Vad är kryptovaluta?
Innehållsförteckning
Kapitel
Kapitel 1 - Basfakta om kryptovaluta
Vad är kryptovaluta?
Vad gör kryptovalutan unik?
Varför kallas det kryptovaluta?
Vad är kryptografi med offentlig nyckel?
Vem uppfann kryptovaluta?
Vad är skillnaden mellan kryptovalutor och token?
Vad är en kryptoplånbok?
Kapitel 2 – Hur fungerar en blockkedja?
Vad är en blockkedja?
Hur läggs block till i en blockkedja?
Hur fungerar kryptoutvinning?
Kan kryptovalutor skalas?
Vem fattar beslut om kryptovalutans programvara?
Kapitel 3 – Hur kan jag investera i kryptovaluta?
Vilken kryptovaluta ska jag köpa?
Vad ska jag lära mig innan jag investerar i kryptovalutor?
Var köper du kryptovalutor?
Hur du köper kryptovalutor
Kapitel 4 – Vanliga frågor om kryptovaluta
Är kryptovaluta lagligt?
Är krypto död?
Är kryptovaluta säker?
Är kryptovalutan anonym?
Är kryptovalutan värdefull?
Är alla digitala valutor kryptovalutor?
Vad är marknadsvärdet för kryptovaluta?
Varför måste jag betala transaktionsavgifter?
Jag har tappat bort min nyckel. Kan jag få tillbaka mina tillgångar?
Hur ser framtiden ut för kryptovaluta?
Vad är kryptovaluta?
Hem
Artiklar
Vad är kryptovaluta?

Vad är kryptovaluta?

Nybörjare
Publicerad Dec 5, 2018Uppdaterad Dec 12, 2022
26m

Kapitel

 1. Basfakta om kryptovaluta
 2. Hur fungerar en blockkedja?
 3. Hur kan jag investera i kryptovaluta?
 4. Vanliga frågor om kryptovaluta
Kapitel 1 - Basfakta om kryptovaluta

Innehåll


Vad är kryptovaluta?

En kryptovaluta (eller krypto) är en form av digitala kontanter som gör det möjligt för personer att överföra värden i en digital omgivning.

Du kanske undrar hur den här typen av system skiljer sig från PayPal eller den digitala bankappen som du har på din telefon. De ser ut att vara likadana och tjäna samma syfte – att betala vänner och göra inköp från din favoritwebbplats – men i själva verket är de faktiskt helt annorlunda.


Vad gör kryptovalutan unik?

Kryptovalutan är unik av många anledningar. Dess primära funktion är dock att fungera som ett elektroniskt kontantsystem som inte ägs av någon part.

En bra kryptovaluta är decentraliserad. Det finns inte någon centralbank eller grupp av användare som kan ändra reglerna utan att nå konsensus. Nätverksdeltagarna (noderna) kör en mjukvara som ansluter dem till andra deltagare, så att de kan dela information sinsemellan.


Centraliserade kontra decentraliserade nätverk.


Till vänster ser du vad du kan förvänta dig att en bank eller liknande skulle använda. Användare måste kommunicera via den centrala servern. Till höger finns det ingen hierarki utan noderna är istället sammankopplade och förmedlar information mellan sig.

Decentraliseringen av kryptovalutanätverk gör dem mycket motståndskraftiga mot nedstängningar eller censur. För att lamslå ett centraliserat nätverk behöver du dock bara störa huvudservern. Om en bank fick sin databas raderad och det inte fanns några säkerhetskopior skulle det vara väldigt svårt att fastställa användarnas saldon.

Inom kryptovaluta behåller noderna en kopia av databasen. Alla fungerar effektivt som sin egen server. Enskilda noder kan gå offline, men deras nätverk kommer fortfarande att kunna hämta information från andra noder.

Kryptovalutor är därför funktionella 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. De möjliggör överföringen av värde var som helst runt om i världen utan mellanhänder. Det är därför vi ofta hänvisar till dem som utan behörighet – alla som har en internetanslutning kan överföra pengar.


Varför kallas det kryptovaluta?

