Hem
Artiklar
Blockkedjans historia

Blockkedjans historia

Nybörjare
Publicerad Dec 6, 2018Uppdaterad Aug 17, 2023
3m

Den underliggande tekniken bakom kryptovalutor är blockkedjan. Den gör att varje klient i nätverket kan nå konsensus utan att någonsin behöva lita på varandra.


Det tidiga skedet

Idén bakom blockkedjetekniken beskrevs redan 1991 när forskarna Stuart Haber och W. Scott Stornetta introducerade en beräkningspraktisk lösning för tidsstämpling av digitala dokument, så att de inte kunde ändras tillbaka eller manipuleras. 

Systemet använde en kryptografiskt säkrad kedja av block för att lagra de tidsstämplade dokumenten och 1992 inkluderades Merkle-träd i designen, vilket gjorde den mer effektiv genom att låta flera dokument samlas i ett block. Denna teknik användes dock inte och patentet upphörde 2004, fyra år före starten av Bitcoin.


Återanvändbart arbetsbevis

År 2004 introducerade datavetaren och den kryptografiska aktivisten Hal Finney (Harold Thomas Finney II) ett system som heter Reusable Proof Of Work (RPoW), vilket betyder återanvändbart arbetsbevis på svenska. Systemet fungerade genom att ta emot en icke-utbytbar eller en icke-fungibel Hashcash-baserad arbetsbevis-token och skapade i gengäld en RSA-signerad token som sedan kunde överföras från person till person. 

RPoW-systemet löste problemet med dubbla utgifter genom att hålla ägandet av token registrerat på en betrodd server, som var utformad för att tillåta användare var som helst i världen att verifiera dess äkthet och integritet i realtid. 

RPoW kan betraktas som en tidig prototyp och ett viktigt tidigt steg i kryptovalutornas historia.


Bitcoin-nätverket

I slutet av 2008 publicerades en vitbok som introducerade ett decentraliserat elektroniskt kontantsystem via peer-to-peer – kallat Bitcoin – på en kryptografi-e-postlista av en person eller grupp som använder pseudonymen Satoshi Nakamoto.

Det baserades på Hashcash-algoritmen arbetsbevis, men istället för att använda en betrodd datorfunktion via hårdvara, såsom RPoW, tillhandahölls det dubbla utgiftsskyddet i Bitcoin av ett decentraliserat peer-to-peer-protokoll för att spåra och verifiera transaktionerna. Kort sagt, "utvinns" bitcoin för en belöning med hjälp av arbetsbevis-mekanismen av enskilda miners och verifieras sedan av de decentraliserade noderna i nätverket.

Den 3 januari 2009 föddes Bitcoin i och med att det första bitcoin-blocket utvanns av Satoshi Nakamoto, som fick en belöning på 50 bitcoin. Den första mottagaren av Bitcoin var Hal Finney, som fick 10 bitcoin från Satoshi Nakamoto i världens första bitcoin-transaktion den 12 januari 2009.


Ethereum

Under 2013 uppgav Vitalik Buterin, programmerare och medgrundare av Bitcoin Magazine, att Bitcoin behövde ett skriptspråk för att kunna bygga decentraliserade applikationer. Efter att inte ha fått medhåll av communityn startade Vitalik utvecklingen av en ny blockkedjebaserad distribuerad datorplattform som hette Ethereum och som innehöll en skriptfunktionalitet kallad smarta kontrakt.

Smarta kontrakt är program eller skript som placeras och körs på Ethereums blockkedja och de kan användas för att göra en transaktion om vissa villkor är uppfyllda. Smarta kontrakt skrivs i specifika programmeringsspråk och kompileras till byte-kod, som en decentraliserad Turing-komplett virtuell maskin, kallad Ethereum virtuell maskin (EVM) sedan kan läsa och köra.

Utvecklare kan även skapa och publicera applikationer som körs inuti Ethereums blockkedja. Dessa applikationer kallas vanligtvis DApps (decentraliserade applikationer) och det finns redan hundratals DApps som körs i Ethereums blockkedja, inklusive sociala medieplattformar, spelapplikationer och finansiella börser.

Ethereums kryptovaluta kallas Ether och den kan överföras mellan konton och användas för att betala avgifterna för den beräkningskraft som används vid utförandet av smarta kontrakt.

Idag får blockkedjetekniken mycket uppmärksamhet från allmänheten och används redan i en mängd olika applikationer som inte är begränsade till kryptovalutor. Glöm inte att kolla på våra andra videor på Binance Academy för att få mer information om blockkedjor och andra intressanta ämnen.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.