Co je blockchainový most?
Domů
Články
Co je blockchainový most?

Co je blockchainový most?

Pokročilí
Zveřejněno Jun 22, 2022Aktualizováno Nov 11, 2022
7m

TL;DR

Blockchainový most je protokol, který spojuje dva blockchainy, aby dokázaly spolupracovat. Pokud vlastníte bitcoin, ale chcete používat decentralizované finance na Ethereu, blockchainový most vám to umožní, aniž byste museli bitcoin prodat. Blockchainové mosty mají zásadní význam pro dosažení interoperability.

 

Úvod

Abyste pochopili, co je blockchainový most, musíte nejdřív rozumět tomu, co je to blockchain. Bitcoin, Ethereum a BNB Smart Chain jsou jedny z hlavních blockchainových ekosystémů, které se opírají o různé konsenzuální protokoly, programovací jazyky a systémová pravidla. 

Blockchainový most je protokol, který spojuje dva ekonomicky a technologicky oddělené blockchainy a umožňuje jim spolupracovat. Tyto protokoly fungují jako fyzický most, který spojuje jeden ostrov s druhým, přičemž těmito ostrovy jsou samostatné blockchainové ekosystémy.

Blockchainové mosty umožňují takzvanou interoperabilitu, což znamená, že digitální aktiva a data umístěná na jednom blockchainu je možné používat na jiném. Interoperabilita je základním kamenem internetu: počítače po celém světě používají k vzájemné komunikaci stejnou sadu otevřených protokolů. V blockchainovém prostoru, kde existuje mnoho různých protokolů, jsou blockchainové mosty pro podobně snadnou výměnu dat a hodnot naprosto nezbytné. 


Proč blockchainové mosty potřebujeme?  

S rozvojem a rozšiřováním blockchainového prostoru bylo jedním z nejvýznamnějších omezení nedostatečná schopnost spolupráce různých blockchainů. Každý blockchain má vlastní pravidla, tokeny, protokoly a chytré kontrakty. Blockchainové mosty pomáhají prolomit tyto izolované zdroje dat a propojit jejich kryptoměnové ekosystémy. Propojená síť blockchainů pak umožní vzájemnou výměnu tokenů a dat. 

Kromě transakcí napříč blockchainy přináší blockchainové mosty i další výhody. Uživatelům poskytují přístup k novým protokolům na jiných blockchainech a vývojářům z různých blockchainových komunit umožňují spolupracovat. Blockchainové mosty jsou jinými slovy kritickou součástí interoperabilní budoucnosti blockchainového odvětví.

 

Jak blockchainové mosty fungují? 

Nejčastěji se blockchainové mosty používají k převodu kryptoměn. Chcete například převést svůj bitcoin (BTC) na síť Ethereum. Jeden způsob je BTC prodat a nakoupit za něj ether (ETH). S tím ale budou souviset transakční poplatky a vystaví vás to cenové volatilitě. 

Druhou možností je použít blockchainový most, abyste nemuseli bitcoin prodávat. Když do ethereové peněženky přemostíte 1 BTC, kontrakt blockchainového mostu uzamkne váš BTC a vytvoří ekvivalentní množství ERC-20 zabaleného (wrapped) tokenu BTC (WBTC), který je kompatibilní se sítí Ethereum. Množství BTC, které chcete přemostit, se uzamkne v chytrém kontraktu a na cílové blockchainové síti se emitují nebo vyrazí ekvivalentní tokeny. Zabalený token je tokenizovaná verze jiné kryptoměny. Je navázaný na hodnotu aktiva, které zastupuje, a obvykle ho můžete kdykoli rozbalit a získat za něj zpět původní kryptoměnu.

Z pohledu uživatele se tento proces skládá z několika kroků. Když chcete například použít most Binance Bridge, nejdřív si vyberete blockchain, ze kterého chcete aktivum přemostit, a zadáte částku. Pak vložíte kryptoměnu na adresu, kterou vám Binance Bridge vygeneruje. Po odeslání kryptoměny na vygenerovanou adresu vám Binance Bridge za nějakou dobu pošle na druhý blockchain ekvivalentní množství zabalených tokenů. Pokud chcete své prostředky převést zpět, stačí postupovat opačně.

 

Jaké typy blockchainových mostů existují? 

Blockchainové mosty je možné rozdělit do kategorií podle jejich funkcí, mechanismů a úrovně centralizace. 

Mosty s úschovou a bez úschovy

Jednou z běžných kategorizací je rozdělení blockchainových mostů na dva druhy: s úschovou (centralizované) a bez úschovy (decentralizované). 

U mostů s úschovou je nutné, aby uživatelé důvěřovali centrálnímu subjektu, že bude systém provozovat řádně a bezpečně. Uživatelé by si měli subjekt důkladně prověřit, aby měli jistotu, že je důvěryhodný. 

Mosty bez úschovy fungují decentralizovaně a uzamykání a ražba kryptoměn probíhá pomocí chytrých kontraktů, čímž odpadá nutnost důvěřovat provozovateli mostu. V tomto případě je zabezpečení systému stejně dobré jako příslušný kód chytrého kontraktu.

Blockchainové mosty podle funkcí

Další kategorizace vychází z toho, jak blockchainový most funguje. Patří sem například mosty, které aktiva zabalí, a mosty s vedlejším blockchainem.

