Обяснение на блокчейн оракулите
Начало
Статии
Обяснение на блокчейн оракулите

Обяснение на блокчейн оракулите

Напреднал
Публикувано Jan 22, 2020Актуализирано Nov 28, 2023
7m

Публикация на общността - Автор: Валери Му


Какво е блокчейн оракул?

Блокчейн оракулите са услуги на трети страни, които предоставят на смарт договорите външна информация. Те служат като мостове между блокчейните и външния свят.

Блокчейните и смарт договорите нямат достъп до off-chain данни (данни, които са извън мрежата). Въпреки това, за много договорни споразумения е жизненоважно да имате подходяща информация от външния свят, за да изпълните споразумението.

Това е мястото, където блокчейн оракулите влизат в игра, тъй като те осигуряват връзка между данните във и извън блокчейна. Оракулите са жизненоважни в блокчейн екосистемата, защото разширяват обхвата, в който смарт договорите могат да работят. Без блокчейн оракули смарт договорите биха имали много ограничена употреба, тъй като те биха имали достъп само до данни от своите мрежи. 

Важно е да се отбележи, че блокчейн оракулът не е самият източник на данни, а по-скоро слоят, който запитва, проверява и удостоверява външни източници на данни и след това препредава тази информация. Данните, предавани от оракулите, са в много форми – информация за цената, успешно завършване на плащане или температура, измерена от сензор. 

За да ползва данни от външния свят, смарт договорът трябва да бъде извикан и мрежовите ресурси трябва да бъдат изразходвани. Някои оракули също имат способността не само да предават информация на смарт договорите, но и да я изпращат обратно към външни източници.

Съществуват много различни видове оракули – как функционира блокчейн оракулът зависи изцяло от това за какво е предназначен. Тази статия ще разгледа някои от тези дизайни.


Пример за блокчейн оракул

Да предположим, че Алис и Боб се обзалагат кой ще бъде победителят на президентските избори в САЩ. Алис вярва, че републиканският кандидат ще спечели, докато Боб вярва, че демократът ще бъде победител. Те се договарят за условията на залога и заключват своите средства в смарт договор, който ще освободи всички средства на победителя въз основа на резултатите от изборите.

Тъй като смарт договорът не може да взаимодейства с външни данни, той трябва да зависи от оракул, който да му предостави необходимата информация – в този случай резултатите от президентските избори. След като изборите приключат, оракулът отправя запитване към доверен API, за да разбере кой кандидат е спечелил и препредава тази информация на смарт договора. След това договорът изпраща средствата на Алис или Боб, в зависимост от резултата.

Без оракула, предаващ данните, нямаше да има начин да се уреди този залог по начин, който не може да бъде манипулиран от някой от участниците. 


Какви са различните видове блокчейн оракули?

Блокчейн оракулите могат да бъдат класифицирани в зависимост от редица различни качества: 

  • Източник – данните произлизат от софтуер или хардуер?

  • Посока на информацията – входяща или изходяща е?

  • Доверие – централизиран ли е или децентрализиран?

Един оракул може да попада в множество категории. Например оракул, който извлича информация от уебсайт на компания, е централизиран входящ софтуерен оракул.


Софтуерни оракули

Софтуерните оракули взаимодействат с онлайн източници на информация и я предават на блокчейна. Тази информация може да дойде от онлайн бази данни, сървъри, уебсайтове – по същество всеки източник на данни в мрежата.

Фактът, че софтуерните оракули са свързани с интернет не само им позволява да предоставят информация на смарт договори, но и да предават тази информация в реално време. Това ги прави един от най-разпространените видове блокчейн оракули. 

Информацията, която обикновено се предоставя от софтуерните оракули, може да включва обменни курсове, цени на цифрови активи или информация за полети в реално време.


Хардуерни оракули

Някои смарт договори трябва да взаимодействат с реалния свят. Хардуерните оракули са предназначени да получават информация от физическия свят и да я предоставят на смарт договори. Такава информация може да бъде предавана от електронни сензори, скенери за баркодове и други устройства за четене на информация.

Хардуерен оракул по същество „превежда“ събития от реалния свят в цифрови стойности, които могат да бъдат разбрани от смарт договорите.

Пример за това може да бъде сензор, който проверява дали камион, превозващ стоки, е пристигнал на товарната площадка. Ако е така, той препредава информацията на смарт договор, който след това може да изпълнява решения въз основа на нея.

