Τι είναι οι πλευρικές αλυσίδες;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι οι πλευρικές αλυσίδες;

Τι είναι οι πλευρικές αλυσίδες;

Έχει δημοσιευτεί Dec 11, 2023Έχει ενημερωθεί Mar 19, 2024
5m

TL;DR

  • Οι πλευρικές αλυσίδες είναι ανεξάρτητα blockchain που συνδέονται με το βασικό blockchain μέσω μιας γέφυρας διπλής κατεύθυνσης, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τους.

  • Μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα με μοναδικούς μηχανισμούς ομοφωνίας και παραμέτρους block, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική διεκπεραίωση των συναλλαγών και η προσαρμογή για συγκεκριμένους σκοπούς.

  • Οι πλευρικές αλυσίδες προσφέρουν κλιμάκωση, ευελιξία και συμβατότητα με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM), αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα, όπως οι πιθανές προκλήσεις αποκέντρωσης και η ανάγκη για ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

Εισαγωγή

Στον κόσμο της τεχνολογίας blockchain, η αυξανόμενη ζήτηση για κλιμάκωση και αποτελεσματικότητα έχει φέρει πρωτοποριακές λύσεις και μια τέτοια ιδέα είναι οι πλευρικές αλυσίδες. 

Η αρχική ιδέα της πλευρικής αλυσίδας προέκυψε τον Οκτώβριο του 2014 σε ένα άρθρο με τίτλο “Enabling Blockchain Innovations with Pegged Sidechains”. Το άρθρο δημοσιεύθηκε από τον Adam Back σε συνεργασία με άλλους αναλυτές κρύπτο και προγραμματιστές του Bitcoin, συμπεριλαμβανομένων των Matt Corallo, Luke Dashjr, Andrew Poelstra και Pieter Wuille.

Ωστόσο, τι ακριβώς είναι οι πλευρικές αλυσίδες και πώς συνεισφέρουν στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων blockchain;

Ορισμός πλευρικών αλυσίδων

Βασικά, μια πλευρική αλυσίδα είναι ένα παράλληλο blockchain που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κύριο blockchain (το οποίο είναι γνωστό επίσης ως κύρια αλυσίδα). Κατά κανόνα, αυτή η σύνδεση δημιουργείται μέσω μιας γέφυρας διπλής κατεύθυνσης, η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή Token μεταξύ της κύριας αλυσίδας και της πλευρικής αλυσίδας.

Πώς λειτουργούν οι πλευρικές αλυσίδες;

Η βασική διαφορά των πλευρικών αλυσίδων βρίσκεται στην αυτονομία τους. Σε αντίθεση με την κύρια αλυσίδα, οι πλευρικές αλυσίδες έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιούν μοναδικούς αλγόριθμους ομοφωνίας και παραμέτρους block που προσαρμόζονται σε συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτή η ελευθερία τούς δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις συναλλαγές, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως ταχύτερους χρόνους επιβεβαίωσης και χαμηλότερες προμήθειες.

Οι αλγόριθμοι ομοφωνίας στις πλευρικές αλυσίδες μπορεί να διαφέρουν, από Proof-of-Authority έως Delegated Proof-of-Stake. Οι επικυρωτές του δικτύου πλευρικών αλυσίδων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαλήθευση των συναλλαγών, στη δημιουργία block και στη διασφάλιση της συνολικής ασφάλειας της αλυσίδας.

Επιπλέον, οι πλευρικές αλυσίδες διαφέρουν συχνά από την κύρια αλυσίδα όσον αφορά τις παραμέτρους block. Παρόλο που το κύριο blockchain επιβάλλει όρια στους χρόνους και τα μεγέθη των block, οι πλευρικές αλυσίδες μπορούν να προσαρμόσουν αυτές τις παραμέτρους για υψηλότερη διεκπεραιωτική ικανότητα. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται συμβιβασμούς, διότι οι ευνοϊκότερες παράμετροι block μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την αποκέντρωση, καθώς βασίζονται σε μικρότερο αριθμό ισχυρών κόμβων.

Συμβατότητα με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM)

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ορισμένων πλευρικών αλυσίδων είναι η συμβατότητα με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM). Αυτή η συμβατότητα δίνει τη δυνατότητα στις πλευρικές αλυσίδες να εκτελούν έξυπνες συμβάσεις σε γλώσσες όπως η Solidity, προσφέροντας έτσι στους προγραμματιστές ένα οικείο περιβάλλον. Στην ουσία, εάν μια πλευρική αλυσίδα είναι συμβατή με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM), μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα με αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApp) και να εκτελεί έξυπνες συμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για το blockchain του Ethereum.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πλευρικών αλυσίδων

Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογική καινοτομία, οι πλευρικές αλυσίδες συνεπάγονται πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Ας εξερευνήσουμε μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πλευρικών αλυσίδων.

