Επεξήγηση των oracle του blockchain
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση των oracle του blockchain

Επεξήγηση των oracle του blockchain

Έχει δημοσιευτεί Jan 22, 2020Έχει ενημερωθεί Nov 28, 2023
7m

Υποβολή από την κοινότητα - Συγγραφέας: Vallery Mou


Τι είναι ένα oracle του blockchain;

Τα oracle του blockchain είναι υπηρεσίες τρίτων που προσφέρουν στις έξυπνες συμβάσεις εξωτερικές πληροφορίες. Λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των blockchain και του έξω κόσμου.

Τα Blockchain και οι έξυπνες συμβάσεις δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα εκτός αλυσίδας (δεδομένα που είναι εκτός δικτύου). Ωστόσο, για πολλές συμβατικές σχέσεις, είναι απαραίτητο να υπάρχουν συναφείς πληροφορίες από τον έξω κόσμο για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται τα oracle των blockchain, καθώς αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ των δεδομένων εκτός και εντός της αλυσίδας. Τα oracle είναι πολύ σημαντικά για το οικοσύστημα blockchain, επειδή διευρύνουν το πεδίο στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι έξυπνες συμβάσεις. Χωρίς τα oracle του blockchain, οι έξυπνες συμβάσεις χρησιμοποιούνταν πολύ περιορισμένα, καθώς θα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα μόνο μέσα από τα δίκτυά τους. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ένα oracle blockchain δεν είναι η ίδια η πηγή δεδομένων, αλλά το επίπεδο που υποβάλλει ερωτήματα, επαληθεύει και πιστοποιεί τις εξωτερικές πηγές δεδομένων και στη συνέχεια αναμεταδίδει αυτές τις πληροφορίες. Τα δεδομένα που μεταδίδονται από τα oracle έχουν διάφορες μορφές – πληροφορίες για την τιμή, την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πληρωμής ή τη θερμοκρασία που μετράει ένας αισθητήρας. 

Για δεδομένα κλήσεων από τον έξω κόσμο, πρέπει να επικαλεστεί η έξυπνη σύμβαση και να δαπανηθούν πόροι του δικτύου. Ορισμένα oracle έχουν επίσης τη δυνατότητα όχι μόνο να μεταδίδουν πληροφορίες σε έξυπνες συμβάσεις, αλλά και να τις στέλνουν ξανά σε εξωτερικές πηγές.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι oracle – ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα oracle blockchain εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει μερικούς από αυτούς τους σκοπούς.


Παράδειγμα ενός oracle του blockchain

Ας υποθέσουμε ότι η Μαρία και ο Γιώργος βάζουν ένα στοίχημα για το ποιος θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Η Μαρία πιστεύει ότι θα νικήσει ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, ενώ ο Γιώργος πιστεύει ότι θα νικήσει ο Δημοκρατικός. Συμφωνούν στους όρους του στοιχήματος και κλειδώνουν τα κεφάλαιά τους σε μια έξυπνη σύμβαση, η οποία θα αποδεσμεύσει όλα τα κεφάλαια στον νικητή με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών.

Δεδομένου ότι η έξυπνη σύμβαση δεν μπορεί να επικοινωνήσει με εξωτερικά δεδομένα, πρέπει να βασίζεται σε ένα oracle για να την τροφοδοτήσει με τις απαραίτητες πληροφορίες – στην προκειμένη περίπτωση, τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών. Αφού ολοκληρωθούν οι εκλογές, το oracle ζητά από ένα αξιόπιστο API να μάθει ποιος υποψήφιος έχει κερδίσει και διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στην έξυπνη σύμβαση. Στη συνέχεια, η σύμβαση στέλνει τα χρήματα στη Μαρία ή στον Γιώργο, ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Αν δεν υπήρχε το oracle που μετέδιδε τα δεδομένα, δεν θα υπήρχε τρόπος να διακανονιστεί αυτό το στοίχημα με τρόπο που δεν θα μπορούσε να παραποιηθεί από κάποιον από τους συμμετέχοντες. 


Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι oracle του blockchain;

Τα oracle του blockchain μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει διαφορετικών ιδιοτήτων: 

  • Πηγή – τα δεδομένα προέρχονται από λογισμικό ή υλισμικό;

  • Κατεύθυνση πληροφοριών – είναι εισερχόμενες ή εξερχόμενες;

  • Εμπιστοσύνη – είναι συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη;

Ένα μόνο oracle μπορεί να εμπίπτει σε πολλές κατηγορίες. Για παράδειγμα, ένα oracle που αντλεί πληροφορίες από έναν ιστότοπο εταιρίας, είναι ένα κεντρικό oracle εισερχόμενου λογισμικού.


