Czym jest zlecenie typu Stop-Limit?
Spis Treści
Wprowadzenie
Zlecenie limit vs. stop-loss vs. stop-limit
Jak działa zlecenie stop-limit?
Przykłady kupna i sprzedaży zleceń stop-limit
Kiedy używać zlecenia stop-limit?
Jak złożyć zlecenie stop-limit na Binance?
Zalety korzystania ze zlecenia stop-limit
Wady korzystania ze zlecenia stop-limit
Strategie składania zleceń stop-limit
Przemyślenia Końcowe
Czym jest zlecenie typu Stop-Limit?
Strona GłównaArtykuły
Czym jest zlecenie typu Stop-Limit?

Czym jest zlecenie typu Stop-Limit?

Początkujący
Published Dec 9, 2018Updated Sep 29, 2021
8m

TL;DR

Zlecenie stop-limit łączy zlecenie stop-loss i zlecenie limit. Zlecenia stop-limit pozwalają handlowcom ustalić minimalną kwotę zysku, którą chętnie przyjmują, lub maksymalną, którą są gotowi wydać lub stracić na transakcji. Po ustawieniu zlecenia stop-limit i osiągnięciu ceny trigger, zlecenie limit zostanie złożone automatycznie, nawet jeśli jesteś wylogowany(-a) lub offline. Możesz strategicznie umieszczać zlecenia stop-limit, biorąc pod uwagę poziomy oporu i wsparcia oraz zmienność aktywów.

W zleceniu stop-limit cena stop jest ceną wywoławczą dla giełdy, aby złożyć zlecenie limit. Cena limit to cena, po której zostanie złożone Twoje zlecenie. Możesz dostosować cenę limit, która jest zwykle wyższa niż cena stop dla zlecenia kupna i niższa dla zlecenia sprzedaży. Ta różnica uwzględnia zmiany ceny rynkowej między momentem uruchomienia ceny stop a złożeniem zlecenia limit.


Wprowadzenie

Jeśli chcesz zacząć aktywnie handlować, a nie tylko HODLować, prawdopodobnie będziesz musiał(-a) skorzystać z większej ilości zleceń, niż tylko market. Zlecenie stop-limit zapewnia większą kontrolę i możliwość dostosowywania. Koncepcja może być myląca dla początkujących, więc najpierw przyjrzyjmy się kluczowym różnicom między zleceniami limit, stop-loss i stop-limit.


Zlecenie limit vs. stop-loss vs. stop-limit

Zlecenia limit, zlecenia stop-loss i zlecenia stop-limit to jedne z najczęstszych rodzajów zleceń. Zlecenia z limitem pozwalają ustawić zakres cen, po których będziesz mógł(-ogła) handlować z zadowoleniem, zlecenie stop-loss ustala cenę stop, która uruchamia zlecenie rynkowe, a zlecenie stop-limit łączy aspekty tych dwóch. Zagłębmy się dalej:

Zlecenie Limit

Ustawiając zlecenie limit, wybierasz maksymalną cenę zakupu lub minimalną cenę sprzedaży. Twoja giełda automatycznie podejmie próbę realizacji zlecenia limit, gdy cena rynkowa zrówna się lub będzie lepsza od ceny limit. Zlecenia te są przydatne, gdy masz docelową cenę wejścia lub wyjścia i nie masz nic przeciwko czekaniu, aż rynek spełni Twoje warunki.

Zazwyczaj handlowcy składają zlecenia sprzedaży limit powyżej aktualnej ceny rynkowej i zlecenia kupna limit poniżej aktualnej ceny rynkowej. Jeśli złożysz zlecenie limit po aktualnej cenie rynkowej, prawdopodobnie zostanie ono zrealizowane w ciągu kilku sekund (chyba że jest to rynek o niskiej płynności).

Na przykład, jeżeli cena rynkowa Bitcoin wynosi $32.000 (BUSD), można ustawić zlecenie kupna limit na $31.000 na zakup BTC jak tylko cena wyniesie $31.000 lub mniej. Możesz również złożyć zlecenie sprzedaży limit na $33 000, co oznacza, że giełda sprzeda Twoje BTC, jeśli cena wzrośnie do 33 000 USD lub więcej.

Zlecenie stop-loss

Zlecenie stop-loss nakazuje giełdzie kupić lub sprzedać aktywa, gdy cena rynkowa osiągnie określoną cenę lub przejdzie przez nią. Ten mechanizm uruchamia zlecenie rynkowe, więc ostateczna cena może się różnić. Oznacza to, że zlecenie stop-loss różni się od zlecenia limit, które można zrealizować tylko po cenie limit lub lepszej.

Na przykład możesz ustawić zlecenie stop-loss, aby sprzedać BTC, jeśli cena rynkowa spadnie do $29.900 (BUSD). Zlecenie stop uruchamia się, gdy cena osiągnie $29,900, ale cena wykonania może się nieznacznie różnić, ponieważ system wykorzystuje zlecenie rynkowe do jak najszybszej sprzedaży.

