Oracolele blockchain explicate
Acasă
Articole
Oracolele blockchain explicate

Oracolele blockchain explicate

Intermediar
Publicat Jan 22, 2020Actualizat Aug 8, 2023
7m

Articol trimis de un membru al comunității – Autor: Vallery Mou


Ce este un oracol blockchain?

Oracolele blockchain sunt servicii terțe care oferă informații externe contractelor inteligente. Ele servesc drept punți între blockchainuri și lumea exterioară.

Blockchainurile și contractele inteligente nu pot accesa date off-chain (date care sunt în afara rețelei). Cu toate acestea, pentru multe acorduri contractuale, este vital să aveți informații relevante din lumea exterioară pentru a executa acordul.

Aici intră în joc oracolele blockchain, deoarece oferă o legătură între datele off-chain și cele on-chain. Oracolele sunt vitale în ecosistemul blockchain, deoarece extind aria în care pot funcționa contractele inteligente. Fără oracole blockchain, contractele inteligente ar avea o utilizare foarte limitată, deoarece ar avea acces doar la date din rețelele lor. 

Este important de reținut că un oracol blockchain nu este sursa de date în sine, ci mai degrabă nivelul care interoghează, verifică și autentifică sursele externe de date și apoi transmite acele informații. Datele transmise de oracole pot avea mai multe forme – informații despre preț, finalizarea cu succes a unei plăți sau temperatura măsurată de un senzor. 

Pentru a obține date din lumea exterioară, contractul inteligent trebuie invocat și trebuie cheltuite resurse ale rețelei. Unele oracole au, de asemenea, capacitatea nu doar de a transmite informații către contractele inteligente, ci și de a le trimite înapoi către surse externe.

Există multe tipuri diferite de oracole - modul în care funcționează un oracol blockchain depinde în întregime de cum este proiectat. Acest articol va prezenta câteva dintre aceste modele.


Exemple de oracole blockchain

Să presupunem că Alice și Bob pariază pe cine va fi câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA. Alice crede că va câștiga candidatul republican, în timp ce Bob crede că democratul va fi câștigător. Ei stabilesc condițiile pariului și își blochează fondurile într-un contract inteligent, care va debloca toate fondurile pentru câștigător, pe baza rezultatelor alegerilor.

Deoarece contractul inteligent nu poate interacționa cu datele externe, depinde de un oracol pentru a-i furniza informațiile necesare – în acest caz, rezultatele alegerilor prezidențiale. După încheierea alegerilor, oracolul interoghează un API de încredere pentru a afla care candidat a câștigat și transmite aceste informații către contractul inteligent. Contractul trimite apoi fondurile lui Alice sau Bob, în funcție de rezultat.

Fără oracolul care transmite datele, nu ar fi existat nicio modalitate de a duce la capăt acest pariu într-un mod care să nu poată fi manipulat de unul dintre participanți. 


Care sunt diferitele tipuri de oracole blockchain?

Oracolele blockchain pot fi clasificate în funcție de o serie de calități diferite: 

  • Sursă – datele provin din software sau hardware?

  • Direcția informațiilor – sunt de intrare sau de ieșire?

  • Încredere – este centralizat sau descentralizat?

Un singur oracol se poate încadra în mai multe categorii. De exemplu, un oracol care generează informații de pe site-ul web al unei companii este un oracol software de intrare centralizat.


Oracole software

Oracolele software interacționează cu sursele online de informații și le transmit către blockchain. Aceste informații pot proveni din baze de date online, servere, site-uri web – în esență, orice sursă de date de pe Web.

Faptul că oracolele software sunt conectate la Internet nu numai că le permite să furnizeze informații către contractele inteligente, ci și să transmită acele informații în timp real. Datorită acestui lucru, sunt unul dintre cele mai frecvente tipuri de oracole blockchain. 

Informațiile furnizate de obicei de oracolele software pot include cursuri valutare, prețuri ale activelor digitale sau informații în timp real despre zboruri.


Oracole hardware

Unele contracte inteligente trebuie să interacționeze cu lumea reală. Oracolele hardware sunt concepute pentru a prelua informații din lumea fizică și a le pune la dispoziția contractelor inteligente. Astfel de informații ar putea fi transmise de la senzori electronici, scannere de coduri de bare și alte dispozitive de citire a informațiilor.

Un oracol hardware „traduce” evenimentele din lumea reală în valori digitale care pot fi înțelese de contractele inteligente.

Un exemplu în acest sens ar putea fi un senzor care verifică dacă un camion care transportă mărfuri a ajuns la un centru de încărcare. Dacă a ajuns, transmite informațiile către un contract inteligent care poate executa apoi decizii pe baza acestuia.

Dacă doriți să citiți mai multe, consultați Cazuri de utilizare a blockchainului: lanțul de aprovizionare.