Mosty, které aktiva balí, umožňují interoperabilitu kryptoměn, protože mohou například přemostit bitcoiny na Ethereum tak, že BTC zabalí a vznikne ERC-20 zabalený token Wrapped BTC (WBTC), který je kompatibilní se sítí Ethereum. Mosty s vedlejším blockchainem propojují nadřízený blockchain s podřízeným vedlejším blockchainem a umožňují jim spolupracovat. Jsou potřebné proto, že nadřízený blockchain může mít jiný mechanismus konsenzu než vedlejší blockchain. To je příklad mostu xDai Bridge, který mainnet Etherea propojuje s Gnosis Chainem (dříve blockchainem xDai), což je vedlejší blockchain pro platby stablecoiny postavený na Ethereu. xDai zabezpečuje soubor validátorů – jiných než na Ethereu. xDai Bridge umožňuje mezi těmito dvěma blockchainy snadno převádět hodnotu.

Blockchainové mosty podle mechanismů 

Existují jednosměrné a obousměrné mosty. Jednosměrný most znamená, že uživatelé mohou přemostit aktiva pouze na jeden cílový blockchain, ale ne zpět na nativní blockchain. Obousměrné mosty umožňují přemostění aktiv v obou směrech. 

 

Výhody blockchainových mostů

Nejdůležitějším přínosem blockchainových mostů je zlepšení interoperability. 
Umožňují výměnu tokenů, aktiv a dat mezi různými blockchainy, ať už jde o protokoly 1.a 2. vrstvy nebo různé vedlejší blockchainy. WBTC například umožňuje uživatelům Bitcoinu prozkoumat v ekosystému Etherea decentralizované aplikace (dapps) a služby DeFi. Interoperabilní blockchainový sektor má pro budoucí úspěch tohoto odvětví zásadní význam.

Další výhodou blockchainových mostů je zlepšení škálovatelnosti. Některé blockchainové mosty dokážou zpracovat velké množství transakcí, což zvyšuje efektivitu. Například most mezi sítěmi Ethereum a Polygon je decentralizovaný obousměrný most, který funguje jako škálovací řešení sítě Ethereum. Uživatelé tak mohou využívat výhody rychlejších transakcí a nižších transakčních nákladů.

 

Rizika blockchainových mostů

Blockchainové mosty mají ale zároveň i určitá omezení. Útočníci u některých blockchainových mostů zneužili chyb v chytrých kontraktech. Z crosschainových mostů bylo už subjekty s nekalými úmysly zpronevěřeno obrovské množství kryptoměn. 

Mosty s úschovou mohou uživatele vystavit rizikům úschovy. Centralizovaný subjekt, který provozuje most s úschovou, může teoreticky ukrást prostředky uživatelů. Když budete chtít použít most s úschovou, vyberte si ze zavedených značek s dlouhodobou historií. 

Dalším možným technickým omezením je zahlcení propustnosti transakcí. Nízká propustnost jednoho blockchainu by mohla bránit blockchainové interoperabilitě ve velkém rozsahu. 

Most sice může na vytížené síti zmírnit přetížení, ale přesun aktiv na jiný blockchain neřeší problém se škálovatelností, protože uživatelé nebudou mít vždy přístup ke stejné sadě decentralizovaných aplikací a služeb. Například některé decentralizované aplikace na Ethereu nejsou na mostu Polygon Bridge dostupné, což omezuje jeho škálovací účinnost. 

Blockchainové mosty by mohly vystavit podkladové protokoly rizikům souvisejícím s rozdílnou důvěrou. Blockchainové mosty propojují různé blockchainy, takže celková bezpečnost propojených sítí je jen tak silná, jako je silný nejslabší článek. 

 

Jaká budoucnost čeká blockchainové mosty? 

Internet je revoluční systém mimo jiné díky vysoké interoperabilitě. Blockchainové mosty mají pro zvýšení interoperability a masové přijetí blockchainového odvětví kritický význam. Umožnily některé zásadní inovace, díky kterým mohou uživatelé směňovat aktiva mezi mnoha blockchainovými protokoly. Blockchainové mosty se výrazně rozšířily, co se týče počtu mostů, uživatelů i celkového objemu transakcí.  

Potřeba blockchainových mostů bude s přechodem internetu na Web3 pravděpodobně i nadále růst. Budoucí inovace mohou uživatelům a vývojářům poskytnout větší škálovatelnost a efektivitu. Bezpečnostních rizik spojených s mosty nás mohou zbavit inovativní řešení. Blockchainové mosty jsou nedílnou součástí budování interoperabilního, otevřeného a decentralizovaného blockchainového prostoru. 


Závěrem

Vývoj blockchainového odvětví je poháněn neustálými inovacemi. Existují průkopnické protokoly, jako jsou sítě Bitcoin a Ethereum, následované nesčetnými alternativními blockchainy první a druhé vrstvy. Počet coinů a tokenů exponenciálně roste. 

Blockchainy mají vlastní pravidla a technologie, a tak k propojení potřebují blockchainové mosty. Blockchainový ekosystém propojený mosty je soudržnější a interoperabilnější, což otevírá možnosti pro lepší škálovatelnost a efektivitu. Vzhledem k četným útokům na blockchainové mosty hledání bezpečnějšího a odolnějšího konceptu nadále pokračuje.