Vad är BNB autobränning?
Hem
Artiklar
Vad är BNB autobränning?

Vad är BNB autobränning?

Nybörjare
Publicerad Jan 12, 2022Uppdaterad Jun 9, 2023
12m

TL;DR

Coinbränning är en mekanism som används för att ta bort coin från cirkulationen, vilket minskar den totala tillgången permanent. Många kryptovalutaprojekt utför periodiska coinbränningar för att skapa en deflationseffekt.

BNB har två coinbränningsmekanismer, vilka kommer att minska dess totala tillgång med 50 % på lång sikt. Den första mekanismen bränner en del av de BNB som spenderas som gasavgifter på BNB Chain (introducerad i BEP-95). Den andra består av kvartalsvisa BNB-bränningar.

Tidigare baserades de kvartalsvisa BNB-bränningarna på BNB-handelsvolymen på Binance-börsen. Men i december 2021 meddelade Binance att kvartalsbränningen skulle ersättas av den nya automatiska BNB-bränningen.

Mekanismen för automatisk BNB-bränning justerar automatiskt mängden BNB som ska brännas, baserat på BNB-priset och antalet block som genererats i BNB Chain under kvartalet. Detta ger BNB-communityn större transparens och förutsägbarhet. Användare som har förlorat token under vissa händelser kan ta med dessa i bränningen och sedan ersättas enligt BNB Pioneer-programmet.

Vad är en coinbränning?

Coinbränning är processen att permanent ta bort kryptovaluta från marknaden, vilket minskar den totala tillgången. Med andra ord förstörs coin och kan inte längre användas i handel eller för något annat. 

Genom att göra coin mer sällsynta skapar coinbränning en deflationseffekt som potentiellt kan öka kryptons värdering och gynna dess innehavare. För BNB är målet med coinbränningarna att gradvis minska dess totala tillgång tills den är under 100 miljoner BNB.

Även om det finns flera sätt att bränna kryptovaluta, använder vissa projekt en specifik bränningsfunktion som en del av deras protokoll. Till exempel inkluderade BNB en bränningsfunktion med smarta kontrakt när den först lanserades.

I och med ökningen av protokoll inom (decentraliserad finans/DEFi) har coinbränning blivit vanligare i blockkedjevärlden. Ethereum (ETH) började bränna ETH-basavgiften för alla blockkedjetransaktioner efter att ha implementerat uppgraderingen Londons hårda gaffel under 2021.

För att bränna coin skickas en viss mängd krypto till ett smart kontrakt eller en plånboksadress som inte kan användas för att göra transaktioner och som inte har några privata nycklar. Detta innebär att när dessa coin når adressen kommer de att gå förlorade för alltid och därmed tas bort från det tillgängliga utbudet.

För mer information om hur en coinbränning fungerar kan du kolla in Vad är en coinbränning?.

Hur bränns BNB?

BNB är nyttokrypto som driver BNB-ekosystemet. Den ursprungliga totala tillgången var 200 000 000 BNB, men den minskar gradvis genom coinbränningar. Dessa bränningar kommer att inträffa tills 50 % av den totala tillgången har förstörs, vilket minskar tillgången till under 100 000 000 BNB. 

Det finns två metoder för att bränna BNB. Den första består av kvartalsvisa BNB-bränningar. Den andra infördes i BEP-95 och innebär att en del av den BNB som spenderas som gasavgifter på BNB Chain bränns.

Tidigare baserades de kvartalsvisa BNB-bränningarna på BNB-handelsvolymen på Binance-börsen. Men i december 2021 tillkännagav Binance den nya automatiska BNB-bränningen. Mekanismen för automatisk BNB-bränning justerar automatiskt mängden BNB som ska brännas, baserat på BNB-priset och antalet block som genererats i BNB Chain under varje kvartal. Detta ger BNB-communityn större transparens och förutsägbarhet.

Kvartalsvis BNB-minskning

Fram till juli 2022 hade Binance slutfört 20 BNB-coinbränningar. Totalt brändes 38 683 447,66 BNB-coin, vilket minskade den ursprungliga tillgången på 200 miljoner med 19,34 % (den totala tillgången ligger nu på 161 316 552,34 BNB).

Coinbränning

BNB som bränts

Ca. BNB-pris

Ca. USD-värde

% av maximal tillgång

1,52 USD

1 500 000 USD

0,49 %

21,96 USD

40 000 000 USD

0,91 %

13,52 USD

30 000 000 USD

1,11 %

12,93 USD

32 700 000 USD

1,26 %

10,34 USD

17 000 000 USD

0,82 %

5,83 USD

9 400 000 USD

0,81 %

18,79 USD

15 600 000 USD

0,41 %

29,47 USD

23 800 000 USD

0,40 %

17,80 USD

36 700 000 USD

1,03 %

17,50 USD

38 800 000 USD

1,11 %

15,55 USD

52 466 000 USD

1,69 %

17,40 USD

60 500 000 USD

1,74 %

30,17 USD

68 000 000 USD

1,13 %

45,80 USD

165 791 000 USD

1,81 %

541,25 USD

595 314 380 USD

0,55 %

303,59 USD

393 673 653 USD

0,65 %

478,68 USD

639 462 868 USD

0,66 %

474 USD

798 399 490 USD

0,84 %

403,22 USD

741 840 738 USD

0,91 %

226,89 USD

444 632 106 USD

0,97 %

TOTALT

38 683 447,66

-

4 205 580 236 USD

19,34 %

Tidigare BNB-bränningar (kvartalsvis coinbränning).