Termen "kryptovaluta" är en sammanslagning av kryptografi och valuta. Detta beror helt enkelt på att kryptovaluta i stor utsträckning använder kryptografiska tekniker för att säkra transaktioner mellan användarna.


Vad är kryptografi med offentlig nyckel?

Kryptografi med offentlig nyckel stöder kryptovalutanätverk. Den behövs för att användare ska kunna skicka och ta emot tillgångar. 
I ett kryptografischema med offentlig nyckel har du en offentlig nyckel och en privat nyckel. En privat nyckel är i grund och botten en komplex sifferkombination som i praktiken är omöjlig för någon att gissa. Det är svårt att greppa hur komplex sifferkombinationen är. 
För bitcoin är det ungefär lika troligt att gissa en privat nyckel som att gissa resultatet av 256 slantsinglingar i rad. Med dagens datorer skulle du inte ens kunna knäcka någons nyckel innan universums värme tagit slut.

Du måste hur som helst, som namnet antyder, hålla din privata nyckel hemlig. Men från den här nyckeln kan du skapa en offentlig nyckel. Den offentliga kan säkert delas ut till vem som helst. Det är praktiskt omöjligt för någon att omvända den offentliga nyckeln för att få din privata nyckel.

Du kan också skapa digitala signaturer genom att signera data med din privata nyckel. Det är jämförbart med att underteckna ett dokument i den verkliga världen. Den största skillnaden är att vem som helst kan säga med säkerhet om en signatur är giltig, genom att jämföra den med den matchande offentliga nyckeln. På så sätt behöver användaren inte avslöja sin privata nyckel, men kan ändå bevisa att den ägs av användaren.
I kryptovalutor kan du bara spendera dina pengar om du har motsvarande privata nyckel. När du gör en transaktion meddelar du nätverket att du vill flytta din valuta. Detta annonseras ut i ett meddelande (det vill säga en transaktion) som signeras och läggs till i kryptovalutans databas (blockkedjan). Som nämnts ovan behöver du din privata nyckel för att skapa den digitala signaturen. Och eftersom alla kan se databasen går det att kontrollera att din transaktion är giltig genom att kontrollera signaturen.


Vem uppfann kryptovaluta?

Det har förekommit ett fåtal försök till att utveckla digitala kontantsystem genom åren, men den första kryptovalutan var bitcoin som släpptes 2009. Den skapades av en person eller grupp människor som använder pseudonymen Satoshi Nakamoto. Än idag är den verkliga identiteten okänd.
Bitcoin banade väg för ett stort antal efterföljande kryptovalutor – några syftade till att konkurrera och andra försökte integrera funktioner som inte är tillgängliga i bitcoin. Nuförtiden tillåter många blockkedjor inte bara användare att skicka och ta emot pengar, utan att även köra decentraliserade applikationer genom att använda smarta kontrakt. Ethereum är kanske det mest populära exemplet på en sådan blockkedja.


Vad är skillnaden mellan kryptovalutor och token?

Vid första anblicken verkar kryptovalutor och token identiska. Båda handlas på börser och kan skickas mellan blockkedjeadresser.
Kryptovalutor är uteslutande avsedda att fungera som pengar, oavsett om det är ett utbytesmedel, en värdetillgång eller både och. Varje enhet är funktionellt utbytbar, vilket betyder att ett coin är lika mycket värt som ett annat.
Bitcoin och andra tidiga kryptovalutor designades som valuta, men blockkedjorna försökte därefter att göra mer än så. Till exempel tillhandahåller Ethereum inte bara valutafunktionalitet. Det tillåter utvecklare att köra kod (smarta kontrakt) på ett distribuerat nätverk och skapa token för en mängd olika decentraliserade applikationer
Token kan användas som kryptovalutor, men de är mer flexibla. Du kan minta miljontals likadana eller några få utvalda med unika egenskaper. De kan fungera som allt från digitala kvitton som representerar en andel i ett företag till lojalitetspoäng.
På ett protokoll med smarta kontrakt är basvalutan (som används för att betala för transaktioner eller applikationer) separat från dess token. Till exempel är basvalutan i Ethereum eter (ETH) och den måste användas för att skapa och överföra token inom Ethereum-nätverket. Dessa token är implementerade enligt standarder som ERC-20 eller ERC-721.


