Zarz膮dzanie Ryzykiem dla pocz膮tkuj膮cych
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Zarz膮dzanie Ryzykiem dla pocz膮tkuj膮cych

Zarz膮dzanie Ryzykiem dla pocz膮tkuj膮cych

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Nov 4, 2019Zaktualizowane Oct 18, 2022
7m

Spis tre艣ci


Czym jest zarz膮dzanie ryzykiem?

Przez ca艂e nasze 偶ycie zarz膮dzamy ryzykiem - dzieje si臋 to w trakcie zwyk艂ych czynno艣ci (takich jak prowadzenie samochodu) albo kiedy tworzymy nowe plany ubezpieczeniowe i medyczne. W istocie, zarz膮dzanie ryzykiem polega na skutecznej ocenie i odpowiednim reagowaniu na ryzyko.

Wi臋kszo艣膰 z nas czyni to nie艣wiadomie, w czasie wykonywania codziennych dzia艂alno艣ci. Natomiast w odniesieniu do rynk贸w finansowych i prowadzenia przedsi臋biorstw, 艣wiadoma praktyka polegaj膮ca na ocenie ryzyka ma kluczowe znaczenie.

Przek艂adaj膮c ocen臋 ryzyka na aspekt ekonomiczny, mo偶emy opisa膰 j膮 jako model, definiuj膮cy jak firma b膮d藕 inwestor obchodz膮 si臋 z ryzykiem finansowym, nieod艂膮cznie zwi膮zanym z wszelkiego rodzaju dzia艂alno艣ciami biznesowymi.聽

Dla trader贸w i inwestor贸w, w sk艂ad modelu mo偶e wchodzi膰 zarz膮dzanie wieloma klasami aktyw贸w, takich jak聽kryptowaluty, Forex, towary, akcje, indeksy i nieruchomo艣ci.
Istnieje wiele rodzaj贸w聽ryzyka finansowego, mo偶liwych do sklasyfikowania na r贸偶ne sposoby. W artykule tym znajdziecie przegl膮d rozmaitych proces贸w zarz膮dzania ryzykiem. Przedstawiono w nim r贸wnie偶 strategie, mog膮ce pom贸c inwestorom i traderom w ograniczeniu ryzyka finansowego.


Jak dzia艂a zarz膮dzanie ryzykiem?

Proces zarz膮dzania ryzykiem obejmuje zazwyczaj pi臋膰 etap贸w: jasne okre艣lenie cel贸w, poziomu ryzyka, reakcji na potencjalne zdarzenia oraz monitorowanie. W zale偶no艣ci od kontekstu dzia艂ania, punkty te mog膮 ulega膰 zmianom.

Ustalanie cel贸w

Pierwszym krokiem jest okre艣lenie g艂贸wnych cel贸w naszych dzia艂a艅. Zazwyczaj s膮 one bezpo艣rednio zwi膮zane z tolerancj膮 ryzyka firmy lub inwestora indywidualnego. Innymi s艂owy - jak bardzo s膮 w stanie ryzykowa膰, w celu osi膮gni臋cia zamierzonego efektu.

Identyfikacja ryzyka

Drugi etap polega na wykrywaniu i definiowaniu potencjalnych zagro偶e艅. Ma on na celu pr贸b臋 przewidzenia wszelkiego rodzaju wydarze艅, kt贸re mog艂yby negatywnie wp艂yn膮膰 na nasze przedsi臋wzi臋cie. W otoczeniu biznesowym, krok ten mo偶e tak偶e dostarczy膰 innych interesuj膮cych informacji, kt贸re na poz贸r nie s膮 bezpo艣rednio zwi膮zane z ryzykiem finansowym.

Ocena ryzyka

Po okre艣leniu zagro偶e艅, nast臋pnym krokiem jest ocena ich oczekiwanej cz臋stotliwo艣ci wyst臋powania i dotkliwo艣ci. Zagro偶enia s膮 nast臋pnie szeregowane wed艂ug wa偶no艣ci, co u艂atwia utworzenie modelu stosownych reakcji na nie.

Plan dzia艂ania

Etap czwarty polega na okre艣leniu odpowiedzi na ryzyko ka偶dego rodzaju, w zale偶no艣ci od jego wagi. Definiuj膮 one dzia艂ania, jakie nale偶y podj膮膰 w przypadku wyst膮pienia niekorzystnych zdarze艅.

Monitorowanie

Ostatnim punktem strategii zarz膮dzania ryzykiem jest monitorowanie jej skuteczno艣ci w reakcji na zdarzenia. Cz臋sto wymaga to ci膮g艂ego gromadzenia i analizowania danych.