Under kvartal #18 (jan 2022) slutförde BNB sin första kvartalsvisa automatiska BNB-bränning. Totalt togs 1 684 387,11 BNB bort från cirkulationen, inklusive 6 296,305493 BNB som brändes i Pioneer Burn-programmet.

Brännmekanismen BEP-95

I början av 2021 delgav Binance vd CZ sin plan att påskynda BNB-bränningen eftersom den totala brännhastigheten var långsammare än han från början förväntade sig. För att påskynda processen introducerade Binance en ny brännmekanism genom BEP-95 i november 2021.

BEP-95 är ett Binance Evolution-förslag som lägger till en realtidsbränningsmekanism till BNB Chain. Det smarta kontraktet bränner automatiskt en del av de gasavgifter som samlats in av validerare från varje block. När fler använder BNB Chain kommer fler BNB att brännas, vilket effektivt påskyndar bränningsprocessen.

Fram till juli 2022 brände BNB Chain cirka 285 BNB varje dag och detta kan spåras på Twitter. Eftersom BEP-95 enbart är beroende av BNB Chain-nätverket kommer det fortsätta att bränna BNB även efter att bränningsmålet på 100 miljoner har uppnåtts.

Vad är automatisk BNB-bränning?

Som nämnts tidigare kommer den automatiska BNB-bränningen automatiskt att justera brännbeloppet baserat på BNB:s pris samt dynamiken mellan utbud och efterfrågan. Detta innebär att om BNB-priset sjunker så kommer mängden BNB som bränns att öka.

Automatisk BNB-bränning är både objektiv och verifierbar. Den siktar på att ge större transaktionstransparens och förutsägbarhet. Till skillnad från kvartalsbränningen är den automatiska BNB-bränningen oberoende av BNB-handelsvolymen på Binance-börsen. Istället använder den information på kedjan för att beräkna mängden som ska brännas.

När den totala cirkulerande tillgången av BNB sjunker under 100 miljoner kommer den automatiska BNB-bränningen att upphöra. BEP-95-mekanismen kommer dock att fortsätta bränna BNB. Den automatiska BNB-bränningen följer en formel för att bränna BNB automatiskt, som baseras på data på kedjan för totala genererade block och genomsnittspriset för BNB:

B representerar de BNB som ska brännas. N är det totala antalet BSC-block som har producerats under kvartalet. P är det genomsnittliga BNB-priset och K är ett konstant prisankare (från början satt till 1 000). Du kan ta en titt på den här bloggartikeln för mer information om hur denna formel fungerar. 

Vad är BNB Pioneer Burn-programmet?

Under 2020 introducerade Binance BNB Pioneer Burn-programmet för att hjälpa användare som har förlorat sina BNB-tillgångar av misstag. Användare som uppfyller vissa kriterier kan göra anspråk på sina förlorade BNB och Binance kommer då att ersätta dem från det belopp som ska brännas automatiskt. Kriterierna inkluderar:

1. Inslagna token som förlorats (till exempel WBNB) eller knutna token (till exempel BTCB) och stöds via Binances "Token Canal"-projekt.

2. Token som har överförts till verifierade BEP20-kontraktsadresser, verifierade på bscscan.com. Dessa förluster kan sedan offentligt verifieras som att tillgången har flyttas permanent ur omloppet.

3. Token förlorade genom ett ärligt misstag och som var värda mer än 1 000 USD, men mindre än det beräknade beloppet för automatisk BNB-bränning under det kommande kvartalet.

Token som skulle brännas i den kvartalsvisa automatiska bränningen gavs sedan till berättigade sökande. De token som förlorats räknades sedan in med det kvartalets bränning.

Hur kontrollerar jag historiken för automatisk BNB-bränning?

All bränning är offentligt tillgänglig på blockkedjan och på Binances webbplats. Du kan också följa dessa bränningar på BNBBurn.info, en plattform byggd av BNB Chain-communityn.

Sammanfattningsvis

Sedan lanseringen 2017 har BNB utvecklats på många sätt som nyttokrypto. Blockkedjevärlden växer snabbt och det gör också BNB-ekosystemet. Den nya automatiska BNB-bränningen kommer att förbättra BNB-bränningsmekanismerna ytterligare, förbättra dess deflationära egenskaper och göra communityn mer transparent.