Co je arbitrážní obchodování?
Domů
Články
Co je arbitrážní obchodování?

Co je arbitrážní obchodování?

Začátečníci
Zveřejněno Nov 18, 2020Aktualizováno Jun 9, 2023
6m

TL;DR

Arbitrážní obchodování je relativně nízkoriziková obchodní strategie, která využívá cenových rozdílů na různých trzích. Většinou se jedná o nákup a prodej stejného aktiva (například Bitcoinu) na různých burzách. Vzhledem k tomu, že cena Bitcoinu by teoreticky měla být na Binance i na jiné burze stejná, jakýkoli rozdíl mezi těmito cenami může být pravděpodobně arbitrážní příležitostí.

Tato strategie je ve světě obchodování velmi rozšířená, ale většinou se jedná o nástroj velkých finančních institucí. Kryptoměnová demokratizace finančních trhů ale možná přinesla tuto příležitost i obchodníkům s kryptoměnami.


Úvod

Co kdybyste si mohli zaručit ziskový obchod? Jak by to vypadalo? Ještě před vstupem do obchodní pozice byste museli vědět, že dosáhnete zisku. Každý s takovou výhodou by ji využíval, dokud jen by to šlo.

I když nic jako zaručený zisk neexistuje, arbitrážní obchodování k němu má asi nejblíž. Obchodníci se zuřivě perou o možnost do těchto typů obchodů vstupovat. Právě proto jsou zisky z arbitrážního obchodování obecně velmi nízké a do značné míry závisí na rychlosti a objemu jednoho obchodu. Proto většinu arbitrážních obchodů provádí algoritmy vyvinuté firmami, které se zabývají vysokofrekvenčním obchodováním (HFT).


Co je arbitrážní obchodování?

Arbitrážní obchodování je obchodní strategie, která si klade za cíl generovat zisk současným nákupem aktiva na jednom trhu a jeho prodejem na jiném. Nejčastěji se tak děje mezi stejnými aktivy obchodovanými na různých burzách. Rozdíl v ceně těchto finančních nástrojů by měl být teoreticky nulový, protože se jedná doslova o stejné aktivum.

Výzvou pro arbitrážního obchodníka, neboli arbitražéra, je nejen tyto cenové rozdíly najít, ale také je rychle zobchodovat. Vzhledem k tomu, že tento rozdíl v ceně (spread) pravděpodobně uvidí i ostatní arbitrážní obchodníci, okno ziskovosti se obvykle uzavírá velmi rychle.

Navíc vzhledem k tomu, že arbitrážní obchody jsou obecně málo rizikové, i jejich výnosy jsou obvykle nízké. To znamená, že arbitrážní obchodníci musí nejen rychle jednat, ale potřebují i velký kapitál, aby se jim to vyplatilo.

Možná vás zajímá, jakých typů arbitrážního obchodování mohou obchodníci s kryptoměnami využívat. Pár jich existuje, tak se na ně rovnou podíváme. 


Typy arbitrážního obchodování

Obchodníci po celém světě využívají na mnoha různých trzích spoustu typů arbitrážních strategií. Pokud ale jde o obchodníky s kryptoměnami, běžně se používá jen pár z nich.


Burzovní arbitráž

Nejběžnějším typem arbitrážního obchodování je burzovní arbitráž, při které obchodník nakupuje stejné kryptoměnové aktivum na jedné burze a prodává ho na jiné.

Cena kryptoměn se může měnit velmi rychle. Když si prohlédnete knihy objednávek pro stejné aktivum na různých burzách, zjistíte, že ceny nejsou ve stejný čas téměř nikdy přesně stejné. Tady přichází na řadu arbitrážní obchodníci. Ti se tyto drobné rozdíly snaží využít k vytváření zisku. Díky tomu je trh s podkladovým aktivem efektivnější, protože jeho cena se na různých obchodních místech drží v relativně kontrolovaném rozmezí. V tomto smyslu může neefektivita trhu znamenat příležitost.

