Ръководство за начинаещи за управление на риска
Начало
Статии
Ръководство за начинаещи за управление на риска

Ръководство за начинаещи за управление на риска

Начинаещ
Публикувано Nov 4, 2019Актуализирано Oct 18, 2022
7m

Какво е управление на риска?

Ние непрекъснато управляваме рисковете през целия си живот – или по време на прости задачи (като шофиране на кола), или когато правим нова застраховка или медицински планове. По същество управлението на риска е свързано с оценка и реагиране на рисковете.

Повечето от нас ги управляват несъзнателно по време на ежедневните дейности. Но когато става дума за финансови пазари и бизнес администрация, оценката на рисковете е решаваща и много съзнателна практика.

В икономиката можем да опишем управлението на риска като рамката, която определя как една компания или инвеститор се справят с финансовите рискове, които са присъщи на всички видове бизнес. 

За търговци и инвеститори рамката може да включва управление на множество класове активи, като криптовалути, Forex, стоки, акции, индекси и недвижими имоти.

Има много видове финансови рискове, които могат да бъдат класифицирани по различни начини. Тази статия дава преглед на процеса на управление на риска. Тя също така представя някои стратегии, които могат да помогнат на търговците и инвеститорите да намалят финансовите рискове.

Как работи управлението на риска?

Обикновено процесът на управление на риска включва пет стъпки: поставяне на цели, идентифициране на рискове, оценка на риска, дефиниране на реакции и мониторинг. В зависимост от контекста обаче тези стъпки може да се променят значително.

Поставяне на цели

Първата стъпка е да определите кои са основните цели. Често е свързано с толерантността към риска на компанията или индивида. С други думи, колко риск са готови да поемат, за да се придвижат към целите си.

Идентифициране на рисковете

Втората стъпка включва откриване и дефиниране на потенциалните рискове. Има за цел да разкрие всякакви събития, които могат да причинят негативни ефекти. В бизнес средата тази стъпка може също така да предостави проницателна информация, която не е пряко свързана с финансовите рискове.

Оценка на риска

След идентифициране на рисковете, следващата стъпка е да се оцени тяхната очаквана честота и тежест. След това рисковете се класират по важност, което улеснява създаването или приемането на подходящ отговор.

Дефиниране на реакциите

Четвъртата стъпка се състои от дефиниране на реакциите за всеки тип риск според тяхното ниво на важност. Тя установява действията, които трябва да се предприемат в случай на злощастно събитие.

Мониторинг

Последната стъпка от стратегията за управление на риска е да се наблюдава нейната ефективност в отговор на събития. Това често изисква непрекъснато събиране и анализ на данни.

Управление на финансовите рискове

Има няколко причини, поради които една стратегия или търговска настройка може да са неуспешни. Например, търговец може да загуби пари, защото пазарът се движи срещу позицията на фючърсния му договор или защото той става емоционален и в крайна сметка продава от паника.

Емоционалните реакции често карат търговците да игнорират или да се откажат от първоначалната си стратегия. Това е особено забележимо по време на мечи пазари и периоди на капитулация.

На финансовите пазари повечето хора са съгласни, че наличието на подходяща стратегия за управление на риска допринася драстично за техния успех. На практика това може да бъде толкова просто, колкото задаване на поръчки за спиране на загуба или прибиране на печалба.

Стабилната стратегия за търговия трябва да предоставя ясен набор от възможни действия, което означава, че търговците могат да бъдат по-подготвени да се справят с всякакви ситуации. Както споменахме обаче, има много начини за управление на рисковете. В идеалния случай стратегиите трябва непрекъснато да се преразглеждат и адаптират.

По-долу са дадени няколко примера за финансови рискове, заедно с кратко описание на това как хората могат да ги смекчат.

  • Пазарен риск: Може да бъде сведен до минимум чрез задаване на поръчки за стоп-загуба за всяка сделка, така че позициите да се затварят автоматично, преди да понесат по-големи загуби.

  • Ликвидационен риск: Може да бъде смекчен чрез търговия на пазари с голям обем. Обикновено активите с висока пазарна капитализация са склонни да бъдат по- ликвидни.

  • Кредитен риск: Може да бъде намален чрез търгуване чрез надеждна борса, така че кредитополучателите и кредиторите (или купувачите и продавачите) да не се доверяват един на друг.

  • Операционен риск: Инвеститорите могат да смекчат оперативните рискове чрез диверсификация на своите портфолиа, предотвратявайки излагането на един проект или компания. Те могат също да направят известни проучвания, за да намерят компании, които са по-малко склонни да изпитват оперативни неизправности.

  • Системен риск: Може да бъде намален и чрез диверсификация на портфолиото. Но в този случай диверсификацията трябва да включва проекти с различни предложения или компании от различни индустрии. За предпочитане тези, които представят много ниска корелация.

