5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze
Domů
Články
5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze

5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze

Pokročilí
Zveřejněno Mar 2, 2020Aktualizováno Nov 16, 2023
8m

Obsah


Úvod

Obchodníci používají technické ukazatele k tomu, aby získali lepší přehled o cenové akci aktiva. Tyto ukazatele usnadňují v současném tržním prostředí identifikaci formací a nákupních nebo prodejních signálů na spotovém trhu. Existuje mnoho různých typů indikátorů, které intradenní a swingoví obchodníci nebo dokonce i dlouhodobí investoři hojně používají. Někteří profesionální analytici a pokročilí obchodníci si dokonce vytváří vlastní ukazatele. V tomto článku si stručně popíšeme jedny z nejoblíbenějších ukazatelů technické analýzy, které se hodí do sady nástrojů k analýze trhu každého obchodníka.


1. Index relativní síly (ukazatel RSI)


Index relativní síly


Index relativní síly (RSI) je momentový ukazatel, který udává, jestli je aktivum překoupené nebo přeprodané. Dělá to měřením velikosti nedávných cenových změn (standardní nastavení je předchozích 14 období – takže 14 dní, 14 hodin atd.). Data se pak zobrazí jako oscilátor s hodnotou mezi 0 a 100.

Vzhledem k tomu, že index relativní síly je momentových ukazatelem, ukazuje rychlost (dynamiku), se kterou se cena mění. To znamená, že pokud se dynamika zvyšuje a zároveň stoupá cena, považuje se vzestupný trend za silný a na trh vstupují další kupující. Když ale dynamika klesá a cena stoupá, může to znamenat, že nad trhem brzo převezmou kontrolu prodávající.

Tradiční výklad indexu relativní síly je takový, že když je přes 70, je aktivum překoupené, a když je pod 30, je přeprodané. Extrémní hodnoty proto mohou naznačovat blížící se obrácení trendu nebo jeho oslabení. Přesto byste tyto hodnoty neměli považovat za přímé signály k nákupu nebo prodeji. Index relativní síly může totiž stejně jako mnoho dalších metod technické analýzy (TA) vysílat falešné nebo zavádějící signály, takže je před provedením obchodu vždy lepší zvážit i další faktory.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o indexu relativní síly (RSI).


2. Klouzavý průměr (ukazatel MA)


klouzavé průměry


Klouzavý průměr vyhlazuje cenovou akci tím, že filtruje šum trhu a zvýrazní směr trendu. Vzhledem k tomu, že vychází z dat o minulých cenách, jedná se o zpožďující se ukazatel.

Dva nejčastěji používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (ukazatel SMA nebo jen MA) a exponenciální klouzavý průměr (ukazatel EMA). Ukazatel SMA se zanáší do grafu jako průměr dat o ceně za vybrané období. Například desetidenní ukazatel SMA by se zanesl do grafu vypočítáním průměrné ceny za posledních 10 dní. Ukazatel EMA se na druhou stranu vypočítává způsobem, který dává větší váhu novějším datům o cenách. Díky tomu lépe reaguje na nedávné cenové akce.

Jak už jsme zmiňovali, klouzavý průměr je zpožďující se (reflexivní) ukazatel. Čím delší období, tím větší zpoždění. Proto například 200denní jednoduchý klouzavý průměr bude na nedávnou cenovou akci reagovat pomaleji než 50denní jednoduchý klouzavý průměr.

Obchodníci často tento vztah ceny vůči konkrétním klouzavým průměrům používají k odhadnutí aktuálního tržního trendu. Když se například cena drží delší dobu nad 200denním SMA, mnozí obchodníci to považují za znak býčího trhu.

Obchodníci také používají křížení klouzavých průměrů jako nákupní nebo prodejní signály. Když se například 100denní SMA překříží s 200denním SMA směrem dolů, je to možné považovat za prodejní signál. Ale co přesně toto překřížení znamená? Signalizuje to, že průměrná cena za posledních 100 dní je teď nižší než za posledních 200 dní. Prodejní signál tady spočívá v tom, že krátkodobé cenové pohyby už nemají vzestupný trend, takže je možné, že se tento trend obrací.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o klouzavých průměrech.


3. Sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (ukazatel MACD)


sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů macd


Ukazatel MACD se používá k určení dynamiky aktiva tím, že ukazuje vztah mezi dvěma pohyblivými průměry. Tvoří ho dvě linie – MACD linie a signální linie. MACD linie se počítá odečtením EMA s délkou 12 období od EMA s délkou 26 období. Ta se pak vykreslí přes signální linii – EMA s délkou 9 období. Mnoho nástrojů pro tvorbu grafů často zobrazuje také sloupcový graf, který ukazuje vzdálenost mezi MACD linií a signální linií. 

