Vad är peer-to-peer-handel och hur använder jag det?
Hem
Artiklar
Vad är peer-to-peer-handel och hur använder jag det?

Vad är peer-to-peer-handel och hur använder jag det?

Avancerad
Publicerad Feb 8, 2023Uppdaterad Jun 21, 2023
9m

TL;DR

Peer-to-peer (P2P)-handel är direktköp och -försäljning av kryptovalutor mellan användare utan mellanhänder. P2P-börser ansluter köpare och säljare och ger ett skyddslager genom depositionstjänster, feedback/betygssystem och tvistlösning.

Fördelarna med P2P-handel inkluderar global tillgänglighet, flera betalningsalternativ, inga transaktionsavgifter och personliga erbjudanden. Det har dock även nackdelar, såsom långsammare handelshastigheter och lägre likviditet än centraliserade börser (CEX:er).

Introduktion

P2P-kryptovalutahandel är en metod för att köpa och sälja kryptovalutor direkt mellan användare, utan behovet av en central mellanhand. Användarna kan använda en P2P-börs för att komma åt en global marknadsplats, flera betalningsalternativ och personliga erbjudanden. P2P-handel har dock även sina nackdelar, såsom långsammare handelshastigheter och lägre likviditet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom fördelarna och nackdelarna med P2P-handel och hur du kan dra nytta av den.

Vad är P2P-handel?

P2P-kryptohandel avser direktköp och försäljning av kryptovalutor mellan användare, utan en tredje part eller mellanhand. Detta skiljer sig från att köpa och sälja kryptovalutor på en CEX, där du inte kan handla direkt med motparter.

En CEX använder diagram och marknadsorderverktyg för att mäta de aktuella marknadspriserna och bestämma den optimala tiden för att köpa, sälja eller hålla din krypto. När du är redo att köpa eller sälja anger börsen din order i dess orderbok och underlättar transaktionen för dina räkning.

Beroende på vilken typ av order du använder kan effekter som avvikelse innebära att du inte får det exakta priset du vill ha. P2P-handel, å andra sidan, ger dig full kontroll över prissättning, avräkningstid och vem du väljer att sälja till och köpa från.

Hur fungerar en P2P-börs?

Tänk dig att en P2P-börs är som Facebook Marketplace – de liknar varandra då båda ansluter köpare och säljare. Att köpa eller sälja något på Facebook Marketplace kan dock vara svårt, eftersom motparterna är främlingar och det är svårt att skapa förtroende.

Vad händer om säljaren får betalningen, men blockerar sedan köparen och inte skickar produkten som denne köpte? I detta fall förlorar köparen pengarna på grund av bedrägeri.

P2P-börser siktar inte bara på att ansluta köpare och säljare, utan ger dem också ett skyddslager genom att säkra transaktioner och minska risken för bedrägerier. Köpare och säljare kan söka bland kryptoannonser och lägga upp sina egna annonser, medan de drar nytta av detta skydd, som möjliggörs genom feedback och betygssystem.

Dessutom använder P2P-börsen ett depositionssystem för att säkra krypto som köps och säljs, tills båda parter har bekräftat transaktionen. Om du till exempel säljer bitcoin för fiatpengar kommer Binance att deponera din bitcoin (BTC). När du har fått fiatpengarna kan du bekräfta transaktionen, så kommer BTC att friges till köparens plånbok.

Om någon av parterna är missnöjd med transaktionen kan denne överklaga för att lösa problemet med motparten, eller låta Binances kundsupport ta hand om tvisten. Observera att överklagandet dock måste lämnas in under orderprocessen, medan ordern fortfarande pågår.

Fördelar med P2P-handel

Global marknadsplats

En fördel med att använda en lokal P2P-Bitcoin-börs är att den ger dig tillgång till en global marknad för köpare och säljare av kryptovaluta. Som exempel är vissa P2P-börser tillgängliga i hundratals länder, så att du kan köpa och sälja kryptovalutor med människor runt om i världen på några minuter.

Flera betalningsmetoder

Traditionella börser kanske inte erbjuder så många betalningsalternativ som P2P-börser. Binance P2P erbjuder till exempel över 700 betalningsmetoder, inklusive personliga kontantbetalningar. Detta kan vara användbart för alla som föredrar personliga transaktioner eller de utan tillgång till ett bankkonto.

Inga transaktionsavgifter för takers

Vissa kryptovalutabörser tar ut en fast avgift eller procentsats per handel, medan andra tillåter handlare att ansluta och genomföra transaktioner gratis – se till att kontrollera villkoren innan du bestämmer dig för en P2P-börs. 

Säkra transaktioner via depositioner

Som nämnts ovan använder vissa kryptovalutabörser depositionstjänster för att skydda både köpare och säljare. När du väljer att säkra en transaktion med en deposition innehas tillgångarna av börsen och friges endast när transaktionsvillkoren uppfylls av båda parter.

Transaktionerna måste slutföras inom en viss tidsperiod. Om en köpare inte gör fiatbetalningen inom den angivna tiden annulleras dennes order och kryptovalutan returneras till säljarens plånbok.

Personliga erbjudanden

Säljaren har fullständig kontroll över försäljningspriset, växelkursen, betalningsmetoden och hur mycket denne är villig att sälja per transaktion. Detsamma gäller för köparen (köpspris, betalningsmetod och hur mycket denne är villig att spendera per transaktion). Så länge båda parternas villkor stämmer överens kan handeln genomföras.

