Vad är en blockkedjebro?
Hem
Artiklar
Vad är en blockkedjebro?

Vad är en blockkedjebro?

Avancerad
Publicerad Jun 22, 2022Uppdaterad Nov 11, 2022
7m

TL;DR

En blockkedjebro är ett protokoll som förbinder två blockkedjor för att möjliggöra interaktioner mellan dem. Om du äger bitcoin men vill delta i DeFi-aktivitet på Ethereum-nätverket, låter en blockkedjebro dig göra detta utan att du behöver sälja dina bitcoin. Blockkedjebroar är grundläggande för att uppnå interoperabilitet i blockkedjevärlden.

 

Introduktion

För att förstå vad en blockkedjebro är måste du först förstå vad en blockkedja är. Bitcoin, Ethereum och BNB Smart Chain är några av de viktigaste blockkedje-ekosystemen, som alla förlitar sig på olika konsensusprotokoll, programmeringsspråk och systemregler. 

En blockkedjebro är ett protokoll som förbinder två ekonomiskt och tekniskt separata blockkedjor för att möjliggöra interaktioner mellan dem. Dessa protokoll fungerar som en fysisk bro som förbinder en ö med en annan, där öarna är separata blockkedje-ekosystem.

Därför möjliggör blockkedjebroar det som kallas interoperabilitet, vilket innebär att digitala tillgångar och data som finns på en blockkedja kan interagera med en annan. Interoperabilitet är hörnstenen i internet: maskiner över hela världen använder samma uppsättning av öppna protokoll för att prata med varandra. I blockkedjevärlden, där det finns många distinkta protokoll, är blockkedjebroar viktiga för att möjliggöra en liknande möjlighet att utbyta data och värde. 


Varför behöver vi blockkedjebroar?  

I och med att blockkedjevärlden utvecklades och utvidgades har en av de största begränsningarna varit bristen på kapacitet hos olika blockkedjor att arbeta tillsammans. Varje blockkedja har sina egna regler, token, protokoll och smarta kontrakt. Blockkedjebroar hjälper till att bryta upp dessa enheter och föra samman de isolerade kryptoekosystemen. Ett sammankopplat nätverk av blockkedjor kan göra det möjligt att utbyta token och data mellan dem på ett smidigt sätt. 

Bortsett från att möjliggöra överföringar tvärs över kedjor, ger blockkedjebroar även andra fördelar. De tillåter användarna att komma åt nya protokoll på andra kedjor och gör det möjligt för utvecklare från olika blockkedjecommunityn att samarbeta. Med andra ord är blockkedjebroar en viktig komponent i en driftskompatibel framtid för blockkedjebranschen.

 

Hur fungerar blockkedjebroar? 

Det vanligaste användningsområdet för en blockkedjebrygga är tokenöverföring. Som exempel vill du kanske överföra dina bitcoin (BTC) till Ethereum-nätverket. Ett sätt att göra detta är att sälja dina BTC och sedan köpa ether (ETH). Detta skulle dock medföra transaktionsavgifter och utsätta dig för en prisvolatilitet. 

Alternativt kan du uppnå detta mål genom att använda en blockkedjebro, utan att sälja din krypto. När du överbryggar 1 BTC till en Ethereum-plånbok kommer ett blockkedjebrokontrakt att låsa din BTC och skapa en motsvarande mängd inslagna BTC (Wrapped BTC/WBTC), vilket är en ERC20-token som är kompatibel med Ethereum-nätverket. Mängden BTC du vill överbrygga låses i ett smart kontrakt och motsvarande token på destinationens blockkedjenätverk utfärdas eller skapas. En inslagen token är en tokeniserad version av en annan kryptovaluta. Den är knuten till värdet på den tillgång den representerar och kan vanligtvis lösas in för den (ej inslagen) när som helst.

Ur användarens perspektiv tar den här processen några steg att göra. För att till exempel använda Binance Bridge väljer du först den kedja du vill skapa en bro från och anger beloppet. Sedan sätter du in krypton på en adress som genereras av Binance Bridge. När krypton har skickats till adressen under tidsperioden skickar Binance Bridge dig en motsvarande mängd inslagna token på den andra blockkedjan. Om du vill konvertera tillbaka dina tillgångar går du helt enkelt igenom processen åt andra hållet.

 

Vilka typer av blockkedjebroar finns det? 

Blockkedjebroar kan kategoriseras efter sina funktioner, mekanismer och centraliseringsnivåer. 

Förvaringsbroar kontra icke-förvaringsbroar

En vanlig kategorisering är att dela upp blockkedjebroar i två olika typer: förvarande (centraliserad) och icke-förvarande (decentraliserad). 

Förvaringsbroar kräver att användaren litar på en central enhet som på ett korrekt och säkert sätt ta hand om systemet. Användaren bör göra omfattande efterforskningar för att säkerställa att denna enhet är pålitlig. 

Icke-förvaringsbroar fungerar på ett decentraliserat sätt och förlitar sig på smarta kontrakt för att hantera kryptolåsnings- och skapandesprocesserna, vilket tar bort behovet av att lita på en operatör som tar hand om överbryggandet. I det här fallet ligger systemets säkerhet i den underliggande koden.

Blockkedjebroar med olika funktioner

En annan klassificering är baserad på hur en blockkedjebro fungerar. Några exempel är så kallade inslagna tillgångsbroar och sidokedjebroar.

