Czym jest Zlecenie Market?
Spis Treści
Wprowadzenie
Definicja zlecenia market
Jak działa zlecenie market
Przykład zlecenia market
Zlecenie market vs. zlecenie limit
Kiedy używać zlecenia market?
Jak złożyć zlecenie market na Binance
Zalety korzystania ze zlecenia market
Wady korzystania ze zlecenia market
Przemyślenia końcowe
Czym jest Zlecenie Market?
Strona GłównaArtykuły
Czym jest Zlecenie Market?

Czym jest Zlecenie Market?

Początkujący
Published Dec 10, 2018Updated Oct 21, 2021
8m

TL;DR

Zlecenie market umożliwia natychmiastowy zakup lub sprzedaż aktywów finansowych po obecnie najlepszej dostępnej cenie. Zlecenia market przyjmują ceny ze zleceń limit w księdze zleceń. Oznacza to, że nie możesz być w 100% pewien(-na), jaką cenę otrzymasz. Poślizg może wystąpić, gdy otrzymasz cenę inną niż oczekiwałeś(-aś).

Zlecenia limit różnią się od zleceń market tym, że możesz składać je z wyprzedzeniem z ustaloną ceną. Giełda zrealizuje Twoje zlecenie tylko po ustalonej cenie lub lepszej. Możesz łatwo składać zlecenia market na Binance w widoku giełdy. Możesz je znaleźć, klikając [Market] w zakładce [Spot].

Głównymi zaletami zleceń market jest ich prostota, natychmiastowość, wydajność oraz możliwość w większości przypadków całkowitego zrealizowania. Jednak zlecenia market są w niekorzystnej sytuacji ze względu na ryzyko poślizgu i fakt, że musisz być obecny(-a) podczas jego wykonywania.


Wprowadzenie

Handel jest bardziej złożony niż samo podjęcie decyzji o kupnie lub sprzedaży. Kiedy kupujesz lub sprzedajesz jakiekolwiek aktywa finansowe, takie jak kryptowaluty, akcje lub forex , natkniesz się na różne rodzaje zleceń. Od zleceń Fill or Kill po stop-limit, zlecenia market są jednymi z najprostszych i są często używane przez początkujących. Zobaczmy, czym są zlecenia market i jak działają.


Definicja zlecenia market

Zlecenie Market to zlecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie. Do zapełnienia potrzebuje płynności, co oznacza, że jest realizowane w oparciu o zlecenia limit umieszczonego już w księdze zleceń. Jeśli chcesz natychmiast kupić lub sprzedać po aktualnej cenie rynkowej, najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie zlecenia market. Na przykład cena BNB może szybko rosnąć i chcesz je kupić JAK NAJSZYBCIEJ. Jesteś gotów(-owa) przyjąć cenę rynkową, o ile możesz natychmiast kupić BNB. W takim przypadku złożysz zlecenie market na wybranej giełdzie.


Jak działa zlecenie market

W przeciwieństwie do zleceń limit, które są umieszczone w księdze zleceń, zlecenia market są wykonywane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej. W handlu zawsze są dwie strony; maker i taker. Kiedy składasz zlecenie market, przyjmujesz cenę ustaloną przez kogoś innego. Na przykład giełda dopasuje zlecenie market zakupu do najniższej ceny ask w księdze zleceń. W przeciwieństwie do tego, zlecenie market sprzedaży zostanie dopasowane do najwyższej ceny bid w księdze zleceń.
Jak wspominaliśmy, zlecenia market wymagają, aby giełda posiadała płynność w księdze zleceń, żeby zaspokoić natychmiastowy popyt. Ponieważ zlecenie market usuwa płynność z giełdy, zapłacisz wyższe opłaty jako taker rynku, po ich złożeniu. Harmonogram opłat Binance wyraźnie pokazuje różnicę między opłatami maker i taker.


Przykład zlecenia market

O wiele prościej jest zobaczyć związek między makerem i takerem rynku na podstawie liczb, więc zobaczmy przykład. Wyobraź sobie, że chcesz kupić 1 BNB, a obecna cena rynkowa wynosi około $370 (dolarów amerykańskich). Udajesz się na Binance i otwierasz parę BNB/BUSD. Aby utworzyć zlecenie market kupna, wpisz 1 w polu kwoty i kliknij [Kup BNB].


