Czym Jest Golden Cross i Death Cross
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Golden Cross i Death Cross

Czym Jest Golden Cross i Death Cross

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 15, 2020Zaktualizowane Dec 28, 2022
8m

Wprowadzenie

W analizie technicznej istnieje wiele formacji świecowych. Mówiliśmy już o nich w Klasycznych Formacjach Świecowych oraz 12 Popularnych Formacjach Świecowych Stosowanych w Analizie Technicznej. Istnieje jednak mnóstwo innych wzorców, które mogą być użyteczne dla day traderów, swing traderów i inwestorów długoterminowych. Jedne z nich to właśnie golden cross i death cross.
Zanim dojdziemy do tego, co to golden cross i death cross, musimy wytłumaczyć, czym jest średnia krocząca (MA). W skrócie jest to linia zaznaczona na wykresie kursu, która mierzy średnią cenę aktywa w danym przedziale czasowym. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca będzie mierzyć średnią cenę zasobu z poprzednich 200 dni. Jeśli chciałbyś przeczytać więcej o średnich kroczących, przygotowaliśmy o nich artykuł: Średnie Kroczące - wytłumaczenie.
Czym więc są golden cross i death cross oraz jak inwestorzy mogą wykorzystać je w swojej strategii handlowej?


Czym jest golden cross?

Golden cross (lub golden crossover) jest formacją świecową, która obejmuje krótkoterminową średnią kroczącą przechodzącą powyżej długoterminowej średniej kroczącej. Zazwyczaj 50-dniową MA stosuje się jako średnią krótkoterminową, a 200-dniową MA stosuje się jako średnią długoterminową. Nie jest to oczywiście jedyny sposób, w jaki można definiować golden cross. Do przecięcia średnich jest w stanie dojść w dowolnym przedziale czasowym. Podstawową ideą jest to, że średnia krótkoterminowa ma przejść powyżej średniej długoterminowej.

Zwykle golden cross formuje się w trzech fazach:

  1. Krótkoterminowa MA znajduje się poniżej długoterminowej MA podczas trendu spadkowego.
  2. Następuje odwrócenie trendu, a krótkoterminowa MA przechodzi powyżej długoterminowej MA.
  3. Trend wzrostowy rozpoczyna się, gdy krótkoterminowa MA utrzymuje się powyżej długoterminowej MA.


Golden cross wskazujący na nowy trend wzrostowy w Bitcoinie.


W wielu przypadkach golden cross może być uważany za sygnał hossy. Dlaczego? Założenie jest proste. Wiemy, że średnia krocząca mierzy uśrednioną cenę składnika aktywów przez okres, który wykreśla. W tym sensie, gdy krótkoterminowa MA jest poniżej długoterminowej MA, oznacza to, że krótkoterminowo kurs jest w bessie w porównaniu z dłuższym okresem. 
Co się dzieje, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową? Średnia cena krótkoterminowa jest wyższa niż średnia cena długoterminowa. Wskazuje to na potencjalną zmianę trendu rynkowego. Dlatego formacja golden cross zwiastuję hossę.

W tradycyjnej interpretacji golden cross obejmuje 50-dniowe przejście MA powyżej 200-dniowej MA. Jednak ogólną ideą golden cross'a jest to, że krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową MA. W tym sensie moglibyśmy również dostrzec golden cross'y, które miały miejsce w innych ramach czasowych (15 minut, 1 godzina, 4 godziny itp.). Mimo to sygnały na wyższych interwałach czasowych są zwykle bardziej niezawodne niż sygnały o niższym przedziale czasowym.

Do tej pory rozważaliśmy golden cross z tak zwaną prostą średnią kroczącą (SMA). Istnieje jednak inny popularny sposób obliczania średniej kroczącej, zwany wykładniczą średnią kroczącą (EMA). Wykorzystuje on inną formułę, która kładzie większy nacisk na najnowsze zachowanie kursu.

EMA można również wykorzystać do wyszukiwania objęć hossy i bessy, w tym golden cross'a. Ponieważ EMA reagują szybciej na ostatnie zmiany cen, wytwarzane przez nich sygnały przecięcia mogą być mniej niezawodne i powodować większą liczbę fałszywych sygnałów. Mimo to przecięcia EMA są popularne wśród traderów jako narzędzie do identyfikowania odwrócenia trendów.


Czym jest death cross?

Death cross jest w zasadzie przeciwieństwem golden cross'a. To formacja świecowa, w której krótkoterminowa MA przechodzi poniżej długoterminowej MA. Na przykład 50-dniowa MA przechodzi poniżej 200-dniowej MA. Death cross jest zwykle uważany za sygnał bessy.

Zwykle death cross formuje się w trzech fazach:

  1. Krótkoterminowa MA jest powyżej długoterminowej MA podczas trendu wzrostowego.
  2. Następuje odwrócenie trendu, a krótkoterminowa MA przechodzi poniżej długoterminowej MA.
  3. Trend spadkowy rozpoczyna się, gdy krótkoterminowa MA utrzymuje się poniżej długoterminowej MA.


Death cross potwierdzający trend spadkowy w Bitcoinie.