Inslagna tillgångsbroar möjliggör kryptokompatibilitet, till exempel för att porta bitcoin till Ethereum-nätverket via inslagen BTC till Inslagen BTC (WBTC), vilket är en ERC20-token som är kompatibel med Ethereum-nätverket. Sidokedjebroar ansluter den överordnade blockkedjan till dess underordnade sidokedja, vilket möjliggör interoperabilitet mellan de båda. De behövs eftersom den överordnade kedjan och sidokedjan kan ha olika konsensusmekanismer. Ett exempel är xDai Bridge, som ansluter Ethereum-huvudnätet till Gnosis-kedjan (tidigare xDai-blockkedjan), vilket är en Ethereum-baserad och stabil betalningskedja. xDai är säkrad av en uppsättning validerare som skiljer sig från dem som har hand om Ethereum-nätverket. xDai Bridge möjliggör en enkel överföring av värde mellan de två kedjorna.

Blockkedjebroar med olika mekanismer 

Det finns envägsbroar (enkelriktade) och tvåvägsbroar (dubbelriktade). En enkelriktad bro innebär att användaren bara kan överbrygga tillgångar till en destinationsblockkedja, men inte tillbaka till dess ursprungliga blockkedja. Tvåvägsbroar möjliggör däremot överbryggning av tillgångar i båda riktningarna. 

 

Fördelarna med blockkedjebroar

Den viktigaste fördelen med blockkedjebroar är förmågan att förbättra interoperabiliteten. 
De möjliggör utbyte av token, tillgångar och data över olika blockkedjor, oavsett om det är mellan lager 1- och lager 2-protokoll eller olika sidokedjor. Till exempel gör inslagna BTC det möjligt för bitcoinanvändare att utforska de decentraliserade applikationerna (dapps) och DeFi-tjänsterna i Ethereum-ekosystemet. En driftskompatibel blockkedjesektor är avgörande för branschens framtida framgång.

En annan fördel med blockkedjebroar är att förbättra skalbarheten. Vissa blockkedjebroar kan hantera ett stort antal transaktioner, vilket förbättrar effektiviteten. Till exempel är Ethereum-Polygon-bron en decentraliserad tvåvägsbro som fungerar som en skalningslösning för Ethereum-nätverket. Som ett resultat kan användarna dra nytta av snabbare transaktioner och lägre transaktionskostnader.

 

Risker med blockkedjebroar

Trots alla fördelar har blockkedjebroar vissa begränsningar. Hackare har utnyttjat sårbarheterna i vissa blockkedjebroars smarta kontrakt. Enorma mängder krypto har förskingrats av bedragare från broar tvärs över kedjor. 

Förvaringsbroar kan utsätta användarna för förvaringsrisker. Den centraliserade enheten bakom en förvaringsbro kan i teorin stjäla användarnas tillgångar. När du använder förvaringsbroar ska du gå till etablerade företag med en lång meritlista. 

En annan potentiell teknisk begränsning är flaskhalsar i transaktionshastigheten. En enda kedjas flaskhals för genomströmningskapaciteten kan hindra en storskalig blockkedjeinteroperabilitet. 

En bro kan minska överbelastningen i ett nätverk med mycket trafik, men att flytta tillgångar till en annan kedja löser inte skalbarhetsproblemet, eftersom användarna inte alltid har tillgång till samma svit med dapps och tjänster. Till exempel är vissa Ethereum-dapps inte tillgängliga på Polygon Bridge, vilket begränsar dess skalningseffektivitet. 

Slutligen kan blockkedjebroar utsätta de underliggande protokollen för risker, relaterade till skillnaden i förtroende. Eftersom blockkedjebroar förbinder olika blockkedjor är den övergripande säkerheten för de sammankopplade nätverken inte starkare än den svagaste länken. 

 

Hur ser framtiden ut för blockkedjebroar? 

Internet är ett revolutionerande system, delvis tack vare dess höga interoperabilitet. Blockkedjebroar är avgörande för att förbättra blockkedjebranschens interoperabilitet och användning för allmänheten. De har möjliggjort några viktiga innovationer, så att användarna kan utbyta tillgångar mellan många blockkedjeprotokoll. Blockkedjebroar har vuxit avsevärt i antalet broar, användare och den totala transaktionsvolymen.  

Behovet av blockkedjebroar kommer sannolikt att fortsätta växa när internet går mot Web3. Framtida innovationer kan ge större skalbarhet och effektivitet för både användare och utvecklare. Det skulle kunna finnas innovativa lösningar för att hantera de säkerhetsrisker som är förknippade med broarna. Blockkedjebroar är integrerade för att bygga en interoperabel, öppen och decentraliserad blockkedjevärld. 


Sammanfattningsvis

Utvecklingen av blockkedjebranschen drivs av ständiga innovationer. Det finns pionjärprotokoll som Bitcoin- och Ethereum-nätverken, följt av en mängd alternativa blockkedjor för lager 1 och lager 2. Antalet kryptocoin och token har ökat exponentiellt. 

Med separata regler och tekniker behöver dessa blockkedjebroar för att kunna vara sammankopplade. Ett blockkedjeekosystem som är sammanlänkat av broar är mer sammanhängande och driftskompatibelt, vilket öppnar möjligheter till bättre skalbarhet och effektivitet. På grund av alla attacker mot tvärkedjebroar fortsätter sökandet efter en säkrare och robustare brodesign.