Vad är en kryptoplånbok?

I grund och botten är en kryptovalutaplånbok en plats för dina privata nycklar. Det kan vara en specialbyggd enhet (en hårdvaruplånbok), en applikation på din PC eller smartphone, eller till och med ett papper.
Plånböcker är det gränssnitt som de flesta användare använder för att interagera med ett kryptovalutanätverk. Olika typer kommer att erbjuda olika typer av funktionalitet – självklart kan en pappersplånbok inte signera transaktioner eller visa aktuella priser i fiatvaluta
Om du vill göra det enkelt för dig anses mjukvaruplånböcker (till exempel Trust Wallet) överlägsen för dagliga betalningar. När det gäller säkerhet är hårdvaruplånböcker praktiskt taget oöverträffade i sin förmåga att hålla privata nycklar borta från nyfikna blickar. Användare av kryptovaluta kan ha pengar i båda dessa typer av plånböcker.
Kapitel 2 – Hur fungerar en blockkedja?

Innehåll


Vad är en blockkedja?

En blockkedja är en speciell typ av databas där data bara kan läggas till (den kan inte tas bort eller ändras). Transaktioner läggs med jämna mellanrum till i en blockkedja i vad vi kallar block (som består av transaktionsinformation och annan viktig metadata).
Vi kallar strukturen för en kedja, eftersom varje blocks metadata innehåller en bit information som länkar den till den föregående. Specifikt så innehåller den en hash av det tidigare blocket, vilket kan jämföras med ett unikt digitalt fingeravtryck. 
Sannolikheten för att två databitar ger dig samma data från en hashfunktion är oändligt låg. Tack vare detta skulle dess hash vara annorlunda om någon försökte modifiera ett äldre block, vilket skulle innebära att nästa blocks hash också skulle vara annorlunda, och så vidare. Det är därför uppenbart om ett block har ändrats, eftersom alla block efter det också skulle behöva ändras.


Varje blocks hash ingår i nästa block. Detta bildar en kedja av block, alltså det vi kallar en blockkedja.


Blockkedjan laddas ned i sin helhet av nätverksdeltagarna. Kommer du ihåg att vi sa att alla kan validera transaktioner och signaturer med kryptografi med publik nyckel? När en nod tar emot ett block utför den ett antal kontroller. Om något är ogiltigt avvisas blocket.

När en nod tar emot ett giltigt block gör den sin egen kopia av det och sprider sedan blocket till andra noder. Dessa gör sedan samma sak tills blocket har spridit sig över hela nätverket. Denna process utförs även för obekräftade transaktioner – det vill säga transaktioner som har sänts men som ännu inte ingår i blockkedjan.


Hur läggs block till i en blockkedja?

En blockkedjas sekretess undermineras om falsk finansiell information kan registreras. Samtidigt finns det ingen administratör eller ledare i det distribuerade systemet som upprätthåller bokföringen – så, hur säkerställer vi att deltagarna agerar ärligt?

Satoshi föreslog ett arbetsbevis-system (Proof of Work) som gör det möjligt för vem som helst att föreslå tillägget av ett block i blockkedjan. För att lägga fram ett block måste användaren offra datorkraft för att gissa sig till en utmaning som anges av protokollet.
Proof of Work är det mest beprövade systemet för att uppnå konsensus bland användare, men det är inte på något sätt det enda. Alternativ som insatsbevis (Proof of Stake) utforskas alltmer, även om det ännu inte har nått korrekt implementering i sin verkliga form (hybridkonsensusmekanismer har dock funnits ett tag).


Hur fungerar kryptoutvinning?


