5 Najważniejszych wskaźników Analizy Technicznej
Spis Treści
Wprowadzenie
1. Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI)
2. Średnia krocząca (MA)
3. Moving Average Convergence/ Divergence (MACD)
4. Stochastyczne RSI (StochRsi)
5. Wstęgi Bollingera (BB)
Słowa końcowe
5 Najważniejszych wskaźników Analizy Technicznej
Strona Główna
Artykuły
5 Najważniejszych wskaźników Analizy Technicznej

5 Najważniejszych wskaźników Analizy Technicznej

Średnio zaawansowany
Opublikowane Mar 2, 2020Zaktualizowane Dec 28, 2022
8m

Spis treści


Wprowadzenie

Traderzy używają wskaźników technicznych, aby uzyskać dodatkowy wgląd w to, co dzieje się pod podszewką kursu giełdowego różnych aktywów. Wskaźniki te ułatwiają identyfikację wzorców i wykrywanie sygnałów kupna lub sprzedaży w aktualnym obrazie rynku. Istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników i są one szeroko stosowane przez traderów dziennych, traderów swingowych, nie wykluczają również inwestorów długoterminowych. Niektórzy profesjonalni analitycy i zaawansowani inwestorzy decydują się na tworzenie własnych wskaźników. W tym artykule przedstawimy krótki opis niektórych najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, które warto mieć w swoim zestawie narzędzi analitycznych.


1. Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI)


Relative strength index


RSI jest, tak zwanym, wskaźnikiem opartym o rynkowe momentum. Pokazuje on, czy dany instrument giełdowy jest wykupiony bądź wyprzedany. Dokonuje tego poprzez pomiar wielkości ostatnich zmian ceny (ustawienie standardowe obejmuje 14 poprzednich okresów – czyli 14 dni, 14 godzin itp.). Dane są następnie wyświetlane w formie oscylatora, który może osiągać wartość od 0 do 100.

Z uwagi na fakt, że RSI jest wskaźnikiem momentum, pokazuje tempo (pęd), przy którym zmienia się cena. Oznacza to, że jeśli pęd rośnie wraz z ceną, trend wzrostowy jest silny, z coraz większą ilością chętnych do kupna. W przeciwieństwie do tego, jeśli pęd maleje, a cena rośnie, może to oznaczać, że sprzedawcy wkrótce mogą przejąć kontrolę nad kursem.

Tradycyjna interpretacja RSI polega na tym, że gdy wskaźnik osiągnie wartość powyżej 70, wskazuje to na wykupienie rynku, a wartość poniżej 30 - wyprzedanie. Jako takie, ekstremalne wartości mogą wskazywać na zbliżające się odwrócenie trendu. Mimo to najlepiej byłoby nie myśleć o tych wartościach jako o sygnałach do bezpośredniego kupna lub sprzedaży. Podobnie jak w przypadku wielu innych technik analizy technicznej (AT), RSI może dostarczać fałszywych lub wprowadzających w błąd sygnałów, dlatego zawsze warto rozważyć inne czynniki przed zawarciem transakcji, na przykład kontekst obecnych wydarzeń rynkowych.

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat RSI? Koniecznie sprawdź nasz artykuł: Wskaźnik Siły Relatywnej.


2. Średnia krocząca (MA)


moving averages


Średnia ruchoma wygładza kurs, odfiltrowując hałas rynkowy i podkreślając kierunek trendu. Ponieważ obliczanie średnich kroczących odbywa się na podstawie danych historycznych, nazywamy je wskaźnikiem opóźnionym (lagującym).

Dwie najczęściej stosowane średnie kroczące to: prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). SMA jest wykreślana na podstawie danych cenowych z określonego okresu, następnie przedstawianych jako średnia. Na przykład 10-dniowa SMA jest wykreślana poprzez obliczenie średniej ceny z ostatnich 10 dni. Z drugiej strony EMA jest obliczana w sposób, który nadaje większą wagę ostatnim danym cenowym. To sprawia, że jest bardziej reaktywna wobec ostatnich działań kursu.

Jak wspomniano wcześniej, średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym. Im dłuższy okres, tym większe opóźnienie. W związku z tym 200-dniowa SMA będzie reagowała wolniej na ostatnie działania cenowe, niż 50-dniowa SMA.

Traderzy często używają relacji ceny w stosunku do określonych średnich ruchomych, aby poprawnie zmierzyć i określić obecny trend rynkowy. Na przykład, jeśli cena utrzymuje się powyżej 200-dniowego SMA przez dłuższy okres, wielu inwestorów może uznać, że mamy do czynienia z hossą.

Traderzy mogą również wykorzystywać momenty zwrotu średnich kroczących, traktując je jako sygnały kupna lub sprzedaży. Na przykład, jeśli 100-dniowa SMA przechodzi poniżej 200-dniowej SMA, można to uznać za sygnał sprzedaży. Co dokładnie oznacza te przecięcie? Wskazuje, że średnia cena z ostatnich 100 dni jest teraz niższa niż z ostatnich 200 dni. Idea sprzedaży tutaj polega na tym, że krótkoterminowe ruchy cen nie są już zgodne z trendem wzrostowym, więc istnieje wysoka szansa odwrócenia trendu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł: Średnie Kroczące.


3. Moving Average Convergence/ Divergence (MACD)


moving averages convergence divergence macd


Wskaźnik MACD służy do określenia pędu kursu danego instrumentu finansowego, poprzez pokazanie zależności między dwoma średnimi ruchomymi. Składa się z dwóch linii – linii MACD i linii sygnałowej. Linia MACD jest obliczana przez odjęcie 26 EMA od 12 EMA. Dane są następnie wykreślane na 9 EMA linii MACD – linii sygnałowej. Wiele narzędzi do tworzenia wykresów często zawiera również histogram, który pokazuje odległość między linią MACD a linią sygnałową. 