Handlowcy mogą złożyć zlecenie stop-loss poniżej bieżącej ceny rynkowej i zlecenie take-profit powyżej ceny rynkowej. Jak sugerują ich nazwy, zlecenie stop-loss może pomóc w zapobieganiu dużym stratom, a zlecenie take-profit pozwala zablokować zyski, nawet gdy jesteś w tym momencie niedostępny(-a).

Zlecenie stop-limit

Jak wspomniano, zlecenie stop-limit łączy zlecenie stop i zlecenie limit. Zlecenie stop dodaje cenę trigger dla giełdy, aby złożyć zlecenie limit. Zobaczmy, jak to działa.


Jak działa zlecenie stop-limit?

Najlepszym sposobem na zrozumienie zlecenia stop-limit jest rozbicie go na części. Cena stop działa jak wyzwalacz do złożenia zlecenia limit. Gdy rynek osiągnie cenę stop, automatycznie tworzy zlecenie limit z niestandardową ceną (cena limit).

Chociaż ceny stop i limit mogą być takie same, nie jest to wymagane. W rzeczywistości bezpieczniej byłoby ustawić cenę stop (cenę trigger) nieco wyżsej niż cena limit dla zleceń sprzedaży. Dla zleceń kupna, zalecamy ustawić cenę stop nieco niżej niż cenę limit. Zwiększa to szanse na wypełnienie Twojego zlecenia limit po jego uruchomieniu.


Przykłady kupna i sprzedaży zleceń stop-limit

Kupno stop-limit

Wyobraź sobie, że BNB jest obecnie na poziomie $300 (BUSD) i chciałbyś(-ałabyś) je kupić, gdy zacznie wchodzić w trend wzrostowy. Jednak nie chcesz płacić zbyt dużo za BNB, jeśli szybko zacznie rosnąć, więc musisz ustawić limit ceny, którą zapłacisz.

Załóżmy, że Twoja analiza techniczna mówi, że trend wzrostowy może się rozpocząć, jeśli rynek przekroczy $310. Decydujesz się użyć zlecenia kupna stop-limit, aby otworzyć pozycję na wypadek wybicia. Ustawiasz cenę stop na $310, a cenę limit na $315. Gdy tylko BNB osiągnie $310, składane jest zlecenie limit zakupu BNB po $315. Pamiętaj, że $315 to Twoja cena limit, więc jeśli rynek zbyt szybko wzrośnie powyżej tej ceny, Twoje zlecenie może nie zostać całkowicie zrealizowane.

Sprzedaż stop-limit

Wyobraź sobie, że kupiłeś(-aś) BNB za $285 (BUSD), a teraz kosztuje ono $300. Aby zapobiec stratom, decydujesz się na użycie zlecenia stop-limit do sprzedaży BNB, jeśli cena spadnie z powrotem do Twojego wejścia. Ustawiasz zlecenie sprzedaży stop-limit z ceną stop $289 i ceną limit $285 (cena, po której kupiłeś(-aś) BNB). Jeśli cena osiągnie $289, zostanie złożone zlecenie sprzedaży limit BNB po $285.


Kiedy używać zlecenia stop-limit?

Zlecenia stop-limit to dobry wybór, jeśli chcesz kupić lub sprzedać aktywa, ale nie za dowolną cenę. Samo używanie zwykłych zleceń stop-loss (które uruchamiają zlecenia rynkowe) może spowodować utratę zysków lub płatność powyżej oczekiwanego poziomu, zwłaszcza jeśli aktywa są niestabilne lub brakuje im płynności. Zlecenie stop-loss zostanie zrealizowane po dostępnej cenie rynkowej, co może zostać wykonane po cenie, z której nie jesteś zadowolony.

Dzięki zleceniu sprzedaży stop-limit możesz mieć pewność, że cena nie będzie się różnić od ustawionej przez Ciebie. Zlecenia stop-limit pozwalają Ci czerpać zyski, gdy rynek idzie w górę lub kupować aktywa, gdy rynek idzie w dół. Chociaż nie ma gwarancji, że Twoje zlecenie limit zostanie zrealizowane, zawsze otrzymasz żądaną lub lepszą cenę.


Jak złożyć zlecenie stop-limit na Binance?

Załóżmy, że właśnie kupiłeś(-aś) pięć BTC po $31 820,50 (BUSD), ponieważ uważasz, że cena wkrótce zacznie rosnąć.


W takiej sytuacji możesz ustawić zlecenie sprzedaży stop-limit, aby złagodzić straty, jeśli Twoje założenie jest błędne i cena zacznie spadać. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do rynku BTC/BUSD . Następnie kliknij zakładkę [Stop-limit] i ustaw cenę stop i cenę limit wraz z ilością BTC do sprzedaży.

Jeśli uważasz, że $31.820 jest wiarygodnym poziomem wsparcia, możesz ustawić zlecenie stop-limit tuż poniżej tej ceny (w przypadku, gdy nie zostanie on utrzymany). W tym przykładzie złożymy zlecenie stop-limit na 5 BTC z ceną stop na $31 790 i ceną limit na $31 700. Przejdźmy przez to krok po kroku.