Processen som nämns ovan är känd som utvinning. Om en miner hittar en lösning förlängs kedjan av blocket den bygger. Som ett resultat får minern en belöning i blockkedjans inhemska valuta.
Det kryptografiska pusslet som miners måste lösa innebär att upprepade gånger hasha data för att producera ett nummer som faller under ett visst värde. Hashing med en envägsfunktion betyder att det är praktiskt taget omöjligt att gissa ingångsdata med dessa utgångsdata. Men med ingångsdata är det enkelt att verifiera utgångsdata. På detta sätt kan vilken deltagare som helst verifiera att en miner har skapat ett "korrekt" block och avvisar de som är ogiltiga. Om så är fallet får minern ingen belöning och har slösat resurser genom att försöka förfalska ett ogiltigt block.
Resultatet bygger på spelteori som gör det dyrt för fuskare, men lönsamt för de som agerar ärligt. Ingen skadlig enhet har resurserna att på obestämd tid attackera ett starkt nätverk. Därför förväntar vi oss att de med resurser får avkastning på sin investering genom att delta på rätt sätt.


Kan kryptovalutor skalas?

Som du säkert förstår är distribuerade nätverk inte särskilt effektiva. Tyvärr kan kryptovalutor bara vara säkra och censurbeständiga om alla noder kan synkronisera en kopia av blockkedjan. Ju lägre krav du har för att hålla jämna steg, desto lättare blir det för andra att vara med. 

I detta avseende förstår du säkert varför en blockkedja som bara lägger till ett litet block var tionde minut är att föredra framför en som lägger till ett stort block var femte minut. Det senare skulle kräva att noder kör kraftfulla datorer för att hålla sig synkroniserade och tvinga mindre kraftfulla datorer att gå offline. Detta skulle resultera i en större centralisering, eftersom det skulle finnas färre deltagare i nätverket.

Men med mindre block kan vi inte uppnå många transaktioner per sekund (TPS). Det betyder också att det under hektiska perioder kan ta ett tag innan transaktioner läggs till i blockkedjan. Det är inte optimalt om du vill göra en snabb betalning, men det är priset som måste betalas för decentralisering.
Vi kallar detta problem för ett skalbarhetsdilemma. Ett system som skalar bra är ett som enkelt kan anpassa sig till ökad genomströmning med minimala nackdelar. Som vi har förklarat så skalar blockkedjor inte bra. Att bara öka genomströmningen med större block undergräver hela syftet med det distribuerade nätverket.
För att öka TPS på ett sätt som inte skadar nätverkets decentralisering, verkar skalning utanför kedjan vara ett hållbart tillvägagångssätt. Detta omfattar ett brett utbud av lösningar – både centraliserade och decentraliserade – som tillåter att transaktioner görs utan att de loggas i blockkedjan.
Lär dig mer om exempel på skalbarhet utanför kedjan: blockkedjans skalbarhet: sidokedjor och betalningskanaler.


Vem fattar beslut om kryptovalutans programvara?

Kryptovalutanätverk är öppna. Ingen tvingar dig att köra programvara som du inte vill köra. I ett bra protokoll har koden en helt öppen källkod, så att användarna kan vara säkra på att systemet är rättvist och säkert.

Generellt sett möjliggör kryptovalutor att vem som helst kan delta i utvecklingen. Nya funktioner eller ändringar i koden granskas av en grupp utvecklare innan de godkänns och publiceras. Därifrån kan användarna granska koden själva och välja att köra den eller inte. 

Vissa uppdateringar kommer att vara bakåtkompatibla, vilket innebär att uppdaterade noder fortfarande kommer att kommunicera med äldre. Andra kommer inte att vara bakåtkompatibla – äldre noder kommer att "sparkas ut" av nätverket om de inte uppdateras. Kolla in Hard Forks och Soft Forks, som förklarar detta.
Kapitel 3 – Hur kan jag investera i kryptovaluta?

Innehåll


Vilken kryptovaluta ska jag köpa?

Detta är ett val som bara du kan göra – du bör själv ta reda på fakta och bestämma dig utifrån din egen analys. Med detta sagt finns det många verktyg där ute som kan hjälpa dig att fatta så bra beslut som möjligt. Till exempel ger Binance Research utmärkt statistik och analyser av marknaden tillsammans med omfattande rapporter om enskilda projekt.
Om du vill kunna bedöma vilken kryptovaluta du ska köpa är det absolut nödvändigt för dig att först förstå hur bitcoin fungerar. Goda nyheter, det är precis därför vi skapade vår guide: Vad är bitcoin?  


