Vad är kryptovaluta?
Hem
Artiklar
Vad är kryptovaluta?

Vad är kryptovaluta?

Nybörjare
Publicerad Apr 3, 2023Uppdaterad May 5, 2023
10m

TL;DR

  • Kryptovaluta är en digital valuta baserad på blockkedjeteknik som möjliggör peer-to-peer (P2P)-transaktioner.

  • Bitcoin, ether, BNB och USDT är exempel på de största kryptovalutorna sett efter börsvärde.

  • Kryptovalutor kommer du åt via kryptoplånböcker eller börser. Även om folk ofta säger att de är ”lagrade” i plånböcker, lagras de faktiskt på en blockkedja.

  • De har specifika egenskaper, inklusive decentralisering, transparens och oföränderlighet.

Vad är en kryptovaluta?

Kryptovaluta är en decentraliserad digital valuta som använder kryptografi som säkerhet. Den kan fungera oberoende av mellanhänder såsom banker och betalningsprocessorer.

Denna decentraliserade egenskap underlättar peer-to-peer (P2P)-transaktioner direkt mellan personer. Men istället för fysiska plånböcker och bankkonton får du tillgång till din kryptovaluta genom unika kryptoplånböcker eller kryptobörser.

Du kanske har hört andra säga att krypto är ”lagrad” i plånböcker. Men kryptovalutor finns faktiskt inte i kryptoplånböcker eller på börser – i verkligheten förblir de alltid på blockkedjan. När det gäller en kryptobörs innehåller det de privata nycklarna som gör det möjligt för användarna att få tillgång till dessa tillgångar.

Den första och mest kända kryptovalutan är Bitcoin, som skapades 2009 av en individ eller grupp under pseudonymen Satoshi Nakamoto. Sedan dess har tusentals kryptovalutor dykt upp, var och en med unika egenskaper och syften.

Liksom traditionella fiatvalutor kan kryptovalutor användas som ett utbytesmedium. Användningsområdena för kryptovalutor har dock expanderat avsevärt genom åren till att omfatta smarta kontrakt, decentraliserad finans (DEFi), värdebevaring, styrning och icke-fungibla token (Non Fungible Tokens/NFT:er). 

Hur fungerar en kryptovaluta?

Vi har nämnt att en kryptovaluta använder kryptografi för säkerhetsändamål, men vad betyder det egentligen? Enkelt uttryckt använder kryptovalutor avancerade matematiska algoritmer för att säkra transaktioner och skydda data från obehörig åtkomst eller manipulation. Dessa algoritmer tjänar två primära syften: upprätthålla integriteten för användaridentiteter och verifiera transaktionernas äkthet.

Blockkedjetransaktioner är offentliga och adresser (offentliga nycklar) är pseudonyma, men inte helt anonyma. Även om transaktioner är synliga på blockkedjan, är användarna bakom dem med andra ord inte lätt identifierbara. Kryptovalutor uppnår detta genom användning av kryptografiska tekniker, som hashfunktioner och digitala signaturer.

Kryptovaluta uppnår autonomi genom ett distribuerat nätverk av datorer som kollektivt kallas för en blockkedja, vilken i huvudsak är en decentraliserad digital huvudbok som lagrar transaktionsdata över många specialiserade datorer i nätverket.

Var och en av dessa datorer – även kallade noder – innehar en kopia av huvudboken, och en konsensusalgoritm bevarar blockkedjan genom att se till att falska eller inkonsekventa kopior avvisas. Denna distribuerade arkitektur ökar nätverkets säkerhet eftersom det inte finns någon enskild felpunkt, till exempel ett bankkonto, som skadliga aktörer att utnyttja.

Kryptovalutor gör att personer kan överföra tillgångar direkt till varandra. I en normal kryptovalutatransaktion startar avsändaren överföringen genom att skapa en digital signatur med sin privata nyckel. Transaktionen skickas sedan till nätverket, där noder validerar den genom att verifiera den digitala signaturen och se till att avsändaren har tillräckligt med tillgångar.

När transaktionen har verifierats läggs transaktionen till i ett nytt block, som sedan läggs till i den befintliga blockkedjan. Även om detta kan låta komplicerat, tar miners hand om dessa steg så att användaren inte behöver oroa sig för dem.

Vad gör kryptovalutan unik?

Kryptovalutor har påverkat olika ekosystem, från ekonomi till teknik, genom att införa innovativa funktioner som skiljer dem från traditionella protokoll och valutor. Några av de unika aspekterna med kryptovalutor är:

1. Decentralisering

Kryptovalutornas decentraliserade arkitektur eliminerar behovet av en central myndighet. Detta möjliggör större autonomi, liksom mindre sårbarhet för manipulation eller kontroll av en enda enhet.

2. Transparens och oföränderlighet

Blockkedjetekniken registrerar alla transaktioner på en transparent och manipuleringssäker huvudbok. När en transaktion har lagts till i blockkedjan kan den därför ses av vem som helst och kan inte ändras eller tas bort.

3. Programmerbarhet

Många kryptovalutor, såsom ETH, är programmerbara, vilket gör det möjligt för utvecklarna att distribuera smarta kontrakt för att skapa decentraliserade applikationer (DApps) och andra innovativa lösningar ovanpå blockkedjor. Eftersom blockkedjor utan behörighet är öppen källkod, kan vem som helst dessutom börja distribuera kod ovanpå en blockkedja och skapa sina egna DApps.

4. Gränslös

Kryptovalutor överförs enkelt och utbyts globalt, så att personer kan använda dem för internationella transaktioner och överföringar.

5. Fördefinierad tillgång av coin

Många kryptovalutor har en begränsad tillgång av coin, vilket innebär att teamen bakom dem bara kommer att skapa ett begränsat antal coin. Denna deflationära aspekt av kryptovalutor kan potentiellt vara positiv efter hand, eftersom en låg tillgång driver efterfrågan.

Däremot är fiatvalutor ofta inflationära, eftersom centralbanker kan trycka nya pengar. Men med ett begränsat utbud kan kryptoinflationen kontrolleras bättre, eftersom det totala antalet coin är förutbestämt. 

Olika typer av kryptovalutor

Bland de otaliga kryptovalutorna som finns är fyra bra exempel Bitcoin (BTC) och populära altcoin som ether (ETH), Binance Coin (BNB) och Tether (USDT).

Bitcoin (BTC)

BTC är den mest populära kryptovalutan. Den använder en konsensusmekanism som kallas bevis på arbete (Proof of Work/PoW), där miners tävlar om att validera transaktioner och hålla nätverket igång. Dessutom gör BTC:s begränsade utbud på 21 miljoner coin tillgången relativt låg, och hjälper till att behålla värdet över tid.

Ether (ETH)

ETH är den näst mest populära kryptovalutan, och lanserades 2015 av Vitalik Buterin och hans team. Förutom värdeöverföringar möjliggör den programmerbarhet genom smarta kontrakt. 

Liksom BTC använde ETH ursprungligen en PoW-konsensusmekanism, men har flyttats till den mer miljövänliga och energieffektiva modellen bevis på insats (Proof of Stake/PoS). Denna ändring har gjort det möjligt för användarna att validera transaktioner och säkra nätverket genom att satsa sin ETH, snarare än genom noder med datorkraft.

BNB

BNB (som står för Build and Build) kallades tidigare Binance Coin och introducerades 2017 av kryptovalutabörsen Binance som en ERC-20-token på Ethereums blockkedja. Under 2019 migrerade den till sin egen blockkedja, BNB Chain, som en BEP-2-token.

Senare skapades Binance Smart Chain (BSC, nu kallad BNB Smart Chain) och idag finns BNB-kryptovalutan på både BNB-kedjan som en BEP-2-token och på BSC som en BEP-20-token. Det är också värt att notera att BNB Chain består av två kedjor: den EVM-kompatibla BSC samt BNB Beacon Chain (tidigare kallad Binance Chain), som täcker styrning, staking och omröstning.

BNB Chain ger en miljö för att skapa smarta kontrakt och DApps och har lägre transaktionsavgifter samt snabbare behandlingstider än många andra blockkedjor.

BNB har olika användningsområden, varav några inkluderar att betala transaktionsavgifter på BNB Chain och handelsavgifter på Binance, deltagande i tokenförsäljning och staking för nätverksvalidering på BNB Chain. Binance använder även en periodisk tokenbränningsmekanism, vilket begränsar det totala utbudet av BNB.

Tether (USDT)

USDT är en USD-knuten stablecoin som lanserades 2014 av Tether Limited Inc. Stablecoin är kryptovalutor utformade för att upprätthålla ett konsekvent värde i förhållande till en reservtillgång, såsom en fiatvaluta. När det gäller USDT stöds varje token av ett motsvarande belopp av tillgångar som innehas i företagets reserver. Som ett resultat av detta erbjuder USDT fördelarna från en kryptovaluta, samtidigt som prisfluktuationer minimeras.

Vad är kryptobörsvärde?

Termen ”kryptobörsvärde” är ett mått som används för att bestämma en kryptovalutas relativa storlek och värde. Du kan beräkna det genom att helt enkelt multiplicera det aktuella priset för ett coin med det totala antalet coin i omlopp. Men du kanske inte ens behöver göra detta, eftersom många kryptovalutaplattformar beräknar värdet åt dig.

Kryptobörsvärdet används ofta för att rangordna kryptovalutor, där ett högre börsvärde i allmänhet indikerar en mer stabil och allmänt accepterad kryptovaluta. Omvänt signalerar ett lägre börsvärde vanligtvis en mer spekulativ eller volatil tillgång.

Observera dock att detta bara är en av de många faktorerna att tänka på innan man utvärderar en kryptovalutas potential. Flera andra faktorer, såsom teknik, teamet, tokenomik och användningsområden bör också beaktas när man undersöker kryptovalutor.

Så här investerar du säkert i krypto

Precis som andra finansiella tillgångar kan investeringar i kryptovaluta vara riskabelt och leda till ekonomisk förlust. Här är fem viktiga tips för att göra säkrare köp och försäljningar av kryptovaluta:

1. DYOR (gör din egen efterforskning)

Förkortningen DYOR står för ”Do Your Own Research” eller ”gör din egen efterforskning” på svenska. Det är viktigt att förstå grunderna i blockkedjetekniken – till exempel olika typer av kryptovalutor och marknadsdynamik – innan du investerar i en kryptovaluta.

Böcker, bloggar, podcaster och onlinekurser är alla bra ställen att börja på. Du bör även lära dig mer om projekten, teamen och tekniken bakom olika kryptovalutor för att fatta välgrundade beslut.

2. Börja i liten skala och diversifiera

Kryptomarknaden kan vara volatil och oförutsägbar, särskilt när det gäller mindre populära coin. Därför är det klokt att börja med små investeringar som inte skadar din ekonomi. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att få erfarenhet och utveckla en bättre förståelse för marknadstrender, utan att riskera en betydande ekonomisk förlust.

Diversifiering kan även vara användbart när du investerar i kryptovalutor. Istället för att fokusera på en enda kryptovaluta kan investeringar i olika kryptovalutor minska din totala risk och öka dina innehavs chanser till långsiktig tillväxt.

3. Håll dig involverad

Eftersom kryptovalutavärlden ständigt förändras bör man hålla sig à jour med nyheter, tekniska framsteg och regleringsuppdateringar för att kunna fatta beslut i rätt tid. Att gå med i en kryptocommunity är ett utmärkt sätt att göra detta.

4. Välj en välrenommerad kryptovalutabörs

Att välja en välkänd och säker kryptovalutabörs för dina kryptoinvesteringar bör vara din högsta prioritet när det gäller säkerhetsåtgärder. Rätt kryptobörs kan hittas genom att undersöka olika alternativ och jämföra deras avgifter, kundsupport, gränssnitt och tillgängliga kryptovalutor.

5. Använd riskhantering

Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att implementera vissa riskhanteringstekniker. Till exempel bör investerare bara investera ett belopp som de har råd att förlora. Dessutom kan det göra stor skillnad att ställa in en stoppa förlust-order för att begränsa potentiella förluster och hämta vinst på förutbestämda nivåer för att säkra vinster. 

Sammanfattningsvis

Kryptovalutans ekosystem representerar en revolutionerande strategi för finansiering och teknik. Men hur framtiden ser ut för kryptovalutor beror på vem du frågar.

Vissa tror att bitcoin kommer att ersätta guld och revolutionera det befintliga finansiella systemet, medan andra hävdar att kryptovalutor alltid kommer att vara ett sekundärt system och en nischmarknad. Det finns också de som tror att Ethereum kommer att bli en decentraliserad dator som kommer att fungera som ryggraden i ett nytt internet.

Det finns många möjliga utfall och det är helt enkelt för tidigt att säga med säkerhet vad som kommer att hända ens ett år framåt i tiden. Ändå kan vi inte förneka kryptovalutans redan synliga inverkan på olika branscher, vilket sannolikt kommer att utvecklas ytterligare under de kommande åren.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.