Domů
Glosář
Virtuální stroj Ethereum (EVM)

Virtuální stroj Ethereum (EVM)

Začátečníci

Virtuální stroj Ethereum (EVM) je turingovsky úplný programovatelný stroj, který je výpočetním srdcem ekosystému blockchainové sítě. EVM si můžete představit jako decentralizovaný superpočítač, který využívá své zdroje k hostování a spouštění aplikací.

Primárním úkolem EVM je spouštět chytré kontrakty, což jsou automaticky realizované segmenty kódu usnadňující nasazování složitých transakcí a decentralizovaných aplikací (DApps). Tyto chytré kontrakty se převážně programují v jazyce Solidity. Po napsání v Solidity se kompilují do bajtkódu. EVM pak tento bajtkód interpretuje a realizuje úlohy specifikované v chytrém kontraktu.

Jednou z důležitých vlastností EVM je jeho izolované prostředí. Tento návrh zajišťuje, že kód uvnitř EVM zůstane nedotčen vnějšími prvky, jako jsou síťové procesy nebo souborové systémy. Tato pojistka zaručuje bezproblémový průběh procesů bez jakéhokoli vnějšího narušení.

Ani přes všechny své inovace ale není EVM bez nevýhod. Významným problémem jsou nepředvídatelné poplatky za transakce (poplatky gas). Tyto poplatky se mohou v závislosti na složitosti kontraktu a objemu síťových aktivit měnit. Vývojáři a podniky pak musí strategicky kalibrovat ceny svých služeb.
I když EVM původně představila síť Ethereum, jeho vliv daleko přesahuje tento původ. Kompatibilitu s EVM integrovaly blockchainy jako BNB Chain, Avalanche, Fantom nebo Polygon, a vývojářům tak pro jejich úsilí v oblasti chytrých kontraktů poskytují známé prostředí.
Vzdělávejte se dál: Co je Ethereum a jak funguje?