Nackdelar med P2P-handel

Långsammare handelshastigheter

Även om en P2P-transaktion kan genomföras nästan omedelbart när båda parter har bekräftat transaktionen kan en part försena transaktionen av olika skäl. Med traditionell handel behöver du inte vänta på att köparen eller säljaren bekräftar transaktionen innan du kan gå vidare.

Låg likviditet

P2P-börser har naturligtvis lägre likviditet än CEX:er, på grund av processens karaktär. Av denna anledning kan större handlare som behöver genomföra större transaktioner föredra att använda OTC-handel (over-the-counter) eller köpa/sälja via standardbörser.

Hur drar jag nytta av att handla med P2P?

P2P-handel är ett bekvämt sätt att investera i kryptovaluta. Den låter dig inte bara köpa eller sälja kryptovaluta direkt med andra, utan låter dig också slippa några av transaktionsavgifterna som traditionella börser har. Här är tre sätt på vilka du kan använda P2P-handel till din fördel:

Arbitrage med fiat

P2P-handel ger arbitragemöjligheter med fiatpengar. Med över 100 fiatvalutor att välja mellan på Binance har du till exempel möjlighet att dra nytta av prisskillnaderna mellan dessa fiatvalutor.

De som använder arbitrage börjar med att beräkna prisskillnader och potentiella vinster innan de gör något köp. Nedan följer ett exempel på hur en som använder arbitrage kan utnyttja prisskillnader.

Handel med BTC/USD: om köppriset är 21 000 $ eller 23 100 € (marknaderna i USD och EUR har olika priser) och säljpriset är 20 800 $ eller 22 880 € och du köper Bitcoin och direkt säljer tillbaka det i USD leder det till en förlust på 200 $ eller 220 € (säljpriset minus köppriset).

Handel med BTC/EUR: om köppriset är 21 364 $ eller 23 500 € och säljpriset är 21 182 $ eller 23 300 €, skulle ett köp av Bitcoin med USD och en försäljning i EUR leda till en vinst på 182 $ eller 200 €.

Ovanstående exempel visar hur det kan vara mer fördelaktigt att köpa BTC på den amerikanska marknaden och sälja för euro, än att bara köpa och sälja på hemmamarknaden.

Arbitrage mellan olika börser

P2P-handel ger många möjligheter för de som sysslar med arbitrage, eftersom det ofta finns betydande prisskillnader mellan börserna. Många använder P2P-handel för att köpa och sälja kryptotillgångar och för att dra nytta av dessa skillnader.

De kan använda arbitrage mellan olika börser, vanligtvis genom köp och försäljning av samma tillgång för att dra nytta av prisskillnaden på olika börser.

Om Bitcoin till exempel säljs för 21 000 $ på börs A och 21 100 $ på börs B, kan du köpa den på A och omedelbart sälja den på B för att tjäna 100 $ per Bitcoin.

Publicera köp- och säljannonser

Med den här metoden kan du lägga upp en annons på en P2P-handelsplattform för den tillgång du är intresserad av att köpa eller sälja och det pris som du är villig att handla till. När din annons har publicerats kommer andra plattformsanvändare som ser den att bestämma om de vill handla med dig.

Om en annan P2P-användare bestämmer sig för att handla med dig skickar denne en handelsförfrågan till dig. När du har accepterat begäran kan båda parter slutföra handeln. Att välja att sätta ett högre pris än marknadspriset kommer säkerställa att du genererar mer intäkter.

Du kan till exempel publicera en annons för att köpa bitcoin för 20 000 $ och en annan annons för att sälja bitcoin för 20 200 $. På så sätt kan du tjäna 200 $ för varje bitcoin som du handlar med.

Vilka är riskerna med arbitrage?

Även om arbitrage kan vara till nytta för handlare har det också sina egna risker och kostnader. Till exempel kan växlingskurser sänka värdet på en valuta eller tillgång. I det här fallet kan en handlare uppleva ekonomisk förlust om värdet på dennes tillgång minskar innan hen lyckas sälja den på en annan marknad.

Dessutom finns det bankavgifter i samband med överföring av tillgångar mellan marknader som kan äta upp vinsten. Det kan också finnas andra indirekta kostnader, såsom kostnaden för finansieringstransaktioner och alternativkostnaden för att inte investera tillgångarna på annat håll.

Är P2P-handel säkert?

P2P-handel är i allmänhet säkert, men detta beror vanligtvis också på börsen och de säkerhetsåtgärder som den har. Även om äldre P2P-börser medförde högre risk för stölder och bedrägerier, har många nyare P2P-handelsplattformar förbättrat sina säkerhetsåtgärder avsevärt.

Ett ledande P2P-börs idag kommer att ha en depositionstjänst, regelbundna säkerhetsuppdateringar och en strikt identitetsverifieringsprocess (plus andra åtgärder) för att skydda användarna. Men även med robusta skyddsåtgärder på plats har all handelsaktivitet risker – och P2P-handel är inget undantag.

Sammanfattningsvis

P2P-kryptovalutahandel är ett sätt att köpa och sälja kryptovalutor utan att involvera mellanhänder. Med P2P-handel kontrollerar du priserna, motparterna och tidpunkten för dina transaktioner. Det kan jämföras med Facebook Marketplace, men med ett extra lager av säkerhet genom feedbacksystem, betyg och depositionstjänster.

Denna globala marknadsplats ger tillgång till en mängd olika betalningsalternativ, inklusive personliga kontanttransaktioner. Även om P2P-transaktioner kan vara långsammare och mindre likvida än de på CEX:er, kan de som är villiga att vänta och som vill ha mer anpassade affärer dra nytta av arbitrage och andra möjligheter som P2P-handel erbjuder.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast som allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning.