Vad är fiatvaluta?
Hem
Artiklar
Vad är fiatvaluta?

Vad är fiatvaluta?

Nybörjare
Publicerad Jan 3, 2019Uppdaterad Dec 12, 2022
5m

Vad är fiatvaluta?

Enkelt uttryckt är fiatvaluta lagligt betalningsmedel som hämtar sitt värde från sin utfärdande regering, istället från en fysisk produkt eller råvara. Styrkan hos regeringen som fastställer värdet av fiatvalutan är nyckeln till denna typ av pengar. De flesta länder runt om i världen använder fiatvalutasystemet för att köpa varor och tjänster, investera och spara. Fiatvaluta ersatte guldstandarden och andra råvarubaserade system för att fastställa värdet på lagliga betalningsmedel.


Fiatvalutans historia

Fiatvalutan har sitt ursprung i Kina, för flera århundraden sedan. Szechuan-provinsen började utfärda papperspengar under 1000-talet. Först kunde de bytas ut mot siden, guld eller silver. Men så småningom kom Kublai Khan till makten och etablerade ett fiatvalutasystem under 1200-talet. Historiker hävdar att dessa pengar var avgörande för det mongoliska rikets undergång, där för stora utgifter och hyperinflation var roten till dess fall.

Fiatpengar användes också i Europa under 1600-talet och antogs av Spanien, Sverige och Nederländerna. Systemet misslyckades i Sverige och regeringen övergav det så småningom för silverstandarden. Under de kommande två århundradena experimenterade också Nya Frankrike i Kanada, de amerikanska kolonierna och senare USA:s federala regering med fiatpengar, med blandade resultat.

Under 1900-talet gick USA tillbaka till att använda råvarubaserad valuta på en något begränsad basis. 1933 avslutade regeringen dess praxis att byta papperspengar mot guld. 1972, under ledning av president Nixon, övergav USA guldstandarden helt och hållet och avslutade den i internationell skala genom att byta till fiatvalutasystemet. Detta ledde till användningen av fiatvaluta runt om i världen.


Fiatvaluta vs. guldstandarden

Guldstandardsystemet tillät en omvandling av papperspengar till guld. Faktum är att alla papperspengar stöddes av en begränsad mängd guld som hölls av regeringen. Under ett råvarubaserat valutasystem kunde regeringar och banker bara införa ny valuta i ekonomin om de hade lika mycket av värde i sina guldlager. Detta system begränsade regeringens förmåga att skapa pengar och öka värdet på sin valuta, enbart baserat på ekonomiska faktorer.

Med fiatvalutasystemet får pengar å andra sidan inte konverteras till något annat. Med fiatpengar kan myndigheterna direkt påverka värdet på sin valuta och koppla den till ekonomiska förhållanden. Regeringar och deras länders centralbanker har mycket mer kontroll över valutasystemen. De kan reagera på olika finansiella händelser och kriser med olika verktyg, såsom skapandet av en uppdelad reservbank och genomförandet av kvantitativa lättnader.

Förespråkare för guldstandarden hävdar att ett råvarubaserat valutasystem är mer stabilt, eftersom det stöds av något som är fysiskt och värdefullt. Fiatvalutaanhängare kontrar med att guldpriserna har varit allt annat än stabila. I detta sammanhang kan värdet på både råvarubaserad valuta och fiatpengar fluktuera. Men med ett fiatvalutasystem har regeringen mer flexibilitet att agera när det uppstår en ekonomisk nödsituation.


Några fördelar och nackdelar med att använda fiatvaluta

Ekonomer och andra finansiella experter är inte enhälliga i sitt stöd för fiatvaluta. Försvarare och motståndare argumenterar en hel del över för- och nackdelarna med detta valutasystem.

  • Brist: Fiatpengar påverkas inte och begränsas inte av bristen på en fysisk vara som guld.

  • Kostnad: Fiatpengar är billigare att producera än råvarubaserade pengar.

  • Flexibelt: Fiatvaluta ger regeringar och deras centralbanker flexibiliteten att hantera ekonomiska kriser.

  • Internationell handel: Fiatvaluta används i nationer runt om i världen, vilket gör den till en acceptabel form av valuta för internationell handel.

  • Bekvämlighet: Till skillnad från guld är fiatpengar inte beroende av fysiska reserver som kräver lagring, skydd, övervakning och andra kostsamma krav.

  • Inget eget värde: Fiatvaluta har inget eget värde. Detta gör det möjligt för regeringar att skapa pengar från ingenting, vilket kan leda till hyperinflation och kollapsa deras ekonomiska system.

  • Historiskt sett riskabelt: Historiskt sett har implementeringen av fiatvalutasystem vanligtvis lett till finansiella kollapser, vilket indikerar att dessa system medför vissa risker.

Fiatvaluta vs. kryptovaluta

Fiatvaluta och kryptovaluta har en delvis gemensam grund, eftersom ingen av dem stöds av en fysisk vara – men där slutar också likheterna. Medan fiatpengar kontrolleras av regeringar och centralbanker är kryptovalutor i huvudsak decentraliserade, till stor del tack vare en distribuerad digital huvudbok som heter blockkedjan.

En annan stor skillnad mellan dessa två valutasystem är hur var och en av dem skapar nya pengar. Bitcoin, som de flesta andra kryptovalutorna, har ett kontrollerat och begränsat utbud. Däremot kan bankerna skapa fiatpengar ur ingenting, enligt deras bedömning av en nations ekonomiska behov.

Som en digital form av pengar har kryptovalutor ingen fysisk motsvarighet och är gränslösa, vilket gör dem mindre restriktiva för globala transaktioner. Dessutom är transaktionerna irreversibla och kryptovalutornas natur gör spårning betydligt svårare jämfört med fiatsystemet.

Anmärkningsvärt är att kryptovalutamarknaden är mycket mindre och därmed mycket mer volatil än traditionella marknader. Detta är förmodligen en av anledningarna till att kryptovalutor ännu inte är allmänt accepterade, men när kryptoekonomin växer och mognar kommer volatiliteten sannolikt att minska.


Sammanfattningsvis

Framtiden för båda dessa former av valuta är inte på något sätt säker. Även om kryptovalutor fortfarande har en lång väg att gå och säkert kommer att stöta på många fler utmaningar, visar fiatvalutans historia dess sårbarhet i denna form av pengar. Det är en stor anledning till att många människor utforskar möjligheterna att använda ett kryptovalutasystem för sina finansiella transaktioner – åtminstone till viss del.

En av huvudidéerna bakom skapandet av Bitcoin och kryptovalutor är att utforska en ny form av pengar, som bygger på ett distribuerat peer-to-peer-nätverk. Chansen är stor att Bitcoin inte skapades för att ersätta hela fiatvalutasystemet, men för att erbjuda ett alternativt ekonomiskt nätverk. Ändå har det verkligen potential att skapa ett bättre finansiellt system för ett bättre samhälle.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.