quan đến số lượng tài sản được trao đổi trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng tính thanh khoản về cơ bản là mức độ tài sản có thể được mua hoặc bán nhanh chóng mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giá. 
Nói một cách đơn giản, một thị trường có khối lượng lớn và tính thanh khoản cao không thể dễ dàng bị thao túng vì có nhiều lệnh trong sổ lệnh và có thể là một khối lượng lệnh lớn trong các phạm vi giá khác nhau. Điều này sẽ dẫn đến một thị trường ít biến động hơn, có nghĩa là một con cá voi sẽ cần rất nhiều tiền để thao túng giá một cách đáng kể. 

Ngược lại, một sổ lệnh mỏng của một thị trường có khối lượng giao dịch thấp có thể dễ dàng vượt qua với một lượng tiền tương đối nhỏ, gây ra tác động đáng kể đến cả giá cả và vốn hóa thị trường.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.