Vad Àr en blockkedjebro?
Hem
Artiklar
Vad Àr en blockkedjebro?

Vad Àr en blockkedjebro?

Avancerad
Publicerad Jun 22, 2022Uppdaterad Nov 11, 2022
7m

TL;DR

En blockkedjebro Àr ett protokoll som förbinder tvÄ blockkedjor för att möjliggöra interaktioner mellan dem. Om du Àger bitcoin men vill delta i DeFi-aktivitet pÄ Ethereum-nÀtverket, lÄter en blockkedjebro dig göra detta utan att du behöver sÀlja dina bitcoin. Blockkedjebroar Àr grundlÀggande för att uppnÄ interoperabilitet i blockkedjevÀrlden.

 

Introduktion

För att förstÄ vad en blockkedjebro Àr mÄste du först förstÄ vad en blockkedja Àr. Bitcoin, Ethereum och BNB Smart Chain Àr nÄgra av de viktigaste blockkedje-ekosystemen, som alla förlitar sig pÄ olika konsensusprotokoll, programmeringssprÄk och systemregler. 

En blockkedjebro Àr ett protokoll som förbinder tvÄ ekonomiskt och tekniskt separata blockkedjor för att möjliggöra interaktioner mellan dem. Dessa protokoll fungerar som en fysisk bro som förbinder en ö med en annan, dÀr öarna Àr separata blockkedje-ekosystem.

DÀrför möjliggör blockkedjebroar det som kallas interoperabilitet, vilket innebÀr att digitala tillgÄngar och data som finns pÄ en blockkedja kan interagera med en annan. Interoperabilitet Àr hörnstenen i internet: maskiner över hela vÀrlden anvÀnder samma uppsÀttning av öppna protokoll för att prata med varandra. I blockkedjevÀrlden, dÀr det finns mÄnga distinkta protokoll, Àr blockkedjebroar viktiga för att möjliggöra en liknande möjlighet att utbyta data och vÀrde. 


Varför behöver vi blockkedjebroar?  

I och med att blockkedjevÀrlden utvecklades och utvidgades har en av de största begrÀnsningarna varit bristen pÄ kapacitet hos olika blockkedjor att arbeta tillsammans. Varje blockkedja har sina egna regler, token, protokoll och smarta kontrakt. Blockkedjebroar hjÀlper till att bryta upp dessa enheter och föra samman de isolerade kryptoekosystemen. Ett sammankopplat nÀtverk av blockkedjor kan göra det möjligt att utbyta token och data mellan dem pÄ ett smidigt sÀtt. 

Bortsett frÄn att möjliggöra överföringar tvÀrs över kedjor, ger blockkedjebroar Àven andra fördelar. De tillÄter anvÀndarna att komma Ät nya protokoll pÄ andra kedjor och gör det möjligt för utvecklare frÄn olika blockkedjecommunityn att samarbeta. Med andra ord Àr blockkedjebroar en viktig komponent i en driftskompatibel framtid för blockkedjebranschen.

 

Hur fungerar blockkedjebroar? 

Det vanligaste anvÀndningsomrÄdet för en blockkedjebrygga Àr tokenöverföring. Som exempel vill du kanske överföra dina bitcoin (BTC) till Ethereum-nÀtverket. Ett sÀtt att göra detta Àr att sÀlja dina BTC och sedan köpa ether (ETH). Detta skulle dock medföra transaktionsavgifter och utsÀtta dig för en prisvolatilitet. 

Alternativt kan du uppnÄ detta mÄl genom att anvÀnda en blockkedjebro, utan att sÀlja din krypto. NÀr du överbryggar 1 BTC till en Ethereum-plÄnbok kommer ett blockkedjebrokontrakt att lÄsa din BTC och skapa en motsvarande mÀngd inslagna BTC (Wrapped BTC/WBTC), vilket Àr en ERC20-token som Àr kompatibel med Ethereum-nÀtverket. MÀngden BTC du vill överbrygga lÄses i ett smart kontrakt och motsvarande token pÄ destinationens blockkedjenÀtverk utfÀrdas eller skapas. En inslagen token Àr en tokeniserad version av en annan kryptovaluta. Den Àr knuten till vÀrdet pÄ den tillgÄng den representerar och kan vanligtvis lösas in för den (ej inslagen) nÀr som helst.