Oracole de intrare și de ieșire

Oracolele de intrare transmit informații din surse externe către contracte inteligente, în timp ce oracolele de ieșire trimit informații de la contractele inteligente către lumea externă. 

Un exemplu de oracol de intrare este unul care spune unui contract inteligent ce temperatură este măsurată de un senzor. Un exemplu de oracol de ieșire poate fi o încuietoare inteligentă. Dacă fondurile sunt depuse la o adresă, contractul inteligent trimite aceste informații printr-un oracol de ieșire către un mecanism care deblochează încuietoarea inteligentă.


Platforme de schimb centralizate versus descentralizate

Un oracol centralizat este controlat de o singură entitate și este singurul furnizor de informații pentru contractul inteligent. Utilizarea unei singure surse de informații poate fi riscantă – eficacitatea contractului depinde în totalitate de entitatea care controlează oracolul. De asemenea, orice interferență rău intenționată a unui escroc va avea un impact direct asupra contractului inteligent. Principala problemă a oracolelor centralizate este existența unui punct unic de eșec, motiv pentru care contractele sunt mai puțin rezistente la vulnerabilități și atacuri.

Oracolele descentralizate împărtășesc câteva dintre obiectivele blockchainurilor publice - evitând riscul legat de contraparte. Acestea măresc fiabilitatea informațiilor furnizate contractelor inteligente prin faptul că nu se bazează pe o singură sursă de adevăr. Contractul inteligent interoghează mai multe oracole pentru a determina validitatea și acuratețea datelor - de aceea oracolele descentralizate pot fi denumite și oracole de consens.

Unele proiecte blockchain oferă servicii de oracole descentralizate altor blockchainuri. Oracolele descentralizate pot fi utile și pentru predicția piețelor, unde validitatea unui anumit rezultat poate fi verificată prin consens social.

În timp ce oracolele descentralizate urmăresc să obțină lipsa de încredere, este important de reținut că, la fel ca rețelele blockchain fără încredere, oracolele descentralizate nu elimină complet încrederea, ci o distribuie între mai mulți participanți.


Oracole specifice contractului

Un oracol specific contractului este conceput pentru a fi utilizat de un singur contract inteligent. Aceasta înseamnă că, dacă se dorește implementarea mai multor contracte inteligente, trebuie dezvoltat un număr proporțional de oracole specifice contractului.

Acest tip de oracol este considerat foarte consumator de timp și întreținerea sa este foarte costisitoare. Pentru companiile care doresc să extragă date dintr-o varietate de surse, această abordare poate fi foarte nepractică. Pe de altă parte, deoarece oracolele specifice contractului pot fi proiectate de la zero pentru a servi pentru un anumit caz de utilizare, dezvoltatorii au o mare flexibilitate pentru a le adapta la cerințe specifice.


Oracole umane

Uneori, persoanele cu cunoștințe specializate într-un anumit domeniu pot servi, la rândul lor, ca oracole. Acestea pot cerceta și verifica autenticitatea informațiilor din diverse surse și pot traduce aceste informații în contracte inteligente. Deoarece oracolele umane își pot verifica identitatea folosind criptografia, posibilitatea ca un escroc să-și falsifice identitatea și să furnizeze date corupte este relativ scăzută.


Problema oracolelor

Deoarece contractele inteligente execută decizii pe baza datelor furnizate de oracole, ele sunt cheia unui ecosistem blockchain sănătos. Principala provocare în proiectarea oracolelor este că, dacă oracolul este compromis, contractul inteligent care se bazează pe acesta este, de asemenea, compromis. Această problemă este cunoscută sub numele de Problema oracolelor. 

Deoarece oracolele nu fac parte din principalul consens blockchain, ele nu fac, din păcate, parte din mecanismele de securitate pe care le pot oferi blockchainurile publice. Conflictul de încredere dintre oracolele terță parte și executarea fără încredere a contractelor inteligente rămâne o problemă în mare parte nerezolvată.

Atacurile „man-in-the-middle” pot fi, de asemenea, o amenințare, în cazul în care un actor rău intenționat obține acces la fluxul de date dintre oracole și contract și modifică sau falsifică datele.  


Gânduri de încheiere

Un mecanism de încredere care facilitează comunicarea între contractele inteligente și lumea externă este vital pentru adoptarea globală a blockchainurilor. Fără oracole blockchain, contractele inteligente ar trebui să se bazeze doar pe informațiile care se află deja în rețelele lor, ceea ce le-ar limita considerabil capacitățile.

Oracolele descentralizate au potențialul de a introduce mecanisme de protecție care ar putea elimina o mulțime de riscuri sistemice din ecosistemul blockchain. Oracolele blockchain rămân unul dintre elementele de construcție esențiale care trebuie implementate într-o manieră sigură, fiabilă și fără încredere pentru ca ecosistemul blockchain să se dezvolte.