Domů
Glosář
Algoritmus

Algoritmus

Pokročilí

Stručně řečeno, algoritmus je soubor kroků, který definuje posloupnost nějakých akcí. Můžeme ho také popsat jako soubor příkazů navržených k dosažení konkrétního cíle nebo vyřešení určitého problému. Algoritmy se používají a studují především v oblasti matematiky a informatiky, ale mohou se týkat i jiných oblastí, jako jsou biologické neuronové sítě a elektronická zařízení.

V informatice se algoritmus skládá z posloupnosti jednoznačných instrukcí, které vedou počítačové programy k provádění různých úloh. Mohou být navrženy tak, aby prováděly jednoduché činnosti, jako je odečítání dvou čísel, nebo složitější operace, jako je hledání nejlepší trasy mezi dvěma nebo více zeměpisnými místy. Počítačové algoritmy jsou proto velmi užitečné k provádění nejrůznějších úloh – od výpočtů přes zpracování dat až dokonce po rozhodování. 

Každý algoritmus tvoří pevně daný počáteční a koncový bod a své výstupy vytváří podle vstupů a předem definovaných kroků. Složitější úlohy mohou kombinovat více algoritmů, ale větší komplexnost znamená také potřebu více výpočetních zdrojů. 

Algoritmy je možné měřit podle jejich správnosti a účinnosti. Správnost se týká přesnosti algoritmu a toho, jestli dokáže vyřešit určitý problém. Účinnost souvisí s množstvím zdrojů a časem, které algoritmus potřebuje k provedení určitého úkolu. Mnoho informatiků používá k porovnávání různých algoritmů techniku matematické analýzy známou jako asymptotika, a to bez ohledu na programovací jazyk nebo hardware, na kterém běží.

V kontextu blockchainu používá Bitcoin algoritmus proof-of-work, který je klíčovou součástí těžby. Ta ověřuje a potvrzuje transakce a zároveň zabezpečuje síť a zajišťuje její správné fungování.
Sdílet příspěvky
Související glosáře
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.