Kas ir blokķēdes savienojošais kanāls?
Sākums
Raksti
Kas ir blokķēdes savienojošais kanāls?

Kas ir blokķēdes savienojošais kanāls?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Jun 22, 2022Atjaunināts Nov 11, 2022
7m

Īsumā

Blokķēdes savienojošais kanāls ir protokols, kas savieno divas blokķēdes, lai nodrošinātu mijiedarbību starp tām. Ja tev ir Bitcoin un tu vēlies piedalīties kādā DeFi aktivitātē Ethereum tīklā, blokķēdes savienojošais kanāls nodrošina šādu iespēju bez nepieciešamības pārdot tavus Bitcoin. Blokķēdes savienojošie kanāli ir ļoti svarīgi, lai varētu nodrošināt sadarbspēju blokķēžu pasaulē.

 

Ievads

Lai saprastu, kas ir blokķēdes savienojošais kanāls, vispirms ir jāsaprot, kas ir blokķēde. Bitcoin, Ethereum un BNB Smart Chain ir vienas no lielākajām blokķēdes ekosistēmām, un tās visas izmanto atšķirīgus konsensa protokolus, programmēšanas valodas un sistēmas noteikumus. 

Blokķēdes savienojošais kanāls ir protokols, kas savieno divas ekonomiski un tehnoloģiski nošķirtas blokķēdes, nodrošinot to sadarbspēju. Šie protokoli darbojas līdzīgi fiziskam tiltam, kas savieno vienu salu ar citu, – šīs salas ir atsevišķas blokķēdes ekosistēmas.

Tādējādi blokķēdes tilti nodrošina t. s. sadarbspēju, kas nozīmē, ka digitālie aktīvi un dati, kas atrodas vienā blokķēdē, var mijiedarboties ar citā blokķēdē esošajiem. Mijiedarbība ir interneta stūrakmens – mašīnas visā pasaulē savstarpējai saziņai izmantot vienu un to pašu atvērto protokolu kopu. Blokķēžu pasaulē ar daudziem atšķirīgiem protokoliem blokķēdes savienojošie kanāli ir ļoti būtiski, jo nodrošina tikpat ērtu datu un vērtības apmaiņu. 


Kāpēc ir vajadzīgi blokķēdes savienojošie kanāli?  

Blokķēžu pasaulei attīstoties un paplašinoties, viens no būtiskākajiem ierobežojumiem ir blokķēžu nespēja sadarboties. Katrā blokķēdē ir savi noteikumi, tokeni, protokoli un viedie līgumi. Blokķēdes savienojošie kanāli palīdz pārvarēt šo nošķirtību un satuvināt izolētās kriptovalūtu ekosistēmas. Savienotā blokķēžu tīklā var netraucēti veikt datu un tokenu apmaiņu starp blokķēdēm. 

Papildus starpķēžu pārskaitījumu veikšanai blokķēžu savienojošie kanāli sniedz arī citas priekšrocības. Tie nodrošina lietotājiem piekļuvi jauniem protokoliem citās ķēdēs un ļauj sadarboties izstrādātājiem no dažādu blokķēžu kopienām. Citiem vārdiem sakot, blokķēdes savienojošie kanāli ir ļoti svarīgs komponents blokķēžu nozares sadarbspējīgajā nākotnē.

 

Kā darbojas blokķēdes savienojošie kanāli? 

Populārākais blokķēdes savienojošā kanāla izmantošanas mērķis ir tokenu pārskaitīšana. Piemēram, pieņemsim, ka tu vēlies pārskaitīt savus Bitcoin (BTC) uz Ethereum tīklu. Viens veids, kā to izdarīt, ir pārdot savus BTC un pēc tam iegādāties ether (ETH). Tomēr tādā gadījumā tev būs jāmaksā darījuma komisijas maksas un darījumu var ietekmēt cenas svārstīgums. 

Lai sasniegtu šo mērķi, var izmantot arī blokķēdes savienojošo kanālu un nepārdot savu kriptovalūtu. Pārvietojot 1 BTC uz Ethereum maku, blokķēdes savienojošā kanāla līgums iesaldēs tavus BTC un izveidos atbilstošu skaitu saistītās vērtības tokenu Wrapped BTC (WBTC), kas ir saderīgi ar Ethereum tīklu un atbilst ERC20 standartam. BTC summa, kādu vēlies pārvietot, tiek iesaldēta viedajā līgumā, un atbilstošs skaits tokenu tiek izdoti vai izgatavoti mērķa blokķēdes tīklā. Saistītās vērtības tokens ir citas kriptovalūtas tokenizēta versija. Tā vērtība ir piesaistīta aktīvam, kuru tas apzīmē, un parasti to var jebkurā brīdī izpirkt (atceļot vērtības piesaisti).

