Gas

Người mới
Đệ trình của cộng đồng - Tác giả: Obasi Ifegwu
Thuật ngữ gas đề cập đến cơ chế định giá được sử dụng trên mạng Ethereum . Cơ chế như vậy tính toán chi phí (phí) để thực hiện giao dịch hoặc thực hiện hoạt động hợp đồng thông minh . Trong khi ether (ETH) là loại tiền tệ cung cấp năng lượng cho mạng Ethereum thì Gas là một đơn vị đặc biệt được sử dụng để đo lường mức độ “công việc” (tài nguyên tính toán) mà một nhiệm vụ nhất định yêu cầu. Đương nhiên, các tác vụ đòi hỏi khắt khe sẽ có chi phí gas cao hơn các hoạt động khác đòi hỏi ít tài nguyên tính toán hơn.

Lưu ý, phí vẫn được thanh toán bằng ether (ETH), nhưng gas và ETH là hai thứ khác nhau. Nói một cách đơn giản, các nhiệm vụ tính toán được đo bằng “phí gas”. Mặt khác, mỗi đơn vị gas đều có “giá gas” được xác định bằng ether (ETH). Như vậy, mỗi giao dịch đều có một “giá gas” cụ thể cho mỗi đơn vị gas. 

Nói cách khác, chi phí gas là khối lượng công việc và giá gas là giá phải trả cho “mỗi giờ” làm việc. Mối quan hệ giữa hai điều này, cùng với giới hạn gas, xác định tổng phí cho một hoạt động hoặc giao dịch.

Vì vậy, nếu bạn cần giao dịch của mình được xác thực nhanh chóng, bạn nên trả giá gas cao hơn để các trình xác thực (thợ đào) được khuyến khích xác minh giao dịch của bạn trước những người khác. Tương tự, việc đặt giá gas thấp có thể khiến giao dịch của bạn bị kẹt vì những thợ đào sẽ không có bất kỳ động cơ nào để xác thực nó.

Cơ chế định giá gas rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng phí được tính một cách công bằng và phù hợp. Vì vậy, nó ngăn tài nguyên bị lãng phí vào các hoạt động không có giá trị đối với mạng Ethereum.

Điều đáng chú ý là vì giá gas được tạo thành từ những con số rất nhỏ nên chúng thường được biểu thị bằng “gwei” thay vì ETH, trong đó 1 gwei tương đương với 0,000000001 (hoặc 10-9) ETH. Bạn có thể tìm thấy các mệnh giá khác của ether tại đây.
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.