Hledáním divergencí mezi MACD a cenovou akcí mohou obchodníci získat přehled o síle současného trendu. Pokud například cena stoupá na vyšší hodnotu než stoupající MACD, může se trh brzy obrátit. Co přesně nám v tomto případě ukazatel MACD říká? Že cena stoupá, zatímco dynamika klesá, takže se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k oslabení nebo obrácení trendu.

Obchodníci mohou ukazatel MACD používat také ke sledování překřížení mezi MACD linií a jeho signální linií. Když například MACD linie překříží signální linii směrem nahoru, je možné to považovat za signál k nákupu. Pokud ale MACD linie naopak překříží signální linii směrem dolů, je to možné považovat za signál k prodeji.

Ukazatel MACD se často používá v kombinaci s indexem relativní síly (RSI), protože oba měří dynamiku, ale podle jiných faktorů. Předpokladem je, že kombinace obou dvou ukazatelů vám může získat úplnější technický pohled na trh.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o ukazateli MACD.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!4. Stochastic RSI (ukazatel StochRSI)


stochastic rsi


Stochastic RSI je momentový oscilátor, který určuje, jestli je aktivum překoupené nebo přeprodané. Jak už název napovídá, je to derivát indexu relativní síly (RSI) a místo z dat o ceně se generuje z hodnot RSI. Vzniká použitím vzorce zvaného stochastický oscilátor na běžné hodnoty RSI. Obvykle se hodnoty Stochastic RSI pohybují mezi 0 a 1 (nebo 0 a 100).

Vzhledem k vyšší rychlosti a větší senzitivitě může ukazatel StochRSI generovat mnoho obchodních signálů, které bývá náročné správně vyložit. Nejužitečnější bývá, když se blíží horním nebo spodním extrémům svého rozsahu. 

Aktivum, které má StochRSI s hodnotou převyšující 0,8, se obvykle považuje za překoupené a aktivum, u kterého je StochRSI pod hodnotou 0,2, se obvykle považuje za přeprodané. Nulová hodnota (0) znamená, že RSI má v měřeném období (obvykle se používá 14 období) nejnižší hodnotu. Naopak hodnota 1 znamená, že RSI má v měřeném období nejvyšší hodnotu.

Překoupená nebo přeprodaná hodnota StochRSI stejně jako u RSI ještě neznamená, že se cena s jistotou obrátí. V případě ukazatele StochRSI to jednoduše ukazuje, že poslední naměřené hodnoty RSI (ze kterých jsou hodnoty StochRSI odvozeny) jsou blízko svých extrémů. Je také důležité nezapomínat, že ukazatel StochRSI je citlivější než RSI, takže má tendenci vytvářet více falešných nebo zavádějících signálů. 

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o Stochastic RSI.


5. Bollingerova pásma (BB)


bollingerova pásma


Bollingerova pásma měří volatilitu trhu a stavy překoupení nebo přeprodání. Skládají se ze tří linií – jednoduchý klouzavý průměr (prostřední pásmo) a horní a spodní pásmo. Jejich nastavení se může lišit, ale obvykle je horní a dolní pásmo vzdálené o dvě standardní odchylky od prostředního pásma. Se zvyšující se nebo snižující se volatilitou se vzdálenost mezi pásmy odpovídajícím způsobem zvětšuje nebo zmenšuje.

Obecně platí, že čím blíž je cena k hornímu pásmu, tím blíž může být analyzované aktivum k překoupenému stavu. Naopak čím blíž je cena ke spodnímu pásmu, tím blíž může být k přeprodanému stavu. Obvykle se cena drží mezi horním a spodním pásmem, ale ve vzácných případech může jedno z nich prolomit. Přestože tato událost nemusí být sama o sobě obchodním signálem, může být ukazatelem extrémních tržních podmínek.

Dalším důležitým konceptem Bollingerových pásem je takzvaná kontrakce. Jde o období nízké volatility, kdy se všechna pásma k sobě velmi přiblíží. Může to sloužit jako náznak potenciální budoucí volatility. Když jsou tato pásma naopak od sebe velmi vzdálená, může následovat období snížené volatility.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o Bollingerových pásmech.


Závěrem

Přestože indikátory zobrazují nějaká data, je důležité si uvědomit, že jejich interpretace je velmi subjektivní. Proto je vždy užitečné udělat krok zpátky a zamyslet se, jestli vaše rozhodování neovlivňuje osobní zaujetí. To, co může být pro jednoho obchodníka jasným signálem pro nákup nebo prodej, může být pro jiného jen tržní šum. 

Stejně jako většina metod analýzy trhu, ukazatele nejlépe fungují, když je vzájemně kombinujete mezi sebou nebo s jinými metodami, jako je fundamentální analýza (FA).

Nejlepší způsob, jak se naučit technickou analýzu (TA), je získat praxi. Přejděte na Binance a otestujte své nově nabyté znalosti!