Zarz膮dzanie ryzykiem finansowym

Istnieje kilka powod贸w, w wyniku kt贸rych strategia lub trade mog膮 by膰 nieskuteczne. Na przyk艂ad trader mo偶e traci膰 pieni膮dze, poniewa偶 rynek porusza si臋 przeciwko jego pozycji na聽kontraktach terminowych lub dlatego, 偶e poddaj膮 si臋聽emocjom i sprzedaj膮 w czasie paniki.
Reakcje emocjonalne cz臋sto sk艂aniaj膮 trader贸w do ignorowania lub rezygnacji ze swojej pierwotnej strategii. Jest to szczeg贸lnie widoczne podczas聽nied藕wiedzich rynk贸w i okres贸w聽kapitulacji.
Wi臋kszo艣膰 os贸b zgadza si臋, 偶e odpowiednia strategia zarz膮dzania ryzykiem na rynkach finansowych przyczynia si臋 drastycznie do wygrywania. W praktyce mo偶e to by膰 tak proste jak ustawienie zlecenia聽Stop-Loss lub Take-Profit.

Solidna strategia inwestycyjna powinna zawiera膰 jasny zestaw mo偶liwych dzia艂a艅, kt贸ry przygotuje przedsi臋biorc贸w do radzenia sobie w ka偶dej mo偶liwej sytuacji. Jak ju偶 wcze艣niej wspomniano, istnieje wiele sposob贸w zarz膮dzania ryzykiem. Idealnie, strategie powinny by膰 ci膮gle sprawdzane i dostosowywane do warunk贸w rynkowych.

Poni偶ej znajdziecie kilka przyk艂ad贸w聽ryzyka finansowego, wraz z kr贸tkim opisem, w jaki spos贸b mo偶ecie si臋 na nie przygotowa膰.
  • Ryzyko rynkowe:聽Mo偶e zosta膰 zminimalizowane przez ustawienie zlece艅 Stop-Loss do ka偶dej transakcji, tak aby pozycje by艂y automatycznie zamykane przed poniesieniem wi臋kszych strat.
  • Ryzyko p艂ynno艣ci:聽Mo偶liwe do z艂agodzenia poprzez obr贸t na rynkach o wysokim wolumenie. Zazwyczaj aktywa o du偶ej kapitalizacji rynkowej posiadaj膮 wi臋ksz膮 p艂ynno艣膰.
  • Ryzyko kredytowe:聽Mo偶liwe do zmniejszenia poprze handel na wiarygodnych gie艂dach. Wtedy kredytobiorcy i kredytodawcy (b膮d藕 kupuj膮cy i sprzedaj膮cy) nie musz膮 ufa膰 sobie nawzajem.
  • Ryzyko operacyjne:聽Inwestorzy mog膮 ograniczy膰 ryzyko operacyjne poprzez dywersyfikacj臋 portfela, zapobiegaj膮c nara偶eniu si臋 na upadek jednego aktywa lub konkretnej firmy. Mog膮 r贸wnie偶 przeprowadzi膰 badania, aby znale藕膰 firmy, kt贸re maj膮 mniejsze prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci operacyjnych.
  • Ryzyko systemowe:聽Mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 zmniejszone poprzez dywersyfikacj臋 portfela. Jednak w tym przypadku dywersyfikacja powinna obejmowa膰 projekty zawieraj膮ce odr臋bne propozycje technologiczno-biznesowe lub przedsi臋biorstwa z r贸偶nych sektor贸w. Najlepiej, 偶eby charakteryzowa艂y si臋 bardzo niskim poziomem korelacji.


Przemy艣lenia ko艅cowe

Zanim otworzy si臋 pozycj臋 albo przeznaczy kapita艂 na portfolio inwestycyjne, zar贸wno traderzy, jak i inwestorzy, powinny utworzy膰 strategi臋 odpowiedniego zarz膮dzania ryzykiem. Nadal jednak musz膮 pami臋ta膰, 偶e ryzyka finansowe nie mog膮 zosta膰 w ca艂o艣ci wyeliminowane.

Og贸lnie rzecz bior膮c, zarz膮dzanie ryzykiem definiuje spos贸b radzenia sobie z ryzykiem, lecz nie chodzi tylko o unikanie ryzyka. Wi膮偶e si臋 ono z my艣lenie strategicznym, tak aby podejmowa膰 ryzyko w najbardziej efektywny spos贸b.聽

Innymi s艂owy, chodzi r贸wnie偶 o okre艣lanie, ocen臋 i monitorowanie ryzyka zgodnie z kontekstem, okoliczno艣ciami i strategi膮. Proces zarz膮dzania ryzykiem ma na celu ocen臋 stosunku ryzyka do zysku, tak aby pozycje najbardziej korzystne mog艂y by膰 traktowane priorytetowo.