Jak to funguje v praxi? Řekněme, že mezi cenou Bitcoinu na Binance a jinou burzou existuje rozdíl. Když ho zpozoruje arbitrážní obchodník, bude chtít koupit Bitcoin na burze s nižší cenou a prodat ho na burze s vyšší cenou. Rozhodující je samozřejmě načasování a realizace. Trh s Bitcoinem je relativně vyspělý a příležitosti pro burzovní arbitráže jsou obvykle velmi malé.


Arbitráž míry financování

Dalším běžným typem arbitrážního obchodování je pro obchodníky s kryptoměnovými deriváty arbitráž míry financování. Ta funguje tak, že obchodník koupí kryptoměnu a její cenový pohyb zajistí pomocí futures kontraktu stejné kryptoměny, který má nižší míru financování, než jsou náklady na její nákup. Náklady v tomto případě znamenají veškeré poplatky, které mohou v souvislosti s danou pozicí vzniknout.

Řekněme, že vlastníte nějaké ethery. Možná jste s touto investicí spokojení, ale cena Etheru bude hodně kolísat. Proto se rozhodnete zajistit expozici vůči změně ceny prodejem futures kontraktu (shortováním) o stejné hodnotě, jakou má vaše dlouhá investice do Etheru. Řekněme, že míra financování daného kontraktu vám vynáší 2 %. To znamená, že tato zisková arbitrážní příležitost by vám za vlastnění etherů bez jakéhokoli cenového rizika přinesla 2% výnos.


Trojúhelníková arbitráž

Dalším velmi častým typem arbitrážního obchodování ve světě kryptoměn je trojúhelníková arbitráž. Tento typ arbitráže spočívá v tom, že si obchodník všimne cenového rozdílu mezi třemi různými kryptoměnami a smění je jednu za druhou v jakési smyčce.

Myšlenka trojúhelníkové arbitráže vychází ze snahy využít cenového rozdílu mezi měnami (například BTC/ETH). Koupili byste například Bitcoin za BNB, pak byste za Bitcoin koupili ethery a nakonec byste za Ether koupili zpět BNB. Arbitrážní příležitost vzniká, pokud se relativní hodnota mezi Etherem a Bitcoinem neshoduje s hodnotou, kterou má každá z těchto měn oproti BNB.


➟ Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!


Rizika související s arbitrážním obchodováním

I když se arbitrážní obchodování považuje za nízkorizikové, neznamená to, že je toto riziko nulové. Bez rizika není odměna a arbitrážní obchodování rozhodně není výjimkou.

Největším rizikem spojeným s arbitrážním obchodováním je riziko realizace. To nastává, když se cenový spread uzavře dřív, než se vám podaří obchod dokončit, a vy tak skončíte s nulovým nebo záporným výnosem. Může ho způsobit prokluz, pomalá realizace, neobvykle vysoké transakční náklady, náhlý nárůst volatility atd.

Dalším významným rizikem arbitrážního obchodování je riziko likvidity. To nastává, když na trzích, na které chcete vstoupit nebo ze kterých chcete vystoupit, není k dokončení arbitráže dostatek likvidity. A pokud obchodujete s pákovými nástroji, jako jsou futures kontrakty, je také možné, že vás v případě, že obchod dopadne ve váš neprospěch, nepříjemně překvapí výzva k doplnění marže. Jako obvykle je správné řízení rizika naprosto zásadní.


Závěrem

Možnost arbitrážního obchodování je pro obchodníky s kryptoměnami velkou příležitostí. Se správnou rychlostí a dostatečným kapitálem, které pro tento typ strategií potřebujete, můžete během chvíle začít realizovat ziskové obchody s nízkým rizikem.

Riziko spojené s arbitrážním obchodováním by se ale nemělo opomíjet. Arbitrážní obchodování sice může být spojováno s „bezrizikovým“ nebo „zaručeným ziskem“, ale ve skutečnosti je s ním spojeno dostatečné riziko na to, aby drželo každého obchodníka ve střehu.

Máte ještě nějaké další otázky ohledně arbitrážního obchodování nebo statistické arbitráže? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptejte se na Akademii, kde vám na ně komunita Binance odpoví.