Po złożeniu zlecenia giełda przegląda księgę zleceń. Ta księga zawiera zlecenia limit o określonej ilości i określonej cenie zakupu lub sprzedaży aktywów. W takim przypadku Twoje zlecenie market zakupu 1 BNB po cenie rynkowej (zwanej również ceną spot) zostanie dopasowane do sprzedaży najniższego zlecenia limit w księdze zleceń.Jak widać, najniższe zlecenie sprzedaży limit w księdze wynosi 1,286 BNB po $371,40 (BUSD). Twoje zlecenie zakupu market kupi 1 BNB z oferowanego 1,286 BNB, co daje cenę spot $371,40.

Ale powiedzmy, że chcesz kupić 500 BNB po aktualnej cenie rynkowej. Najtańsze dostępne zlecenie limit sprzedaży nie ma wolumenu, aby zrealizować całe zlecenie market kupna. Pozostały wolumen Twojego zlecenia market zostanie automatycznie dopasowany do kolejnych najlepiej sprzedających się zleceń limit sprzedaży, przesuwając się w górę księgi zleceń, aż zostanie całkowicie wypełniony. Proces ten nazywa się poślizgiem i dlatego jako taker rynku płacisz wyższe ceny i opłaty (lub otrzymujesz niższą cenę).


Zlecenie market vs. zlecenie limit

Krótko mówiąc, zlecenia limit to zlecenia kupna lub sprzedaży pewnej ilości aktywów finansowych po ustalonej lub lepszej cenie. Możesz również wybrać, czy giełda może częściowo wypełnić Twoje zlecenie limit, czy też musi być wypełnione całkowicie. W tym drugim przypadku, jeśli giełda nie może całkowicie zrealizować Twojego zlecenia, w ogóle go nie zrealizuje.

Zlecenia market można zrealizować tylko istniejącymi zleceniami limit. Nie każdy chce przyjąć cenę dostępną na rynku podczas handlu lub inwestowania, więc zlecenie limit jest dobrą alternatywą. Możesz użyć zleceń limit, aby zaplanować swoje transakcje z wyprzedzeniem, bez konieczności handlu przy biurku.

Zlecenie Market

Zlecenie Limit

Kupno aktywów po cenie rynkowej

Kupno aktywów po ustalonej cenie lub lepszej

Natychmiastowa realizacja

Realizacja tylko po cenie zlecenia limit lub lepszej

Manualne (z wyjątkiem zleceń stop market)

Może zostać ustalone z góry


Oprócz tych podstawowych różnic, zlecenia market i zlecenia limit są odpowiednie dla różnych działań handlowych i celów. Zlecenia limit są zazwyczaj lepiej wykorzystywane:

1. Gdy cena aktywa ma dużą zmienność. Złożenie zlecenia market na bardzo niestabilnym rynku może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Cena może się zmienić od chwili utworzenia zlecenia do jego realizacji. Te niewielkie różnice mogą stanowić kontrast między zyskiem a stratą dla arbitrażystów. Zlecenie limit zapewni, że otrzymasz żądaną cenę.
2. Gdy aktywa mają niską płynność. W takim przypadku użycie zlecenia market może spowodować poślizg. Dzieje się tak, gdy w księdze zleceń znajduje się niewielka liczba makerów rynku, a Twoje zlecenie nie może być łatwo zrealizowane wokół aktualnej ceny rynkowej. Otrzymasz wtedy niższą średnią cenę sprzedaży lub wyższą średnią cenę zakupu, od tej którą sobie wyobrażałeś(-aś). Z drugiej strony zlecenie limit nie zrealizuje się w pełni, jeśli poślizg wyniesie cenę poza twój limit.
3. Jeśli posiadasz już strategię. Zlecenia limit nie wymagają żadnej interakcji z Twojej strony, aby rozpocząć realizacje i mogą być składane z wyprzedzeniem. Oznacza to, że Twoje strategie mogą nadal działać, nawet jeśli nie handlujesz aktywnie. Nie możesz zrobić tego samego ze zleceniami market, chyba że używasz innego rodzaju zlecenia zwanego zleceniami stop market.


Kiedy używać zlecenia market?

