Какво е блокчейн мост?
Начало
Статии
Какво е блокчейн мост?

Какво е блокчейн мост?

Напреднал
Публикувано Jun 22, 2022Актуализирано Nov 11, 2022
7m

Резюме

Блокчейн мостът е протокол, свързващ два блокчейна, за да позволи взаимодействието между тях. Ако притежавате Биткойн, но искате да участвате в DeFi дейност в мрежата на Ethereum, блокчейн мостът ви позволява да направите това, без да продавате своя Биткойн. Блокчейн мостовете са фундаментални за постигане на оперативна съвместимост в блокчейн пространството.

 

Въведение

За да разберете какво е блокчейн мост, първо трябва да разберете какво е блокчейн. Bitcoin, Ethereum и BNB Smart Chain са някои от основните блокчейн екосистеми, всички разчитащи на различни консенсусни протоколи, езици за програмиране и системни правила. 

Блокчейн мостът е протокол, свързващ два икономически и технологично отделни блокчейна, за да се даде възможност за взаимодействие между тях. Тези протоколи функционират като физически мост, свързващ един остров с друг, като островите са отделни блокчейн екосистеми.

По този начин блокчейн мостовете позволяват това, което се нарича оперативна съвместимост, което означава, че цифровите активи и данни, хоствани в един блокчейн, могат да взаимодействат с друг. Оперативната съвместимост е крайъгълният камък на интернет: машините по целия свят използват един и същ набор от отворени протоколи, за да общуват помежду си. В блокчейн пространството, където има много различни протоколи, блокчейн мостовете са от съществено значение за позволяването на подобна лекота на обмен на данни и стойност. 


Защо се нуждаем от блокчейн мостове?  

Тъй като блокчейн пространството се развива и разширява, едно от най-значимите ограничения е липсата на капацитет на различните блокчейни да работят заедно. Всеки блокчейн има свои собствени правила, токени, протоколи и смарт договори. Блокчейн мостовете помагат да се преминат тези граници и да се обединят изолираните крипто екосистеми. Взаимосвързана мрежа от блокчейни може да позволи токените и данните да се обменят безпроблемно между тях. 

Освен че позволяват трансфери между блокчейни, блокчейн мостовете предоставят и други предимства. Те позволяват на потребителите достъп до нови протоколи в други блокчейни и дават възможност на разработчиците от различни блокчейн общности да си сътрудничат. С други думи, блокчейн мостовете са критичен компонент на оперативно съвместимото бъдеще на блокчейн индустрията.

 

Как работят блокчейн мостовете? 

Най-честият случай на използване на блокчейн мост е прехвърлянето на токени. Например искате да прехвърлите своя Биткойн (BTC) към мрежата на Ethereum. Един от начините е да продадете вашите BTC и след това да закупите етер (ETH). Това обаче ще доведе до такси за трансакции и ще ви изложи на волатилност на цените. 

Друга възможност да постигнете тази цел е да използвате блокчейн мост, без да продавате своята криптовалута. Когато свържете 1 BTC към портфейл на Ethereum, мостовият договор за блокчейн ще заключи вашия BTC и ще създаде еквивалентно количество опакован BTC (WBTC), който е токен ERC20, съвместим с мрежата Ethereum. Количеството BTC, което искате да пренесете, се заключва в смарт договор и еквивалентните токени в блокчейн мрежата на местоназначението се издават или създават. Опакованият токен е токенизирана версия на друга криптовалута. Той е свързан със стойността на актива, който представлява, и обикновено може да бъде осребрен за него (разопакован) във всеки един момент.

От гледна точка на потребителя този процес отнема няколко стъпки. За да използватеBinance Bridge например, първо ще изберете блокчейн, от който искате да преминете, и ще посочите сумата. След това ще депозирате криптовалута на адрес, генериран от Binance Bridge. След като криптовалутата бъде изпратена до адреса през времевия прозорец, Binance Bridge ще ви изпрати еквивалентно количество опаковани токени на другия блокчейн. Ако искате да конвертирате средствата си обратно, просто преминавате през обратния процес.

 

Какви видове блокчейн мостове има? 

Блокчейн мостовете могат да бъдат категоризирани според техните функции, механизми и нива на централизация. 

Попечителски срещу непопечителски мостове

Една обща категоризация е блокчейн мостовете да се разделят на два вида: попечителски (централизирани) и непопечителски (децентрализирани). 

Попечителските мостове изискват от потребителите да се доверят на централен субект, който да управлява правилно и безопасно системата. Потребителите трябва да направят задълбочено проучване, за да се уверят, че този субект е надежден. 

Непопечителските мостове работят по децентрализиран начин, разчитайки на смарт договори за управление на процесите на заключване и създаване на криптовалута, премахвайки необходимостта да се доверите на мостов оператор. В този случай сигурността на системата е толкова добра, колкото и базовият код.

Блокчейн мостове по функции

Друга класификация се основава на това как функционира блокчейн мостът. Някои примери включват мостове за опаковани активи и мостове на странични блокчейни.