No lietotāja skata punkta, šis process sastāv no vairākām darbībām. Piemēram, lai izmantotu Binance savienojošo kanālu, vispirms ir jāizvēlas ķēde, no kuras tiks pārvietoti aktīvi, un aktīvu summa. Pēc tam ir jāiemaksā kriptovalūta Binance Bridge ģenerētajā adresē. Pēc tam, kad norādītajā termiņā kriptovalūta ir nosūtīta uz šo adresi, Binance Bridge nosūtīs tev saistītās vērtības tokenus par ekvivalentu summu otrā blokķēdē. Ja vēlēsies konvertēt atpakaļ savus līdzekļus, tev būs vienkārši jāizpilda šīs darbības apgrieztā secībā.

 

Kādu veidu blokķēdes savienojošie kanāli pastāv? 

Blokķēdes savienojošie kanāli var tikt kategorizēti pēc to funkcijām, mehānismiem un centralizācijas līmeņa. 

Trešās puses pārvaldīti un trešās puses nepārvaldīti savienojošie kanāli

Populāra pieeja ir iedalīt blokķēdes savienojošos kanālus divās kategorijās: trešās puses pārvaldītos (centralizētos) un trešās puses nepārvaldītos (decentralizētos) savienojošajos kanālos. 

Izmantojot trešās puses pārvaldītos savienojošos kanālus, lietotājiem ir jāuzticas centrālai iestādei, paļaujoties, ka tā nodrošinās pareizu un drošu sistēmas darbību. Lietotājiem ir jāveic plaša izpēte, lai pārliecinātos, ka šai iestādei var uzticēties. 

Trešās puses nepārvaldītie savienojošie kanāli darbojas decentralizēti un izmanto viedos līgumus, kas nodrošina kriptovalūtu iesaldēšanas un izgatavošanas procesus, novēršot nepieciešamību uzticēties savienojošā kanāla operatoram. Šajā gadījumā sistēmas drošību nosaka pamatā esošais kods.

Blokķēdes savienojošo kanālu iedalījums pēc funkcijām

Otrs klasificēšanas veids ir pēc tā, kā darbojas blokķēdes savienojošais kanāls. Piemēram, pastāv saistītās vērtības aktīvu savienojošie kanāli un sānķēdes savienojošie kanāli.

Saistītās vērtības aktīvu savienojošie kanāli nodrošina kriptovalūtu sadarbspēju, piemēram, Bitcoin pārcelšanu uz Ethereum tīklu, piesaistot BTC vērtību Wrapped BTC (WBTC) – ERC-20 tokenam, kas saderīgs ar Ethereum tīklu. Sānķēdes savienojošie kanāli savieno vecāku blokķēdi ar tai pakārtoto sānķēdi, nodrošinot sadarbspēju starp tām abām. Tas ir nepieciešams, jo vecāku ķēdei un sānķēdei var būt atšķirīgi konsensa mehānismi. Kā piemēru var minēt xDai savienojošo kanālu, kas savieno Ethereum galveno tīklu ar Gnosis ķēdi (agrāk – xDai blokķēde) – Ethereum tīklā balstītu stabilu maksājumu sānķēdi. xDai darbību nodrošina validētāju grupa, kura atšķiras no Ethereum tīklā esošās. xDai savienojošais kanāls ļauj ērti pārskaitīt līdzekļus starp abām šīm ķēdēm.

Blokķēdes savienojošo kanālu iedalījums pēc mehānismiem 

Izšķir vienvirziena un divvirzienu savienojošos kanālus. Vienvirziena savienojošajos kanālos lietotāji var pārvietot aktīvus tikai uz vienu mērķa blokķēdi, taču nevar tos atgriezt sākotnējā blokķēdē. Divvirzienu savienojošajos kanālos aktīvus var pārvietot abos virzienos. 

 

Blokķēdes savienojošo kanālu priekšrocības

Svarīgākā blokķēdes savienojošo kanālu priekšrocība ir iespēja uzlabot sadarbspēju. 
Tie nodrošina tokenu, aktīvu un datu apmaiņu starp dažādām blokķēdēm – gan starp 1. un 2. slāņa protokoliem, gan starp dažādām sānķēdēm. Piemēram, WBTC ļauj Bitcoin lietotājiem izmantot decentralizētās lietotnes (DApp) un DeFi pakalpojumus Ethereum ekosistēmā. Sadarbspējīgu blokķēžu sektors ir ļoti svarīgs nozares panākumiem nākotnē.