Teraz gdy rozumiemy już, czym jest golden cross, dość łatwo jest dostrzec, dlaczego death cross jest sygnałem bessy. Średnia krótkoterminowa przechodzi poniżej średniej długoterminowej, co wskazuje na perspektywy bessy na rynku.

Death cross dał sygnał bessy przed poważnymi pogorszeniami koniunktury w historii, takimi jak w 1929 lub 2008 roku. Czasem jednak generuje również fałszywe sygnały, na przykład jak w 2016 roku.


Fałszywy sygnał przecięcia death cross na SPX w 2016.


Jak widać na przykładzie, rynek wyrysował death cross, tylko po to, aby za chwilę wznowić trend wzrostowy i wkrótce potem dać sygnał golden cross'a.


Jaka jest różnica pomiędzy death cross'em a golden cross'em?

Omówiliśmy oba z nich, więc różnica między nimi nie jest trudna do zrozumienia. Zasadniczo stanowią one swoje lustrzane odbicie. Golden cross może być uważany za sygnał hossy, podczas gdy death cross jest sygnałem bessy. 

Oba z nich można potwierdzić wysokim wolumenem obrotu. Niektórzy analitycy techniczni mogą również sprawdzać inne wskaźniki techniczne, patrząc na kontekst przecięcia. Typowe przykłady obejmują Moving Average Convergence Divergence (MACD) i Wskaźnik Siły Względnej (RSI)
Należy również pamiętać, że średnie kroczące są wskaźnikami opóźnionymi i nie mają mocy predykcyjnej. Oznacza to, że oba przecięcia zazwyczaj stanowią silne potwierdzenie odwrócenia trendu, który już miał miejsce – a nie odwrócenia, które wciąż trwa.Jak handlować przy pomocy golden cross'a i death cross'a?

Podstawowa idea tych formacji jest dość prosta. Jeśli wiesz, w jaki sposób inwestorzy używają MACD, z łatwością zrozumiesz, jak handlować tymi sygnałami przecięcia.
Kiedy mówimy o tradycyjnym golden crossie i death crossie, zwykle patrzymy na wykres dzienny. Tak więc prostą strategią może być kupowanie podczas golden cross'a i sprzedaż podczas death cross'a. W rzeczywistości byłaby to stosunkowo skuteczna strategia dla Bitcoina w ciągu ostatnich kilku lat – choć po drodze mieliśmy wiele fałszywych sygnałów. Jako takie, ślepe podążanie za jednym sygnałem zazwyczaj nie jest najlepszą strategią. Warto rozważyć inne czynniki związane z technikami analizy rynku.
Jeśli chcesz przeczytać o łatwej strategii budowania pozycji długoterminowej, zapoznaj się z Wyjaśnieniem strategii Dollar-Cost Averaging (DCA).

Wspomniana powyżej strategia crossovera opiera się na dziennym krzyżowaniu się MA. Ale co z innymi okresami? Golden cross'y i death cross'y zdarzają się tak samo często, a handlowcy mogą czerpać z tego korzystać. 

Jednak podobnie jak w przypadku większości technik analizy wykresów, sygnały na wyższych interwałach czasowych są silniejsze niż sygnały uwzględniające mniejsze okresy. Golden cross może aktywować się w tygodniowych ramach czasowych, podczas gdy death cross byłby sygnalizowany na niskich przedziałach czasowych. Dlatego zawsze warto pomniejszyć wykres i spojrzeć na większy obraz, biorąc pod uwagę wiele odczytów.

Wiele traderów będzie patrzyło na wolumen obrotu podczas handlu przy pomocy golden cross'a i death cross'a. Podobnie jak w przypadku innych formacji świecowych, wolumen może być silnym narzędziem potwierdzającym sygnał. Gdy skokowi wolumenu towarzyszy sygnał przecięcia, wielu traderów będzie bardziej pewnych, że sygnał jest prawidłowy.
Gdy pojawi się golden cross, długoterminową średnią kroczącą można uznać za potencjalny obszar wsparcia. I odwrotnie, gdy zdarzy się death cross, można ją uznać za potencjalny obszar oporu.
Sygnały przecięcia mogą być również weryfikowane wraz z sygnałami z innych wskaźników technicznych w celu wyszukania potwierdzenia. Confluence traderzy łączą wiele sygnałów i wskaźników w jedną strategię handlową, próbując uczynić sygnały handlowe bardziej wiarygodnymi.


Przemyślenia końcowe

Omówiliśmy niektóre z najbardziej popularnych sygnałów przecięcia – golden cross i death cross.

Golden cross obejmuje krótkoterminową średnią kroczącą przechodzącą powyżej długoterminowej średniej kroczącej. Death cross obejmuje krótkoterminowe przejście MA poniżej długoterminowej MA. Oba mogą być używane jako narzędzia do potwierdzania długoterminowych zmian trendów, niezależnie od tego, czy chodzi o giełdę, rynek walutowy, czy kryptowaluty.
Masz więcej pytań na temat handlowania za pomocą sygnałów przecięcia, takich jak golden cross i death cross? Sprawdź naszą platformę pytań i odpowiedzi, Zapytaj Akademię, gdzie społeczność odpowie na Twoje pytania handlowe.