Po kliknięciu [Sprzedaj BTC] pojawi się okno potwierdzenia. Upewnij się, że wszystko jest w porządku i naciśnij [Złóż zlecenie], aby potwierdzić. Po złożeniu zlecenia stop-limit zobaczysz komunikat potwierdzający. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć i zarządzać swoimi otwartymi zleceniami.


Weź pod uwagę, że zlecenie stop-limit zostanie złożone tylko wtedy, gdy cena stop zostanie osiągnięta. Zlecenie limit zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie Twoją cenę limit. Jeśli Twoje zlecenie limit zostanie uruchomione (przez cenę stop), ale cena rynkowa nie osiągnie ustalonej przez Ciebie ceny, zlecenie limit pozostanie otwarte.

Czasami możesz znaleźć się w sytuacji, w której cena spada zbyt szybko, a Twoje zlecenie stop-limit jest pomijane bez realizacji. W takim przypadku może być konieczne odwołanie się do zleceń rynkowych, aby szybko wyjść z handlu.


Zalety korzystania ze zlecenia stop-limit

Zlecenie stop-limit pozwala dostosować i zaplanować swoje transakcje. Nie zawsze możemy sprawdzać ceny, zwłaszcza na całodobowym rynku krypto. Kolejną zaletą jest to, że zlecenie stop-limit pozwala Ci ustawić odpowiednią kwotę zysku do podjęcia. Bez limitu Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po aktualnej cenie rynkowej. Niektórzy handlowcy wolą trzymać niż sprzedawać za wszelką cenę.


Wady korzystania ze zlecenia stop-limit

Zlecenia stop-limit mają te same wady, co zlecenia limit, głównie dlatego, że nie ma gwarancji, że zostaną zrealizowane. Zlecenie limit zacznie być realizowane dopiero wtedy, gdy osiągnie określoną lub lepszą cenę . Jednak cena ta może nigdy nie nastąpić. Nawet jeśli możesz stworzyć lukę między ceną limit a ceną stop, czasami ta luka może nie wystarczyć. Wysoce niestabilne aktywa mogą przekroczyć spread, który umieszczasz w swoim zleceniu.

Płynność może również stanowić problem, jeśli nie ma wystarczającej liczby chętnych do realizacji zlecenia. Jeśli obawiasz się, że Twoje zlecenia zostaną zrealizowane tylko częściowo, rozważ użycie opcji fill or kill. Ta opcja określa, że Twoje zlecenie powinno zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy można je całkowicie zrealizować. Pamiętaj jednak, że im więcej warunków dodasz do swojego zlecenia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że w ogóle zostanie ono wykonane.


Strategie składania zleceń stop-limit

Skoro przeanalizowaliśmy zlecenia stop-limit, to jaki jest najlepszy sposób ich wykorzystania? Oto kilka podstawowych strategii handlowych, które zwiększają efektywność Twoich zleceń stop-limit i pozwalają uniknąć niektórych ich wad.  

1. Zbadaj zmienność aktywów, na które składasz zlecenie stop-limit. Zarekomendowaliśmy już ustawienie niewielkiego spreadu między zleceniem stop a zleceniem limit, aby zwiększyć szanse na realizację zlecenia limt. Jeśli jednak aktywa, którymi handlujesz, są niestabilne, może być konieczne ustawienie nieco większego spreadu. 
2. Pomyśl o płynności aktywów, którymi handlujesz. Zlecenia stop-limit są szczególnie przydatne podczas handlu aktywami z dużym spreadem bid-ask lub niską płynnością (aby uniknąć niepożądanych cen spowodowanych poślizgiem).
3. Użyj analizy technicznej, aby określić poziomy cen. Dobrym pomysłem jest ustawienie ceny stop na poziomie wsparcia lub oporu aktywa. Jednym ze sposobów określenia tych poziomów jest analiza techniczna. Na przykład, możesz użyć zlecenia kupna stop-limit z ceną stop tuż powyżej ważnego poziomu oporu, aby skorzystać z przełamania. Możliwe jest też złożenie zlecenia sprzedaży stop-limit tuż poniżej poziomu wsparcia, aby upewnić się, że wyjdziesz ze swojej pozycji, zanim rynek spadnie jeszcze niżej.
Jeśli nie jesteś pewien(-na), jakie są poziomy wsparcia i oporu, zapoznaj się z Wyjaśnieniem Podstaw Wsparcia i Oporu .


Przemyślenia Końcowe

Zlecenie stop-limit to potężne narzędzie, które może zapewnić Ci większe możliwości handlowe niż zwykłe zlecenia rynkowe. Istnieje również dodatkowa korzyść wynikająca z tego, że nie musisz ciągle uczestniczyć w aktywnym handlu, aby Twoje zlecenia zostały zrealizowane. Łącząc wiele zleceń stop-limit, łatwo jest zarządzać swoimi aktywami, niezależnie od tego, czy cena spada, czy rośnie.