Riskijuhtimise juhend algajatele
Avaleht
Artiklid
Riskijuhtimise juhend algajatele

Riskijuhtimise juhend algajatele

Algaja
Avaldatud Nov 4, 2019Värskendatud Oct 18, 2022
7m

Mis on riskijuhtimine?

Maandame riske pidevalt kogu oma elu jooksul – kas lihtsate toimingute tegemisel (näiteks autojuhtimine) või uusi kindlustus- või raviplaane tehes. Sisuliselt seisneb riskijuhtimine riskide hindamises ja neile reageerimises.

Enamik meist juhib neid igapäevategevuste ajal alateadlikult. Kui aga rääkida finantsturgudest ja ärijuhtimisest, on riskide hindamine ülioluline ja väga teadlik praktika.

Majandusteaduses võime kirjeldada riskijuhtimist kui raamistikku, mis määrab, kuidas ettevõte või investor käsitleb finantsriske, mis on omased igat liiki äritegevusele. 

Kauplejate ja investorite jaoks võib raamistik hõlmata mitme varaklassi, näiteks krüptoraha, Forexi, kaupade, aktsiate, indeksite ja kinnisvara haldamist.

Finantsriske on mitut tüüpi ja neid saab liigitada erineval viisil. See artikkel annab ülevaate riskijuhtimise protsessist. Samuti tutvustatakse mõningaid strateegiaid, mis aitavad kauplejatel ja investoritel finantsriske maandada.

Kuidas riskijuhtimine toimib?

Tavaliselt hõlmab riskijuhtimise protsess viit etappi: eesmärkide seadmine, riskide tuvastamine, riskihindamine, reaktsioonide määratlemine ja jälgimine. Olenevalt kontekstist võivad need etapid siiski oluliselt muutuda.

Eesmärkide seadmine

Esimene etapp on määratleda peamised eesmärgid. Sageli on see seotud ettevõtte või üksikisiku riskitaluvusega. Teisisõnu sellega, kui palju riske nad on valmis võtma, et oma eesmärkide poole liikuda.

Riskide tuvastamine

Teine etapp hõlmab võimalike riskide tuvastamist ja määratlemist. Selle eesmärk on tuvastada kõikvõimalikud sündmused, mis võivad põhjustada negatiivseid tagajärgi. Ärikeskkonnas võib see etapp anda ka põhjalikku teavet, mis ei ole otseselt seotud finantsriskidega.

Riskianalüüs

Pärast riskide tuvastamist tuleb järgmise sammuna hinnata nende eeldatavat sagedust ja tõsidust. Seejärel järjestatakse riskid tähtsuse järjekorras, mis hõlbustab sobiva reaktsiooni koostamist või kasutamist.

Reaktsioonide määratlemine

Neljas etapp koosneb igale riskitüübile selle tähtsuse tasemest lähtudes reaktsioonide määratlemisest. See määrab meetme, mida tuleb võtta negatiivse sündmuse korral.

Jälgimine

Riskijuhtimisstrateegia viimane etapp on selle sündmustele reageerimise tõhususe jälgimine. See nõuab sageli pidevat andmete kogumist ja analüüsi.

Finantsriskide juhtimine

On mitmeid põhjuseid, miks strateegia või tehingu seadistus võib ebaõnnestuda. Näiteks võib kaupleja raha kaotada, kuna turg liigub vastu tema futuurilepingu positsioonile või kuna ta muutub emotsionaalseks ja müüb paanikasse sattumise tõttu.

Emotsionaalsed reaktsioonid sunnivad kauplejaid sageli oma esialgset strateegiat ignoreerima või sellest loobuma. See on eriti märgatav karuturgudel ja kapitulatsiooniperioodidel.

Enamik inimesi on nõus, et finantsturgudel aitab sobilik riskijuhtimisstrateegia nende edule tohutult kaasa. Praktikas võib see olla sama lihtne kui stop-loss- või take-profit-orderite seadistamine.

Tugev kauplemisstrateegia peaks hõlmama võimalike toimingute kogumit, mis tähendab, et kauplejad saavad paremini valmistuda igasugusteks olukordadeks. Nagu mainitud, on aga riskide maandamiseks mitmeid viise. Ideaalis tuleks strateegiaid pidevalt üle vaadata ja kohandada.

Allpool on mõned näited finantsriskidest koos lühikirjeldusega, kuidas inimesed saavad neid maandada.

  • Tururisk: saab minimeerida, määrates igale tehingule stop-loss-orderid, nii et positsioonid suletakse automaatselt enne suuremate kaotuste esinemist.

  • Likviidsusrisk: saab maandada suuremahulistel turgudel kauplemisega. Tavaliselt kipuvad kõrge turukapitalisatsiooni väärtusega varad olema likviidsemad.

  • Krediidirisk: saab vähendada usaldusväärse börsi kaudu kaubeldes, nii et laenuvõtjad ja laenuandjad (või ostjad ja müüjad) ei peaks üksteise usaldusele toetuma.

  • Operatsioonirisk: investorid saavad tegevusriske maandada oma portfellide hajutamisega, vältides nii sõltumist ühest projektist või ettevõttest. Samuti võivad nad teha uurimistööd, et leida ettevõtteid, millel on väiksema tõenäosusega tegevushäireid.

