5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze
Domů
Články
5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze

5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze

Pokročilí
Zveřejněno Mar 2, 2020Aktualizováno May 6, 2024
9m

Hlavní body:

  • Ukazatele technické analýzy mohou obchodníkům pomoct porozumět cenovým pohybům aktiv, což jim usnadňuje identifikaci formací a potenciálních obchodních signálů.

  • Ukazatelů technické analýzy existuje spousta a patří mezi ně například RSI, klouzavé průměry, MACD, StochRSI a Bollingerova pásma.

  • Ukazatele technické analýzy mohou být sice velmi užitečné, ale interpretace jejich údajů bývá subjektivní. Mnoho obchodníků snižuje riziko kombinováním ukazatelů technické analýzy s fundamentální analýzou a dalšími metodami.

Úvod

Grafové ukazatele jsou oblíbenou zbraní zkušených technických analytiků. Každý si vybírá takové nástroje, které nejlépe vyhovují jeho jedinečnému stylu, a pak se je snaží zvládnout. Někteří rádi sledují dynamiku trhu a jiní zase chtějí odfiltrovat tržní šum nebo měřit volatilitu.

Jaké technické ukazatele jsou ale nejlepší? Každý obchodník vám odpoví něco jiného. Existuje ale pár velmi oblíbených, jako třeba ty, o kterých si můžete přečíst v tomto článku (RSI, klouzavé průměry, MACD, StochRSI a Bollingerova pásma). Zajímá vás, co jsou zač a jak je používat? Pokračujte ve čtení.

K čemu slouží ukazatele technické analýzy?

Obchodníci používají technické ukazatele k tomu, aby získali lepší přehled o cenové akci aktiva. Tyto ukazatele usnadňují v současném tržním prostředí identifikaci formací a nákupních nebo prodejních signálů na spotovém trhu. 

Existuje mnoho typů ukazatelů, které intradenní a swingoví obchodníci nebo dokonce i dlouhodobí investoři hojně používají. Někteří profesionální analytici a pokročilí obchodníci si dokonce vytváří vlastní ukazatele. 

V tomto článku si stručně popíšeme jedny z nejoblíbenějších indikátorů technické analýzy, které se hodí do sady nástrojů analyzujících trh každého obchodníka.

1. Index relativní síly (ukazatel RSI)

Index relativní síly

Index relativní síly (RSI) je momentový ukazatel, který udává, jestli je aktivum překoupené nebo přeprodané. Vychází z měření velikosti nedávných cenových změn. Standardní nastavení je předchozích 14 období (14 dní pro denní grafy, 14 hodin pro hodinové grafy atd.). Data se pak zobrazí jako oscilátor s hodnotou mezi 0 a 100.

Vzhledem k tomu, že index relativní síly je momentový ukazatel, ukazuje rychlost (dynamiku), se kterou se cena mění. To znamená, že pokud se dynamika zvyšuje a zároveň stoupá cena, považuje se vzestupný trend za silný a na trh vstupují další kupující. Když ale dynamika klesá a cena stoupá, může to znamenat, že nad trhem brzo převezmou kontrolu prodávající.

Tradiční výklad indexu relativní síly je takový, že když je jeho hodnota nad 70, je pravděpodobně aktivum překoupené, a když je pod 30, je pravděpodobně přeprodané. Extrémní hodnoty proto mohou naznačovat blížící se obrácení trendu nebo jeho oslabení. Přesto byste tyto hodnoty neměli považovat za přímé signály k nákupu nebo prodeji. Index relativní síly může totiž stejně jako mnoho dalších metod technické analýzy vysílat falešné nebo zavádějící signály, takže je před provedením obchodu vždy lepší zvážit i další faktory.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o indexu relativní síly (RSI).

2. Klouzavý průměr (ukazatel MA)

klouzavé průměry

Cílem klouzavého průměru je vyhladit ve finančních grafech cenové pohyby a zvýraznit směr tržního trendu. Vzhledem k tomu, že klouzavé průměry vychází z minulých cen, považujeme je za zpožďující se ukazatele.

Dva nejčastěji používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (ukazatel SMA nebo jen MA) a exponenciální klouzavý průměr (ukazatel EMA). Ukazatel SMA se zanáší do grafu jako průměr dat o ceně za vybrané období. Například desetidenní ukazatel SMA by se zanesl do grafu vypočítáním průměrné ceny za posledních 10 dní. Ukazatel EMA se na druhou stranu vypočítává způsobem, který dává větší váhu novějším datům o cenách. Díky tomu lépe reaguje na nedávné cenové pohyby.

Jak už jsme zmiňovali, klouzavý průměr je zpožďující se (reflexivní) ukazatel. Čím delší období, tím větší zpoždění. Proto například 200denní jednoduchý klouzavý průměr bude na nedávnou cenovou akci reagovat pomaleji než 50denní jednoduchý klouzavý průměr.

Obchodníci často tento vztah ceny vůči konkrétním klouzavým průměrům používají k odhadnutí aktuálního tržního trendu. Když se například cena drží delší dobu nad 200denním SMA, mnozí obchodníci to považují za znak býčího trhu.

Obchodníci také používají křížení klouzavých průměrů jako nákupní nebo prodejní signály. Když se například 100denní SMA překříží s 200denním SMA směrem dolů, je to možné považovat za prodejní signál. Ale co přesně toto překřížení znamená? Signalizuje to, že průměrná cena za posledních 100 dní je teď nižší než za posledních 200 dní. Prodejní signál tady spočívá v tom, že krátkodobé cenové pohyby už nemají vzestupný trend, takže je pravděpodobnější, že se tento trend brzy obrátí.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o klouzavých průměrech.

3. Sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (ukazatel MACD)

sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů macd

Ukazatel MACD se používá k určení dynamiky aktiva tím, že ukazuje vztah mezi dvěma pohyblivými průměry. Tvoří ho dvě linie – MACD linie a signální linie. MACD linie se počítá odečtením EMA s délkou 12 období od EMA s délkou 26 období. Ta se pak vykreslí přes signální linii – EMA s délkou 9 období. Mnoho nástrojů pro tvorbu grafů často zobrazuje také sloupcový graf, který ukazuje vzdálenost mezi MACD linií a signální linií. 

Hledáním divergencí mezi MACD a cenovou akcí mohou obchodníci získat přehled o síle současného trendu. Pokud například cena stoupá na vyšší hodnotu než stoupající MACD, může se trh brzy obrátit. Co přesně nám v tomto případě ukazatel MACD říká? Že cena stoupá, zatímco dynamika klesá, takže se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k oslabení nebo obrácení trendu.

Obchodníci mohou ukazatel MACD používat také ke sledování překřížení mezi MACD linií a jeho signální linií. Když například MACD linie překříží signální linii směrem nahoru, je možné to považovat za signál k nákupu. Pokud ale MACD linie naopak překříží signální linii směrem dolů, je to možné považovat za signál k prodeji.

Ukazatel MACD se často používá v kombinaci s indexem relativní síly (RSI), protože oba měří dynamiku, ale podle jiných faktorů. Předpokladem je, že kombinace obou dvou ukazatelů vám může získat úplnější technický pohled na trh.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o ukazateli MACD.

4. Stochastic RSI (ukazatel StochRSI)

stochastic rsi

Stochastic RSI je momentový oscilátor, který určuje, jestli je aktivum překoupené nebo přeprodané. Jak už název napovídá, je to derivát indexu relativní síly (RSI) a místo z dat o ceně se generuje z hodnot RSI. Vzniká použitím vzorce zvaného stochastický oscilátor na běžné hodnoty RSI. Obvykle se hodnoty Stochastic RSI pohybují mezi 0 a 1 (nebo 0 a 100).

Vzhledem k vyšší rychlosti a větší senzitivitě může ukazatel StochRSI generovat mnoho obchodních signálů, které bývá náročné správně vyložit. Nejužitečnější bývá, když se blíží horním nebo spodním extrémům svého rozsahu. 

Aktivum, které má StochRSI s hodnotou převyšující 0,8, se obvykle považuje za překoupené a aktivum, u kterého je StochRSI pod hodnotou 0,2, se obvykle považuje za přeprodané. Nulová hodnota (0) znamená, že RSI má v měřeném období (obvykle se používá 14 období) nejnižší hodnotu. Naopak hodnota 1 znamená, že RSI má v měřeném období nejvyšší hodnotu.

Překoupená nebo přeprodaná hodnota StochRSI stejně jako u RSI ještě neznamená, že se cena s jistotou obrátí. V případě ukazatele StochRSI to jednoduše ukazuje, že poslední naměřené hodnoty RSI (ze kterých jsou hodnoty StochRSI odvozeny) jsou blízko svých extrémů. Je také důležité nezapomínat, že ukazatel StochRSI je citlivější než RSI, takže má tendenci vytvářet falešné nebo zavádějící signály častěji.  

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o Stochastic RSI.

5. Bollingerova pásma (BB)

bollingerova pásma

Bollingerova pásma měří volatilitu trhu a stavy překoupení nebo přeprodání. Skládají se ze tří linií – jednoduchý klouzavý průměr (prostřední pásmo) a horní a spodní pásmo. Jejich nastavení se může lišit, ale obvykle je horní a dolní pásmo vzdálené o dvě standardní odchylky od prostředního pásma. Se zvyšující se nebo snižující se volatilitou se vzdálenost mezi pásmy odpovídajícím způsobem zvětšuje nebo zmenšuje.

Obecně platí, že čím blíž je cena k hornímu pásmu, tím blíž může být analyzované aktivum k překoupenému stavu. Naopak čím blíž je cena ke spodnímu pásmu, tím blíž může být k přeprodanému stavu. Obvykle se cena drží mezi horním a spodním pásmem, ale ve vzácných případech může jedno z nich prolomit. Přestože tato událost nemusí být sama o sobě obchodním signálem, může být ukazatelem extrémních tržních podmínek.

Dalším důležitým konceptem Bollingerových pásem je takzvaná kontrakce. Jde o období nízké volatility, kdy se všechna pásma k sobě velmi přiblíží. Může to sloužit jako náznak potenciální budoucí volatility. Když jsou tato pásma naopak od sebe velmi vzdálená, může následovat období snížené volatility.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si náš článek o Bollingerových pásmech.

Závěrem

Přestože indikátory zobrazují nějaká data, je důležité si uvědomit, že jejich interpretace je velmi subjektivní. Proto je vždy užitečné udělat krok zpátky a zamyslet se, jestli vaše rozhodování neovlivňuje osobní zaujetí. To, co může být pro jednoho obchodníka jasným signálem pro nákup nebo prodej, může být pro jiného jen tržní šum. 

Stejně jako většina metod analýzy trhu ukazatele nejlépe fungují, když je vzájemně kombinujete mezi sebou nebo s jinými metodami, jako je fundamentální analýza. Nejlepší způsob, jak se naučit technickou analýzu, je získat praxi.

Související články:


Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.