Vad ska jag lära mig innan jag investerar i kryptovalutor?

Var ska vi börja? Det finns en uppsjö av olika sätt att analysera finansmarknaderna och generellt sett använder professionella investerare vitt skilda strategier. På en hög nivå finns det dock två huvudinriktningar för att bedöma en investering: fundamental analys (FA) och teknisk analys (TA).

Fundamental analys är en metod för att bedöma en tillgångs värdering främst utifrån ekonomiska och finansiella faktorer. Analytiker som använder den här metoden tittar på både makroekonomiska och mikroekonomiska faktorer, branschförhållanden eller verksamheten som ligger till grund för tillgången (om det finns en sådan). När det gäller kryptovalutor kan de också titta på offentlig blockkedjedata, som ibland kallas on-chain-metrik. 

Detta kan innebära att titta på antalet transaktioner, adresser, toppinnehavarna, nätverkets hash-hastighet och mycket annan information. Målet med denna analys är att komma fram till en värdering av tillgången och jämföra den med dess nuvarande värdering. I slutändan syftar metoden till att avgöra om tillgången för närvarande är undervärderad eller övervärderad.

Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg att kryptovalutor är en ny och blomstrande tillgångsklass. Fundamental analys har inte mycket att ge när det gäller att fastställa dess värderingar. Enkelt uttryckt finns det inget standardiserat ramverk för att bestämma värderingen av kryptovalutor och de flesta befintliga modeller går inte att lita på speciellt mycket. Ett kryptovalutaprojekts framgång eller misslyckande kan bero på många olika faktorer som inget nuvarande ramverk kan ge.

Tekniska analytiker har ett annat förhållningssätt. Till skillnad från fundamentala analytiker försöker tekniska analytiker inte fastställa det inneboende värdet av en tillgång. Istället utvärderar de handels- och investeringsmöjligheter baserat på historisk handelsaktivitet. De gör detta genom att fokusera på prisrörelser, diagrammönster, indikatorer och andra diagramverktyg för att utvärdera en marknads styrka eller svaghet. I huvudsak tror tekniska analytiker att de tidigare prisrörelserna för en tillgång kan vara värdefulla för att försöka förutsäga dess framtida prisrörelser.

Eftersom teknisk analys kan tillämpas på i princip vilken marknad som helst med historiska data används den i stor utsträckning av de som handlar kryptovaluta.

Så, vilken analys ska du lära dig? Varför inte pröva båda? De flesta marknadsanalysverktygen fungerar bäst när de används i kombination med andra verktyg. I båda fallen är det absolut nödvändigt att förstå finansiella risker och riskhantering, och aldrig investera mer än du har råd att förlora.


Var köper du kryptovalutor?

Det finns olika sätt att köpa kryptovalutor på. Det första du behöver göra är dock att konvertera din fiatvaluta till kryptovaluta. Sedan kan du välja att antingen att behålla dina tillgångar (HODL), handla med andra kryptovalutor eller låna ut dem och få ränta. Låt oss ta en titt på de olika typerna av kryptovalutahandel.


Centraliserade börser (CEX)

Du kanske tycker att konceptet med en centraliserad börs är lite förvirrande, eftersom kryptovalutor ofta kallas decentraliserade. Centraliserade börser är kort sagt onlineplattformar som underlättar affärer genom att koppla ihop köpare och säljare.
Sättet detta fungerar på är att användare sätter in sina fiatpengar eller sin kryptovaluta på börsen och handlar inom dess interna system. Om du är bekant med hur kryptovalutaplånböcker fungerar vet du att din kryptovaluta i det här fallet förvaras på börsen. Men det är ganska enkelt för dig att ta ut dina tillgångar och förvara dem i din egen plånbok, om du vill.

