Газ

Начинаещ
Публикации от общността - Автор: Обаси Ифегву
Терминът газ се отнася до механизма за ценообразуване, използван в мрежата Ethereum. Такъв механизъм изчислява разходите (такси) за извършване на трансакция или изпълнение на операция по смарт договор . Докато етерът (ETH) е валутата, която захранва мрежата Ethereum, газът е специална единица, която се използва за измерване на това колко „работа“ (изчислителни ресурси) изисква определена задача. Естествено, взискателните задачи ще имат по-високи разходи за газ в сравнение с други операции, които изискват по-малко изчислителни ресурси.

Имайте предвид, че таксите все още се плащат в етер (ETH), но газът и ETH са две различни неща. Казано по-просто, изчислителните задачи се измерват от гледна точка на „разходи за газ“. От друга страна, всяка единица газ има „цена за газ“, която се определя в етер (ETH). Поради това, всяка трансакция има определена „цена за газ“ за всяка единица газ. 

Казано по друг начин, разходите за газ е количеството работа, а цената за газ е цената, платена за „всеки час“ работа. Връзката между тези две, заедно с лимита за газ, определя общата такса за операция или трансакция.

Така че, ако имате нужда вашата трансакция да бъде валидирана бързо, има смисъл да плащате по-високи цени за газ, така че валидаторите (копачите) да бъдат стимулирани да проверят вашата трансакция преди останалите. По същия начин, определянето на ниска цена за газ може да доведе до блокиране на вашата трансакция, тъй като копачите няма да имат никакъв стимул да я валидират.

Механизмът за ценообразуване на газа е важен, защото гарантира, че таксите се начисляват по справедлив и подходящ начин. Това предотвратява загубата на ресурси за операции, които не са ценни за мрежата Ethereum.

Струва си да се отбележи, че тъй като цената за газ се състои от много малки числа, те обикновено се изразяват в „gwei“ вместо в ETH, където 1 gwei е еквивалентно на 0,000000001 (или 10^-9) ETH. Можете да намерите другите деноминации на етера тук.
Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.