Oracle λογισμικού

Τα oracle λογισμικού αλληλεπιδρούν με διαδικτυακές πηγές πληροφοριών και τις μεταδίδουν στο blockchain. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, διακομιστές, ιστότοπους – δηλαδή ουσιαστικά από οποιαδήποτε πηγή δεδομένων στον ιστό.

Το γεγονός ότι τα oracle λογισμικού συνδέονται με το διαδίκτυο όχι μόνο τους επιτρέπει να παρέχουν πληροφορίες στις έξυπνες συμβάσεις, αλλά και να μεταδίδουν τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο. Αυτό τα κάνει έναν από τους πιο συνηθισμένους τύπους oracle του blockchain. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται συνήθως από τα oracle λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή πληροφορίες πτήσεων σε πραγματικό χρόνο.


Oracle υλισμικού

Ορισμένες έξυπνες συμβάσεις πρέπει να αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο. Τα oracle υλισμικού έχουν σχεδιαστεί για να λαμβάνουν πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο και να τις παρέχουν στις έξυπνες συμβάσεις. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αναμεταδίδονται από ηλεκτρονικούς αισθητήρες, σαρωτές γραμμωτού κώδικα και άλλες συσκευές ανάγνωσης πληροφοριών.

Ένα oracle υλισμικού ουσιαστικά "μεταφράζει" τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου σε ψηφιακές τιμές που μπορούν να κατανοήσουν οι έξυπνες συμβάσεις.

Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας αισθητήρας που ελέγχει αν ένα φορτηγό που μεταφέρει εμπορεύματα έχει φτάσει σε μια αποβάθρα φόρτωσης. Εάν το κάνει, διαβιβάζει τις πληροφορίες σε μια έξυπνη σύμβαση, η οποία μπορεί στη συνέχεια να λαμβάνει αποφάσεις με βάση αυτές.

Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για ένα παρόμοιο θέμα, ρίξτε μια ματιά στην ενότητα Περιπτώσεις χρήσης Blockchain: Εφοδιαστική αλυσίδα.


Εισερχόμενα και εξερχόμενα oracle

Τα εισερχόμενα oracle μεταδίδουν πληροφορίες από εξωτερικές πηγές στις έξυπνες συμβάσεις, ενώ τα εξερχόμενα oracle στέλνουν πληροφορίες από τις έξυπνες συμβάσεις στον έξω κόσμο. 

Ένα παράδειγμα ενός εισερχόμενου oracle είναι αυτό που ανακοινώνει σε μια έξυπνη σύμβαση τη θερμοκρασία που μετράει ένας αισθητήρας. Ένα παράδειγμα εξερχόμενου oracle μπορεί να θεωρηθεί με μια έξυπνη κλειδαριά. Αν τα κεφάλαια κατατίθενται σε μια διεύθυνση, η έξυπνη σύμβαση στέλνει αυτές τις πληροφορίες μέσω ενός εξερχόμενου oracle σε έναν μηχανισμό που ξεκλειδώνει την έξυπνη κλειδαριά.


Κεντρικά και αποκεντρωμένα oracle

Ένα κεντρικό oracle ελέγχεται από μία μόνο οντότητα και είναι ο μοναδικός πάροχος πληροφοριών για την έξυπνη σύμβαση. Η χρήση μίας μόνο πηγής πληροφοριών μπορεί να είναι επικίνδυνη – η αποτελεσματικότητα της σύμβασης εξαρτάται αποκλειστικά από την οντότητα που ελέγχει το oracle. Επίσης, οποιαδήποτε κακόβουλη παρέμβαση από έναν κακόβουλο παράγοντα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην έξυπνη σύμβαση. Το βασικό πρόβλημα με τα κεντρικά oracle είναι η παρουσία ενός μοναδικού σημείου αποτυχίας, το οποίο κάνει τις συμβάσεις λιγότερο ανθεκτικές σε τρωτά σημεία και επιθέσεις.

Τα αποκεντρωμένα oracle έχουν κάποιους κοινούς στόχους με τα δημόσια blockchain - δηλαδή την αποφυγή κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Αυξάνουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στις έξυπνες συμβάσεις, καθώς δεν βασίζονται σε μία μόνο πηγή πληροφοριών. Η έξυπνη σύμβαση απευθύνει ερωτήματα σε πολλά oracle για να καθορίσει την εγκυρότητα και την ακρίβεια των δεδομένων – αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αποκεντρωμένα oracle μπορούν επίσης να αναφέρονται ως oracle συναίνεσης.

