Co je zpětné testování?
Domů
Články
Co je zpětné testování?

Co je zpětné testování?

Pokročilí
Zveřejněno Dec 8, 2020Aktualizováno Feb 9, 2023
6m

TL;DR

Zpětné testování může být důležitým krokem při optimalizaci způsobu, jakým pracujete s finančními trhy. Pomůže vám zjistit, zda vaše obchodní nápady a strategie dávají smysl a zda mohou potenciálně přinést zisk.

Jak ale vypadá zpětné testování jednoduché investiční strategie? Na co byste si měli dát při testování obchodních strategií pozor? Je zpětné testování podobné papírovému obchodování? Na to vše vám odpovíme v tomto článku.

 

Úvod

Zpětné testování je nástroj, který můžete (jako obchodník nebo investor) použít při zkoumání nových trhů a strategií. Může vám poskytnout cennou zpětnou vazbu založenou na datech a říci vám, zda byl váš původní nápad správný.

Bez ohledu na třídy aktiv, se kterými obchodujete, nevyžaduje zpětné testování ani to, abyste riskovali své těžce vydělané prostředky. Pomocí softwaru pro zpětné testování v simulovaném prostředí můžete vytvořit a optimalizovat konkrétní přístup k trhu. Pojďme se na to podívat.

 

Co je zpětné testování?

Ve financích se zpětné testování zabývá proveditelností obchodní strategie tím, že testuje, jak by si vedla na základě historických dat. Jinými slovy, používá minulá data ke zjištění, jak by strategie fungovala. Pokud zpětné testování ukáže dobré výsledky, mohou obchodníci nebo investoři pokračovat a použít strategii v reálném prostředí.

Co však v tomto případě znamenají dobré výsledky? Účelem nástroje pro zpětné testování je analyzovat rizika a potenciální ziskovost konkrétní strategie. Investiční strategii lze na základě statistické zpětné vazby optimalizovat a vylepšovat, aby se maximalizovaly potenciální výsledky. Dobře provedený zpětný test může také poskytnout jistotu, že strategie je přinejmenším proveditelná při implementaci v reálném obchodním prostředí. 

Samozřejmě, že platformy nebo nástroje pro zpětné testování mohou být také užitečné v tom, že ukazují, kdy strategie není proveditelná nebo je příliš riskantní. Pokud výsledky zpětného testování naznačují neoptimální výsledky, je třeba obchodní nápad buď zavrhnout, nebo upravit. Je však také důležité vzít v úvahu tržní podmínky, ve kterých byla testována. Stejné zpětné testování by mohlo při změně tržních podmínek vykazovat protichůdné výsledky.

Na profesionálnější úrovni je zpětné testování obchodních strategií naprosto nezbytné, zejména pokud jde o algoritmické obchodní strategie (tj. automatické obchodování).

 

Jak funguje zpětné testování?

Základním předpokladem zpětného testování je, že co fungovalo v minulosti, by mohlo fungovat v budoucnosti. Může však být opravdu složité to určit. To, co může být v určitém tržním prostředí ziskové, v jiném zcela propadne.

Zpětné testování se zavádějícím souborem dat může vést k ne zcela ideálním výsledkům. Proto je velmi důležité najít pro zpětné testování dobrý vzorek, který odráží aktuální tržní prostředí. Může to být velmi obtížné, protože trh se neustále mění.

Než se rozhodnete pro zpětné testování strategie, může být užitečné si určit, co přesně chcete zjistit. Díky čemu by strategie mohla být proveditelná? Co by naopak mohlo vaše předpoklady zkreslovat? Pokud to budete vědět předem, bude pro výsledky obtížnější ovlivnit vaše předsudky.

Zpětné testování by mělo zahrnovat také poplatky za obchodování a výběr a veškeré další náklady, které může strategie přinést. Je třeba také poznamenat, že software pro zpětné testování může být také poměrně drahý, stejně jako přístup ke kvalitním tržním datům.

Pokud chcete získat přístup k historickým datům z platformy Binance Futures, vyplňte prosím tento formulář žádosti.
A nezapomeňte, že zpětné testování je testování. Podobně jako u technické analýzy a grafů neexistuje absolutně žádná záruka, že strategie bude fungovat, i když na základě historických dat přináší skvělé výsledky.

 

Příklad zpětného testování

Projděme si jednoduchou dlouhodobou strategii pro Bitcoin.

Zde je náš obchodní systém:

  • Nakupujeme bitcoin na první týdenní uzavírací ceně nad 20týdenním klouzavým průměrem.
  • Prodáváme bitcoin na první týdenní uzavírací ceně pod 20týdenním klouzavým průměrem.

Tato strategie produkuje pouze několik signálů ročně. Podívejme se na časové období počínaje rokem 2019.