Szukając rozbieżności między MACD a kursem, inwestorzy mogą uzyskać wgląd w siłę obecnego trendu. Na przykład, jeśli cena osiąga najwyższy poziom, podczas gdy MACD sięga dna, rynek może wkrótce się odwrócić. Co mówi nam MACD w tym przypadku? Cena rośnie, a pęd maleje, więc istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia odwrócenia trendu.

Traderzy mogą również używać tego wskaźnika do wyszukiwania skrzyżowań między linią MACD a linią sygnałową. Na przykład, jeśli linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, może to sugerować sygnał kupna. I odwrotnie, jeśli linia MACD przecina się poniżej linii sygnałowej, może to wskazywać na sygnał sprzedaży.

MACD jest często używany w połączeniu z RSI, ponieważ oba mierzą pęd, ale poprzez różne dane wejściowe. Zakłada się, że razem mogą one dać pełniejszą perspektywę techniczną rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł: MACD.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance możesz dokonywać bezpiecznych zakupów bitcoinów!4. Stochastyczne RSI (StochRsi)


stochastic rsi


Stochastyczny RSI to kolejny oscylator momentum, obrazujący czy aktywo finansowe jest wykupione czy wyprzedane. Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodną RSI, ponieważ generuje się go na podstawie wartości RSI, zamiast czystych danych cenowych. Jest tworzony przez zastosowanie formuły zwanej formułą oscylatora stochastycznego, do zwykłych wartości RSI. Zazwyczaj wartości StochRSI mieszczą się w zakresie od 0 do 1 (lub 0 do 100).

Ze względu na większą prędkość i czułość, StochRSI może generować wiele sygnałów transakcyjnych, które mogą być trudne do interpretacji. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik ten jest najbardziej przydatny, gdy znajduje się w pobliżu swojego maksimum górnego lub minimum dolnego. 

Odczyt StochRSI powyżej 0,8 zazwyczaj wskazuje na wysokie wykupienie na rynku, podczas gdy wartość poniżej 0,2 można uznać za wskazanie na rynek wyprzedany. Wartość 0 oznacza, że RSI ma najniższą wartość w mierzonym okresie (ustawienie domyślne to zwykle 14). I odwrotnie, wartość 1 oznacza, że RSI osiągnęło najwyższą wartość w mierzonym okresie.

Podobnie jak w przypadku użycia RSI, wskazywana przez StochRSI wartość wykupienia lub wyprzedania nie oznacza, że cena na pewno się odwróci, w momencie aktywacji sygnału. Dla StochRSI oznacza to po prostu, że wartości RSI (z których pochodzą wartości StochRSI) są bliskie skrajności ich ostatnich odczytów. Ważne jest również, aby pamiętać, że wskaźnik StochRSI jest bardziej czuły niż RSI, więc zwykle generuje więcej fałszywych bądź wprowadzających w błąd sygnałów. 

Pragniesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie sprawdź nasz artykuł: Stochastyczne RSI.


5. Wstęgi Bollingera (BB)


bollinger bands


Wstęgi Bollingera mierzą zmienność rynku, a także warunki wykupienia i wyprzedaży kursu. Składają się z trzech linii - SMA (środkowy pas) i górnego oraz dolnego pasma. Ustawienia mogą się różnić, ale zazwyczaj górne i dolne pasma to szerokość dwóch odchyleń standardowych od środkowego pasma. Wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności, odległość między pasmami również rośnie i maleje.

Zasadniczo im bliższa górnej granica jest cena, tym bliżej warunków wykupienia może być notowane aktywo. I odwrotnie, im cena jest bliższa niższemu pasmowi, tym może być bliżej warunków wyprzedania. W większości przypadków kurs pozostanie w granicach pasm, lecz czasem może przekroczyć je z góry bądź dołu. Chociaż sytuacja ta nie jest sama w sobie sygnałem do zajęcia pozycji handlowej, może działać jako wskaźnik identyfikujący ekstremalne warunki rynkowe.

Inną ważną koncepcją Wstęg Bollingera jest ich zawężanie. Występuje ono w okresie niskiej zmienności, w którym wszystkie pasma zbliżają się niezwykle blisko siebie. Sygnał ten można interpretować jako zapowiedź zbliżającej się zmiany charakteru zmienności, prowadzącej do zwiększenia ruchów kursu. I odwrotnie, jeśli pasma są bardzo daleko od siebie, trader powinien spodziewać się nadejścia okresu malejącej zmienności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz artykuł, dedykowany Wstęgom Bollingera.


Słowa końcowe

Chociaż wskaźniki pokazują dane, należy wziąć pod uwagę, że interpretacja tych danych jest zawsze bardzo subiektywna. W związku z tym warto na chwilę cofnąć się i zastanowić, czy uprzedzenia osobiste co do kierunku kursu wpływają na podejmowane przez nas decyzje. To, co może być bezpośrednim sygnałem kupna lub sprzedaży dla jednego inwestora, może okazać się szumem rynkowym dla drugiego. 

Podobnie jak w przypadku większości technik analizy rynku, wskaźniki są najlepsze, gdy stosuje się je w połączeniu ze sobą lub z innymi metodami, takimi jak analiza fundamentalna (FA).

Najlepszym sposobem na naukę analizy technicznej (TA) jest jej codzienne praktykowanie. Zaloguj się na Binance i sprawdź swoją nowo nabytą wiedzę!