Vissa kanske föredrar att behålla sina tillgångar på börsen, antingen för att de handlar regelbundet eller för bekvämlighetens skull. Men om börsen hackas kan användarnas tillgångar vara i riskzonen.


Decentraliserade börser (DEX)

Decentraliserade börser fungerar annorlunda. När du använder en DEX är inga förvaltare inblandade. I själva verket skulle det vara mer korrekt att hänvisa till denna typ av börs som en börs utan förvaltning.
Här är vad som händer när du handlar på en DEX: Istället för att sätta in dina tillgångar på börsens plånbok handlar du direkt från din egen plånbok. När en handel genomförs överförs tillgångarna direkt till blockkedjan med hjälp av smarta kontrakt.

Eftersom det inte finns någon enhet som agerar som förvaltare anser vissa att detta är ett säkrare val än CEX. En annan fördel kan vara att de flesta DEX:er inte kräver att du tillhandahåller någon mer personlig information än en plånboksadress för blockkedjan. Det krävs dock att du tar hand om dina egna tillgångar och har viss teknisk expertis – hela ansvaret vilar på dig. 


P2P-utbyten

En peer-to-peer-börs (P2P) är även det en plats som förbinder köpare och säljare, men den skiljer sig från både en CEX och en DEX. I det här fallet gör själva börsen inget annat än att ansluta köpare och säljare, och de kan lösa transaktionen på sättet de kommer överens om. Insättnings- och avräkningsmetoden kan därför bestämmas av köpare och säljare för varje enskild transaktion. 


Hur du köper kryptovalutor

Hur du köper kryptovalutor på Binance

 1. Logga in på Binance eller registrera dig om du inte redan har ett konto.
 2. Gå till portalen Köp och sälj kryptovaluta. 
 3. Välj kryptovalutan du vill köpa och vilken valuta du vill betala med.
 4. Välj din betalningsmetod.
 5. Ange dina kort- eller bankuppgifter och slutför identitetsverifieringen om du ombeds göra detta.
 6. Klart! Din kryptovaluta krediteras ditt Binance-konto.


Hur du köper kryptovalutor på Binance DEX

Att använda en DEX är lite mer komplicerat än de andra tillgängliga alternativen.

Detta behöver du innan du börjar:

 1. En plånbok som kan ansluta till Binance DEX (vi rekommenderar Trust Wallet). 
 2. BNB för att betala transaktionsavgifterna.


Därefter följer du instruktionerna i våra detaljerade Binance DEX-guider:


Hur du köper kryptovaluta på Binance P2P

 1. Logga in på Binance eller registrera dig om du inte redan har ett konto.
 2. Gå till Binance P2P-portalen.
 3. Välj om du vill köpa eller sälja. 
 4. Filtrera efter valuta, betalningsmetod eller andra handelskrav. 
 5. Välj en listning som uppfyller dina krav, eller skicka din eget listning.
Kapitel 4 – Vanliga frågor om kryptovaluta

Innehåll


Är kryptovaluta lagligt?

Mycket få länder har ett direkt förbud mot att köpa, sälja och lagra kryptovaluta. I den största delen av världen är bitcoin och andra virtuella valutor helt lagliga. Men innan du börjar med kryptovaluta bör du kontrollera om din jurisdiktion tillåter det.

Det är viktigt att komma ihåg att varje land har olika sätt att reglera kryptovalutaaktiviteter. Kontrollera att du inte bryter mot några regler kring beskattning eller efterlevnad.


Är krypto död?


Media har dödförklarat kryptovalutor hundratals gånger under det senaste decenniet. Och ändå fortsätter de att fungera precis som det gjorde 2009. Därmed inte sagt att de inte är volatila – prisen fluktuerar vilt. För dem som hoppas på snabba vinster kan en bear-marknad minska motivationen.

Det skulle dock vara ett misstag att beskriva kryptovaluta som "död". Den fortsätter att locka nya användare och tekniken och infrastrukturen blir mer och mer sofistikerad hela tiden.

