Vysvětlení zlatého kříže a kříže smrti
Domů
Články
Vysvětlení zlatého kříže a kříže smrti

Vysvětlení zlatého kříže a kříže smrti

Pokročilí
Zveřejněno Jul 15, 2020Aktualizováno Dec 28, 2022
8m

Obsah


Úvod

Formace grafu jsou v technické analýze hojně využívány. Už jsme o nich hovořili v článcích Průvodce klasickými formacemi grafu pro začátečníky12 oblíbených svíčkových formací používaných v technické analýze. Existuje však mnoho dalších formací, které mohou být užitečné pro intradenní obchodníkyswingové obchodníky i dlouhodobé investory. Jedná se o zlatý kříž a kříž smrti.
Než se dostaneme k tomu, co je zlatý kříž a kříž smrti, musíme pochopit, co je klouzavý průměr (moving average – MA). Stručně řečeno, je to čára vynesená nad cenový graf, která měří průměrnou cenu aktiva za daný časový rámec. Například 200denní klouzavý průměr bude měřit průměrnou cenu aktiva za posledních 200 dní. Pokud si chcete o klouzavých průměrech přečíst více, máme o nich vysvětlující článek.
Co je to zlatý kříž a kříž smrti a jak je mohou obchodníci využít ve své obchodní strategii?


Co je zlatý kříž?

Zlatý kříž je formace grafu, která zahrnuje krátkodobý klouzavý průměr překřižující dlouhodobý klouzavý průměr směrem nahoru. Jako krátkodobý průměr se obvykle používá 50denní MA a jako dlouhodobý průměr 200denní MA. To však není jediný způsob, jak můžeme o zlatém kříži uvažovat. Může k němu dojít v jakémkoli časovém rámci a základní myšlenkou je, že krátkodobý průměr překročí dlouhodobý průměr.

Zlatý kříž má obvykle tři fáze:

  1. Krátkodobý MA je během klesajícího trendu pod dlouhodobým MA.
  2. Trend se obrátí a krátkodobý MA překříží dlouhodobý MA směrem nahoru.
  3. Začíná rostoucí trend, při kterém krátkodobý MA zůstává nad dlouhodobým MA.


Zlatý kříž naznačující nový růstový trend Bitcoinu.


V mnoha případech lze zlatý kříž považovat za býčí signál. Jak to? Myšlenka je jednoduchá. Víme, že klouzavý průměr měří průměrnou cenu aktiva po dobu, kterou vykresluje. V tomto smyslu pokud je krátkodobý MA pod dlouhodobým MA, znamená to, že krátkodobá cenová akce je ve srovnání s dlouhodobou cenovou akcí medvědí
Co se děje, když krátkodobý průměr překříží dlouhodobý průměr směrem nahoru? Krátkodobá průměrná cena je vyšší než dlouhodobá průměrná cena. To naznačuje potenciální posun ve směru tržního trendu, a proto je zlatý kříž považován za býčí.

V konvenčním výkladu zlatý kříž zahrnuje překřížení 200denního MA 50denním MA směrem nahoru. Obecná myšlenka zlatého kříže však spočívá v tom, že krátkodobý klouzavý průměr překročí dlouhodobý klouzavý průměr. V tomto smyslu by mohlo docházet ke zlatým křížům i na jiných časových rámcích (15minutovém, 1hodinovém, 4hodinovém atd.). Přesto bývají signály z delších časových rámců spolehlivější než signály z kratších časových rámců.

Dosud jsme uvažovali o zlatém kříži s tzv. jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Existuje však ještě jeden oblíbený způsob výpočtu klouzavého průměru, který se nazývá exponenciální klouzavý průměr (EMA). Ten používá jiný vzorec, který klade větší důraz na novější cenovou akci.

I EMA lze používat k hledání býčích a medvědích křížení, včetně zlatého kříže. Vzhledem k tomu, že EMA reagují rychleji na nedávné cenové pohyby, mohou být signály křížení, které vytvářejí, méně spolehlivé a mohou představovat více falešných signálů. I přesto jsou křížení EMA mezi obchodníky oblíbené jako nástroj pro identifikaci obratu trendu.


Co je kříž smrti?

Kříž smrti je v podstatě opakem zlatého kříže. Jedná se o formací, kde krátkodobý MA překříží dlouhodobý MA směrem dolů. Například 50denní MA překříží 200denní MA směrem dolů. Kříž smrti je proto obvykle považován za medvědí signál.

Kříž smrti má obvykle tři fáze:

  1. Krátkodobý MA je během vzestupného trendu nad dlouhodobým MA.
  2. Trend se obrátí a krátkodobý MA překříží dlouhodobý MA směrem dolů.
  3. Začíná klesající trend, při kterém krátkodobý MA zůstává pod dlouhodobým MA.


