Vad är arbitragehandel?
Hem
Artiklar
Vad är arbitragehandel?

Vad är arbitragehandel?

Nybörjare
Publicerad Nov 18, 2020Uppdaterad Nov 16, 2022
6m

TL;DR

Arbitragehandel är en handelsstrategi med relativ låg risk som utnyttjar prisskillnaderna mellan marknader. För det mesta handlar det om att köpa och sälja samma tillgång (som Bitcoin) på olika börser. Eftersom priset på Bitcoin i teorin borde vara detsamma på Binance och på en annan börs, är varje skillnad mellan de två sannolikt en arbitragemöjlighet.

Detta är en mycket vanlig strategi i handelsvärlden, men det har mestadels varit ett verktyg för stora finansinstitut. I och med demokratiseringen av finansmarknaderna tack vare kryptovalutor kan det även finnas en möjlighet för kryptovalutahandlare att dra nytta av detta.


Introduktion

Tänk om du kunde garantera dig själv en handel som går med vinst? Hur skulle det fungera? Du måste veta att du kommer göra en vinst innan du ens går in i handeln. Alla som har den här fördelen skulle utnyttja den tills de inte längre kunde göra det.

Även om det inte finns någon garanterad vinst, är arbitragehandel det närmaste du kan komma. Handlarna tävlar hela tiden om att få möjligheten att gå in i dessa typer av affärer. Av just denna anledning är vinsterna i allmänhet mycket små i arbitragehandel och beror starkt på hastighet och volym per handel. Det är därför de flesta arbitrageaffärerna görs av algoritmer som utvecklats av högfrekvenshandel (HFT).


Vad är arbitragehandel?

Arbitragehandel är en handelsstrategi som siktar på att generera vinst genom att samtidigt köpa en tillgång på en marknad och sälja den på en annan. Detta görs oftast mellan identiska tillgångar som handlas på olika börser. Prisskillnaden mellan dessa finansiella instrument bör i teorin vara noll, eftersom de bokstavligen är samma tillgång.

Utmaningen som en arbitragehandlare, eller arbitrageur, har är inte bara att hitta dessa prisskillnader utan även att kunna handla med dem snabbt. Eftersom även andra arbitragehandlare sannolikt kommer att se denna prisskillnad (fördelning), är tiden för lönsamhet vanligtvis mycket kort.

Eftersom arbitrageaffärer i allmänhet innebär låg risk, är avkastningen dessutom i allmänhet låg. Detta betyder att arbitragehandlare inte bara behöver agera snabbt – de behöver också mycket kapital för att göra det värt handeln.

Du kanske undrar vilka typer av arbitragehandel som är tillgängliga för kryptovalutahandlare? Det finns vissa olika typer du kan dra nytta av, så låt oss gå in på detta direkt. 


Olika typer av arbitragehandel

Det finns många olika typer av arbitragestrategier som handlare över hela världen på många olika marknader utnyttjar. Men när det gäller kryptovalutahandlare finns det några speciella typer som används ganska ofta.


Börsarbitrage

Den vanligaste typen av arbitragehandel är börsarbitrage, vilket är när en handlare köper samma kryptotillgång på en börs och säljer den på en annan.

Priset på kryptovalutor kan förändras snabbt. Om du tittar på orderböckerna för samma tillgång på olika börser kommer du upptäcka att priserna nästan aldrig är exakt desamma vid samma tidpunkt. Det är här arbitragehandlare kommer in i bilden. De försöker utnyttja dessa små skillnader för att generera vinst. Detta gör i sin tur den underliggande marknaden mer effektiv eftersom priset håller sig i ett relativt begränsat intervall på olika handelsplatser. På detta sätt kan ineffektivitet på marknaden innebära möjligheter.

Hur fungerar detta i praktiken? Låt oss säga att det finns en prisskillnad för Bitcoin mellan Binance och en annan börs. Om en arbitragehandlare ser detta skulle denne vilja köpa Bitcoin på börsen med det lägre priset och sälja det på börsen med det högre priset. Naturligtvis är tidpunkten och genomförandet avgörande. Bitcoin är en relativt mogen marknad och börsarbitragemöjligheter tenderar att ha en mycket kort tidsperiod.


Arbitrage för finansieringsränta

En annan vanlig typ av arbitragehandel för handlare av kryptoderivat är arbitrage för finansieringsränta. Detta är när en handlare köper en kryptovaluta och säkrar dess prisrörelse med ett terminskontrakt i samma kryptovaluta som har en finansieringsgrad som är lägre än kostnaden för att köpa kryptovalutan. Kostnaden betyder i detta fall eventuella avgifter som positionen kan medföra.

Låt oss säga att du äger lite Ether. Just nu kanske du är nöjd med den investeringen, men priset på Ethereum kommer att fluktuera mycket. Så du bestämmer dig för att säkra din prisexponering genom att sälja ett terminskontrakt (blanka) för samma värde som din Ethereum-investering. Låt oss säga att finansieringsgraden för det kontraktet betalar dig 2 %. Det innebär att du skulle få 2 % för att äga Etherum utan någon prisrisk, vilket resulterar i en lönsam arbitragemöjlighet.


Triangulärt arbitrage

En annan mycket vanlig typ av arbitragehandel i kryptovalutavärlden är triangulärt arbitrage. Denna typ av arbitrage är när en handlare märker en prisskillnad mellan tre olika kryptovalutor och byter dem mot varandra i en slags loop.

Idén bakom triangulärt arbitrage kommer från att försöka dra nytta av en prisskillnad mellan valutor (som BTC/ETH). Du kan till exempel köpa Bitcoin med din BNB, sedan köpa Ethereum med din Bitcoin och till sist köpa tillbaka BNB med Ethereum. Om det relativa värdet mellan Ethereum och Bitcoin inte matchar det värde som var och en av dessa valutor har med BNB finns det en arbitragemöjlighet.


➟ Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


Risker förknippade med arbitragehandel

Även om arbitragehandel anses ha en relativt låg risk, betyder det inte att risker saknas. Utan risk skulle det inte finnas någon belöning och arbitragehandel är verkligen inget undantag.

Den största risken i samband med arbitragehandel är utföranderisken. Detta sker när fördelningen mellan priserna stängs innan du kan slutföra handeln, vilket resulterar i ingen eller negativ avkastning. Detta kan bero på avvikelse, långsamt utförande, onormalt höga transaktionskostnader, en plötslig ökning av volatiliteten och så vidare.

En annan stor risk när du ägnar sig åt arbitragehandel är likviditetsrisken. Detta sker när det inte finns tillräckligt med likviditet för att du ska kunna komma in och ut ur de marknader du behöver handla på för att slutföra ditt arbitrage. Om du handlar med hävstångsinstrument som terminskontrakt är det också möjligt att du kan drabbas av ett marginalanrop om handeln går emot dig. Som vanligt är det viktigt att utöva korrekt riskhantering.


Sammanfattningsvis

Att dra nytta av arbitragehandel är en utmärk möjlighet för kryptovalutahandlare. Med snabbhet och rätt mängd kapital för att delta i dessa typer av strategier kan du utföra lönsamma affärer med låg risk på nolltid.

Risken i samband med arbitragehandel bör dock inte förbises. Även om arbitragehandel kan innebära "riskfri vinst" eller "garanterad vinst", är verkligheten den att det finns tillräckligt med risker för att hålla handlarna vaksamma.

Har du fortfarande frågor om arbitragehandel eller statistisk arbitrage? Kolla in vår plattform med vanliga frågor, Ask Academy, där Binance-communityn kan svara på dina frågor.