Pamācība iesācējiem par risku pārvaldību
Sākums
Raksti
Pamācība iesācējiem par risku pārvaldību

Pamācība iesācējiem par risku pārvaldību

Iesācējiem
Publicēts Nov 4, 2019Atjaunināts Oct 18, 2022
7m

Kas ir risku pārvaldība?

Savas dzīves laikā mēs pastāvīgi pārvaldām dažādus riskus – gan veicot vienkāršus uzdevumus (piemēram, vadot automašīnu), gan plānojot apdrošināšanu vai medicīnas manipulācijas. Būtībā risku pārvaldība ietver visu, kas saistīts ar risku novērtēšanu un reaģēšanu uz tiem.

Vairums mūsu ikdienā riskus pārvalda neapzināti. Taču finanšu tirgos un uzņēmējdarbībā risku novērtēšana ir ļoti svarīgs un apzināti veicams process.

Ekonomikā risku pārvaldību varētu raksturot kā sistēmu, kas nosaka, kā uzņēmums vai investors risina finanšu riskus, kas ir raksturīgi visu veidu uzņēmējdarbībai. 

Tirgotājiem un investoriem šī sistēma var ietvert vairāku aktīvu kategoriju pārvaldību, piemēram, kriptovalūtas, Forex, preces, akcijas, indeksus un nekustamo īpašumu.

Ir daudz dažādu finanšu risku veidu, un ir vairākas to klasificēšanas iespējas. Šajā rakstā ir sniegts pārskats par risku pārvaldības procesu. Tajā ir aprakstītas arī dažas stratēģijas, kas var palīdzēt tirgotājiem un investoriem mazināt finanšu riskus.

Kā darbojas risku pārvaldība?

Parasti risku pārvaldības process ietver piecas darbības: mērķu definēšanu, risku identificēšanu, risku novērtēšanu, reakcijas definēšanu un uzraudzību. Tomēr atkarībā no konteksta šīs darbības var būtiski mainīties.

Mērķu definēšana

Pirmais solis ir definēt galvenos mērķus. Tas bieži vien ir saistīts ar uzņēmuma vai individuālā tirgotāja riska toleranci. Citiem vārdiem sakot – cik daudz riska uzņēmums vai tirgotājs ir gatavs uzņemties, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Risku noteikšana

Otrais solis ir iespējamo risku noteikšana un definēšana. Mērķis ir atklāt visdažādākos notikumus, kas varētu negatīvi ietekmēt situāciju. Uzņēmējdarbības vidē šis posms var arī sniegt nozīmīgu informāciju, kas nav tieši saistīta ar finanšu riskiem.

Risku novērtēšana

Kad riski ir noteikti, nākamā darbība ir novērtēt to paredzamo biežumu un nopietnību. Pēc tam riski tiek sarindoti pēc svarīguma, lai atvieglotu atbilstošas reakcijas izvēli un izmantošanu.

Reakciju definēšana

Ceturtais solis ietver reakciju definēšanu katram riska veidam atbilstoši tā svarīguma līmenim. Šajā brīdī tiek definēta veicamā darbība gadījumā, ja notiek kas nevēlams.

Uzraudzība

Pēdējais risku pārvaldības stratēģijas solis ir uzraudzīt to, cik efektīvi tā reaģē uz nevēlamiem notikumiem. Lai to izdarītu, bieži vien ir pastāvīgi jāapkopo un jāanalizē dati.

Finanšu risku pārvaldība

Ir vairāki iemesli, kāpēc stratēģija vai tirdzniecības darījums var izrādīties neveiksmīgs. Piemēram, tirgotājs var zaudēt naudu, jo tirgus virzība ir pretēja viņa atvērtajai nākotnes līguma pozīcijai, vai tāpēc, ka tirgotājs ļaujas emocijām un, panikas vadīts, pārdot savus aktīvus.

Emocionālu reakciju dēļ tirgotāji mēdz ignorēt savu sākotnējo stratēģiju vai no tās pilnībā atteikties. Jo īpaši pamanāms tas ir tirgos ar lejupejošu tendenci un kapitulācijas periodos.