Kříž smrti potvrzující klesající trend Bitcoinu.


Nyní, když jsme pochopili, co je zlatý kříž, je poměrně snadné pochopit, proč je kříž smrti medvědí signál. Krátkodobý průměr překřižuje dlouhodobý průměr směrem dolů, což značí medvědí výhled na trh.

Kříž smrti byl medvědím signálem před velkými hospodářskými poklesy v historii, jako například v roce 1929 nebo 2008. Může však také poskytovat falešné signály, například v roce 2016.


Falešný signál kříže smrti na SPX v roce 2016.


Jak můžete vidět na příkladu, trh zobrazil kříž smrti, aby krátce poté obnovil vzestupný trend a zobrazil zlatý kříž.


Zlatý kříž vs. kříž smrti – jaký je mezi nimi rozdíl?

Oba jsme již probrali, takže rozdíl mezi nimi není těžké pochopit. Jsou to v podstatě vzájemné protipóly. Zlatý kříž lze považovat za býčí signál, zatímco kříž smrti za medvědí signál. 

Obojí lze potvrdit vysokým objemem obchodování. Někteří techničtí analytici mohou při zkoumání kontextu křížení kontrolovat i další technické ukazatele. Mezi běžné příklady patří sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (MACD)index relativní síly (RSI)
Důležité je také pamatovat na to, že klouzavé průměry jsou zpožďující se ukazatele a nemají žádnou vypovídací schopnost. To znamená, že obě křížení obvykle poskytnou silné potvrzení obratu trendu, který již nastal – nikoliv obratu, který stále probíhá.Jak obchodovat zlatý kříž a kříž smrti

Základní myšlenka těchto formací je poměrně jednoduchá. Pokud víte, jak obchodníci používají MACD, snadno pochopíte, jak tyto signály křížení obchodovat.
Když mluvíme o konvenčním zlatém kříži a kříži smrti, obvykle se díváme na denní graf. Jednoduchou strategií by tedy mohlo být nakupovat při zlatém kříži a prodávat při kříži smrti. Toto by byla v posledních několika letech poměrně úspěšná strategie pro Bitcoin – i když se průběžně objevilo mnoho falešných signálů. Slepé následování jednoho signálu jako takového obvykle není nejlepší strategií. Pokud jde tedy o techniky analýzy trhu, možná byste měli zvážit i další faktory.
Pokud si chcete přečíst o snadné strategii pro budování dlouhodobé pozice, podívejte se na článek vysvětlení dolarového průměrování nákladů (Dollar-Cost Averaging).

Výše uvedená strategie křížení je založena na denním křížení MA. Ale co jiná časová období? Ke zlatým křížům a křížům smrti dochází stejně a obchodníci jich mohou využít. 

Stejně jako u většiny technik analýzy grafů jsou však signály v delších časových rámcích silnější než signály v kratších časových rámcích. V týdenním časovém rámci může docházet ke zlatému kříži, zatímco na hodinovém časovém rámci sledujete kříž smrti. Proto je vždy užitečné si graf zvětšit, podívat se na něj z širšího pohledu a vzít v úvahu více hodnot.

Mnoho obchodníků se při obchodování zlatých křížů a křížů smrti zaměřuje také na objem obchodování. Stejně jako u jiných formací grafů může být objem silným nástrojem pro potvrzení. Když tedy signál křížení doprovází nárůst objemu, mnoho obchodníků si bude jistějších, že je signál platný.
Jakmile dojde ke zlatému kříži, lze dlouhodobý klouzavý průměr považovat za potenciální oblast podpory. Naopak jakmile dojde ke kříži smrti, lze jej považovat za potenciální oblast rezistence.
Signály křížení mohou být také křížově zkontrolovány se signály z jiných technických ukazatelů, aby bylo možné hledat souběh. Obchodníci se souběhem kombinují více signálů a ukazatelů do jedné obchodní strategie ve snaze učinit obchodní signály spolehlivějšími.


Závěrem

Probrali jsme některé z nejoblíbenějších křížových signálů – zlatý kříž a kříž smrti.

Zlatý kříž zahrnuje krátkodobý klouzavý průměr překřižující dlouhodobý klouzavý průměr směrem nahoru. Kříž smrti zahrnuje krátkodobý klouzavý průměr překřižující dlouhodobý klouzavý průměr směrem dolů. Oba lze použít jako spolehlivé nástroje pro potvrzení dlouhodobého obratu trendu, ať už jde o akciový trh, devizový trh nebo trh kryptoměn.
Máte další otázky týkající se obchodních signálů křížení, jako je zlatý kříž a kříž smrti? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptat se na Akademii, kde vám komunita vaše otázky ohledně obchodování zodpoví.