Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Máy ảo Ethereum (EVM)

Máy ảo Ethereum (EVM)

Người mới

Máy ảo Ethereum (EVM) là một máy lập trình hoàn chỉnh Turing, là trung tâm tính toán của hệ sinh thái mạng blockchain. Người ta có thể coi EVM như một siêu máy tính phi tập trung sử dụng tài nguyên của nó để lưu trữ và chạy các ứng dụng.

Vai trò chính của EVM là thực thi các hợp đồng thông minh, là các đoạn code tự thực thi tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giao dịch phức tạp và các ứng dụng phi tập trung (DApp). Các hợp đồng thông minh này chủ yếu được viết bằng ngôn ngữ lập trình Solidity. Sau khi được viết bằng Solidity, chúng được biên dịch thành mã byte. EVM sau đó diễn giải mã byte này để thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định trong hợp đồng thông minh.

Một trong những tính năng nổi bật của EVM là môi trường biệt lập. Thiết kế này đảm bảo rằng mã trong EVM không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như quy trình mạng hoặc hệ thống tệp. Biện pháp bảo vệ này đảm bảo rằng các quy trình được thực hiện liền mạch mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào từ bên ngoài.

Tuy nhiên, đối với tất cả những đổi mới của nó, EVM không phải là không có thách thức. Một mối quan tâm nổi bật là phí giao dịch không thể đoán trước, thường được gọi là phí gas . Các khoản phí này có thể thay đổi dựa trên mức độ phức tạp của hợp đồng và khối lượng hoạt động mạng. Do đó, các nhà phát triển và doanh nghiệp cần điều chỉnh giá dịch vụ của mình một cách có chiến lược.
Mặc dù Ethereum ban đầu giới thiệu EVM nhưng tầm ảnh hưởng của nó đã vượt xa nguồn gốc của nó. Các chuỗi như BNB Chain, Avalanche, Fantom và Polygon đã tích hợp khả năng tương thích EVM, điều này cung cấp cho các nhà phát triển môi trường cho các hợp đồng thông minh của họ.