  • Süsteemne risk: saab vähendada ka portfelli hajutamise teel. Kuid sel juhul peaks mitmekesistamine hõlmama konkreetsete ettepanekutega projekte või ettevõtteid erinevatest tööstusharudest. Eelistatavalt need, millel on väga madal korrelatsioon.

Levinud riskijuhtimise strateegiad

Riskijuhtimise käsitlemiseks pole ühest viisi. Investorid ja kauplejad kasutavad sageli mitut riskijuhtimisvahendit ja -strateegiat, et suurendada oma portfelli kasvatamise tõenäosust. Allpool on mõned näited strateegiatest, mida kauplejad riskide maandamiseks kasutavad.

1% kauplemisreegel

1% kauplemisreegel (või 1% riskireegel) on meetod, mida kauplejad kasutavad oma kahju piiramiseks tehingu kohta maksimaalselt 1%-ga oma kauplemiskapitalist. See tähendab, et nad saavad kaubelda 1%-ga oma portfellist tehingu kohta või suurema orderiga, mille stop-loss on 1% nende portfelli väärtusest. 1% kauplemisreeglit kasutavad tavaliselt päevakauplejad, kuid seda võivad kasutada ka swing-kauplejad.

Kuigi 1% on üldine rusikareegel, kohandavad mõned kauplejad seda väärtust vastavalt muudele teguritele, nagu konto suurus ja individuaalne riskivalmidus. Näiteks võib keegi, kellel on suurem konto ja konservatiivne riskivalmidus, piirata oma riski tehingu kohta veelgi väiksema protsendiga.

Stop-loss- ja take-profit-orderid

Stop-loss-orderid võimaldavad kauplejatel piirata kahju, kui tehing läheb valesti. Take-profit-orderid tagavad, et need lukustavad kasumi, kui kauplemine läheb hästi. Ideaalis tuleks stop-loss- ja take-profit-hinnad määratleda enne positsioonile sisenemist ning orderid tuleks seada kohe, kui tehing on avatud.

Teadmine, millal kahjumit vähendada, on oluline, eriti muutlikul turul, kus hinnad võivad kiiresti langeda. Väljumisstrateegia kavandamine hoiab ära ka emotsionaalse kauplemise tõttu halbade otsuste tegemise. Stop-loss- ja take-profit-tasemed on samuti olulised iga tehingu riski ja tulu suhte arvutamisel.

Riskimaandamine

Riskimaandamine on teine strateegia, mida kauplejad ja investorid kasutavad finantsriskide maandamiseks. See koosneb kahest positsioonist, mis üksteist tasakaalustavad. Lihtsamalt öeldes saavad kauplejad maandada ühte tehingut, tehes sarnase või võrdse suurusega vastandtehingu. 

Vastassuunaliste positsioonide sisestamine võib tunduda vastuoluline, kuid kui seda tehakse õigesti, võib riskimaandamine vähendada turu hinnaliikumise mõju. Näiteks kujuta ette, et sul on pikas positsioonis BTC ja hoiad seda isiklikus rahakotis. Kui turg siseneb langustrendi, võid kasutada lühikest positsiooni, et kompenseerida oma pikka positsiooni, ilma et peaksid oma BTC-d liigutama. Seda nimetame turuneutraalseks strateegiaks. 

Kui kaupled futuuridega, saad Binance'i futuuridega kaubelda riskimaandamise režiimi kaudu, et hoida sama lepingu alusel samaaegselt nii pikki kui ka lühikesi positsioone.

Hajutamine

Nagu öeldakse, ei tohi kõiki mune ühte korvi panna. Teisisõnu tuleb oma portfelli hajutada. Teoreetiliselt pakub hästi hajutatud portfell võrreldes ainult ühest varast koosneva portfelliga suurte kaotuste eest suuremat kaitset. Kui hoiad krüptovara hajutatud portfellis, on maksimaalne kahju, mida selle hinna langemise korral kannad, vaid protsent portfellist. Kui aga portfell koosneb täielikult ühest varast, võid potentsiaalselt kaotada 100% oma portfelli väärtusest. 

Riski ja tulu suhe

Riski ja tulu suhe arvutab kaupleja võetava riski suhte potentsiaalse tuluga. Kaalutava tehingu riski ja tulu suhte arvutamiseks tuleb jagada potentsiaalne kahju potentsiaalse kasumiga. Kui stop-loss on 5% ja sinu eesmärk on 15% kasumit, oleks riski ja tulu suhe 1:3, mis tähendab, et potentsiaalne kasum on riskist kolm korda suurem.

Lõppmärkused

Enne kauplemispositsiooni avamist või portfelli kapitali paigutamist peaksid kauplejad ja investorid kaaluma riskijuhtimisstrateegia loomist. Siiski on oluline meeles pidada, et finantsriske ei saa täielikult vältida.

Üldiselt määrab riskijuhtimine, kuidas riske käsitleda, kuid see ei tähenda kindlasti ainult riskide täielikku vältimist. See hõlmab ka strateegilist mõtlemist, et vältimatuid riske saaks võtta võimalikult tõhusal viisil. 

Teisisõnu hõlmab see ka riskide tuvastamist, hindamist ja jälgimist vastavalt kontekstile ja strateegiale. Riskijuhtimise protsessi eesmärk on hinnata riski ja tulu suhet, et oleks võimalik prioritiseerida kõige soodsamaid positsioone.