Co jsou sidechainy?
Domů
Články
Co jsou sidechainy?

Co jsou sidechainy?

Pokročilí
Zveřejněno Dec 11, 2023Aktualizováno Mar 19, 2024
5m

TL;DR

  • Sidechainy jsou nezávislé blockchainy připojené k hlavnímu blockchainu obousměrným mostem, který umožňuje vzájemný převod aktiv.

  • S jedinečnými mechanismy konsenzu a parametry bloků mohou fungovat autonomně, což umožňuje efektivní zpracování transakcí a přizpůsobení konkrétním účelům.

  • Sidechainy zajišťují škálovatelnost, flexibilitu a kompatibilitu s EVM, ale souvisí s nimi i nevýhody, včetně potenciálních problémů s decentralizací a potřeby robustních bezpečnostních opatření.

Úvod

Rostoucí poptávka po škálovatelnosti a efektivitě vede ve světě blockchainové technologie ke vzniku inovativních řešení a jedním z nich jsou sidechainy. 

Původní myšlenka sidechainu se objevila v říjnu 2014 v článku „Enabling Blockchain Innovations with Pegged Sidechains“. Publikoval ho Adam Back ve spolupráci s dalšími kryptografy a vývojáři Bitcoinu, jako jsou Matt Corallo, Luke Dashjr, Andrew Poelstra a Pieter Wuille.

Co přesně ale sidechainy jsou a jak přispívají k rozvoji blockchainových ekosystémů?

Definice sidechainů

Sidechain je ve své podstatě paralelní blockchain, který funguje nezávisle na hlavním blockchainu. Toto spojení obvykle obstarává obousměrný most, který umožňuje bezproblémový převod digitálních aktiv mezi hlavním blockchainem a sidechainem.

Jak sidechainy fungují?

Sidechainy se odlišují svou autonomií. Na rozdíl od hlavního blockchainu mohou sidechainy používat jedinečné algoritmy konsenzu a parametry bloků přizpůsobené jejich konkrétním účelům. Tato svoboda jim umožňuje efektivně zpracovávat transakce a přináší výhody, jako je rychlejší doba potvrzení nebo nižší poplatky.

Sidechainy mohou používat různé algoritmy konsenzu – od Proof of Authority až po Delegated Proof of Stake. Ověřování transakcí, vytváření bloků a zajišťování celkové bezpečnosti sidechainu mají na starost validátoři.

Sidechainy se od hlavního blockchainu často liší také parametry bloku. Zatímco hlavní blockchain má dobu tvorby bloku a velikost bloku limitované, sidechainy si tyto parametry mohou k dosažení vyšší propustnosti přizpůsobit. S tím ale souvisí i určité kompromisy, protože když se tolerantnější parametry bloku budou spoléhat na menší počet výkonných uzlů, může to ohrozit decentralizaci.

Kompatibilita s EVM

Za zmínku stojí také kompatibilita některých sidechainů s virtuálním strojem Ethereum (EVM). Tato kompatibilita umožňuje sidechainům provozovat chytré kontrakty napsané v jazycích, jako je Solidity, které vývojářům poskytují známé prostředí. Pokud je sidechain kompatibilní s EVM, může v podstatě bez problémů provozovat decentralizované aplikace (DApps) a chytré kontrakty navržené pro Ethereum.

Výhody a nevýhody sidechainů

Sidechainy, stejně jako každá jiná technologická inovace, mají různé výhody i omezení. Pojďme se na některé výhody a nevýhody sidechainů podívat.

Výhody

  • Škálovatelnost: sidechainy umožňují škálování tím, že zpracovávají část transakcí z hlavního blockchainu, a snižují tím zahlcení a zvyšují výkon.

  • Flexibilita: autonomie sidechainů umožňuje experimentovat s různými mechanismy a parametry konsenzu, což podporuje inovace a přizpůsobení.

  • Kompatibilita s EVM: sidechainy kompatibilní s EVM nabízí vývojářům bezproblémový přechod a umožňují jim na sidechainu spouštět stávající chytré kontrakty vytvořené pro Ethereum.

Nevýhody

  • Kompromisy v oblasti decentralizace: dosažení vysoké propustnosti na sidechainech často vyžaduje obětování určité míry decentralizace. To může vést ke koncentraci výkonu mezi několik ověřovacích uzlů, která může potenciálně ovlivnit bezpečnost sidechainu.

  • Obavy o bezpečnost: sidechainy si odpovídají za svou bezpečnost samy. I když kompromis v zabezpečení sidechainu nemá na hlavní blockchain přímý vliv, nezávislost sidechainů může přinést další bezpečnostní rizika.

  • Složitost: implementace a správa sidechainů vyžaduje značné úsilí a prostředky. Počáteční složitost nastavení a průběžná správa mohou být výzvou pro přijetí.

Příklady sidechainových projektů

Sidechainy používá několik projektů a každý z nich nabízí jedinečné funkce, které řeší specifické potřeby blockchainového ekosystému. Mezi nejznámější sidechainy patří:

1. Polygon: síť Polygon využívá kombinaci sidechainů, které pomocí řešení Plasma zvyšují škálovatelnost Etherea. Jeho cílem je nabídnout decentralizovaným aplikacím (DApps) rychlé a levné transakce.

2. SKALE: síť SKALE používá elastické sidechainy a vývojářům nabízí platformu pro vytváření decentralizovaných aplikací s vysokým výkonem a škálovatelností. Zaměřuje se na poskytování prostředí, které je přívětivé pro vývojáře.

3. Gnosis: Gnosis chain používá sidechain xDai k zajištění rychlých a stabilních transakcí. Klade důraz na použitelnost a často se využívá pro aplikace vyžadující rychlé a cenově dostupné transakce.

4. Loom Network: Loom Network se specializuje na vytváření škálovatelných her a sociálních aplikací na blockchainu. K dosažení vysoké propustnosti využívá mechanismus konsenzu DPoS (Delegated Proof of Stake).

Závěrem

V neustále se vyvíjejícím blockchainovém prostředí vynikají sidechainy jako slibné řešení problému se škálovatelností. Jejich schopnost pracovat nezávisle spolu s funkcemi, jako je kompatibilita s EVM a mosty, otevírá různým aplikacím a využitím nové možnosti.

Uživatelé a vývojáři si ale musí dávat pozor na jejich kompromisy a zohledňovat faktory, jako je decentralizace, bezpečnost a složitost implementace. S dalším rozvojem blockchainového prostoru budou sidechainy při formování škálovatelnějšího a univerzálnějšího ekosystému pravděpodobně hrát čím dál větší roli.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.