Ορισμένα έργα blockchain παρέχουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες oracle σε άλλα blockchain. Τα αποκεντρωμένα oracle μπορούν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμα σε αγορές προβλέψεων, όπου η εγκυρότητα ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος μπορεί να επαληθευτεί με βάση την κοινωνική συναίνεση.

Παρόλο που τα αποκεντρωμένα oracle έχουν ως στόχο να πετύχουν μη εμπιστευσιμότητα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, όπως και τα μη εμπιστεύσιμα δίκτυα blockchain, τα αποκεντρωμένα oracle δεν εξαλείφουν εντελώς την εμπιστοσύνη, αλλά την κατανέμουν μεταξύ πολλών συμμετεχόντων.


Oracle για συγκεκριμένες συμβάσεις

Ένα oracle για συγκεκριμένη σύμβαση είναι αυτό που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από μία μόνο έξυπνη σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να αναπτύξει πολλές έξυπνες συμβάσεις, θα πρέπει να αναπτύξει έναν ανάλογο αριθμό oracle για συγκεκριμένες συμβάσεις.

Αυτός ο τύπος oracle θεωρείται πολύ χρονοβόρος και δαπανηρός στη συντήρηση. Οι εταιρείες που θέλουν να εξάγουν δεδομένα από διάφορες πηγές μπορεί να θεωρήσουν αυτήν την προσέγγιση ιδιαίτερα ανέφικτη. Από την άλλη, δεδομένου ότι τα oracle που είναι για συγκεκριμένες συμβάσεις μπορούν να σχεδιαστούν από την αρχή για να εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, οι προγραμματιστές έχουν μεγάλη ευελιξία να τα προσαρμόσουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.


Ανθρώπινα oracle

Μερικές φορές, άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως oracle. Μπορούν να ερευνήσουν και να επαληθεύσουν τη γνησιότητα των πληροφοριών από διάφορες πηγές και να μεταφράσουν αυτές τις πληροφορίες σε έξυπνες συμβάσεις. Αφού τα ανθρώπινα oracle μπορούν να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας την κρυπτογράφηση, η πιθανότητα ένας απατεώνας να πλαστογραφήσει την ταυτότητά του και να δώσει παραποιημένα δεδομένα, είναι σχετικά μικρή.


Το πρόβλημα με τα oracle

Δεδομένου ότι οι έξυπνες συμβάσεις εκτελούν αποφάσεις με βάση δεδομένα που παρέχονται από oracle, αποτελούν το κλειδί για ένα υγιές οικοσύστημα blockchain. Η κύρια πρόκληση με τον σχεδιασμό oracle είναι ότι αν το oracle παραβιαστεί, η έξυπνη σύμβαση που βασίζεται σε αυτό επίσης παραβιάζεται. Αυτό αναφέρεται συχνά ως "Το πρόβλημα oracle" (The Oracle Problem). 

Δεδομένου ότι τα oracle δεν αποτελούν μέρος της συναίνεσης του βασικού blockchain, δυστυχώς δεν αποτελούν μέρος των μηχανισμών ασφαλείας που μπορούν να παρέχουν τα δημόσια blockchain. Η σύγκρουση εμπιστοσύνης μεταξύ oracle τρίτων μερών και η μη εμπιστεύσιμη εκτέλεση έξυπνων συμβάσεων παραμένει ως επί το πλείστον άλυτο ζήτημα.

Οι επιθέσεις ενδιάμεσου ατόμου (man-in-the-middle attacks) μπορούν επίσης να αποτελέσουν απειλή, όπου ένας κακόβουλος παράγοντας αποκτά πρόσβαση στη ροή δεδομένων μεταξύ των oracle και της σύμβασης και τροποποιεί ή παραποιεί τα δεδομένα.  


Συμπεράσματα

Ένας αξιόπιστος μηχανισμός που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των έξυπνων συμβάσεων και του έξω κόσμου, είναι εξαιρετικά σημαντικός για την παγκόσμια υιοθέτηση των blockchain. Χωρίς oracle του blockchain, οι έξυπνες συμβάσεις θα έπρεπε να βασίζονται μόνο σε πληροφορίες που βρίσκονται ήδη στα δίκτυά τους, γεγονός που θα περιόριζε σημαντικά τις δυνατότητές τους.

Τα αποκεντρωμένα oracle έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν μηχανισμούς προστασίας που θα μπορούσαν να εξαλείψουν πολλούς συστημικούς κινδύνους από το οικοσύστημα blockchain. Τα oracle των blockchain παραμένουν ένα από τα κρίσιμα δομικά στοιχεία που πρέπει να υλοποιηθούν με ασφαλή, αξιόπιστο και μη εμπιστεύσιμο τρόπο για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος blockchain.