Finanšu tirgos vairums cilvēku atzīst, ka atbilstoša risku pārvaldības stratēģija būtiski ietekmē iespējas gūt panākumus. Praksē tas var būt tik vienkāršs risinājums kā zaudējumu apturēšanas vai peļņas izņemšanas orderu izvietošana.

Stabilā tirdzniecības stratēģijā būtu skaidri jāatrunā iespējamā rīcība, lai tirgotājs būtu gatavs risināt dažādas situācijas. Tomēr, kā minējām, riskus var pārvaldīt dažādos veidos. Ideālajā gadījumā stratēģijas ir periodiski jāpārskata un jāpielāgo.

Tālāk ir sniegti daži finanšu risku piemēri, kā arī īss apraksts par iespējām tos mazināt.

  • Tirgus risks: to var mazināt, katram darÄ«jumam iestatot zaudējumu apturēšanas orderus, lai pozÄ«cijas tiktu automātiski aizvērtas, pirms rodas lielāki zaudējumi.

  • Likviditātes risks: to var mazināt, tirdzniecÄ«bai izmantojot tirgus ar lielāku apjomu. Parasti likvÄ«dāki ir tie aktÄ«vi, kuriem ir lielāka tirgus kapitalizācijas vērtÄ«ba.

  • KredÄ«trisks: to var mazināt, veicot tirdzniecÄ«bu uzticamā biržā, lai aizņēmējiem un aizdevējiem (jeb pircējiem un pārdevējiem) nevajadzētu uzticēties cits citam.

  • Operacionālais risks: lai mazinātu operacionālos riskus, investori var diversificēt savus portfeļus, tādējādi novērÅ¡ot visu savu lÄ«dzekļu koncentrāciju vienā projektā vai uzņēmumā. Tāpat var veikt izpēti, lai noteiktu uzņēmumus, kam ir mazāka iespēja piedzÄ«vot darbÄ«bas traucējumus.

  • Sistēmiskais risks: arÄ« to var mazināt, diversificējot portfeli. Taču Å¡ajā gadÄ«jumā diversifikācijai jāietver projekti ar atÅ¡Ä·irÄ«giem risinājumiem vai uzņēmumi no citām nozarēm. Vēlams izvēlēties tādus, kam ir ļoti zema korelācija.

Populāras risku pārvaldības stratēģijas

Nav viena pareizā veida, kā nodrošināt risku pārvaldību. Investori un tirgotāji bieži vien izmanto dažādu risku pārvaldības rīku un stratēģiju apvienojumu, lai tādējādi iegūtu lielākas iespējas paplašināt savus portfeļus. Tālāk ir sniegti daži piemēri stratēģijām, ko tirgotāji mēdz izmantot risku ierobežošanai.

1 % tirdzniecības likums

1 % tirdzniecības likums (jeb 1 % riska likums) ir metode, kuru tirgotāji izmanto, lai ierobežotu savus zaudējumus un tie nepārsniegtu 1 % no tirdzniecības kapitāla uz katru darījumu. Tas nozīmē, ka viņi tirgo 1 % no sava portfeļa katrā darījumā vai izmanto lielāku orderi un iestata zaudējumu apturēšanas līmeni, kas atbilst 1 % no tirgotāja portfeļa vērtības. 1 % tirdzniecības likumu bieži izmanto dienas tirgotāji, taču to var izmantot arī uz svārstībām balstītajā tirdzniecībā.

1 % ir visai aptuvens rādītājs, un daļa tirgotāju pielāgo šo vērtību atbilstoši citiem faktoriem, piemēram, konta lielumam un savai gatavībai uzņemties riskus. Piemēram, tirgotājs ar lielāko kontu un konservatīvu pieeju riskiem varētu izvēlēties ierobežot riskus uz darījumu līdz vēl mazākam procentuālajam apmēram.

Zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas orderi

Zaudējumu apturēšanas orderi ļauj tirgotājiem ierobežot zaudējumus, ja darījums nenorit, kā cerēts. Peļņas izņemšanas orderi palīdz fiksēt peļņu situācijā, kad darījums ir ienesīgs. Ideālā variantā zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas cenām jābūt definētām vēl pirms pozīcijas atvēršanas, un orderi ir jāiestata līdz ar darījuma atvēršanu.