Ако искате да прочетете повече по подобна тема, вижте Случаи на използване на блокчейн: верига за доставките.


Входящи и изходящи оракули

Входящите оракули предават информация от външни източници към смарт договори, докато изходящите оракули изпращат информация от смарт договори към външния свят. 

Пример за входящ оракул е този, който казва на смарт договор каква температура се измерва от сензор. Пример за изходящ оракул може да е интелигентното заключване. Ако средствата са депозирани на адрес, смарт договорът изпраща тази информация чрез изходящ оракул към механизъм, който отключва интелигентното заключване.


Централизирани и децентрализирани оракули

Централизираният оракул се контролира от един субект и е единственият доставчик на информация за смарт договора. Използването само на един източник на информация може да бъде рисковано – ефективността на договора зависи изцяло от субекта, контролиращ оракула. Освен това всяка злонамерена намеса от лош участник ще има пряко въздействие върху смарт договора. Основният проблем с централизираните оракули е наличието на една точка на неизправност, което прави договорите по-малко устойчиви на уязвимости и атаки.

Децентрализираните оракули споделят някои от същите цели като публичните блокчейни – избягване на риска от контрагента. Те повишават надеждността на информацията, предоставена на смарт договорите, като не разчитат на един източник на истина. Смарт договорът отправя запитвания към множество оракули, за да определи валидността и точността на данните – ето защо децентрализираните оракули могат също да бъдат наричани консенсусни оракули.

Някои блокчейн проекти предоставят децентрализирани оракулски услуги на други блокчейни. Децентрализираните оракули също могат да бъдат полезни на пазарите за прогнози, където валидността на определен резултат може да бъде проверена чрез социален консенсус.

Въпреки че децентрализираните оракули имат за цел да постигнат липса на доверие, важно е да се отбележи, че точно като блокчейн мрежите без доверие, децентрализираните оракули не премахват напълно доверието, а по-скоро го разпределят между много участници.


Оракули, специфични за договор

Оракул, специфичен за договор, е този, който е проектиран да се използва от един смарт договор. Това означава, че ако някой иска да внедри няколко смарт договора, трябва да се разработят пропорционален брой специфични за договора оракули.

Този тип оракул се счита за много отнемащ време и скъп за поддръжка. Компаниите, които искат да извличат данни от различни източници, може да намерят този подход за много непрактичен. От друга страна, тъй като специфичните за договора оракули могат да бъдат проектирани от нулата, за да обслужват конкретен случай на употреба, разработчиците имат голяма гъвкавост, за да ги приспособят към конкретни изисквания.


Човешки оракули

Понякога хора със специализирани познания в определена област също могат да служат като оракули. Те могат да проучват и проверяват автентичността на информацията от различни източници и да превеждат тази информация в смарт договори. Тъй като човешките оракули могат да потвърдят своята самоличност с помощта на криптография, възможността измамник да фалшифицира самоличността им и да предостави повредени данни е сравнително малка.


Проблемът с оракула

Тъй като смарт договорите изпълняват решения въз основа на данни, предоставени от оракули, те са ключови за здравата блокчейн екосистема. Основното предизвикателство при проектирането на оракули е, че ако оракулът е компрометиран, смарт договорът, разчитащ на него, също е компрометиран. Това често се нарича проблемът с оракула. 

Тъй като оракулите не са част от основния консенсус за блокчейн, те за съжаление не са част от механизмите за сигурност, които публичните блокчейни могат да предоставят. Конфликтът на доверие между оракули на трети страни и изпълнението без доверие на смарт договори остава до голяма степен нерешен проблем.

Атаките „човек по средата“ също могат да бъдат заплаха, когато злонамерен участник получава достъп до потока от данни между оракулите и договора и променя или фалшифицира данните.  


Заключителни мисли

Надежден механизъм, който улеснява комуникацията между смарт договорите и външния свят, е жизненоважен за глобалното приемане на блокчейните. Без блокчейн оракули смарт договорите ще трябва да разчитат само на информация, която вече е в техните мрежи, което значително би ограничило техните възможности.

Децентрализираните оракули имат потенциала да въведат предпазни механизми, които биха могли да премахнат много системни рискове от блокчейн екосистемата. Блокчейн оракулите остават един от критичните градивни елементи, които трябва да бъдат внедрени по сигурен, надежден начин, без доверие, за растеж на блокчейн екосистемата.