Kärninnovationerna i bitcoin och Ethereum spelar utan tvekan en viktig roll för att våra befintliga monetära system ska kunna omformas till att bli mer lämpade för den nuvarande tidsåldern. Ett offentligt monetärt system med beständighet, motståndskraft mot censur, tillitslöshet och nästan omedelbara transaktioner kan helt förnya mekaniken för ekonomisk aktivitet på internet.


Är kryptovaluta säker?

Det finns dock en viss risk med kryptovaluta. Om du glömmer lösenordet till ditt bankkonto kan du återställa det via kundsupport. Men om du glömmer eller tappar bort de privata nycklarna som ger dig tillgång till din krypto finns det ingen som kan hjälpa dig. Att använda en ansedd börs kan vara ett mer förlåtande alternativ – det kräver förtroende, men du riskerar inte att förlora dina privata nycklar.

Kryptografi med offentlig nyckel har ännu inte hackats. Med bra säkerhetsåtgärder är det troligtvis större risk att du får något av dina andra onlinekonton hackade än att dina pengar blir stulna. Våra bästa tips är att vara medveten om vanliga bedrägerier (social manipulation, nätfiske, etc.), att alltid bevara dina privata nycklar offline och att säkerhetskopiera dem på en säker plats.


Är kryptovalutan anonym?

Ditt namn är inte anslutet till dina kryptovalutaadresser – de ser bara ut som slumpmässiga siffror och bokstäver på blockkedjan. Lita dock inte på att detta gör dig anonym. Du har en pseudonym – det vill säga, att du fortfarande har en slags identitet i kedjan, även om du inte använder den i verkligheten.
Det finns vissa metoder som kan tillåta andra att knyta ip-adresser till dina aktiviteter. Saker som så kallade dusting attacks och andra analystekniker kan användas för att få fram din identitet. Kom ihåg att blockkedjor i grunden är enorma offentliga databaser. Om du är orolig för din sekretess bör du försöka göra det så svårt som möjligt för andra att koppla dina transaktioner till ditt namn. Kryptovalutor som bitcoin är inte privata som standard, men metoder som coinblandning och CoinJoins kan göra analysheuristik opålitlig.
En liten andel kryptovalutor (som kallas sekretesscoin) kan dölja källan, destinationen och mängden tillgångar i transaktionerna med metoder som kallas konfidentiella transaktioner. De har starkare sekretess som standard, men är inte helt resistenta mot avanonymisering.


Är kryptovalutan värdefull?

I finansiella system är värdet en gemensam övertygelse. Precis som med allt värdefullt är värdet inte inneboende i själva kryptovalutan – det tilldelas av människor. Med andra ord kan man säga att något har ett värde om folk tror att det har det. Detta gäller oavsett om värdeobjektet är en ädelmetall, ett papper eller några bitar i en databas.

Med detta sagt anser vissa att kryptovalutor och bitcoin är något som liknar en sällsynt digital handelsvara. Tack vare dess förutsägbara utfärdandehastighet och penningpolitik hävdar vissa att bitcoin kan fungera som ett värdelager i framtiden, ungefär som guld. Eftersom bitcoin bara har funnits i lite mer än ett decennium är det fortfarande för tidigt att säga om det kan bli så i framtiden.


Är alla digitala valutor kryptovalutor?

Nej. Du kanske har hört att många stater och centralbanker arbetar med att skapa sina egna versioner av digital valuta. Det betyder dock inget annat än – digitala valutor. I själva verket kallas de ofta kollektivt för centralbankers digitala valutor (CBDC:er) och är i huvudsak digitala versioner av fiatpengar. De saknar de flesta av fördelarna som kryptovalutor har. Valutan utfärdas och deklareras som lagligt betalningsmedel av en central regering och de använder vanligtvis inte en distribuerad bokföring, till exempel en blockkedja, som ett register över transaktionerna.
Du kanske också har hört talas om Facebook Libra, vilket är en annan typ av digital valuta. Det positiva är att den planeras att byggas på ett blockkedjesystem med öppen källkod. Den kommer dock inte att vara utan behörighet som bitcoin eller Ethereum, vilket innebär att deltagarna skulle behöva mer än bara en internetanslutning för att använda den. Dessutom skulle projektet och verksamheten kring den drivas och ledas av en förening bestående av ett fåtal utvalda medlemmar.
Så trots att CBDC och andra former av digitala pengar använder blockkedjor eller kryptografi skiljer de sig ganska mycket från kryptovalutor som bitcoin.