Vēl viena blokķēdes savienojošo kanālu priekšrocība ir mērogojamības uzlabošana. Daži blokķēdes savienojošie kanāli spēj apstrādāt lielu skaitu darījumu, tādējādi veicinot efektivitāti. Piemēram, Ethereum-Polygon savienojošais kanāls ir decentralizēts divvirzienu savienojošais kanāls, kas darbojas kā mērogošanas risinājums Ethereum tīklam. Tas piedāvā lietotājiem ātrākus darījumus un zemākas darījumu izmaksas.

 

Blokķēdes savienojošo kanālu riski

Blokķēdes savienojošajiem kanāliem ir raksturīgi arī dažādi ierobežojumi. Uzbrucēji ir izmantojuši dažu blokķēdes savienojošo kanālu viedo līgumu ievainojamību savā labā. Krāpnieki ar starpķēžu savienojošo kanālu palīdzību ir piesavinājušies iespaidīgas kriptovalūtu summas. 

Trešās puses pārvaldīti savienojošie kanāli var pakļaut lietotājus riskiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību. Teorētiski, savienojošo kanālu pārvaldošā centralizētā persona var nozagt lietotāju līdzekļus. Izmantojot trešās puses pārvaldītus savienojošos kanālus, ir ieteicams izvēlēties zināmus uzņēmumus ar ilgstošu, pozitīvu pieredzi. 

Vēl viens iespējams tehnisks ierobežojums ir darījumu "sastrēgums". Izsmeļot vienas ķēdes veiktspējas resursus, tas var kaitēt plašāka mēroga blokķēdes sadarbspējai. 

Lai gan savienojošais kanāls var mazināt sastrēgumus noslogotā tīklā, aktīvu pārvietošana uz citu ķēdi neatrisina mērogojamības problēmu, jo lietotājiem vienmēr nebūs pieejamas tās pašas decentralizētās lietotnes un pakalpojumi. Piemēram, dažām Ethereum decentralizētajām lietotnēm nav piekļuves Polygon savienojošajam kanālam, kas ierobežo to mērogošanas efektivitāti. 

Visbeidzot, blokķēdes savienojošie kanāli var radīt to pamatā esošajiem protokoliem riskus, kas saistīti ar uzticības atšķirībām. Tā kā blokķēdes savienojošie kanāli savieno dažādas blokķēdes, savstarpēji savienoto tīklu kopējā drošība atbilst vājākajam ķēdes posmam. 

 

Kāda ir blokķēdes savienojošo tīklu nākotne? 

Internets ir revolucionāra sistēma, un iemesls zināmā mērā ir tā augstā sadarbspēja. Blokķēdes savienojošie kanāli ir ļoti svarīgi blokķēžu nozares sadarbspējas un plašākas ieviešanas veicināšanā. Tie ir ļāvuši ieviest dažus būtiskus jauninājumus, ļaujot lietotājiem veikt aktīvu apmaiņu starp daudziem blokķēdes protokoliem. Blokķēdes savienojošo kanālu un lietotāju skaits, kā arī darījumu kopējais apjoms ir ievērojami audzis.  

Nepieciešamība pēc blokķēdes savienojošajiem kanāliem, visticamāk, palielināsies līdz ar interneta virzību uz Web3. Nākotnes inovācijas var nodrošināt lielāku mērogojamību un efektivitāti lietotājiem un izstrādātājiem. Var tikt ieviesti inovatīvi risinājumi, lai novērstu ar savienojošo kanālu drošību saistītos riskus. Blokķēdes savienojošie kanāli ir neatņemams komponents sadarbspējīgā, atvērtā un decentralizētā blokķēžu pasaulē. 


Noslēgumā

Blokķēžu nozares attīstību virza pastāvīgas inovācijas. Ir vadošie protokoli kā Bitcoin un Ethereum, kam seko neskaitāmas alternatīvas 1. un 2. slāņa blokķēdes. Kriptovalūtu un tokenu skaits ir strauji palielinājies. 

Ņemot vērā atšķirīgos noteikumus un tehnoloģijas, ir nepieciešami blokķēdes savienojošie kanāli, lai nodrošinātu savstarpēju savienojamību. Blokķēdes ekosistēma ar savienojošajiem kanāliem ir vienotāka un sadarbspējīgāka, paverot iespējas labākai mērogojamībai un augstākai efektivitātei. Ņemot vērā lielo uzbrukumu skaitu starpķēžu savienojošajiem kanāliem, drošāka un stabilāka savienojošā kanāla risinājuma meklējumi joprojām turpinās.