Hem
Artiklar
Vad är ett utfallstest?

Vad är ett utfallstest?

Avancerad
Publicerad Dec 8, 2020Uppdaterad Feb 9, 2023
6m

TL;DR

Utfallstest kan vara ett viktigt steg för att optimera hur du beter dig på finansmarknaderna. Det hjälper dig att lära dig om dina handelsidéer och strategier är vettiga och om de eventuellt kan leda till vinst.

Men hur utfallstestar jag en enkel investeringsstrategi? Vad ska du vara försiktig med när du testar handelsstrategier? Är utfallstest samma som testhandel? Vi svarar på alla dessa frågor i den här artikeln.

 

Introduktion

Utfallstest är ett verktyg som du (som handlare eller investerare) kan använda när du utforskar nya marknader och strategier. Det kan ge värdefull feedback baserat på data och berätta för dig om din ursprungliga idé fungerade.

Oavsett vilka tillgångsklasser du handlar kräver utfallstest inte att du riskerar några av dina surt förvärvade tillgångar. Genom att använda utfallstest via programvara i en simulerad miljö kan du bygga och optimera en viss strategi för en marknad. Så låt oss sätta igång.

 

Vad är ett utfallstest?

Inom finans tittar utfallstest på funktionsdugligheten hos en handelsstrategi genom att testa hur den skulle ha gjort baserat på tidigare data. Med andra ord använder den tidigare data för att se hur en strategi skulle ha presterat. Om utfallstest visar bra resultat kan handlare eller investerare gå vidare och tillämpa strategin i en livemiljö.

Men vad betyder bra resultat i det här fallet? Syftet med ett utfallstestverktyg är att analysera riskerna och den potentiella lönsamheten för en viss strategi. Investeringsstrategin kan optimeras och förbättras baserat på statistisk feedback, för att maximera de potentiella resultaten. Ett väl genomfört utfallstest kan också ge försäkran om att strategin åtminstone är funktionsduglig när den implementeras i en verklig handelsmiljö. 

Naturligtvis kan en utfallstestplattform eller ett verktyg också vara fördelaktigt för att visa när en strategi inte fungerar eller är för riskabel. Om utfallstestresultaten indikerar ett sämre resultat bör handelsidén antingen skrotas eller ändras. Det är dock även viktigt att ta hänsyn till marknadsförhållandena det testades i. Samma utfallstest kan ge motstridiga resultat när marknadsförhållandena förändras.

På en mer professionell nivå är handelsstrategier med utfallstest absolut nödvändigt, särskilt när det gäller algoritmiska handelsstrategier (det vill säga automatiserad handel).

 

Hur fungerar utfallstest?

Den underliggande förutsättningen bakom utfallstest är att det som fungerade tidigare kan fungera i framtiden. Detta kan dock vara riktigt knepigt att avgöra. Vad som kan vara lönsamt i en viss marknadsmiljö kanske floppar helt i en annan.

Utfallstest med en vilseledande datamängd kan leda till mindre än idealiska resultat. Det är därför det är viktigt att hitta ett bra prov för utfallstestperioden som återspeglar den nuvarande marknadsmiljön. Detta kan vara särskilt svårt eftersom marknaden befinner sig i ett konstant förändringsläge.

Innan du bestämmer dig för att testa en strategi kan det vara till hjälp att avgöra exakt vad du vill ta reda på. Vad skulle göra strategin funktionsduglig? Och vad skulle å andra sidan motbevisa dina antaganden? Om du känner till dessa i förväg blir det svårare för resultaten att påverka dina utgångspunkter.

Utfallstest bör också omfatta handels- och uttagsavgifter och alla andra kostnader som strategin kan medföra. Programvaran för utfallstest kan vara ganska dyra, precis som tillgången till högkvalitativa marknadsdata.

Om du vill få tillgång till tidigare data från Binance Futures fyller du i detta ansökningsformulär.

Och kom ihåg att utfallstest är just detta: ett test. Precis som teknisk analys och kartläggning finns det absolut ingen garanti för att det kommer att fungera, även om det ger fantastiska resultat baserat på tidigare data.

 

Exempel på utfallstest

Låt oss gå igenom en superenkel långsiktig strategi för Bitcoin.

Här är vårt handelssystem:

  • Vi köper Bitcoin vid den första veckostängningen över ett 20-veckors glidande medelvärde.

  • Vi säljer Bitcoin vid den första veckostängningen under et 20-veckors glidande medelvärde.

