Vad är en marknadsorder?
Hem
Artiklar
Vad är en marknadsorder?

Vad är en marknadsorder?

Nybörjare
Publicerad Dec 10, 2018Uppdaterad Mar 20, 2023
7m

TL;DR

En marknadsorder låter dig köpa eller sälja en finansiell tillgång direkt, till det bästa tillgängliga priset. Marknadsorder tar priser från en gränsorder i orderboken. Det betyder att du inte kan vara 100 % säker på priset du får. Avvikelser kan uppstå när du får ett annat pris än vad du förväntade dig.

Gränsorder skiljer sig från marknadsorder genom att du kan lägga dem i förväg till ett fast pris. Bytet går endast igenom till det angivna priset eller bättre. Du kan enkelt lägga en marknadsorder på Binance i börsvyn. Du hittar den genom att klicka på [Marknad] under fliken [Spot].

De främsta fördelarna med marknadsorder är deras enkelhet, omedelbarhet, effektivitet och förmåga att i de flesta fall fyllas helt. Markeringsorder har dock en nackdel på grund av risken för avvikelse och det faktum att du måste vara närvarande när du utför ordern.


Introduktion

Det är mer komplext att handla än att bara bestämma sig för att köpa eller sälja. När du köper eller säljer en finansiell tillgång som kryptovalutor, aktier eller valutor, kommer du att stöta på order av olika typer. Marknadsorder som Fill or Kill-order och stoppgränser är en av de enklaste och används ofta av nybörjare. Låt oss se vad en marknadsorder är och hur den fungerar.


Definitionen av en marknadsorder

En marknadsorder är en order för att omedelbart köpa eller sälja till bästa tillgängliga pris. Den behöver likviditet för att gå igenom, vilket innebär att den utförs baserat på de gränsorder som redan har lagts in i orderboken. Om du vill köpa eller sälja direkt till det aktuella marknadspriset är det bästa alternativet att lägga en marknadsorder. Till exempel kan priset på BNB stiga snabbt och du kanske vill köpa det omgående. Du är villig att acceptera marknadspriset så länge du kan köpa BNB direkt. I det här fallet lägger du en marknadsorder på din valda börs.


Så här fungerar en marknadsorder

Till skillnad från en gränsorder som placeras i orderboken, så utförs marknadsorder omedelbart till det aktuella marknadspriset. Det finns alltid två sidor i en handel – en maker och en taker. När du lägger en marknadsorder accepterar du priset som satts av någon annan. Till exempel kommer en börs att matcha en marknadsköporder med den lägsta säljkursen i orderboken, medan en marknadssäljorder matchas med den högsta köpkursen i orderboken.
Som nämnts tidigare kräver en marknadsorder att en börs har likviditet i orderboken för att möta den omedelbara efterfrågan. Eftersom en marknadsorder inte behöver likviditet från börsen betalar du som taker högre avgifter när du lägger en sådan. Binances avgiftstabell visar tydligt skillnaden mellan avgifterna för maker och taker.


Exempel på en marknadsorder

Det är mycket enklare att se förhållandet mellan en maker och taker på marknaden med siffror, så låt oss se på ett sådant exempel. Föreställ dig att du vill köpa 1 BNB och att det nuvarande marknadspriset är cirka 370 USD. Du går till Binance och klickar på BNB/BUSD-paret. För att skapa din marknadsköporder anger du 1 i beloppsfältet och klickar på [Köp BNB].


Efter att du har lagt din order tittar börsen i orderboken. Denna innehåller gränsorder med en specifik kvantitet och specificerat pris för att köpa eller sälja en tillgång. I det här fallet kommer din marknadsorder att köpa 1 BNB till marknadspriset (även kallad spotpriset) för att matchas med den lägsta säljgränsordern i orderboken.Som du kan se ligger den lägsta säljgränsordern i boken på 371,40 (BUSD) för 1 286 BNB. Din marknadsköporder kommer att köpa 1 BNB från de 1,286 BNB som erbjuds, vilket ger dig ett spotpris på 371,40 USD.

Men låt oss säga att du vill köpa 500 BNB till det aktuella marknadspriset. Den billigaste säljgränsordern som finns tillgänglig har inte volymen att fylla hela din marknadsköpsorder. Din marknadsorders återstående volym kommer då automatiskt att matchas med de näst bästa säljgränsorder som finns och arbeta sig uppåt i orderboken tills den är helt fylld. Denna process kallas avvikelse och det är därför du betalar högre priser och avgifter (eller får ett lägre pris) som taker på marknaden.


Marknadsorder kontra gränsorder

En kort sammanfattning: Gränsorder köper eller säljer en kvantitet av en finansiell tillgång till ett fast pris eller bättre. Du kan också välja om affären delvis måste fylla din gränsorder eller om den måste fyllas helt. Om affären i det senare fallet inte kan fylla din order helt går den inte igenom alls.

Marknadsorder kan endast fyllas med befintliga gränsorder. Alla vill inte acceptera det pris som finns på marknaden när de handlar eller investerar och i så fall är en gränsorder ett bra alternativ. Du kan använda gränsorder för att planera dina affärer i förväg, utan att behöva sitta framför skärmen.

