Domů
Glosář
Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace

Začátečníci
V blockchainovém odvětví se pod pojmem tržní kapitalizace rozumí metrika, která měří relativní velikost kryptoměny. Vypočítává se vynásobením aktuální tržní ceny daného coinu nebo tokenu jeho celkovým množstvím v oběhu.

Tržní kapitalizace = aktuální cena × množství v oběhu

Pokud se například jednotka nějaké kryptoměny obchoduje za 10 USD a v oběhu je aktuálně 50 000 000 jednotek, tržní kapitalizace této kryptoměny je 500 000 000 USD.
Tržní kapitalizace sice může poskytnout určité informace o velikosti a výkonnosti společnosti nebo kryptoměnového projektu, ale je důležité si uvědomit, že není totožná s přítokem peněz. Nevyjadřuje tedy, kolik peněz se na trhu nachází. Jedná se o častý omyl, protože výpočet tržní kapitalizace je přímo závislý na ceně, ale ve skutečnosti může tržní kapitalizaci zásadně ovlivnit i relativně malá změna ceny.
Když se vrátíme k předchozímu příkladu, tak pár milionů dolarů mohlo potenciálně vést k výraznému nárůstu ceny kryptoměny z 10 USD na 15 USD, což by způsobilo zvýšení tržní kapitalizace z 500 000 000 USD na 750 000 000 USD. To ale neznamená, že na trh přiteklo 250 000 000 USD. Množství peněz potřebné k vyvolání takového nárůstu ceny ve skutečnosti závisí na objemu a likviditě, což jsou sice odlišné, ale související pojmy.
Zatímco objem souvisí s množstvím aktiv směněných během určitého období, likvidita je v podstatě míra, s jakou je možné aktivum rychle koupit nebo prodat, aniž by to mělo příliš velký dopad na cenu. 
Jednoduše řečeno, trh s vysokým objemem a vysokou likviditou není možné snadno zmanipulovat, protože v knize objednávek je mnoho objemných příkazů v různých cenových pásmech. To vede k menší tržní volatilitě, takže velryba by potřebovala hodně peněz, aby dokázala s cenou výrazně pohnout. 

Naopak trh s tenkou knihou objednávek a malým objemem by mohl být snadno zmanipulován relativně malým množstvím peněz, které by mělo na cenu i tržní kapitalizaci významný dopad.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.