Týdenní graf Bitcoinu od roku 2019.


Strategie vytvořila v měřeném časovém rámci pět signálů: 

  • Koupit na ~4 000 USD
  • Prodat na ~8 000 USD
  • Koupit na ~8 500 USD
  • Prodat na ~8 000 USD
  • Nákup na asi 9 000 USD

 

Výsledky našeho zpětného testování tedy ukazují, že tato strategie by byla zisková. Znamená to záruku, že bude fungovat i nadále? Ne. Znamená to pouze, že při pohledu na tento konkrétní soubor dat by strategie dosáhla zisku. Tento výsledek můžete považovat za hrubý benchmark.

Mějte na paměti, že jsme se dívali pouze na necelé dva roky dat. Pokud bychom z toho chtěli udělat použitelnou strategii, možná by stálo za to vrátit se v čase dále a otestovat ji s větším množstvím cenových akcí.

S tím, co bylo řečeno, je to slibný začátek. Zdá se, že naše počáteční myšlenka je rozumná, a možná z ní budeme schopni po další optimalizaci vytvořit investiční strategii. Možná bychom měli zahrnout více metrik a technických ukazatelů, aby byly signály spolehlivější? Vše záleží na našich vlastních představách, investičním časovém horizontu a toleranci k riziku.


 

Zpětné testování vs. papírové obchodování

Nyní tedy máme přibližnou představu o tom, jak může zpětné testování vypadat, a podívali jsme se na velmi jednoduchou investiční strategii. Víme také, že výsledky v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků.

Jak bychom tedy mohli optimalizovat systematickou strategii pro současné tržní podmínky? Mohli bychom ji vyzkoušet na živém trhu, ale bez riskování reálných prostředků. Tomuto postupu se také říká dopředné testování výsledků nebo papírové obchodování.

Papírové obchodování je simulace strategie v reálném obchodním prostředí. Papírové obchodování se mu říká proto, že obchody jsou sice zdokumentovány a zaznamenány, ale nejsou při nich použity žádné skutečné prostředky. To vám poskytuje další krok, ve kterém můžete strategii vylepšovat a získat představu o jejích výsledcích.

To je sice skvělé, ale kde vlastně začít? Testovací síť Binance Futures je ideálním místem, kde si můžete vyzkoušet strategie tady a teď, aniž byste riskovali své prostředky. Účet si můžete vytvořit během několika minut a testovat strategie v podobném prostředí, jako byste obchodovali na trzích v reálném čase.

Je třeba si dát pozor na „výběr jen toho nejlepšího“. Jedná se o výběr pouze části údajů, které potvrzují zaujatý názor. Smyslem dopředného testování je vyzkoušet strategii tak, jako by se odehrávala v reálném čase. Pokud vám systém řekne, že máte něco udělat, udělejte to. Pokud budete vybírat pouze obchody, které „vypadají dobře“ na základě vaší osobní zaujatosti, pak test systematické strategie nebude validní.

 

Manuální vs. automatické zpětné testován

Manuální zpětné testování zahrnuje analýzu grafů a historických dat a manuální zadávání obchodů podle strategie. Automatické zpětné testování dělá v podstatě totéž, ale proces je automatizován počítačovým kódem (pomocí programovacích jazyků, jako je Python, nebo specializovaného softwaru pro zpětné testování).

Mnoho obchodníků používá k vyhodnocování výsledků strategie tabulky v Googlu nebo Excelu. Tyto dokumenty fungují jako záznamy testerů strategií. Mohou obsahovat nejrůznější informace, například obchodní platformu, třídu aktiv, dobu obchodování, počet úspěšných a ztrátových obchodů, Sharpeho poměrový koeficient, maximální propad, čistý zisk a další.
Stručně řečeno, Sharpeho poměrový koeficient se používá k vyhodnocení návratnosti investice do strategie ve vztahu k rizikům. Čím vyšší je hodnota Sharpeho poměrového koeficientu, tím atraktivnější je daná investiční nebo obchodní strategie.

Maximální propad představuje okamžik, kdy vaše obchodní strategie dosáhla nejhoršího výkonu ve vztahu k poslednímu vrcholu (tj. největší procentuální pokles vašeho portfolia během analyzovaného období).

 

Závěrem

Mnoho systematických obchodníků a investorů se při tvorbě svých strategií do značné míry spoléhá na zpětné testování. Je to jeden ze základních nástrojů v sadě nástrojů každého algo tradera.

Zároveň může být interpretace výsledků zpětného testování složitá. Do metody zpětného testování je snadné vtisknout vlastní předsudky. Zpětné testování samo o sobě pravděpodobně nevytvoří životaschopné obchodní strategie, ale pomůže vám otestovat některé nápady a udržet si prst na tepu trhu.