Denna strategi ger endast ett fåtal signaler per år. Låt oss titta på tidsperioden från 2019.

Bitcoins veckodiagram sedan 2019.


Strategin producerade fem signaler inom den uppmätta tidsperioden: 

  • Köp @ ~4 000 $

  • Sälj @ ~8 000 $

  • Köp @ ~8 500 $

  • Sälj @ ~8 000 $

  • Köp @ ~ 9 000 USD

 

Våra utfallstestresultat visar att denna strategi skulle ha varit lönsam. Betyder detta att det är en garanti för att det kommer att fortsätta fungera? Nej. Det betyder bara att om du tittar på denna specifika datamängd så skulle strategin ha gått med vinst. Du kan tänka på detta resultat som ett grovt riktmärke.

Kom ihåg att vi bara tittade på mindre än två års data. Om vi vill förvandla detta till en handlingsbar strategi kan det vara värt att gå tillbaka längre i tiden och testa det med fler prishändelser.

Med detta sagt är det en lovande start. Vår ursprungliga idé verkar hålla och vi kanske kan skapa en investeringsstrategi från den med ytterligare optimering. Kanske vill vi inkludera fler mätvärden och tekniska indikatorer för att göra signalerna mer tillförlitliga? Allt är upp till våra egna idéer, investeringsperiod och risktolerans.


Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!

 

Utfallstest kontra testhandel

Så nu har vi en grov uppfattning om hur utfallstest kan se ut och har studerat en mycket enkel investeringsstrategi. Tidigare resultat är dock ingen indikation på framtida resultat.

Så hur kan vi optimera en systematisk strategi för nuvarande marknadsförhållanden? Vi kan prova den på en livemarknad, men utan att riskera riktiga tillgångar. Detta är även känt som framtida resultattestning eller testhandel.

Testhandel är simuleringen av en strategi i en livehandelsmiljö. Det kallas testhandel, eftersom inga riktiga tillgångar används när handeln dokumenteras och loggas. Detta ger dig ytterligare ett steg där du kan förbättra strategin och få en uppfattning om dess hållbarhet.

Det låter bra, men var kan du börja? Binance Futures testnet är en perfekt plats för dig att testa strategier här och nu, men utan att riskera dina tillgångar. Du kan skapa ett konto på några minuter och testa strategier i en liknande miljö som om du skulle handla på realtidsmarknader.

Något att vara försiktig med här är att låta dig övertygas av ensidig data. Alltså, att bara välja en delmängd av data för att bekräfta en speciell, partisk synvinkel. Poängen med framtida test är att testa strategin som om den skulle hända i realtid. Om systemet säger att du ska göra något, så gör det. Om du bara väljer affärer som "ser bra ut" baserat på din personliga partiskhet, kommer testet för den systematiska strategin inte att fungera väl.

 

Manuellt kontra automatiserat utfallstest

Manuellt utfallstest innebär att analysera diagram och historiska data och manuellt göra affärer enligt strategin. Automatiserat utfallstest gör väsentligen samma sak, men processen automatiseras av datorkod (med programmeringsspråk som Python eller specialiserad programvara för utfallstest).

Många handlare använder Google- eller Excel-kalkylblad för att utvärdera resultatet av en strategi. Dessa dokument fungerar som strategitestrapporter. De kan innehålla alla typer av information, såsom handelsplattform, tillgångsklass, handelsperiod, antal lönsamma och förlustaffärer, Sharpe-kvot, maximal neddragning, nettovinst och mer.

Kort sagt används Sharpe-kvoten för att utvärdera den potentiella ROI:en på en strategi i förhållande till riskerna. Ju högre Sharpe-kvot desto mer attraktiv är investerings- eller handelsstrategin.

Den maximala neddragningen representerar det ögonblick då din handelsstrategi hade sämst resultat i förhållande till den senaste toppen (det vill säga den största procentuella minskningen din portfölj hade under den analyserade perioden).

 

Sammanfattningsvis

Många systematiska handlare och investerare är starkt beroende av utfallstest för sina strategier. Det är ett av de viktigaste instrumenten i verktygslådan för alla algoritmhandlare.

Att tolka resultat från utfallstest kan dock vara svårt. Det är lätt att låta sig påverkas av sina fördomar i utfallstestmetoden. Enbart utfallstest kommer sannolikt inte att skapa dugliga handelsstrategier, men de hjälper dig att testa några idéer och känna av marknaden.