Đào tạo về lĩnh vực tiền mã hóa miễn phí
Tìm hiểu kiến thức. Kiếm tiền.
Hãy là một nhà đầu tư thông minh.
Beginner Track
Blockchain For Everyone
Learn the basics of blockchain & crypto
Watch videos & answer quiz questions
6 courses and 29 modules in total
Receive NFT certificate upon completing all 6 courses
6 khóa học
1. Blockchain Fundamentals
25 phút
25 phút
Tìm hiểu ngay
2. Crypto Fundamentals
21 phút
21 phút
Tìm hiểu ngay
3. Decentralization
20 phút
20 phút
Tìm hiểu ngay
4. Web3 & Metaverse
17 phút
17 phút
Tìm hiểu ngay
5. Trading fundamentals
19 phút
19 phút
Tìm hiểu ngay
6. Trading and Investing Strategies
21 phút
21 phút
Tìm hiểu ngay
NFT Certificate
Tìm hiểu về tiền mã hóa và kiếm phần thưởng
Nâng cao kiến thức miễn phí thông qua các khóa học tương tác thú vị của chúng tôi. Binance Academy giới thiệu các khóa học toàn diện nhất dành cho người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao.
Học miễn phí
Hoàn thành các bài kiểm tra và kiếm phần thưởng.
Chứng nhận NFT
Nhận chứng chỉ NFT của bạn làm bằng chứng đã học tập
Trung tâm học tập toàn diện
Tham gia cùng hàng triệu người và nâng cao kiến thức từ các chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn của Binance Academy