Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Εικονική μηχανή Ethereum (EVM)

Εικονική μηχανή Ethereum (EVM)

Η εικονική μηχανή Ethereum (EVM) είναι μια μηχανή με δυνατότητα προγραμματισμού πλήρους Turing που είναι η υπολογιστική καρδιά του οικοσυστήματος του δικτύου blockchain. Μπορεί κανείς να φανταστεί την εικονική μηχανή Ethereum (EVM) ως έναν αποκεντρωμένο υπερυπολογιστή που χρησιμοποιεί τους πόρους του για να φιλοξενεί και να εκτελεί εφαρμογές.

Βασικός ρόλος της εικονικής μηχανής Ethereum (EVM) είναι να εκτελεί έξυπνες συμβάσεις, που είναι τμήματα κώδικα που εκτελούνται αυτόματα και διευκολύνουν την πραγματοποίηση περίπλοκων συναλλαγών και αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp). Αυτές οι έξυπνες συμβάσεις προγραμματίζονται κυρίως στη γλώσσα προγραμματισμού Solidity. Αφού προγραμματιστούν σε Solidity, μεταγλωττίζονται σε κώδικα byte. Στη συνέχεια, η εικονική μηχανή Ethereum (EVM) ερμηνεύει αυτόν τον κώδικα byte για να εκτελεί τις εργασίες που καθορίζονται στην έξυπνη σύμβαση.

Μία από τις ιδιαιτερότητες της εικονικής μηχανής Ethereum (EVM) είναι το απομονωμένο περιβάλλον της. Αυτός ο σχεδιασμός εγγυάται ότι ο κώδικας εντός της εικονικής μηχανής Ethereum (EVM) δεν επηρεάζεται από εξωτερικά στοιχεία, όπως διεργασίες δικτύου ή συστήματα αρχειοθέτησης. Αυτή η δικλείδα ασφαλείας εγγυάται ότι οι διεργασίες εκτελούνται απρόσκοπτα χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ωστόσο, παρά τις καινοτομίες της, η εικονική μηχανή Ethereum (EVM) εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις. Μια έντονη ανησυχία είναι οι απρόβλεπτες προμήθειες συναλλαγών, που συχνά αναφέρονται ως προμήθειες gas. Αυτές οι προμήθειες υπόκεινται σε αλλαγές με βάση την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον όγκο δραστηριοτήτων του δικτύου. Συνεπώς, οι προγραμματιστές και οι επιχειρήσεις πρέπει να διαμορφώνουν στρατηγικά την τιμολόγηση των υπηρεσιών τους.
Παρόλο που το Ethereum παρουσίασε αρχικά την εικονική μηχανή Ethereum (EVM), η επιρροή της ξεπέρασε τον σκοπό της. Αλυσίδες όπως οι BNB Chain, Avalanche, Fantom και Polygon έχουν ενσωματώσει τη συμβατότητα με εικονική μηχανή Ethereum (EVM), παρέχοντας στους προγραμματιστές ένα αναγνωρίσιμο περιβάλλον ανάπτυξης έξυπνων συμβάσεων.