Ir svarīgi zināt, kurā brīdī apturēt zaudējumus, jo īpaši svārstīgos tirgos, kur cenas var strauji nokristies. Izplānojot pozīciju aizvēršanas stratēģiju, var arī izvairīties no neveiksmīgiem tirdzniecības lēmumiem, kas pieņemti emociju iespaidā. Zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmenī ir arī ļoti svarīgi, aprēķinot katra darījuma riska un atlīdzības attiecību.

Risku ierobežošana

Vēl viena stratēģija, kuru izmanto tirgotāji un investori, lai mazinātu finanšu risku, ir risku ierobežošana. Tā paredz divu pozīciju izvietošanu, kas viena otru kompensē. Vienkārši izsakoties, tirgotāji var kompensēt vienu darījumu, izveidojot pretēju darījumu ar līdzīgu vai identisku apjomu. 

Var šķist pretrunīgi izvietot pozīcijas pretējos virzienos, taču, pareizi to darot, risku ierobežošana var palīdzēt mazināt tirgus kustību ietekmi. Piemēram, iztēlosimies, ka tev ir atvērta BTC garā pozīcija, kuru tu glabā savā personīgajā makā. Ja tirgū sākas lejupslīde, tu vari izvietot īso pozīciju, kas kompensēs tavu garo pozīciju, turklāt tev nebūs jāpārvieto savi BTC. To sauc par neitrālu tirgus stratēģiju. 

Ja tu tirgo nākotnes līgumus, tu vari tirdzniecībā izmantot risku ierobežošanas režīmu Binance nākotnes līgumu tirgū un vienlaikus vienam un tam pašam līgumam turēt atvērtas gan garās, gan īsās pozīcijas.

Diversifikācija

Kā teikts kādā senā teicienā – neliec visas olas vienā grozā. Citiem vārdiem sakot, portfelis ir jādiversificē. Teorētiski veiksmīgi diversificēts portfelis piedāvā labāku aizsardzību pret apjomīgiem zaudējumiem nekā portfelis, kurā ietilpst tikai viens aktīvs. Ja kriptovalūtas aktīvs ir daļa no tava diversificētā portfeļa, tad maksimālais kaitējums, ko varētu radīt tā cenas straujš kritums, ir noteikts procentuāls apmērs no kopējā portfeļa. Savukārt, ja tavā portfelī ietilpst tikai viens aktīvs, tad tu vari zaudēt pat visu sava portfeļa vērtību. 

Riska un atlīdzības attiecība

Riska un atlīdzības attiecība palīdz aprēķināt risku, kādu tirgotājs uzņemas attiecībā pret iespējamo atlīdzību. Lai aprēķinātu riska un atlīdzības attiecību darījumam, kurā tu plāno iesaistīties, vienkārši izdali iespējamos zaudējumus ar iespējamo peļņu. Tātad, ja tavs zaudējumu apturēšanas līmenis ir 5 % un mērķa peļņa ir 15 %, tava riska un atlīdzības attiecība ir 1:3, kas nozīmē, ka iespējamā peļņa ir trīs reizes lielāka par risku.

Noslēgumā

Pirms tirdzniecības pozīcijas atvēršanas vai kapitāla iekļaušanas portfelī tirgotājiem un investoriem jāapsver risku pārvaldības stratēģijas izveide. Tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka pilnībā izvairīties no finanšu riskiem nav iespējams.

Kopumā risku pārvaldība nosaka to, kā mēs kontrolējam riskus, taču tā nenodrošina pilnīgu izvairīšanos no riskiem. Tā ietver arī stratēģisko domāšanu, lai nenovēršamos riskus pārvaldību iespējami efektīvākajā veidā. 

Citiem vārdiem sakot, šis process ietver arī risku noteikšanu, novērtēšanu un pārraudzību atbilstoši kontekstam un stratēģijai. Risku pārvaldības mērķis ir novērtēt risku un atlīdzības attiecību, lai izdevīgākajām pozīcijām piešķirtu augstāku prioritāti.