Jak widzieliśmy, zlecenia market są przydatne, gdy realizacja zlecenia jest ważniejsza niż uzyskanie określonej ceny. Oznacza to, że powinieneś(-naś) używać zleceń market tylko wtedy, gdy chcesz zapłacić wyższy koszt spowodowany poślizgiem. Innymi słowy, zlecenia market są pomocne, gdy się spieszysz.

Czasami możesz znaleźć się w sytuacji, w której Twoje zlecenie stop-limit zostało pominięte i musisz jak najszybciej kupić/sprzedać. Jeśli więc potrzebujesz od razu wejść w transakcję lub wydostać się z kłopotów, wtedy przydają się zlecenia market.
Jednakże, jeśli nie jesteś kompletnym początkującym w krypto i chcesz kupić kilka altcoinów za pośrednictwem swoich Bitcoinów, powinieneś(-naś) unikać zlecenia market, ponieważ możesz przepłacić znacznie więcej niż to konieczne. W tym przypadku zlecenie limit jest prawdopodobnie lepsze.
Kiedy handlujesz wysoce płynnymi aktywami z wąskim spreadem bid-ask, zlecenie market zapewni Ci cenę zbliżoną do oczekiwanej ceny spot lub taką samą. Aktywa z większym spreadem mają znacznie większą szansę na spowodowanie poślizgu.

 

Jak złożyć zlecenie market na Binance

Załóżmy, że chcesz utworzyć zlecenie market, w celu kupna 2 BNB. Po zalogowaniu się na swoje konto Binance przejdź do widoku giełdy. Wybierz żądany rynek BNB (np. BNB/BUSD), znajdź zakładkę [Spot] i wybierz [Rynek]. Następnie ustaw kwotę zakupu na 2 BNB i kliknij przycisk [Kup BNB].


Następnie na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający, a Twoje zlecenie market zostanie zrealizowane.


Zalety korzystania ze zlecenia market

W zależności od sytuacji istnieją cztery główne zalety korzystania ze zlecenia market:

1. Zlecenia market są łatwe w użyciu. Jeśli chcesz handlować wysoce płynną walutą, taką jak Bitcoin lub ETH, z dużą kapitalizacją rynkową, zlecenie market jest bezpieczną opcją.
2. Możesz kupić lub sprzedać pełną ilość aktywów. Jeśli chcesz zamknąć wszystkie swoje pozycje lub otworzyć jedną tak szybko, jak to możliwe, zlecenie market prawie zawsze gwarantuje Ci, że będziesz w stanie to zrobić.
3. Handel może odbyć sie natychmiastowo. Możesz być pod presja czasu przy wykonywaniu transakcji, na przykład tuż przed godzinami zamknięcia. Możesz być pewien(-na), że Twoje zlecenie market będzie prawie zawsze najszybszym sposobem na wykonanie tego lub tak samo szybkie jak zlecenie limit.


Wady korzystania ze zlecenia market

Chociaż zlecenie market posiada siłę głównie dzięki swojej szybkości, to ma to duży wpływ na kontrolę, jaką posiadasz. Jego główne wady wynikają z faktu, że:

1. Możesz doświadczyć wysokiego poślizgu przy aktywach o małym wolumenie. Może się okazać, że płacisz więcej niż planowałeś(-aś) lub otrzymujesz znacznie mniej. Bez wystarczającego wolumenu w księdze zleceń będziesz wspinać się w górę lub w dół przez złożone zlecenia.
2. Nie możesz planować swoich transakcji z wyprzedzeniem. Niektóre aktywa finansowe nie posiadają rynków ze stałym dniem lub godzinami handlu. Nie zawsze możesz siedzieć przy komputerze i być gotowym do handlu. Jeśli rynek poruszy się wbrew Twojej strategii handlowej, gdy śpisz lub jesteś niedostępny(-a), nie będziesz w stanie złożyć zlecenia market (chyba że użyjesz innego rodzaju zlecenia zwanego zleceniem stop market).


Przemyślenia końcowe

Zlecenie market zapewnia najbardziej podstawową metodę zakupu i sprzedaży aktywów finansowych. Są najlepszą opcją na natychmiastowe wejście lub wyjście z rynku. Wszystko to odbywa się jednak kosztem utraty poziomu kontroli, jaki można znaleźć przy innych typach zleceń. Najlepiej jest rozważyć konkretną sytuację, w której się znajdujesz, i zrozumieć, kiedy najlepiej użyć zlecenia market lub czegoś innego.