Vad är marknadsvärdet för kryptovaluta?

Priset för en kryptovaluta är bara en del av helhetsbilden. Ett lika viktigt mått är hur många enskilda enheter av kryptovalutan som finns tillgänglig, det vill säga, utbudet
För att bedöma värderingen av ett kryptovalutanätverk måste du mer specifikt veta hur många enskilda enheter som finns just nu. Detta kallas för den cirkulerande tillgången. Olika kryptovalutor kan använda olika utfärdandescheman, så det är viktigt att förstå hur utfärdandet fungerar i varje nätverk.

Marknadsvärdet (eller börsvärdet) är priset på en enskild enhet multiplicerat med den cirkulerande tillgången.


Börsvärdet = cirkulerande tillgången * priset


Som du kanske har gissat är börsvärdet för ett kryptovalutanätverk en mer exakt representation av värdet i nätverket, än vad priset på en enskild enhet är. Ett nätverk med ett lägre prissatt coin, men med en högre cirkulerande tillgång, kan ha högre total värdering (börsvärde) än ett nätverk med ett dyrare coin, men lägre cirkulerande tillgång. Och motsatsen kan också vara sant i vissa fall.

Börsvärdet representerar dock inte hur mycket pengar som kommit in på en viss marknad. Till exempel är det en vanlig missuppfattning bland nykomlingar att bitcoins marknadsvärde representerar den totala summan pengar som har investerats i bitcoin. Men det stämmer inte, eftersom marknadsvärdet beror på priset och utbudet.


Varför måste jag betala transaktionsavgifter?

Om du skickar en bitcoin till en annan adress kommer du märka att adressen tar emot något mindre än vad du har skickat. Detta beror på att du betalar en liten avgift för att belöna miners för att de lägger till din transaktion i blockkedjan. 
Många kryptovalutor använder en liknande mekanism för att uppmuntra användare att säkra nätverket. I systemet för bevis på arbete paketeras transaktionsavgifter vanligtvis med nymintade coin (blocksubventionen) för att bilda block-belöningen.

Du kan justera avgiften beroende på hur brådskande din transaktion är. Rationella miners kommer alltid att försöka få så mycket intäkter som möjligt, så de prioriterar transaktioner med högre avgifter. Du kan titta på aktuella pågående transaktioner för att få en uppfattning om den genomsnittliga avgiften och ange din egen därefter.


Jag har tappat bort min nyckel. Kan jag få tillbaka mina tillgångar?

Om du har tappat bort dina nycklar är risken stor att du aldrig får tillbaka dem. Den stora fördelen med kryptovalutor är avsaknaden av förvaringsinstitut och mellanhänder som hanterar finansiella transaktioner. Nackdelen är dock att ansvaret nu ligger helt i dina händer. Så, du måste vara extremt försiktig med att inte tappa bort dina privata nycklar, eftersom de ger dig äganderätt till dina tillgångar. 


Hur ser framtiden ut för kryptovaluta?

Hur framtiden för kryptovaluta ser ut beror helt på vem du frågar. Vissa tror att bitcoin kommer att stiga mer och ersätta guld i den digitala tidsåldern och störa det befintliga finansiella systemet. Andra hävdar att kryptovalutor alltid kommer att vara ett sekundärt system som en nischmarknad. Det finns också de som tror att Ethereum kommer att bli en distribuerad dator som fungerar som ryggraden i ett nytt internet.

Skeptiker förutspår att branschen så småningom kommer att kollapsa, medan entusiaster är nöjda med att kryptovalutor förblir nischade monetära system. Det finns många möjliga utfall – det är helt enkelt för tidigt att säga med säkerhet vad som kommer att hända ens ett år framåt i tiden. Men det finns en enorm potential för tillväxt.