Πλεονεκτήματα

  • Κλιμάκωση: Οι πλευρικές αλυσίδες προσφέρουν μια κλιμακούμενη λύση απομακρύνοντας μέρος της διεκπεραίωσης των συναλλαγών από την κύρια αλυσίδα, περιορίζοντας έτσι τη συμφόρηση και βελτιώνοντας τις επιδόσεις.

  • Ευελιξία: Η αυτονομία των πλευρικών αλυσίδων δίνει τη δυνατότητα πειραματισμού με διαφορετικούς μηχανισμούς ομοφωνίας και παραμέτρους, προωθώντας την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα.

  • Συμβατότητα με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM): Οι πλευρικές αλυσίδες που είναι συμβατές με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM) προσφέρουν μια απρόσκοπτη μετάβαση για τους προγραμματιστές, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν τις υπάρχουσες έξυπνες συμβάσεις Ethereum στην πλευρική αλυσίδα.

Μειονεκτήματα

  • Συμβιβασμοί αποκέντρωσης: Η υψηλή διεκπεραιωτική ικανότητα στις πλευρικές αλυσίδες προϋποθέτει συχνά την απώλεια κάποιου βαθμού αποκέντρωσης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ισχύος σε λίγους κόμβους επικύρωσης, με πιθανό αντίκτυπο στην ασφάλεια της αλυσίδας.

  • Προβληματισμοί ασφαλείας: Οι πλευρικές αλυσίδες είναι αρμόδιες για την ασφάλειά τους. Παρόλο που ένας συμβιβασμός της ασφάλειας μιας πλευρικής αλυσίδας δεν επηρεάζει άμεσα την κύρια αλυσίδα, αυτή η ανεξαρτησία μπορεί να επιφέρει περισσότερους κινδύνους ασφαλείας.

  • Πολυπλοκότητα: Η εφαρμογή και η συντήρηση πλευρικών αλυσίδων απαιτεί σημαντική προσπάθεια και πόρους. Η πολυπλοκότητα της αρχικής διαμόρφωσης και η συνεχής συντήρηση μπορεί να δυσκολέψουν την υιοθέτηση.

Παραδείγματα έργων πλευρικής αλυσίδας

Αρκετά έργα έχουν αξιοποιήσει την έννοια των πλευρικών αλυσίδων, το καθένα από τα οποία προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά και καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες στο οικοσύστημα blockchain. Μερικά σημαντικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Polygon: Το Polygon χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό πλευρικών αλυσίδων για να ενισχύσει την κλιμάκωση του Ethereum χρησιμοποιώντας το σύστημα Plasma. Επιδιώκει να προσφέρει γρήγορες και οικονομικές συναλλαγές για αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApp).

2. SKALE: Το SKALE αξιοποιεί τις ευέλικτες πλευρικές αλυσίδες προκειμένου να προσφέρει στους προγραμματιστές μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών με υψηλές επιδόσεις και κλιμάκωση. Δίνει έμφαση στην παροχή ενός εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας για τους προγραμματιστές.

3. Gnosis: Η Gnosis Chain αξιοποιεί την πλευρική αλυσίδα xDai για να υποστηρίξει τις γρήγορες και σταθερές συναλλαγές. Δίνει έμφαση στην ευχρηστία και προτιμάται συχνά για εφαρμογές που απαιτούν γρήγορες και οικονομικές συναλλαγές.

4. Loom Network: Το Loom Network εξειδικεύεται στη δημιουργία κλιμακούμενων παιχνιδιών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης στο blockchain. Χρησιμοποιεί το DPoS (Delegated Proof-of-Stake) ως μηχανισμό ομοφωνίας για την επίτευξη υψηλής διεκπεραιωτικής ικανότητας.

Συμπεράσματα

Στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της τεχνολογίας blockchain, οι πλευρικές αλυσίδες ξεχωρίζουν καθώς αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη λύση στην πρόκληση της κλιμάκωσης. Η δυνατότητά τους να λειτουργούν ανεξάρτητα, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά όπως η συμβατότητα με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM) και τις γέφυρες, ανοίγει δρόμους για διάφορες εφαρμογές και περιπτώσεις χρήσης.

Ωστόσο, οι χρήστες και οι προγραμματιστές πρέπει να χειριστούν προσεκτικά τους συμβιβασμούς, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αποκέντρωση, η ασφάλεια και η πολυπλοκότητα της εφαρμογής. Καθώς ο τομέας του blockchain συνεχίζει να αναπτύσσεται, ο ρόλος των πλευρικών αλυσίδων στη διαμόρφωση ενός πιο κλιμακούμενου και ευέλικτου οικοσυστήματος είναι πιθανό να γίνει όλο και πιο σημαντικός.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι παράλληλα πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία της Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.