Ur anvÀndarens perspektiv tar den hÀr processen nÄgra steg att göra. För att till exempel anvÀnda Binance Bridge vÀljer du först den kedja du vill skapa en bro frÄn och anger beloppet. Sedan sÀtter du in krypton pÄ en adress som genereras av Binance Bridge. NÀr krypton har skickats till adressen under tidsperioden skickar Binance Bridge dig en motsvarande mÀngd inslagna token pÄ den andra blockkedjan. Om du vill konvertera tillbaka dina tillgÄngar gÄr du helt enkelt igenom processen Ät andra hÄllet.

 

Vilka typer av blockkedjebroar finns det? 

Blockkedjebroar kan kategoriseras efter sina funktioner, mekanismer och centraliseringsnivÄer. 

Förvaringsbroar kontra icke-förvaringsbroar

En vanlig kategorisering Àr att dela upp blockkedjebroar i tvÄ olika typer: förvarande (centraliserad) och icke-förvarande (decentraliserad). 

Förvaringsbroar krÀver att anvÀndaren litar pÄ en central enhet som pÄ ett korrekt och sÀkert sÀtt ta hand om systemet. AnvÀndaren bör göra omfattande efterforskningar för att sÀkerstÀlla att denna enhet Àr pÄlitlig. 

Icke-förvaringsbroar fungerar pÄ ett decentraliserat sÀtt och förlitar sig pÄ smarta kontrakt för att hantera kryptolÄsnings- och skapandesprocesserna, vilket tar bort behovet av att lita pÄ en operatör som tar hand om överbryggandet. I det hÀr fallet ligger systemets sÀkerhet i den underliggande koden.

Blockkedjebroar med olika funktioner

En annan klassificering Àr baserad pÄ hur en blockkedjebro fungerar. NÄgra exempel Àr sÄ kallade inslagna tillgÄngsbroar och sidokedjebroar.

Inslagna tillgÄngsbroar möjliggör kryptokompatibilitet, till exempel för att porta bitcoin till Ethereum-nÀtverket via inslagen BTC till Inslagen BTC (WBTC), vilket Àr en ERC20-token som Àr kompatibel med Ethereum-nÀtverket. Sidokedjebroar ansluter den överordnade blockkedjan till dess underordnade sidokedja, vilket möjliggör interoperabilitet mellan de bÄda. De behövs eftersom den överordnade kedjan och sidokedjan kan ha olika konsensusmekanismer. Ett exempel Àr xDai Bridge, som ansluter Ethereum-huvudnÀtet till Gnosis-kedjan (tidigare xDai-blockkedjan), vilket Àr en Ethereum-baserad och stabil betalningskedja. xDai Àr sÀkrad av en uppsÀttning validerare som skiljer sig frÄn dem som har hand om Ethereum-nÀtverket. xDai Bridge möjliggör en enkel överföring av vÀrde mellan de tvÄ kedjorna.

Blockkedjebroar med olika mekanismer 

Det finns envÀgsbroar (enkelriktade) och tvÄvÀgsbroar (dubbelriktade). En enkelriktad bro innebÀr att anvÀndaren bara kan överbrygga tillgÄngar till en destinationsblockkedja, men inte tillbaka till dess ursprungliga blockkedja. TvÄvÀgsbroar möjliggör dÀremot överbryggning av tillgÄngar i bÄda riktningarna. 

 

Fördelarna med blockkedjebroar

Den viktigaste fördelen med blockkedjebroar Àr förmÄgan att förbÀttra interoperabiliteten. 
De möjliggör utbyte av token, tillgÄngar och data över olika blockkedjor, oavsett om det Àr mellan lager 1- och lager 2-protokoll eller olika sidokedjor. Till exempel gör inslagna BTC det möjligt för bitcoinanvÀndare att utforska de decentraliserade applikationerna (dapps) och DeFi-tjÀnsterna i Ethereum-ekosystemet. En driftskompatibel blockkedjesektor Àr avgörande för branschens framtida framgÄng.