Мостовете за опаковани активи позволяват крипто оперативна съвместимост, например пренасяне на биткойни към мрежата Ethereum чрез опаковане на BTC в опакован BTC (WBTC), ERC20 токен, съвместим с мрежата Ethereum. Мостовете на страничните блокчейни свързват основния блокчейн с неговата дъщерен страничен блокчейн, позволявайки оперативна съвместимост между двете. Те са необходими, защото основният и страничният блокчейн може да имат различни консенсусни механизми. Един пример е мостът xDai, който свързва основната мрежа на Ethereum с Gnosis Chain (преди известна като xDai блокчейн), базирана на страничния блокчейн на Ethereum за стабилни плащания. xDai е защитен от набор от валидатори, различни от тези, които поддържат мрежата Ethereum. Мостът xDai позволява лесно прехвърляне на стойност между двата блокчейна.

Блокчейн мостове по механизми 

Има еднопосочни и двупосочни мостове. Еднопосочният мост означава, че потребителите могат да свързват активи само към един блокчейн на местоназначение, но не и обратно към неговия собствен блокчейн. Двупосочните мостове позволяват свързване на активи в двете посоки. 

 

Предимства на блокчейн мостовете

Най-важното предимство на блокчейн мостовете е възможността за подобряване на оперативната съвместимост. 
Те дават възможност за обмен на токени, активи и данни в различни блокчейни, независимо дали между протоколи от слой 1 и слой 2, или различни странични блокчейни. Например, WBTC позволява на потребителите на биткойн да изследват децентрализираните приложения (dapps) и DeFi услугите на екосистемата Ethereum. Един оперативно съвместим блокчейн сектор е от решаващо значение за бъдещия успех на индустрията.

Друго предимство на блокчейн мостовете е подобряването на мащабируемостта. Някои блокчейн мостове могат да обработват голям брой трансакции, подобрявайки ефективността. Например Ethereum-Polygon Bridge е децентрализиран двупосочен мост, който работи като решение за мащабиране на мрежата Ethereum. В резултат на това потребителите могат да се възползват от по-бързи трансакции и по-ниски разходи.

 

Рискове на блокчейн мостовете

В същото време блокчейн мостовете имат някои ограничения. Нападателите са използвали уязвимостите на смарт договорите на някои блокчейн мостове. Огромни количества криптовалута са били незаконно присвоени от злонамерени лица чрез cross-chain мостове. 

Попечителските мостове могат да изложат потребителите на попечителски рискове. Централизираният субект зад попечителски мост може теоретично да открадне средствата на потребителите. Когато използвате попечителски мостове, заложете на утвърдени марки с дългосрочен опит. 

Друго потенциално техническо ограничение са стесненията в скоростта на трансакциите. Стесненията в пропускателния капацитет на един блокчейн може да попречи на широкомащабната оперативна съвместимост на блокчейна. 

Въпреки че мостът може да облекчи задръстванията в натоварена мрежа, преместването на активи към друг блокчейн не решава проблема с мащабируемостта, тъй като потребителите няма да имат винаги достъп до един и същи набор от децентрализирани приложения и услуги. Например, някои децентрализирани приложения на Ethereum не са налични на Polygon Bridge, което ограничава неговата ефикасност на мащабиране. 

И накрая, блокчейн мостовете могат да изложат основните протоколи на рискове, свързани с несъответствието в доверието. Тъй като блокчейн мостовете свързват различни блокчейни, цялостната сигурност на взаимосвързаните мрежи е толкова силна, колкото и най-слабото звено. 

 

Какво е бъдещето на блокчейн мостовете? 

Интернет е революционна система отчасти поради високата си оперативна съвместимост. Блокчейн мостовете са от решаващо значение за подобряване на оперативната съвместимост и масовото приемане на блокчейн индустрията. Те са активирали някои съществени иновации, позволяващи на потребителите да обменят активи между много блокчейн протоколи. Блокчейн мостовете са нараснали значително по отношение на броя на мостовете, потребителите и общия обем на трансакциите.  

Нуждата от блокчейн мостове вероятно ще продължи да нараства, докато интернет се придвижва към Web3. Бъдещите иновации могат да осигурят по-голяма мащабируемост и ефективност на потребителите и разработчиците. Може да има иновативни решения за справяне с рисковете за сигурността, свързани с мостовете. Блокчейн мостовете са неразделна част от изграждането на оперативно съвместимо, отворено и децентрализирано блокчейн пространство. 


Заключителни мисли

Развитието на блокчейн индустрията се движи от постоянни иновации. Има пионерски протоколи като мрежите на Bitcoin и Ethereum, последвани от безброй алтернативни блокчейни от слой 1 и слой 2. Броят на крипто монетите и токените нарасна експоненциално. 

С отделни правила и технологии те се нуждаят от блокчейн мостове, за да бъдат взаимно свързани. Блокчейн екосистемата, свързана с мостове, е по-сплотена и оперативно съвместима, отваряйки възможности за по-добра мащабируемост и ефективност. С многобройните атаки срещу cross-chain мостове, търсенето на по-сигурен и здрав дизайн на мостове продължава.