Marknadsorder

Gränsorder

Köper en tillgång till marknadspris

Köper en tillgång till ett fast pris eller bättre

Fylls omedelbart

Fylls endast till gränsorder-priset eller bättre

Manuell

Kan ställas in i förväg


Förutom dessa grundläggande skillnader är marknadsorder och gränsorder lämpliga för olika handelsaktiviteter och mål. Gränsorder är vanligtvis bättre att använda:

1.När tillgångens pris har hög volatilitet. Att lägga en marknadsorder på en mycket volatil marknad kan ge oväntade resultat. Priset kan ändras från att du skapar ordern tills den går igenom. Dessa små skillnader kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för de som håller på med arbitrage. En gränsorder säkerställer att du får det pris du vill ha, eller ett bättre. 
2. När en tillgång har låg likviditet. I det här fallet kan användningen av en marknadsorder orsaka avvikelse. Detta inträffar när det finns få makers på marknaden i orderboken och din order inte kan fyllas kring det aktuella marknadspriset. Du får då ett lägre genomsnittligt försäljningspris eller högre genomsnittligt köppris än du först tänkt dig. En gränsorder kommer å andra sidan inte att fyllas helt om avvikelsen är utanför det pris du satt.
3. Om du redan har en strategi. Gränsorder kräver ingen interaktion från dig för att gå igenom och kan läggas i förväg. Detta innebär att dina strategier fortfarande kan utföras, även när du inte handlar aktivt. Du kan inte göra samma sak med marknadsorder.


När ska du använda en marknadsorder?

Som vi har sett är marknadsorder praktiskt när det är viktigare att få din order fylld, snarare än att få ett specifikt pris. Det betyder att du bara bör använda marknadsorder om du är villig att betala en högre kostnad som orsakas av avvikelser. Med andra ord är marknadsorder bra om du har bråttom.

Ibland kan en stoppgränsorder passeras, vilket gör att du behöver köpa/sälja så snart som möjligt. Så om du behöver komma in i en handel direkt eller ta dig ur eventuella problem kommer marknadsorder väl till pass.

Men om du inte är nybörjare med krypto och vill köpa några altcoin med dina bitcoin ska du undvika att använda en marknadsorder, eftersom du kan komma att betala mer än nödvändigt. I det här fallet är en gränsorder förmodligen bättre.

När du handlar med mycket likvida tillgångar med en snäv skillnad mellan köp- och säljkurs, ger en marknadsorder dig ett pris nära eller till det förväntade spotpriset. Tillgångar med en större skillnad löper en större risk att orsaka avvikelser.

 

Så här lägger du en marknadsorder på Binance

Låt oss säga att du vill skapa en marknadsorder för att köpa 2 BNB. Efter att ha loggat in på ditt Binance-konto, går du till börsvyn. Välj den BNB-marknad du vill använda (till exempel BNB/BUSD) och leta efter fliken [Spot] och välj [Marknad]. Ställ sedan in köpbeloppet till 2 BNB och klicka på knappen [Köp BNB].


Efter detta ser du ett bekräftelsemeddelande på skärmen och din marknadsorder utförs.


Fördelar med att använda en marknadsorder

Beroende på situationen finns det fyra huvudsakliga fördelar med att använda en marknadsorder:

1. Marknadsorder är lätta att använda. Om du funderar på att handla ett mycket likvidt coin som bitcoin eller ETH med ett stort marknadsvärde är en marknadsorder ett ganska säkert alternativ att använda.
2. Du kan köpa eller sälja hela den mängd du vill av en tillgång. Om du behöver stänga alla dina positioner eller öppna en så snart som möjligt kan en marknadsorder nästan alltid garantera att du kan göra detta.
3. Du kan handla direkt. Din tid kan vara begränsad för att genomföra en handel, till exempel strax före stängningstid. Din marknadsorder kommer då nästan alltid att vara det snabbaste sättet att utföra detta på.


Nackdelar med att använda en marknadsorder

Även marknadsorderns främsta styrka är dess hastighet, är nackdelen att den ger mindre kontroll. Dess främsta nackdelar är att:

1. Du kan riskera hög avvikelse med tillgångar med låg volym. Du kan upptäcka att du får betala mer än du planerat eller får ett mycket sämre pris. Utan tillräckligt med volym i orderboken kommer du att klättra upp eller ner genom de order som lagts.
2. Du kan inte planera dina affärer i förväg. Du kan inte heller alltid vara redo framför skärmen för att handla. Om marknaden rör sig mot din handelsstrategi medan du sover eller inte är tillgänglig kommer du inte att kunna lägga en marknadsorder. Du kan annars använda gränsorder eller stoppgränsorder för att planera i förväg.
Läs Vad är en gränsorder? för mer information om gränsorder.
Läs Vad är en stoppgränsorder? för mer information om stoppgränsorder.


Sammanfattningsvis

En marknadsorder är den mest grundläggande metoden för att köpa och sälja finansiella tillgångar. Den är det bästa alternativet för att komma in på eller lämna en marknad omedelbart. Men, du har inte samma kontroll som med andra ordertyper. Det bästa är att överväga den specifika situation du befinner dig i och utveckla en förståelse för när det är bäst att använda en marknadsorder eller ett annat alternativ.