Чести стратегии за управление на риска

Няма един единствен начин за подход към управлението на риска. Инвеститорите и търговците често използват комбинация от инструменти и стратегии за управление на риска, за да увеличат шансовете си за увеличаване на своите портфолиа. По-долу са дадени няколко примера за стратегии, които търговците използват за смекчаване на рисковете.

Правило за търговия на 1%

Правилото за търговия на 1% (или правилото за 1% риск) е метод, който търговците използват, за да ограничат загубите си до максимум 1% от търговския си капитал на сделка. Това означава, че те могат или да търгуват с 1% от портфолиото си на сделка, или с по-голяма поръчка със стоп-загуба, равна на 1% от стойността на портфолиото им. Правилото за търговия на 1% обикновено се използва от дневни търговци, но може да бъде възприето и от суинг търговци.

Въпреки че 1% е общоприето правило, някои търговци коригират тази стойност според други фактори, като размер на сметката и индивидуален апетит за риск. Например, някой с по-голяма сметка и консервативен апетит за риск може да избере да ограничи риска си за сделка до още по-малък процент.

Поръчки за стоп-загуба и прибиране на печалба

Поръчките за стоп-загуба позволяват на търговците да ограничат загубите, когато сделката се обърка. Поръчките за прибиране на печалба гарантират, че заключват печалби, когато сделката върви добре. В идеалния случай цените на стоп-загубата и прибиране на печалба трябва да бъдат дефинирани преди влизане в позиция, а поръчките трябва да бъдат зададени веднага щом търговията е отворена.

Знанието кога да намалите загубите е от съществено значение, особено на нестабилен пазар, където цените могат да паднат бързо. Планирането на вашата стратегия за излизане също предотвратява вземането на лоши решения от емоционалната търговия. Нивата на стоп-загуба и прибиране на печалба също са от съществено значение за изчисляване на съотношението риск-възнаграждение за всяка сделка.

Хеджиране

Хеджирането е друга стратегия, която търговците и инвеститорите използват за смекчаване на финансовия риск. Състои се от заемане на две позиции, които се компенсират една друга. Просто казано, търговците могат да хеджират една сделка, като направят противоположна сделка с подобен или равен размер. 

Може да изглежда контраинтуитивно да се влиза в позиции в противоположни посоки, но ако се направи правилно, хеджирането може да намали въздействието на движението на пазара. Например, представете си, че имате дълга позиция в BTC и я държите в личен портфейл. Ако пазарът навлезе в низходящ тренд, бихте могли да заемете къса позиция, за да компенсирате дългата си позиция, без да се налага да местите вашите BTC. Това е, което наричаме пазарно неутрална стратегия. 

Ако търгувате с фючърси, можете да търгувате чрез режим на хеджиране в Binance Futures, за да държите позиции в дълги и къси посоки едновременно по един и същ договор.

Диверсифициране

Както се казва в старата поговорка, не трябва да слагате всичките си яйца в една кошница. С други думи, диверсифицирайте портфолиото си. На теория добре диверсифицираното портфолио предлага повече защита срещу огромни загуби в сравнение с портфолио, съставено само от един актив. Ако държите крипто актив в диверсифицирано портфолио, максималната щета, която ще получите, ако цената му падне, е процент от портфолиото ви. Обаче, ако вашето портфолио е изцяло съставено от един актив, тогава потенциално бихте могли да загубите 100% от стойността на портфолиото си. 

Съотношение риск-възнаграждение

Съотношението риск-възнаграждение изчислява риска, който търговецът ще поеме спрямо потенциалната награда. За да изчислите съотношението риск-възнаграждение за сделка, която обмисляте, просто разделете потенциалната загуба на потенциалната печалба. Така че, ако вашата стоп-загуба е 5%, а целта ви е 15% печалба, вашето съотношение риск-възнаграждение ще бъде 1:3, което означава, че потенциалната печалба е три пъти по-висока от риска.

Заключителни мисли

Преди да отворят позиция за търгуване или да разпределят капитал към портфолио, търговците и инвеститорите трябва да обмислят създаването на стратегия за управление на риска. Все пак е важно да имате предвид, че финансовите рискове не могат да бъдат напълно избегнати.

Като цяло управлението на риска определя как да се борави с рисковете, но със сигурност не става въпрос само за пълно избягване на рисковете. То също така включва стратегическо мислене, така че неизбежните рискове да могат да бъдат поети по възможно най-ефективния начин. 

С други думи, става въпрос и за идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете, в съответствие с контекста и стратегията. Процесът на управление на рисковете има за цел да оцени съотношението риск/възнаграждение, така че най-благоприятните позиции да могат да бъдат приоритизирани.