En annan fördel med blockkedjebroar Àr att förbÀttra skalbarheten. Vissa blockkedjebroar kan hantera ett stort antal transaktioner, vilket förbÀttrar effektiviteten. Till exempel Àr Ethereum-Polygon-bron en decentraliserad tvÄvÀgsbro som fungerar som en skalningslösning för Ethereum-nÀtverket. Som ett resultat kan anvÀndarna dra nytta av snabbare transaktioner och lÀgre transaktionskostnader.

 

Risker med blockkedjebroar

Trots alla fördelar har blockkedjebroar vissa begrÀnsningar. Hackare har utnyttjat sÄrbarheterna i vissa blockkedjebroars smarta kontrakt. Enorma mÀngder krypto har förskingrats av bedragare frÄn broar tvÀrs över kedjor. 

Förvaringsbroar kan utsÀtta anvÀndarna för förvaringsrisker. Den centraliserade enheten bakom en förvaringsbro kan i teorin stjÀla anvÀndarnas tillgÄngar. NÀr du anvÀnder förvaringsbroar ska du gÄ till etablerade företag med en lÄng meritlista. 

En annan potentiell teknisk begrÀnsning Àr flaskhalsar i transaktionshastigheten. En enda kedjas flaskhals för genomströmningskapaciteten kan hindra en storskalig blockkedjeinteroperabilitet. 

En bro kan minska överbelastningen i ett nÀtverk med mycket trafik, men att flytta tillgÄngar till en annan kedja löser inte skalbarhetsproblemet, eftersom anvÀndarna inte alltid har tillgÄng till samma svit med dapps och tjÀnster. Till exempel Àr vissa Ethereum-dapps inte tillgÀngliga pÄ Polygon Bridge, vilket begrÀnsar dess skalningseffektivitet. 

Slutligen kan blockkedjebroar utsÀtta de underliggande protokollen för risker, relaterade till skillnaden i förtroende. Eftersom blockkedjebroar förbinder olika blockkedjor Àr den övergripande sÀkerheten för de sammankopplade nÀtverken inte starkare Àn den svagaste lÀnken. 

 

Hur ser framtiden ut för blockkedjebroar? 

Internet Àr ett revolutionerande system, delvis tack vare dess höga interoperabilitet. Blockkedjebroar Àr avgörande för att förbÀttra blockkedjebranschens interoperabilitet och anvÀndning för allmÀnheten. De har möjliggjort nÄgra viktiga innovationer, sÄ att anvÀndarna kan utbyta tillgÄngar mellan mÄnga blockkedjeprotokoll. Blockkedjebroar har vuxit avsevÀrt i antalet broar, anvÀndare och den totala transaktionsvolymen.  

Behovet av blockkedjebroar kommer sannolikt att fortsÀtta vÀxa nÀr internet gÄr mot Web3. Framtida innovationer kan ge större skalbarhet och effektivitet för bÄde anvÀndare och utvecklare. Det skulle kunna finnas innovativa lösningar för att hantera de sÀkerhetsrisker som Àr förknippade med broarna. Blockkedjebroar Àr integrerade för att bygga en interoperabel, öppen och decentraliserad blockkedjevÀrld. 


Sammanfattningsvis

Utvecklingen av blockkedjebranschen drivs av stÀndiga innovationer. Det finns pionjÀrprotokoll som Bitcoin- och Ethereum-nÀtverken, följt av en mÀngd alternativa blockkedjor för lager 1 och lager 2. Antalet kryptocoin och token har ökat exponentiellt. 

Med separata regler och tekniker behöver dessa blockkedjebroar för att kunna vara sammankopplade. Ett blockkedjeekosystem som Àr sammanlÀnkat av broar Àr mer sammanhÀngande och driftskompatibelt, vilket öppnar möjligheter till bÀttre skalbarhet och effektivitet. PÄ grund av alla attacker mot tvÀrkedjebroar fortsÀtter sökandet efter en sÀkrare och robustare brodesign.